Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika"— Transkript prezentace:

1 MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika
Gynekologické nádory MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha 2010

2 Gynekologické nádory Nádory děložního těla - Ca corporis uteri
Nádory vaječníků a tuby - Ca ovarii et tubae Nádory děložního hrdla - Ca cervicis uteri Nádory zevních rodidel - Ca vulvae Nádory pochvy - Ca vaginae

3 Ca cervicis uteri - Epidemiologie
velké rozdíly v incidenci nejvyšší výskyt mezi 48 a 52 rokem nejvyšší incidence v Jižní Americe nejnižší incidence v Izraeli, Finsku, Lucembursku a Irsku (méně než 5/ žen) Regionální rozdíly i v rámci jedné země (Západní Čechy až 30/ žen, Východní Čechy 16/ žen)

4 Ca cervicis uteri - Epidemiologie
ČR - r / žen úmrtnost v ČR - 6,9/ žen EU - r ,9/ žen % operabilních V ČR I. a II.st. - 50% ostatní země I. a II.st. více než 75% r celkem 1003 nových onemocnění, zemřelo 407

5 Srovnání incidence karcinomu děložního hrdla v ČR a ve světě

6 Incidence a mortalita

7 Ca cervicis uteri - Etiologie
HPV (human papilloma virus) Promiskuita Časný věk zahájení sexuálního života Špatná osobní hygiena Kouření

8 Ca cervicis uteri - Diagnóza
Gynekologické vyšetření (vaginální, rektální) Biopsie a endocervikální kyretáž Rtg plic Cystoskopie UZ ledvin a malé pánve Rektoskopie CT břicha a malé pánve (abdominální uzliny) MR malé pánve PET

9 Ca cervicis uteri - Symptomatologie
Krvácení z rodidel (krvácení po styku) Výtok Bolesti (v podbřišku, v sakrální bolesti) Váhový úbytek Urémie (při zablokování ureterů nádorem v malé pánvi)

10 Ca cervicis uteri - Patologie
Dysplasie: CIN (cervikální intraepiteliální neoplazie): CIN I – mírná CIN II – střední CIN III – těžká Karcinoma in situ: zhoubný nádor s nerozvinutým obrazem Invazivní karcinom: spinocelulární 90%, adenokarcinom 9%, jiné 1% (nediferencovaný karcinom, sarkom)

11 Ca cervicis uteri - Patologie
Karcinom může vzniknout přímo (bez dysplazie) a naopak dysplazie nemusí přejít v karcinom Význam kolposkopického skríningu Makroskopický růst: 1. Exophytický 2. Endophytický 3. Ulcerativní

12

13 Ca cervicis uteri - Klasifikace
TNM FIGO Tis Karcinoma in situ T1 Tu ohraničený na dělohu I T1a Mikroskopický Tu Ia T1a1 Minimální invaze do stromatu Ia1 T1a2 Hloubka..5mm, horizonátlně ..7mm Ia2 T1b Léze větší než T1a Ib T2 Šíření mimo dělohu, ale ne až ke stěně pánevní a ne do dolní třetiny II T2a Klenby poševní, horní 2/3 vaginy IIa T2b Parametrium (ne až ke stěně pánve) IIb

14 Ca cervicis uteri - Klasifikace
TNM FIGO T3 Šíření do dol.třetiny vaginy, parametrium ke stěně pánevní, hydronefróza III T3a Dolní 1/3 vaginy IIIa T3b Parametrium až ke stěně, hydronefróza IIIb T4 Sliznice moč.měchýře, rekta IVa N Spádové lymfatické uzliny: paracervikální, parametriální, hypogastrické (obturátorové, vnitřní ilické), zevní ilické, společné ilické, presakrální IIIb M Vzdálené metastázy: ostatní lymfatické uzliny (paraaortální, mediastinální, nadklíčkové aj.), plíce, játra, kosti IVb

15

16 Ca cervicis uteri- Grading
G1 … vysoký stupeň diferenciace G2 … střední stupeň diferenciace G3 … nízký stupeň diferenciace nediferencovaný GX… nelze stanovit stupeň diferenciace Prognosticky horší jsou nádory méně diferencované

17 Ca cervicis uteri – Prognostické faktory
Velikost vlastního nádoru Postižení lymfatických uzlin Prognózu zhoršuje: vysoký grading, histologický typ – adenokarcinom, endophytický růst, sek. anemie, horší celkový stav aj.

