Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014 Výukový materiál GE 02 - 51 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014 Výukový materiál GE 02 - 51 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."— Transkript prezentace:

1 2014 Výukový materiál GE 02 - 51 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt je spolufinancován ESF a SR ČR

2  homozygotní genotyp homozygot:  jedinec, který zdědil od obou rodičů stejnou alelu téhož genu (AA, aa, BB, bb)  heterozygotní genotyp heterozygot  jedinec se dvěma různými alelami téhož genu ( Aa, Bb)  rodičovská generace => parentální generace P  přímí potomci => první filiální generace F1  další generace => druhá filiální generace F2,F3,..

3  dědičné znaky uložené na autozomech  bez ohledu na genovou vazbu  u každého diploidního potomka se alelární pár skládá:  1) z jedné alely otcovské  2) z jedné alely mateřské  přenos alel na potomky podléhá základním pravidlům kombinatoriky  jako první vyřešil tuto problematiku MendelMendel  => kombinační (Mendelovské) čtverce  3 Mendelovy zákony

4  I. Zákon o uniformitě F1 (1. filiální = první generace potomků) generace  při vzájemném křížení 2 homozygotů vznikají potomci genotypově i fenotypově jednotní  pokud jde o 2 různé homozygoty jsou potomci vždy heterozygotními hybridy

5  II. Zákon o náhodné segregaci genů do gamet  při křížení 2 heterozygotů může být potomkovi předána každá ze dvou alel (dominantní i recesivní) se stejnou pravděpodobností  dochází tedy ke genotypovému a tím pádem i fenotypovému štěpení = segregaci

6  pravděpodobnost pro potomka je :  25% (homozygotně dominantní jedinec) : 50% (heterozygot) : 25% (homozygotně recesivní jedinec)  genotypový štěpný poměr 1:2:1.  fenotypový štěpný poměr 3:1  pokud je mezi alelami vztah kodominance, odpovídá fenotypový štěpný poměr štěpnému poměru genotypovému (tj. 1:2:1).

7  III: Zákon o nezávislé kombinovatelnosti alel  při zkoumání 2 alel současně dochází k téže pravidelné segregaci  2 dihybridi AaBb mohou každý tvořit 4 různé gamety (AB, Ab, aB, ab)  při vzájemném křížení těchto 2 gamet vzniká 16 různých zygotických kombinací  9 různých genotypů (poměr 1:2:1:2:4:2:1:2:1)  fenotypový štěpný poměr je 9:3:3:1.  zákon platí jestliže:  sledované geny se nachází na různých chromozomech  genová vazba natolik slabá, že nebrání jejich volné kombinovatelnosti

8

9  Úplná dominance a recesivita  v heterozygotním genotypu se projeví pouze dominantní alela  recesivní se neprojeví  alela A určuje červenou barvu květu  alela a bílou  jedinec s genotypem Aa bude červený AAaa Aa

10 Neúplná dominance a recesivita  na vytvoření znaku se podílí obě alely, zpravidla nestejnou měrou  jedinec s heterozygotním genotypem se odlišuje od obou homozygotů  zvláštním případem – intermediarita (obě se projeví stejnou měrou  alela A určuje červenou barvu květu, alela a bílou, jedinec s genotypem Aa bude růžový AAaa Aa

11  Kodominance  v heterozygotním genotypu se projeví obě alely vedle sebe  vzájemně se nepotlačují př. krevní skupiny systému AB0 AAaa Aa

12  Příklad 1.  Gen pro vznik černé barvy u skotu je dominantní nad genem pro červenou barvu ( jedná se o dvě různé alely téhož genu).  Jaké potomstvo ( F 1 ) získáme po křížení čistokrevného, tj. homozygotního černého býka s červenými krávami?  Jaké bude složení potomstva po vzájemném zkřížení získaných kříženců ( v F 2 ) ?  A jaká telata získáme zkřížením červeného býka s hybridními kravami z F1 ?  Příklad 2.  U rajčat je gen odpovídající za červené zbarvení plodu dominantní nad genem pro žluté zbarvení ( jedná se o dvě různé alely téhož genu).  Jakou barvu budou mít plody rostlin, získaných zkřížením homozygotní červenoplodé s homozygotní žlutoplodou rostlinou ?  Jaké plody ponesou rostliny v F 2 ?  Uveďte, jaké potomstvo získáme křížením červenoplodé rostliny z F 2 s hybridní rostlinou z F1 ?  Bude složení potomstva takového křížení vždy shodné, anebo se u některých červenoplodých rostlin z F2 bude lišit ?  Jak zbarvené plody budou mít rostliny v potomstvu po vzájemném křížení žlutoplodých rostlin mezi sebou ? 

13  Příklad č. 3  Modrooký muž, jehož oba rodiče měli oči hnědé, se oženil s dívkou, která má oči hnědé a jejíž otec byl modrooký, zatímco matka byla hnědooká.  Jejich zatím jediné dítě má oči hnědé.  Jaké jsou genotypy dítěte, rodičů i všech prarodičů, víme – li, že hnědá barva očí je dominantní nad modrou barvou ?

14 KUBIŠTA, Václav. Obecná biologie: úvodní učební text biologie pro 1. ročník gymnázií. 3. upr. vyd. Praha: Fortuna, c2000, 103 s. ISBN 80-716-8714-6.


Stáhnout ppt "2014 Výukový materiál GE 02 - 51 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."

Podobné prezentace


Reklamy Google