Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Botanika bezcévných rostlin 4

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Botanika bezcévných rostlin 4"— Transkript prezentace:

1 Botanika bezcévných rostlin 4
Botanika bezcévných rostlin 4. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů "říše" Alveolata (∈ „nadříše“SAR) „Oddělení“: Dinophyta (= Dinozoa) a) Ceratium (TP) "říše" Stramenopila (∈ „nadříše“SAR) Třída: Bacillariophyceae (rozsivky) b) Ellerbeckia (TP) c) Fragillaria, Meridion, Synedra (TP) d) Pinnularia (TP) e) Didymosphaenia (TP) f) Cymbella (TP) Třída: Xanthophyceae (různobrvky) g) Bumilleriopsis (PP) h) Tribonema (PP)

2 TŘÍDA: Dinophyceae (obrněnky)
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA: převážně bičíkovci (ale i kapsální a kokální zástupci), většina mořských povrch buňky krytý amfiesmou (tékou), která je tvořena systémem vezikulů téka rodu Peridinium epitéka příčná rýha podélná rýha hypotéka

3 Ceratium hirundinella
(trvalý preparát) Monadoidní jednobuněčná řasa, buňka ze dvou polovin - hypotéka a epitéka - oddělených ekvatoriální rýhou; dva bičíky; povrch buněk kryt amfiesmou. epitéka hypotéka Výskyt: plankton tekoucích a stojatých vod, velmi hojné na dolních tocích evropských řek. Ceratium hirundinella

4 Ceratium hirundinella

5 TŘÍDA: Bacillariophyceae (rozsivky, diatoms)
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA: kokální organismy (někdy žijící v koloniích, připomínají-cích vlákna) specifická buněčná stěna - frustula z polymeru SiO2 (diatomit - hornina vzniklá z frustul fosilních rozsivek) široká ekologická amplituda: mořské, sladkovodní, terestrické jedna z nejpočetnějších skupin řas; podle odhadů růz-ných autorů obsahuje ( ) recentních druhů

6 třída Bacillariophyceae – tradiční systém
Coscinodiscophycidae (syn. řád Centrales) - centrické rozsivky. Fragilariophycidae (syn. řád Pennales) - penátní rozsivky bez raphe. Bacillariophycidae - (syn. řád Pennales) - penátní rozsivky s raphe. stavba frustuly u centrické a penátní rozsivky (rozlišení pleurálního a valvárního pohledu) valva pleura valva pleura

7 Ellerbeckia arenaria (trvalý preparát)
Koloniální centrická rozsivka, buňky o průměru m a výšce m (proto je snáze pozorovatelný valvární pohled). valvární  a pleurální  pohled Výskyt: v čistých vodách bohatých na vápník nebo aericky v mechu a na smáčených skalách.

8 Meridion, Fragilaria, Synedra (společný trvalý preparát)
Synedra - pleurální a valvární po-hled (2 chlo-roplasty)   Meridion - valvární pohled na prázdnou frustulu (bez raphe!) a pleurální pohled na živou kolonii (v každé buňce množství terčovitých chloroplastů)  Fragilaria - pleurální pohled na kolonii Výskyt v planktonu rybníků, nádrží apod., zejména na jaře. Meridion s hojným výskytem ve vodních tocích.

9 Pinnularia (trvalý preparát)
Velké schránky s mohutnými rýhami = striae (ty jsou složeny z velkého počtu velmi malých nezřetelných areol) Výskyt: bentos jezer a řek s nižším množstvím živin, ve stélkách rašeliníku; hojně rozšířený rod. Pinnularia ferrophila – druh je uzpůsoben na život v železitých pramenech. V preparátu jsou patrné sloučeniny železa

10 Didymosphenia geminata
(trvalý preparát ) striae tvořené z teček, 2-5 stigmat ve středové části schránky schránky na stopkách makroskopické nárosty tvořené slizovými stopkami Výskyt: epiliticky ve vodních tocích. Invazivní druh, který narušuje svými makroskopickými nárosty vodní ekosystém.

11 Cymbella cymbiformis (trvalý preparát)
Rod Cymbella je charakteristický obloukovitě prohnutými buňkami. Preparát z vypáleného materiálu. frustula z pleurálního pohledu valvární pohled: raphe, centrální nodulus, terminální noduly, striae Výskyt: epifytické a epilitické nárosty v oligo- až mesotrof-ních vodách; hojně rozšířený druh.

12 TŘÍDA: Xanthophyceae (různobrvky)
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA: monadoidní až sifonální organizmy - téměř všechny morfologické organizační stupně v chloroplastech chybí fukoxanthin - mají zelenou barvu zoospory mají dva nestejně dlouhé bičíky a intraplasti-diální stigma půdních společenstva a ve stojaté sladké vody zatím popsáno cca 800 druhů (více než polovina badateli působícími na území dnešní ČR)

13 Bumilleriopsis filiformis
(příprava preparátu z kultury) Kokální řasa, v buňkách početné chloroplasty, rozmnožování pomocí seriálně se tvořících autospor. autosporangium se dvěma autosporami Seriální uspořádání autospor je po-važováno za morfologický přechod od kokální organizace stélky k vlák-nité. Autospory vytváří svoji buněč-nou stěnu de novo uvnitř mateřské buněčné stěny autosporangia, zatímco nově rozdělené buňky vláken ji dědí z mateřských buněk. Výskyt: půdní mikrobiální společenstva.

14 Tribonema vulgare (příprava preparátu z kultury) Trichální řasa, buněčná stěna je dvoudílná, inkrustovaná SiO2. H-kus Výskyt: ve sladkých, čistých, mírně kyselých vodách, některé druhy při nízkých teplotách.


Stáhnout ppt "Botanika bezcévných rostlin 4"

Podobné prezentace


Reklamy Google