18 Ca cervicis uteri - Léčba
Stadium I: Ia - konizace, hysterektomie Ib - radikální hysterektomie s oboustrannou adnexektomií, pánevní lymfadenektomií resekcí parametrií a děložních cév (sec.Wertheim - Meigs) Stadium II: IIa - operace jako u st.Ib s resekcí vaginy IIb - radioterapie Stadium III, IV: radioterapie

19 Ca cervicis uteri – Samostatná RT
St.Ib - tumor do velikosti 2cm samostatná brachyterapie: intrakavitární, uterovaginální St.Ib - tumor větší než 2cm St.IIa, IIb, IIIa, IIIb kombinovaná radioterapie: teleterapie (oblast malé pánve, spádových lymfatických uzlin) + brachyterapie St.IV - teleterapie – individuální přístup U časných stadií dává RT i operace stejné léčebné výsledky

20 Ca cervicis uteri - Teleterapie
Vysokoenergetický zdroj záření – fotony nad 4MeV (lineární urychlovač, kobalt) Ozařovaný objem (malá pánev): dolní okraj - pod foramina obturatoria horní okraj - dolní okraj těla obratle L4 (při postižení uzlin výš) zadní okraj - přední stěna rekta přední okraj - celá děloha a ilické uzliny laterální okraj - 1-2cm za vnitřní kostěné struktury pánve

21 Ca cervicis uteri - Teleterapie
Technika více polí: BOX, křížový oheň, 3 pole, 2 AP pole Frakcionace: 1,8 – 2,0 Gy denně Celková minim. dávka na malou pánev: 48,0 – 50,0 Gy na paraaortální uzliny: 43,0 – 45,0 Gy Doplnění dávky na parametria Kritické orgány: kličky tenkého střeva, rektum, močový měchýř, mícha a ledviny (při ozařování paraaortálních uzlin)

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Ca cervicis uteri - Brachyterapie
Afterloading: manuální, automatický Zdroje: Ir192, Cs137, dříve Ra226 Dávkový příkon: LDR (0,4-2,0 Gy/h) MDR (2,0-12,0 Gy/h) HDR (více jak 12,0 Gy/h, tj. 0,2 Gy/min) HDR: výhody – tenké aplikátory, odpadá dilatace hrdla, krátký čas aplikace (řádově minuty), přesná geometrie po celou dobu záření, možnost ambulantního provedení nevýhody – nutnost více frakcí

31 Ca cervicis uteri - Brachyterapie
Dávka do referenčních bodů, na referenční izodózu U karcinomu hrdla do bodu A (2cm laterálně a 2cm proximálně od zevní branky) Celková dávka do bodu A: 70,0- 85,0Gy (od brachyterapie i teleterapie dohromady) Celá ozařovací serie by neměla trvat déle než 6 týdnů, prodloužením se zhoršuje prognosa

32

33

34

35

36

37 Ca cervicis uteri - Pooperační RT
Při postižení lymfatických uzlin Při neradikální operaci (bez odstranění lymfatických uzlin, operace vaginální cestou atp.) Při objemném (bulky) tumoru Při ponechaném reziduu Tu, řez veden nádorem

38 Ca cervicis uteri - Pooperační RT
Ozařovaný objem: malá pánev, při postižení uzlin prodloužené pole Dávka (adjuvantní): 45,0 - 48,0Gy Při ponechaném reziduu zvýšit dávku cíleně na tumor malým polem do 60,0 - 64,0Gy Brachyterapie vaginální

39

40 Ca cervicis uteri - Komplikace RT
ČASNÉ - při ozáření, odezní do několika týdnů po skončení RT GIT: průjmy, plynatost, krvácení,nausea, zvracení, minerální rozvrat Uropoetický trakt: dysurie, polakisurie, hematurie Kůže, sliznice: erytém , edém, epitelolýza, exantém

