Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

R OZŠÍŘENÍ ŽIVOČICHŮ NA Z EMI Výukový materiál EK 01 - 17 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "R OZŠÍŘENÍ ŽIVOČICHŮ NA Z EMI Výukový materiál EK 01 - 17 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo:"— Transkript prezentace:

1 R OZŠÍŘENÍ ŽIVOČICHŮ NA Z EMI Výukový materiál EK 01 - 17 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt je spolufinancován ESF a SR ČR

2 Z OOGEOGRAFIE Zoogeografie je věda, která studuje rozšíření živočichů na Zemi Hraniční obor

3 B IOSFÉRA Předmět zájmu zoogeografie Biosféra je část planety Země, která je osídlená živými organismy

4 B IOSFÉRU DĚLÍME Na biocykly – mořský sladkovodní pevninský Živočichové zde žijí odlišným způsobem

5 A REÁLY AREÁL - území obývané jednotlivým druhem Definice areálu – soubor všech ekologicky vhodných stanovišť LOKALITA VÝSKYTU nebo-li NALEZIŠTĚ – náhodný výskyt jedinců Stanoviště – území, které vyhovuje ekologickým nárokům živočichů, může být zanešené do mapy

6 A REÁLY Areály jednotlivých druhů se liší Velikost areálů je dána: historickými faktory schopností druhu se šířit ekologickou valencí

7 H ISTORICKÉ FAKTORY Při ZALEDNĚNÍ kontinentů – vymizení teplomilných druhů Při OTEPLENÍ – chladnomilné druhy postoupily na sever

8 S CHOPNOST DRUHU ŠÍŘIT SE Organismy se šíří : aktivně pasivně Aktivní složka – schopnost aktivního pohybu – nejvíce vyvinutá u ptáků Pasivní složka – unášení vzduchem, vodními proudy, stykem hostitelů – mikroorganismy, spory, parazitické organismy…

9 E KOLOGICKÁ VALENCE Důležitá pro utváření areálů Areál žádného druhu není stejnorodý Podmínky pro přežití jsou v určité části optimální a v ostatních se zhoršují Druhy s širokou ekologickou valencí obývají větší areály

10 M EZI NEJVĚTŠÍ AREÁLY PATŘÍ Areály KOSMOPOLITNÍ– často se jedná o druhy, které se zdržují v blízkosti lidských sídel - synantropní druhy, které: škodí na zásobách – potkan škodí na rostlinách – bekyně velkohlavá parazitují na člověku – veš obecná

11 D ALŠÍ VELKÉ AREÁLY : Cirkumtropické – zaujímají tropická území 2-4 kontinentů např. areál tapírů Cirkumpolární – v Arktidě např. areál lišky polární

12 M ALÉ AREÁLY A MIKROAREÁLY Živočichů s velkými areály je málo Nejvíce druhů obývá areály střední nebo mikroareály

13 A REÁLY SE MĚNÍ vznikají zanikají rozdrobují se

14 ENDEMICKÝ AREÁL určití živočichové se vyskytují pouze na určitém místě – v endemickém areálu jedná se o tzv. endemismus, např. kiwi jižní se vyskytuje pouze na Novém Zélandu

15 PEVNINSKÝ BIOCYKLUS Dělíme jej na 6 velkých zoogeografických oblastí, které jsou přibližně shodné s kontinenty Australská oblast Etiopská oblast Indomalajská oblast Jihoamerická oblast Nearktická oblast Palearktická oblast

16 P RACOVNÍ LIST - OPAKOVÁNÍ Proč zoogeografii označujeme jako hraniční obor? Co je biosféra? Na jaké celky se dělí? Čím je dána velikost areálu daného druhu? Co je endemický areál? Uveďte několik příkladů.

17 Z DROJ BRANIŠ, Martin. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. 2. vyd. Praha: Informatorium, 1999. ISBN 80-86073-52-1. PAPÁČEK, Miroslav a kol. Zoologie. Praha: pedagogické nakladatelství, 2000, ISBN 80-7183- 203-0. KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. Praha: Scientia,spol.s r.o., 1994, ISBN 80-85827- 84-0


Stáhnout ppt "R OZŠÍŘENÍ ŽIVOČICHŮ NA Z EMI Výukový materiál EK 01 - 17 Tvůrce: Ing. Marie Jiráková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo:"

Podobné prezentace


Reklamy Google