Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Botanika bezcévných rostlin 4. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů "říše" Alveolata ( ∈ „nadříše“SAR) „Oddělení“: Dinophyta (= Dinozoa) a) Ceratium(TP)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Botanika bezcévných rostlin 4. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů "říše" Alveolata ( ∈ „nadříše“SAR) „Oddělení“: Dinophyta (= Dinozoa) a) Ceratium(TP)"— Transkript prezentace:

1 Botanika bezcévných rostlin 4. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů "říše" Alveolata ( ∈ „nadříše“SAR) „Oddělení“: Dinophyta (= Dinozoa) a) Ceratium(TP) "říše" Stramenopila ( ∈ „nadříše“SAR) Třída: Bacillariophyceae (rozsivky) b) Ellerbeckia(TP) c) Fragillaria, Meridion, Synedra(TP) d) Pinnularia(TP) e) Didymosphaenia(TP) f) Cymbella(TP) Třída: Xanthophyceae (různobrvky) g) Bumilleriopsis(PP) h) Tribonema(PP)

2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA: převážně bičíkovci (ale i kapsální a kokální zástupci), většina mořských povrch buňky krytý amfiesmou (tékou), která je tvořena systémem vezikulů TŘÍDA: Dinophyceae (obrněnky) téka rodu Peridinium epitéka příčná rýha podélná rýha hypotéka

3 Ceratium hirundinella Monadoidní jednobuněčná řasa, buňka ze dvou polovin - hypotéka a epitéka - oddělených ekvatoriální rýhou; dva bičíky; povrch buněk kryt amfiesmou. Výskyt: plankton tekoucích a stojatých vod, velmi hojné na dolních tocích evropských řek. (trvalý preparát) Ceratium hirundinella epitéka hypotéka

4 Ceratium hirundinella

5 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA: kokální organismy (někdy žijící v koloniích, připomínají- cích vlákna) specifická buněčná stěna - frustula z polymeru SiO 2 (diatomit - hornina vzniklá z frustul fosilních rozsivek) široká ekologická amplituda: mořské, sladkovodní, terestrické jedna z nejpočetnějších skupin řas; podle odhadů růz- ných autorů obsahuje 10 000 - 100 000 (- 1 000 000) recentních druhů TŘÍDA: Bacillariophyceae (rozsivky, diatoms)

6 třída Bacillariophyceae – tradiční systém Coscinodiscophycidae (syn. řád Centrales) - centrické rozsivky. Fragilariophycidae (syn. řád Pennales) - penátní rozsivky bez raphe. Bacillariophycidae - (syn. řád Pennales) - penátní rozsivky s raphe. stavba frustuly u centrické a penátní rozsivky (rozlišení pleurálního a valvárního pohledu) valva pleura valva pleura

7 Ellerbeckia arenaria (trvalý preparát) Výskyt: v čistých vodách bohatých na vápník nebo aericky v mechu a na smáčených skalách. valvární  a pleurální  pohled Koloniální centrická rozsivka, buňky o průměru 40-140  m a výšce 10-15  m (proto je snáze pozorovatelný valvární pohled).

8 Meridion, Fragilaria, Synedra (společný trvalý preparát)  Meridion - valvární pohled na prázdnou frustulu (bez raphe!) a pleurální pohled na živou kolonii (v každé buňce množství terčovitých chloroplastů)  Fragilaria - pleurální pohled na kolonii Výskyt v planktonu rybníků, nádrží apod., zejména na jaře. Meridion s hojným výskytem ve vodních tocích. Synedra - pleurální a valvární po- hled (2 chlo- roplasty) 

9 Pinnularia (trvalý preparát) Velké schránky s mohutnými rýhami = striae (ty jsou složeny z velkého počtu velmi malých nezřetelných areol) Pinnularia ferrophila – druh je uzpůsoben na život v železitých pramenech. V preparátu jsou patrné sloučeniny železa Výskyt: bentos jezer a řek s nižším množstvím živin, ve stélkách rašeliníku; hojně rozšířený rod.

10 Didymosphenia geminata striae tvořené z teček, 2-5 stigmat ve středové části schránky Výskyt: epiliticky ve vodních tocích. Invazivní druh, který narušuje svými makroskopickými nárosty vodní ekosystém. makroskopické nárosty tvořené slizovými stopkami (trvalý preparát ) schránky na stopkách

11 Cymbella cymbiformis (trvalý preparát) Rod Cymbella je charakteristický obloukovitě prohnutými buňkami. Preparát z vypáleného materiálu. frustula z pleurálního pohledu valvární pohled: raphe, centrální nodulus, terminální noduly, striae Výskyt: epifytické a epilitické nárosty v oligo- až mesotrof- ních vodách; hojně rozšířený druh.

12 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA: monadoidní až sifonální organizmy - téměř všechny morfologické organizační stupně v chloroplastech chybí fukoxanthin - mají zelenou barvu zoospory mají dva nestejně dlouhé bičíky a intraplasti- diální stigma půdních společenstva a ve stojaté sladké vody zatím popsáno cca 800 druhů (více než polovina badateli působícími na území dnešní ČR) TŘÍDA: Xanthophyceae (různobrvky)

13 Bumilleriopsis filiformis Kokální řasa, v buňkách početné chloroplasty, rozmnožování pomocí seriálně se tvořících autospor. Výskyt: půdní mikrobiální společenstva. (příprava preparátu z kultury) autosporangium se dvěma autosporami Seriální uspořádání autospor je po- važováno za morfologický přechod od kokální organizace stélky k vlák- nité. Autospory vytváří svoji buněč- nou stěnu de novo uvnitř mateřské buněčné stěny autosporangia, zatímco nově rozdělené buňky vláken ji dědí z mateřských buněk.

14 Tribonema vulgare (příprava preparátu z kultury) Trichální řasa, buněčná stěna je dvoudílná, inkrustovaná SiO 2. Výskyt: ve sladkých, čistých, mírně kyselých vodách, některé druhy při nízkých teplotách. H-kus


Stáhnout ppt "Botanika bezcévných rostlin 4. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů "říše" Alveolata ( ∈ „nadříše“SAR) „Oddělení“: Dinophyta (= Dinozoa) a) Ceratium(TP)"

Podobné prezentace


Reklamy Google