41 Ca cervicis uteri - Komplikace RT
POZDNÍ – nastupují za 6 a více měsíců po skončení RT, většinou nevratné GIT: enteritis, proctocolitis, proctitis, krvácení, stenoza střevní, ulcerace, fistula (rektovaginální) Uropoetický trakt: stenoza ureteru a uretry, cystitis, inkontinence, hydronefrosa, ulcerace, fistula (cystovaginalní) Kůže a sliznice: suchost, hyperpigmentace, depilace, teleangiektazie, fibroza, nekroza, stenoza vaginy až okluze

42 Ca cervicis uteri - Chemoterapie
Konkomitantní: potenciace RT CisDDP 40mg/m/1x týdně Neoadjuvantní: předoperační, u bulky Ib2, IIa Ifosfamid, CisDDP - 3 série v intervalu 10 dní a následuje operace Paliativní: recidivující a metastatický nádor CisDDP, Ifosfamid

43 Ca cervicis uteri - Dispenzarizace
Pravidelná, celoživotní 1.a 2. rok kontroly každé 3 měsíce až 5. rok každých 6 měsíců dále 1x ročně Gynekologické vyšetření, UZ ledvin, biochemie, UZ malé pánve, SCC (Tu markr specifický pro dlaždicobuněčný karcinom)

44 Ca cervicis uteri - Prognóza
5-ti leté přežití St.I………………..90% St.II………… % St.III………… % St.IV………… %

45 Ca cervicis uteri v graviditě
Postup závisí na rozsahu onemocnění a délce těhotenství Ca in situ, T1a: konizace, pravidelné sledování do doby životaschopnosti plodu a sec. Caesarea s následnou radikální operací Invazivní Ca v 1.a 2.trimestru: radikální operace u st.I, u vyšších stadií RT a abortus Invazivní Ca ve 3.trimetru: u velmi časných stadií vyčkat životaschopnosti plodu s následnou sec. Caesarea a radikální operací, u pokročilých RT s následným abortem

46 Nádory děložního těla (Ca corporis uteri, Ca endometrii) Incidence
Incidence vysoká ve vyspělých zemích / žen ČR 33,6/ žen v r. 2005 Indie 1,5/ žen Japonsko 2,3/ žen 75% pacientek postmenopauzálních

47 Srovnání incidence karcinomu děložního těla v ČR a ve světě

48 Vývoj incidence a mortality

49 Ca endometrii – Rizikové faktory
Obezita Diabetes mellitus Hypertenze Pozitivní rodinná anamnéza Vysoký životní standard Infertilita, nulliparita Stein-Leventhalův syndrom Expozice estrogeny Vysoký příjem živočišných tuků

50 Ca endometrii – Symptomatologie
Vaginální krvácení v menopauze 1/3 endometriální karcinom 1/3 myom 1/3 neznámá příčina (hormonální dysbalance)

51 Ca endometrii - Diagnóza
Gynekologické vyšetření (vaginální, rektální) UZ malé pánve, UZ vaginální Hysteroskopie, frakcionovaná kyretáž Rtg plic UZ ledvin Cystoskopie Rektoskopie, CT malé pánve, MR, IVU

52 Ca endometrii - Patologie
90% adenokarcinomy (endometroidní, clear-cell, serózní papilární aj.) 2 - 4% sarkomy (prognosticky nepříznivé) Adenoakantomy (vznikají na podkladě skvamózní metaplázie) Grading: G1, G2, G3

53 Ca endometrii - Klasifikace
TNM FIGO T1 Tu ohraničený na tělo dělohy I T1a Tu omezený na endometrium IA T1b Invaze < ½ myometria IA T1c Invaze ≥ ½ myometria IB T2 Tu infiltruje hrdlo děložní II T2a Invaze do endocervikálních žlázek II T2b Invaze do stromatu hrdla II

