Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WWW.OPPK.CZ Stenózy karotických tepen Jan Malík Komplexní kardiovaskulární centrum VFN Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WWW.OPPK.CZ Stenózy karotických tepen Jan Malík Komplexní kardiovaskulární centrum VFN Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a."— Transkript prezentace:

1 Stenózy karotických tepen Jan Malík Komplexní kardiovaskulární centrum VFN Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze, reg. č. CZ.2.16/3.1.00/24012 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2

3 Statistika CMP v USA Ročně 800,000 CMP, z toho 75% nových 7 millionů Američanů žije s neurologickým deficitem po CMP

4 Typy mozkových příhod Intrakraniální krvácení Subarachnoidální krvácení Trombóza velkých tepen Trombóza malých tepen Embolizace Ischemická CMP 83 % Hemorhagická CMP 17 %

5 Výskyt stenóz karotid  Pacienti starší 65 let*: –stenosa >50%: 5-10% –stenosa > 80%: 0.5-1% *) Goldstein LB, Circulation 2006;113:e

6 Riziko CMP  NASCET*: –2-leté riziko CMP 22% pro stenózu 50-69% –2-leté riziko CMP 25% pro stenózu 70-99% –80% CMP nemá varovné příznaky** *)Barnett HJ et al. NEJM 1998;339: **)White CJ, JACC;2014:64:

7 Důsledky stenózy karotidy  (Mikro)embolizace  Akutní uzávěr  Ztráta perfúzního tlaku (gradient)

8 Variace Willisova okruhu –Přední část okruhu inkompletní v 22-32% –Zadní část okruhu inkompletní v 48-75% Chen HW: Chin J Radiol 2004;29: Krabbe-Hartkamp M : Radiology 1998;207: Maaly MA: Eg J Radiol Nucl Med 2011;42:

9 Nejpravděpodobnější rozsah CMP při jednostranném uzávěru karotidy v závislosti na variantě Willisova okruhu Papantchev V et al. Eur J Cardiothorac Surg 2007;31:

10 Odstupová stenóza ICA >80%

11 Asympt. stenóza ICA >80% = INDIKACE K VÝKONU

12 Cíl léčby ↓ Snížení rizika CMP Roční riziko CMP u 70% stenózy asymptomatický pacient …3-5% symptomatický pacient …20-25%

13 Léčba karotické stenózy  Konzervativní … ASA, statin (dispenzarizace)  Chirurgická … endarterectomie, bypass  Endovaskulární … PTA, stent … centrální stenózy

14 ACAS, NASCET Asymptomatické stenózy Přípustná morbidita …………do 3 % mortalita ………….pod 2% Symptomatické stenózy morbidita …………..do 6% mortalita ……………do 3% VFN: 2.3% 0% 2.7% 0%

15 Carotid artery stenosis before and after direct carotid artery stenting were 82%  10% and 10%  13%, respectively Incidence of Major Adverse Events Within 30-Day Follow-Up TIA/ CMP 4,2%

16 CEA vs. konzervativní th:CMP StudienFollow up (roky) CEAkonz. thRedukce rizika VACS %20.6%-62% ACAS %11%-55% ACST %12%-50% 1) NEJM 1993;328: ) JAMA 1995;273: ) Lancet 2004; 363:

17 Number needed to treat *Mathew, A et al. JASN 2009;21: EUROPA (perindopril, composite endpoint): 53 JUPITER (rosuvastatin): 95/2 roky HPS (simva, IM/CMP): 23/5 let. Number needed to harm sitagliptin vs. metformin (srd.selhání):29 zabránění 1 CMP pomocí CEAE: 4-10/2roky*

18

19 Riziko diagnostické angiografie karotid Wilinsky et al*: prospektivní studie u 2899 dg arteriografií karotid, neionická kontrastní látka: –Celkové riziko 1,3%, z toho 0.7% TIA 0.2% RIND 0.5% CMP *)Radiology 2003;227:

20 Další rizika karotické stenózy...

21 Stenóza karotidy a atrofie mozku SMART-MR Study: Průřezová část (n=1232): jakákoli stenóza spojena s atrofií CNS a změnami bílé hmoty Prospektivní sledování (n=663) sledování 3 roky: Ann Neurol 2011; 70(2):

22 Vliv karotického stentingu na kognitivní funkce  Cheng Y a kol. 240 pacientů s asymptomatickou stenózou ICA >50% + lehký kognitivní deficit  Stenting vs. konzervativní léčba  Po stentingu zlepšení kognitivních funkcí Exp Ther Med. 2013;5(4):

23 Stenóza karotidy a kognitivní dysfunkce Kirkpatrick AC a kol.: 60 pacientů s asymptomatickou stenózou ICA >50%: z toho 60% mělo známky kognitivního deficitu Dobrá compliance k medikaci byla u 88% pacientů bez kognitivního deficitu, ale jen u 31% pacientů s deficitem! Am J Med 2014; Epub ahead of print

24 Chronický oční ischemický syndrom (OIS)  Recidivující amaurosis fugax a ztráta ostrosti zraku  Kawaguchi S a kol.: 90 pacientů se stenózou >50% indikovaných k revaskularizaci (CEA nebo CAS)  z toho 28% mělo OIS  60% pacientů s OIS mělo po výkonu ústup potíží v max =7 cm/s v max =11 cm/s J Ophtalmol 2012:350475

25 Indikace k ultrasonografii karotid Realita 3. interní kliniky 

26 Závěry (1):  „Asymptomatická“ stenóza karotidy je častější, než si myslíme  Asymptomatičnost může být jen zdánlivá  Endarterektomie má ve VFN vynikající výsledky  Nehrajme si s konzervativní léčbou !

27 Echolaboratoř 3. interní kliniky VFN  Cévní ultrasonografie od počátku 90.let  Ročně 3000 vyšetření cév  Výuka metody  3 moderní ultrazvuky, zálohování záznamů  Indikace k chirurg. léčbě bez potřeby angiografie Objednávání: 2949


Stáhnout ppt "WWW.OPPK.CZ Stenózy karotických tepen Jan Malík Komplexní kardiovaskulární centrum VFN Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a."

Podobné prezentace


Reklamy Google