Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monoklonální gamapatie & Mnohočetný myelom

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monoklonální gamapatie & Mnohočetný myelom"— Transkript prezentace:

1 Monoklonální gamapatie & Mnohočetný myelom

2 Monoklonální gamapatie
Přítomnost monoklonálního Ig (fragmentu) v seru či moči Monoklonální= antigenně & strukturně homogenní Identický produkt klonu B-buněk

3

4

5 Monoklonální gamapatie

6 Monoklonální gamapatie
Monoklonal Ig jedné třídy a jednoho typu LC (IgG kappa) Volné LC jednoho typu (LC kappa) (v moči = Bence Jonesův protein) Volné těžké řetězce nebo Fc fragmenty

7 Monoklonální gamapatie
Monoklonální komponenta = monoklonální imunoglobulin = M protein = M gradient = paraprotein

8 Detekce & kvantifikace
ELFO S/U (HR ELFO) (ImunoELFO S/U) Imunofixační ELFO S/U Imunoturbidimetrie, Imunonefelometrie FLC

9 Detekce & kvantifikace

10 Monoklonální gamapatie
MGUS Mnohočetný myelom Waldenströmova makroglobulinemie / LPL Primární amyloidóza CLL B-NHL ….

11 Monoklonální gamapatie
RA, SLE Polymyositis, Periferní neuropatie Chronická aktivní hepatitis Jaterní cirhoza PV Myelofibrosa CML AMML

12 ËËËËËËËËËËËËË Mnohočetný Myelom ËËËËËËËËËËËËË

13 Definice onemocnění interakce se stromatem k.dřeně
maligní mutace B-lymfo ve folikulu lymf. tkáně prolifrace,diferenciace na plazmablastické bb. interakce se stromatem k.dřeně diferenciace na myelomovou buňku nezávislost na k.dřeni , autonomní růst, nesmrtelnost

14 Výskyt onemocnění Incidence choroby 2 - 4/ obyvatel, s převahou mužů Incidence roste s věkem, prudce narůstá ve věku nad 60 let Pouze 2% pacientů jsou mladší 40 let V posledních 4 desetiletích trojnásobný nárůst v Evropě a USA 1 % všech maligních nádorů % hematologických malignit ( druhý za NHL ) V USA ročně přibližně nových případů

15 MGUS Solitární plasmocytom Asymptomatický MM Symptomatický MM Plasmocelulární leukemie

16 Symp. Mnohočetný Myelom
Postižení KD MG (PP) Orgánová dysfunkce - CRAB

17 MM plasma cells MM plasma cells
Bone marrow aspirate showing plasma cells of multiple myeloma. Note the blue cytoplasm, eccentric nucleus, and perinuclear pale zone (or halo)

18 Klinický obraz bolest kostí 70% nejčastěji v oblasti L páteře

19 Osteolýza při myelomu Receptor activator of nuclear factor- B ligand (RANKL) acts to stimulate osteoclast formation and activity leading to bone erosion, whereas dickkopf1 (DKK1) appears to inhibit osteoblasts, thus preventing repair of the lesions.

20 Klinický obraz postižení ledvin 50% - způsobeno:
monoklonálním imunoglobulinem precipitáty v luminu kanálků - obstrukce - myelomová ledvina (tubulointersticiální změny,změny podobné glomerulonefritis, vaskulitis) monoklonálními lehkými řetězci poškození tubulárních bb. po zpětném vstřebání intracelulární precipitací (glomerulární poruchy)

21 Klinický obraz hyperkalcémie 30% - osteolýza - rychlé uvolňování Ca - vázne vylučování nauzea,zvracení,žízeň,únava,hyporeflexie,somnolence, kóma anémie 20% - cytokiny, infiltrace k.dřeně, snižené EPO - únava,slabost,dušnost hyperviskózní sy. - agregace ery,viskozita plazmy - slabost,únava,oční poruchy,krvácení,neurol. příznaky, somnolence,kóma zvýšená krvácivost - vazba M-Ig na koagul. faktory, trombocyty,trombocytopenie neurologická symptomatologie - kompresivní fract. obratlů,přímé prorůstání myelomu,sek. amyloidoza

22 CRAB C – Calcium (hyperkalcemie) R – Renal failure A – Anemia
B – Bones (kostní postižení)

23 Dg.

24

25 Klasifikace MG (IMWG v BJH 2003; 121: 749-57)
Dosavadní název Doporučený název Definice MGUS MGUS, event. MG Paraprotein bez známé příčiny Dutnající / indolentní MM Asymptomatický MM MG s ↑ PP PC > 10% v KD Mnohočetný myelom Symptomatický MM Přítomnost „CRAB“

26

27 ISS

28 Zobrazovací vyšetření
RTG vyšetření - kalva, celá páteř, pánev, humery, femury, (žebra) !!! scinti skeletu nepřínosná MRI páteře (pánve) -při negat.RTG skeletu, osteoporóze CT extramedulární formy PET/CT

29 Historie léčby mnohočetného myelomu

30 léčba MM 1850 Venepunkce, chinin, rebarbora….

