Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DysTest Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium Setkání AP3SP, Praha 17. 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DysTest Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium Setkání AP3SP, Praha 17. 3."— Transkript prezentace:

1 DysTest Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium Setkání AP3SP, Praha 17. 3. 2015

2 Tým pro inovaci diagnostické baterie SPU Pedagogicko-psychologické poradny: ● Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje  PhDr. Pavla Cimlerová Vysokoškolská pracoviště: ● Masarykova univerzita ○Teiresiás, Středisko pro pomoc studentům se spec. nároky ● České vysoké učení technické v Praze ○Elsa, Středisko pro podporu studentů se spec. potřebami  Mgr. Barbora Čalkovská  PhDr. Jana Šmolíková, Ph.D.  Mgr. Iva Dudíková  Mgr. Iveta Macháčová  Mgr. Miroslav Zítko  Christoph Damm  Mgr. Michaela Hanousková  Ing. Svatoslav Ondra  Bc. Jiří Tužil  Mgr. Anna Horká  Ing. Boris Janča  PhDr. Petr Peňáz  Mgr. Ondřej Nečas

3 Tým pro inovaci diagnostické baterie SPU Vysokoškolská pracoviště: ● Univerzita Karlova v Praze o Katedra psychologie Filozofické fakulty  PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. o Fonetický ústav Filozofické fakulty  doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. ● Západočeská univerzita v Plzni o Katedra pedagogiky na Fakultě pedagogické  doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. o Katedra psychologie na Fakultě pedagogické  Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. ● Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre o Katedra pedagogiky na Pedagogické fakultě  PaedDr. Erik Žovinec, Ph.D.

4 Shrnutí průběhu standardizace ●Zapojilo se ○59 externích administrátorů (a autoři baterie) ○8 hodnotitelů testu Resumé ●Výzkumný vzorek ○575 probandů ve věkovém rozmezí 18-40 let  401 intaktních (171 mužů, 230 žen)  174 s SPU (113 mužů, 61 žen) ●Statistické analýzy ○od července do prosince 2014 ○na základě výsledků byl vyřazen test Sémantická fluence

5 Výsledná podoba testu ●Počet testů ○baterie se skládá z 15 testů (po vyčlenění paralelních variant) ●Paralelní varianty ○baterie má dvě paralelní varianty umožňující retestování ○varianta A obsahuje statisticky lépe rozlišující testy a je určena pro všechna testování, kdy se proband s touto baterií ještě nesetkal ○varianta B je určena pro opakované testování probanda s přiměřeným časovým odstupem (min 2 roky)

6 Přehled testů zařazených do DysTestu Anamnéza Anamnestický dotazník Screeningový dotazník Čtenářské dovednosti Hlasité čtení Tiché čtení Čtení pseudoslov (Latyš) Jazykové kompetence Fonologická kompetence Diktát Morfologická kompetence Lexikální fluence Sémantická fluence Syntaktická kompetence Resumé Zraková percepce Vnímání známých grafémů Vnímání neznámých grafémů Sluchová percepce Vnímání známých fonémů Vnímání neznámých fonémů Paměť Pracovní paměť

7 Administrace DysTestu ● Potřebné vybavení ○testová aplikace pro PC nebo tablet ○manuál administrátora ○sada pracovních a záznamových listů ○kartičky pro test Syntaktická kompetence ○psací potřeby pro administrátora i probanda ● Administrace baterie ○individuálně, v daném pořadí, v celku (krátké přestávky) ○dodržování časových limitů ○celková doba cca 1,5 - 3 hodiny bez administrace anamnézy a testu inteligence (závisí na pracovním tempu probanda a na míře jeho poruch učení)

8 Vyhodnocování ●Aplikace ○většina testů je vycováhodnona s využitím aplikace, která výsledek testu (hrubý skór) převede na percentilové hodnoty ve srovnání s intaktní populací a populací s SPU ●Protokol výsledků ○výstupem aplikace je protokol zobrazující výsledky dílčích testů, indexy jednotlivých širších testovaných oblastí a celkový výsledek ●Indexy ○příbuzné subtesty jsou sdružovány do širších oblastí, pro které je počítán výsledek v podobě tzv. indexů ○index čtenářských dovedností, jazykových kompetencí, pracovního tempa apod. ●Celkový skór ○určuje pravděpodobnost příslušnosti probanda ke skupině s SPU ○nabývá hodnot na škále 0-1, kdy 0 znamená zcela bez SPU a 1 vysokou míru SPU

9 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "DysTest Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium Setkání AP3SP, Praha 17. 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google