Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Větrný Jeníkov 19.6. 2015 Bohumil Belada.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Větrný Jeníkov 19.6. 2015 Bohumil Belada."— Transkript prezentace:

1 Větrný Jeníkov Bohumil Belada

2 NOVÁ LEGISLATIVA OZE Z POHLEDU PROZOVATELŮ BPS

3 Potenciál zemědělské půdy v ČR
Při 100% soběstačnosti : 689 tis. ha orné půdy 819 tis. ha TTP Při 70% soběstačnosti : 1 147 tis. ha orné půdy 913 tis. ha TTP Vývoz obilovin = 2 až 3 mil. t / rok Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

4 Co s volnými hektary Biopaliva : 140 tis. ha řepky 16 tis. ha řepy
10 tis. ha kukuřice Celkem = 166 tis. ha Dnes cca 5,2 % energie Schválený cíl 7 % energie = + 35% Potřebná plocha v roce 2020 = cca 230 tis. ha Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

5 Odhadovaná potřeba orné půdy = 150 tis. ha
Bioplynové stanice 430 stanic 335 kW instalovaný výkon Odhadovaná potřeba orné půdy = 150 tis. ha Navýšení do roku 2020 = + 50 tis. ha Celkem v roce 2020 = 200 tis. ha Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

6 Celková bilance Celkem orná půda k dispozici = 690 tis. ha
Biopaliva 2020 = 230 tis. ha Bioplynové stanice 2020 = 200 tis. ha Zbývá = 260 tis. ha – biomasa na spalování ? Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

7 BPS do 500 KW elektrického výkonu Definice použitých substrátů
OBNOVENÍ PODPORY BPS BPS do 500 KW elektrického výkonu Definice použitých substrátů - více než 70% podíl statkových hnojiv vedlejších produktů živočišné výroby biologicky rozložitelných odpadů ( BRO )

8 OBNOVENÍ PODPORY BPS Provozní podpora na bázi
užitečného tepla (doposud vztaženo k elektřině) Garance podpory po dobu životnosti výrobny-20 let Podpora na prostou dobu návratnosti 15 let (současný systém) Výše podpory bude stanovena cenovým rozhodnutím ERÚ – cca říjen 2015 Možný termín podpory od

9 ....... REALITA NOVÝCH INSTALACÍ
Důležitý přístup k odpadním substrátům Možnost efektivního využití tepla Přijatelná cena investice Možnost využít elektřiny v areálu pro vlastní potřebu Dobrý managment

10 Možnosti využití tepla
Vytápění objektů Sušení komodit – obiloviny, řepka, kukuřice, vojtěška, jetel, separát Sušení dřeva Skleníky Chov ryb Hygienizace odpadů Pěstování konopí Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

11 ZMĚNY PODMÍNEK PRO PROVOZ STÁVAJÍCÍCH VÝROBEN
Navržené retroaktivní změny se NEKONAJÍ Zastropování výroby Přepočet návratnosti po 10 letech provozu Změna kompetencí kontrolního orgánu ERU převezme kontrolní kompetence od SEI k SEI dokončí započaté kontroly a řízení před

12 ZMĚNY PODMÍNEK PRO PROVOZ STÁVAJÍCÍCH VÝROBEN
Dopad změny způsobu stanovení výše plateb za podporu OZE Odběratel připojený k přenosové soustavě, nebo VVN a VN hradí příspěvek na OZE jehož výše se bude odvíjet od rezervovaného příkonu (maximálně 495 Kč/MWh) Výrobce nebude v případě vlastní spotřeby hradit příspěvek OZE

13 ZMĚNY PODMÍNEK PRO PROVOZ STÁVAJÍCÍCH VÝROBEN
Zrušení osvobození daně z elektřiny OZE Výrobcům vzniká daňová povinnost k elektřině, kterou si sami spotřebují (28,30 Kč/ MWh) Výrobce bude povinen registrovat se jako plátce daně na Celní správa a podávat pravidelně daňová přiznání Ukončení podpory decentrální výroby Zrušen bonus na decentrální výrobu elektřiny (poskytnut do konce roku 2015)