31 1958 - léčba MM Melphalan (N. Blokhin)
Účinek u 3 ze 6 pacientů léčených sacrolysinem (Melfalanem) 1958

32 1962 - léčba MM Kortikosteroidy (R.E.Mass) Prednison vs placebo
Pokles paraproteinu Bez benefitu v přežití 1962

33 léčba MM Do léčby zavedeny polychemoterapeutické režimy 1976

34 1983 - léčba MM Autologní transplantace 1983
(T.J. McElwain & R.L.Powles) 1983

35 léčba MM chemoterapie VAD (Barlogie & Alexanian) 1984

36 1998 - léčba MM 1998 Prednison interferon alfa
v udržovací léčbě prodlužují remisi onemocnění 1998

37 léčba MM Thalidomide (S. Sighal & B. Barlogie) 1999

38 2003 - léčba MM Bortezomib 2003 1995 - Syntéza molekuly (MG-341)
(R.Z.Orlowski) Syntéza molekuly (MG-341) 2003: Bortezomib (Velcade) schválen FDA pro použití u MM na základě studie SUMMIT II 2003

39 léčba MM Lenalidomid (P.G. Richardson & K.C. Anderson) 2004

40 Současná situace -2010 HDT+ASCT 2009 Alkylační látky Kortikosteroidy
Velcade Thalidomid Lenalidomid HDT+ASCT Allo-RIC Experimental. Terapie Carfilzomib Pomalidomid Nové molekuly 2009 Alkylační látky Kortikosteroidy Antracykliny ???

41 Přínos nových léků v léčbě MM
Zlepšení kvality života pacientů s MM Prodloužení mediánu přežití… (10let ?)

42 Přínos nových léků v léčbě MM
Zlepšení kvality života pacientů s MM Prodloužení mediánu přežití… (10let ?) Léky pro min. 4 léčebné linie = 4. relapsy

43 Přínos nových léků v léčbě MM
Zlepšení kvality života pacientů s MM Prodloužení mediánu přežití… (10let ?) Léky pro min. 4 léčebné linie = 4. relapsy Mnohočetný myelom = chronické onemocnění

44 ËËË Standardní léčba Cíl: potlačení aktivity choroby
zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

45 SMM - TERAPIE Specifická x Podpůrná Junior x Senior

46 Terapie SMM Podpůrná : CRAB, bolest, … Specifická: kombinace léků
-kortikoidy - cytostatika - nové léky Junior: HDT+ASCT

47 ËËË Nové léky v léčbě MM Thalidomid (MYRIN) Bortezomib (VELCADE)
Lenalidomid (REVLIMID) Carfilzomib Pomalidomid Vorinostat ….

48 Nové léky v léčbě MM Thalidomid
antiangiogenická aktivita,podílí se na indukci apoptozy,stimuluje NK bb. klinické studie se zaměřením na refrakterní, relabující pacienty klinické studie - indukční, udržovací terapie

49 Nové léky v léčbě MM Bortezomib (Velcade) Proteasomový inhibitor
Proteasom – úloha při degradaci proteinů kontrolujících buněčný cyklus a apoptosu Pro léčbu relapsu MM Studie : účinek v primoléčbě i.v. bolusová aplikace V kombinovaných režimech léčby až 2x výraznější účinek oproti monoterapii

50 ËËË PODPŮRNÁ TERAPIE 1/ Eliminační metody:
- hemodialýza („umělá“ ledvina )- při závažném poškození ledvin - plazmaferéza při vysokém množství paraproteinu a zahuštění krve sníží množství paraproteinu Ortopedická léčba: zevní stabilizace ( korzety, ortézy ) „vnitřní“ stabilizace ( operační zpevnění kostí dlahami) Rehabilitace, cvičení k udržení tělesné aktivity, svalové a kostní hmoty

51 PODPŮRNÁ TERAPIE 2/ Bisfosfonáty Analgetika Protiinfekční léky
Erytropoetin


Stáhnout ppt "Monoklonální gamapatie & Mnohočetný myelom"

Podobné prezentace


Reklamy Google