54 Ca endometrii - Klasifikace
TNM FIGO T3 Tu se šíří mimo dělohu III T3a Infiltruje serózu nebo adnexa přímým nebo metastázami nebo nádorové buňky v ascitu IIIA T3b Šíření do vaginy (přímé i metastatické) IIIB T4 Tu infiltruje sliznici močového měchýře nebo rekta (střeva) IVA N1 Metastázy do regionálních uzlin (pelvické a paraaortální) IIIC Metastázy do pánevních uzlin IIIC1 Metastázy v paraaortálních uzlinách IIIC2 M1 Vzdálené metastázy (mimo vaginy, pánevní serózy a adnex) : plíce, kosti, játra IVB

55

56 Ca endometrii - léčba T1,T2 (T3)
radikální operace – hysterektomie s adenexektomií bill., G3, T2 + lymfadenektomie pelv. T1c lymfadenektomie pelv.a paraaort. Pooperační (adjuvantní) radioterapie – snižuje výskyt lokoregionálních recidiv N+, hluboká invaze do myometria, G3 1) vaginální brachyterapie 2) kombinovaná RT (zevní + brachy)

57 Ca endometrii – léčba - RT
Při k.i. operace a u pokročilých Tu Brachyterapie samostatná (T1a, b, G1-2) l. Heymanova tamponáda 2. Y sonda 3. Lineární zářič Kombinovaná radioterapie (zevní + brachy) zevní: malá pánev event. i paraaortál.uzliny celková dávka na serózu dělohy minimálně 60,0Gy

58 Léčba karcinomu endometria
Brachyterapie :

59

60

61

62

63 Ca endometrii - léčba Hormonální terapie:
33% pacientů odpovídá na hormonální terapii gestageny v době metastatického rozsevu (zejména metastázy plicní), Provera Chemoterapie: serózní papilární (pokročilý), masivní N+, st.IIIa u mladších pacientek, metastatické postižení CAP ( Platina, Doxorubicin, CFA)

64 Ca endometrii - Prognóza
5-ti leté přežití: pT1a,b G1 ……………. 98% pT1a,b G2…………… % pT1c G1,2…………... 90% pT1a,b,c G3…………… % pT2……………………... 65% pT3………………………15-30% pT4……………………… 5% 5-ti leté přežití pacientek léčených samostatnou RT st. I,II… %

65 Ovariální karcinom - Incidence
V ČR 22,5 / žen v r. 2005 Mortalita vysoká V r absolutní počet 1121 nových onemocnění, úmrtí 744 Nejvyšší incidence je v západních zemích Nejnižší v Japonsku Nejčastěji v 6. dekádě

66

67 Srovnání incidence karcinomu vaječníků v ČR a ve světě

68 Ovariální karcinom - Etiologie
U žen, které nerodily a u žen s nižším počtem těhotenství Společně s karcinomem prsu Geneticko – familiární faktory (5-10%) Expozice azbest, talek

69 Ovariální karcinom - Diagnóza
Obtížná, vzhledem k uložení ovarií v dutině břišní (většina pacientek přichází v pokročilém stadiu choroby) Pocit tlaku v břiše, gastrointestinální potíže Vyšetření: gynekologické UZ malé pánve (UZ vag) Tu markry (Ca 125 epitelové, Ca mucinózní epitelové, beta HCG z bb.granulózy, alfa - fetoprotein) rtg plic laparotomie (histologie, staging)

70 Ovariální karcinom - Patologie
90% epitelové nádory ( célomový epitel): Serózní Mucinózní Endometroidní Ze světlých buněk (mezonefroidní) Brennerův tumor Smíšený epiteliální Nediferencovaný 10% ostatní: dysgerminomy, nádory z buněk granulózy, teratomy, embryonální karcinomy, choriokarcinomy aj.