14 ZMĚNY PODMÍNEK PRO PROVOZ STÁVAJÍCÍCH VÝROBEN
Nové povinnosti týkající se měření vyrobené elektřiny Cejchovaná měřidla Nebude nutné zajištění měřidla pověřenou osobou MPO (zrušeno) V případě povinnosti měření technologické spotřeby v zákoně zmatečná definice (měření před a za místem technologické spotřeby ) – bude upřesněno

15 PODPORA V OBLASTI ENERGETIKY OP PIK – VYHLÁŠENÝ PROGRAM
PRIORITNÍ OSA 3 3.2. Úspory energie Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systém, tepelná čerpadla, FVE max.30 kWP) Instalace KGJ s využitím elektrické a teplené energie pro vlastní spotřebu podniku – bioplyn + zemní plyn Výměna sušárny u BPS – nutno prokázat úsporu energie

16 Harmonogram 3.2. ÚSPORY ENERGIE Vyhlášení výzvy 29.5.2015
Příjem předběžných žádostí – srpen 2015 Příjem plných žádostí září 2015 – leden 2016

17 Forma a výše dotace 3.2. ÚSPORY ENERGIE
Podpora je poskytována formou dotace Míra podpory : 50 % malý podnik 40 % střední podnik 30 % velký podnik Mohou žádat podnikatelské subjekty včetně zemědělských podnikatelů

18 PODPORA V OBLASTI ENERGETIKY OP PIK – NEVYHLÁŠENÉ PROGRAMY
PRIORITNÍ OSA 3 3.1. Obnovitelné zdroje energie Vyvedení tepla ze stávajících BPS pomocí tepelných rozvodných zařízení Instalace vzdálené KGJ za účelem využití užitečného tepla (primárně pro distribuci ne vlastní spotřebu) Využití tepla z BPS – bude upřesněno 3.5. – úspory energie v SZT – kogenerace na zemní plyn s prodejem mimo podnik

19 3.1. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Harmonogram Vyhlášení výzvy předpoklad září 2015 Výše dotace - předpoklad Míra podpory : 50 % malý podnik 40 % střední podnik 30 % velký podnik Mohou žádat podnikatelské subjekty včetně zemědělských podnikatelů

20 Investiční dotace – Mze ČR
4.1. Investice do zemědělského majetku Podmínka je spotřeba v podniku Podávání žádostí září 2015 6.4. Investice na podporu energie z OZE Prodej produktů mimo podnik Podávání žádostí březen 2016 Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

21 Investiční dotace na výstavbu BPS - PRV
Maximálně 20 % pěstovaná biomasa Minimálně 30% kejda od prasat Maximální náklady = 50 mil. Kč Dotace pro velké podniky = 45%, střední podniky = 55%, malé podniky = 65 % Žádosti březen 2016

22 Investiční dotace – MŽP
Osa č.3 cíl 2 – Zvýšení podílu materiálového a odpadového využití odpadů Projednává se zařazení bioplynových stanic využívající BRO + BRKO Zařízení u BPS na úpravu odpadů – hygienizace + drtiče Podávání žádostí na BPS až v roce 2016 Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

23 Možnosti investic pro Vás
Nové BPS do 500 kW Instalace přídavných kogenerací na BPS Instalace vzdálených kogenerací k BPS Kogenerace na zemní plyn Využití tepla Dovybavení BPS na úpravu substrátů Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

24 Příprava investice Navržení koncepce + výpočet návratnosti
Žádost o připojení – ČEZ + EON Projektová dokumentace pro stavební povolení Žádost o dotaci V případě úspěchu – realizace v roce 2016 Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:

25 DĚKUJI ZA POZORNOST ! Blanická 3, Olomouc, tel.: fax.: web: portál:


Stáhnout ppt "Větrný Jeníkov 19.6. 2015 Bohumil Belada."

Podobné prezentace


Reklamy Google