Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DysTest Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium Setkání AP3SP, Praha 17.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DysTest Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium Setkání AP3SP, Praha 17."— Transkript prezentace:

1 DysTest Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium Setkání AP3SP, Praha *

2 Tým pro inovaci diagnostické baterie SPU
Pedagogicko-psychologické poradny: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje PhDr. Pavla Cimlerová Vysokoškolská pracoviště: Masarykova univerzita Teiresiás, Středisko pro pomoc studentům se spec. nároky České vysoké učení technické v Praze Elsa, Středisko pro podporu studentů se spec. potřebami Mgr. Barbora Čalkovská PhDr. Jana Šmolíková, Ph.D. Mgr. Iva Dudíková Mgr. Iveta Macháčová Mgr. Miroslav Zítko Mgr. Anna Horká Ing. Boris Janča PhDr. Petr Peňáz Mgr. Ondřej Nečas Christoph Damm Mgr. Michaela Hanousková Ing. Svatoslav Ondra Bc. Jiří Tužil

3 Tým pro inovaci diagnostické baterie SPU
Vysokoškolská pracoviště: Univerzita Karlova v Praze Katedra psychologie Filozofické fakulty PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Fonetický ústav Filozofické fakulty doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni  Katedra pedagogiky na Fakultě pedagogické doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. Katedra psychologie na Fakultě pedagogické Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Katedra pedagogiky na Pedagogické fakultě PaedDr. Erik Žovinec, Ph.D.

4 Shrnutí průběhu standardizace
Zapojilo se 59 externích administrátorů (a autoři baterie) 8 hodnotitelů testu Resumé Výzkumný vzorek 575 probandů ve věkovém rozmezí let 401 intaktních (171 mužů, 230 žen) 174 s SPU (113 mužů, 61 žen) Statistické analýzy od července do prosince 2014 na základě výsledků byl vyřazen test Sémantická fluence

5 Výsledná podoba testu Počet testů Paralelní varianty
baterie se skládá z 15 testů (po vyčlenění paralelních variant) Paralelní varianty baterie má dvě paralelní varianty umožňující retestování varianta A obsahuje statisticky lépe rozlišující testy a je určena pro všechna testování, kdy se proband s touto baterií ještě nesetkal varianta B je určena pro opakované testování probanda s přiměřeným časovým odstupem (min 2 roky)

6 Přehled testů zařazených do DysTestu
Anamnéza Anamnestický dotazník Screeningový dotazník Čtenářské dovednosti Hlasité čtení Tiché čtení Čtení pseudoslov (Latyš) Jazykové kompetence Fonologická kompetence Diktát Morfologická kompetence Lexikální fluence Sémantická fluence Syntaktická kompetence Resumé Zraková percepce Vnímání známých grafémů Vnímání neznámých grafémů Sluchová percepce Vnímání známých fonémů Vnímání neznámých fonémů Paměť Pracovní paměť

7 Administrace DysTestu
Potřebné vybavení testová aplikace pro PC nebo tablet manuál administrátora sada pracovních a záznamových listů kartičky pro test Syntaktická kompetence psací potřeby pro administrátora i probanda Administrace baterie individuálně, v daném pořadí, v celku (krátké přestávky) dodržování časových limitů celková doba cca 1,5 - 3 hodiny bez administrace anamnézy a testu inteligence (závisí na pracovním tempu probanda a na míře jeho poruch učení)

8 Vyhodnocování Aplikace Protokol výsledků Indexy Celkový skór
většina testů je vycováhodnona s využitím aplikace, která výsledek testu (hrubý skór) převede na percentilové hodnoty ve srovnání s intaktní populací a populací s SPU Protokol výsledků výstupem aplikace je protokol zobrazující výsledky dílčích testů, indexy jednotlivých širších testovaných oblastí a celkový výsledek Indexy příbuzné subtesty jsou sdružovány do širších oblastí, pro které je počítán výsledek v podobě tzv. indexů index čtenářských dovedností, jazykových kompetencí, pracovního tempa apod. Celkový skór určuje pravděpodobnost příslušnosti probanda ke skupině s SPU nabývá hodnot na škále 0-1, kdy 0 znamená zcela bez SPU a 1 vysokou míru SPU

9 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "DysTest Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium Setkání AP3SP, Praha 17."

Podobné prezentace


Reklamy Google