Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WWW.OPPK.CZ Stenózy karotických tepen Jan Malík Komplexní kardiovaskulární centrum VFN Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WWW.OPPK.CZ Stenózy karotických tepen Jan Malík Komplexní kardiovaskulární centrum VFN Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a."— Transkript prezentace:

1 WWW.OPPK.CZ Stenózy karotických tepen Jan Malík Komplexní kardiovaskulární centrum VFN Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze, reg. č. CZ.2.16/3.1.00/24012 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 WWW.OPPK.CZ

3 Statistika CMP v USA Ročně 800,000 CMP, z toho 75% nových 7 millionů Američanů žije s neurologickým deficitem po CMP

4 WWW.OPPK.CZ Typy mozkových příhod Intrakraniální krvácení Subarachnoidální krvácení Trombóza velkých tepen Trombóza malých tepen Embolizace Ischemická CMP 83 % Hemorhagická CMP 17 %

5 WWW.OPPK.CZ Výskyt stenóz karotid  Pacienti starší 65 let*: –stenosa >50%: 5-10% –stenosa > 80%: 0.5-1% *) Goldstein LB, Circulation 2006;113:e873-923

6 WWW.OPPK.CZ Riziko CMP  NASCET*: –2-leté riziko CMP 22% pro stenózu 50-69% –2-leté riziko CMP 25% pro stenózu 70-99% –80% CMP nemá varovné příznaky** *)Barnett HJ et al. NEJM 1998;339:1415-1425 **)White CJ, JACC;2014:64:722-731

7 WWW.OPPK.CZ Důsledky stenózy karotidy  (Mikro)embolizace  Akutní uzávěr  Ztráta perfúzního tlaku (gradient)

8 WWW.OPPK.CZ Variace Willisova okruhu –Přední část okruhu inkompletní v 22-32% –Zadní část okruhu inkompletní v 48-75% Chen HW: Chin J Radiol 2004;29:223-229 Krabbe-Hartkamp M : Radiology 1998;207:103-111 Maaly MA: Eg J Radiol Nucl Med 2011;42:405-412

9 WWW.OPPK.CZ Nejpravděpodobnější rozsah CMP při jednostranném uzávěru karotidy v závislosti na variantě Willisova okruhu Papantchev V et al. Eur J Cardiothorac Surg 2007;31:982-989

10 WWW.OPPK.CZ Odstupová stenóza ICA >80%

11 WWW.OPPK.CZ Asympt. stenóza ICA >80% = INDIKACE K VÝKONU

12 WWW.OPPK.CZ Cíl léčby ↓ Snížení rizika CMP Roční riziko CMP u 70% stenózy asymptomatický pacient …3-5% symptomatický pacient …20-25%

13 WWW.OPPK.CZ Léčba karotické stenózy  Konzervativní … ASA, statin (dispenzarizace)  Chirurgická … endarterectomie, bypass  Endovaskulární … PTA, stent … centrální stenózy

14 WWW.OPPK.CZ ACAS, NASCET Asymptomatické stenózy Přípustná morbidita …………do 3 % mortalita ………….pod 2% Symptomatické stenózy morbidita …………..do 6% mortalita ……………do 3% VFN: 2.3% 0% 2.7% 0%

15 Carotid artery stenosis before and after direct carotid artery stenting were 82%  10% and 10%  13%, respectively Incidence of Major Adverse Events Within 30-Day Follow-Up TIA/ CMP 4,2%

16 WWW.OPPK.CZ CEA vs. konzervativní th:CMP StudienFollow up (roky) CEAkonz. thRedukce rizika VACS 1 4444.08%20.6%-62% ACAS 2 46572.75.1%11%-55% ACST 3 31203.46%12%-50% 1) NEJM 1993;328:221-227 2) JAMA 1995;273:1421-1428 3) Lancet 2004; 363:1486-1487

17 WWW.OPPK.CZ Number needed to treat *Mathew, A et al. JASN 2009;21:145-152 EUROPA (perindopril, composite endpoint): 53 JUPITER (rosuvastatin): 95/2 roky HPS (simva, IM/CMP): 23/5 let. Number needed to harm sitagliptin vs. metformin (srd.selhání):29 zabránění 1 CMP pomocí CEAE: 4-10/2roky*

18 WWW.OPPK.CZ

19 Riziko diagnostické angiografie karotid Wilinsky et al*: prospektivní studie u 2899 dg arteriografií karotid, neionická kontrastní látka: –Celkové riziko 1,3%, z toho 0.7% TIA 0.2% RIND 0.5% CMP *)Radiology 2003;227:522-528

20 WWW.OPPK.CZ Další rizika karotické stenózy...

21 WWW.OPPK.CZ Stenóza karotidy a atrofie mozku SMART-MR Study: Průřezová část (n=1232): jakákoli stenóza spojena s atrofií CNS a změnami bílé hmoty Prospektivní sledování (n=663) sledování 3 roky: Ann Neurol 2011; 70(2):237-244

22 WWW.OPPK.CZ Vliv karotického stentingu na kognitivní funkce  Cheng Y a kol. 240 pacientů s asymptomatickou stenózou ICA >50% + lehký kognitivní deficit  Stenting vs. konzervativní léčba  Po stentingu zlepšení kognitivních funkcí Exp Ther Med. 2013;5(4):1019-1024

23 WWW.OPPK.CZ Stenóza karotidy a kognitivní dysfunkce Kirkpatrick AC a kol.: 60 pacientů s asymptomatickou stenózou ICA >50%: z toho 60% mělo známky kognitivního deficitu Dobrá compliance k medikaci byla u 88% pacientů bez kognitivního deficitu, ale jen u 31% pacientů s deficitem! Am J Med 2014; Epub ahead of print

24 WWW.OPPK.CZ Chronický oční ischemický syndrom (OIS)  Recidivující amaurosis fugax a ztráta ostrosti zraku  Kawaguchi S a kol.: 90 pacientů se stenózou >50% indikovaných k revaskularizaci (CEA nebo CAS)  z toho 28% mělo OIS  60% pacientů s OIS mělo po výkonu ústup potíží v max =7 cm/s v max =11 cm/s J Ophtalmol 2012:350475

25 WWW.OPPK.CZ Indikace k ultrasonografii karotid Realita 3. interní kliniky 

26 WWW.OPPK.CZ Závěry (1):  „Asymptomatická“ stenóza karotidy je častější, než si myslíme  Asymptomatičnost může být jen zdánlivá  Endarterektomie má ve VFN vynikající výsledky  Nehrajme si s konzervativní léčbou !

27 WWW.OPPK.CZ Echolaboratoř 3. interní kliniky VFN  Cévní ultrasonografie od počátku 90.let  Ročně 3000 vyšetření cév  Výuka metody  3 moderní ultrazvuky, zálohování záznamů  Indikace k chirurg. léčbě bez potřeby angiografie Objednávání: echo1@vfn.cz 2949


Stáhnout ppt "WWW.OPPK.CZ Stenózy karotických tepen Jan Malík Komplexní kardiovaskulární centrum VFN Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a."

Podobné prezentace


Reklamy Google