71 Ovariální karcinom - Histogenetická klasifikace
Z célomového epitelu: epitelové, nediferencované, karcinosarkomy Ze zárodečných buněk: teratomy, germinomy, embryonální karcinomy, choriokarcinomy Z buněk stromatu gonád: z buněk granulózy Z nespecifických mezenchymálních buněk: lipomy, fibromy, leiomyomy, angiomy, lymfomy, sarkomy

72 Ovariální karcinom - Klasifikace
TNM FIGO T1 Nádor ohraničen na vaječník I T1a Nádor ohraničen na jeden vaječník, pouzdro intaktkní Ia T1b Nádor ohraničen na oba vaječníky, pouzdro intaktní Ib T1c Ruptura pouzdra, nádor na povrchu, maligní buňky v ascitu nebo v peritoneálním výplachu Ic T2 Nádor se šíří v pánvi II T2a Šíří se na dělohu, tuby IIa T2b Postihuje ostatní pánevní tkáně IIb T2c Maligní bb.v ascitu nebo peritoneál. výplachu IIc

73 Ovariální karcinom - Klasifikace
TNM FIGO T3 Peritoneální metastázy mimo pánev III T3a Mikroskopické metastázy na peritoneu IIIa T3b Makroskopické metastázy ≤ 2cm IIIb T3c Makroskopické metastázy > 2cm IIIc N1 Metastázy v regionálních mízních uzlinách IIIc M1 Vzdálené metastázy (mimo peritoneální) IV

74 Ovariální karcinom - Léčba
CHIRURGIE - základní léčebná metoda Radikální: hysterektomie s oboustrannou salpingooophorektomií, omentektomií, dissekcí pánevních uzlin a periaortických uzlin (event. second look operation, second operation, third operation) Paliativní: cytoreduktivní („debulking surgery“)

75 Ovariální karcinom - Léčba
CHEMOTERAPIE - 2. základní metoda Systémová: kombinace (Platina, Taxany, CFA, Hycamptin, Gemzar, Vepesid aj.) Intraperitoneální: u pacientů s disseminací do dutiny břišní (Platina, 5-FU, BLM)

76 Ovariální karcinom - Léčba
RADIOTERAPIE Teleterapie : celé břicho (WART technika, mooving strip technika), dávka 25,0 – 30,0 Gy (Pb vykrytí ledvin a jater) Indikace: mikroskopická choroba, tumor menší než 2cm, spíše zralé nádory (G1) paliativně : malá pánev, paraaortální uzliny, metastázy aj. Intraperitoneální: u pacientů s disseminací nebo mikroskopickým tumorem (P32 , Au198)

77

78

79

80 Ovariální karcinom – Léčba
HORMONÁLNÍ TERAPIE: ? Přestože 50% tumorů má estrogenní a progesteronové receptory pozitivní , efekt hormonoterapie je malý, maximálně % Téměř se nepoužívá, jen paliativně TMXF - Tamoxifen (antiestrogen) Megace - Medroxyprogesteron acetát (gestagen), spíše jen roborující efekt

81 Ovariální karcinom - Prognóza
Prognostické faktory: Rozsah onemocnění Reziduum tumoru Grading Histologický subtyp Věk pacientky Prognostické skupiny: FIGO I, II, tumor radikálně odstraněn zcela, event. mikroskopické reziduum FIGO I, II, minimální reziduum tumoru (menší než 2cm) Objemný „bulky“tumor, st.III, IV.

82 Ovariální karcinom - Prognóza
5-ti leté přežití: Ia…………………… 90% Ib…………………… 65% Ic…………………… 57% II…………………… 45% III………………… % IV………………… %

83 Karcinom vulvy 5% všech gynekologických tumorů
Incidence 4,1/ žen U starších žen 55 % pacientek přežívá 5 let Etiologie není známa Prekancerózy (až 50% pacientek má prekancerózu v anamnéze): Bowenova choroba, Pagetova choroba (extramammární), Quyeratova erytroplazie

84 Karcinom vulvy Histologie: dlaždicobuněčný karcinom, vzácně basaliom,melanom, fibrosarkom, nádory Bartolinských žláz Metastázy v lymfatických uzlinách malé pánve a oboustranných tříselných uzliny hmatné: 70-75% metastatické uzliny nehmatné: 15-20% metastatické

85 Karcinom vulvy Symptomatologie: klinicky se nehojící vřed, infiltrace, exophyt Léčba: Chirurgická: vulvektomie, exenterace inguin Aktinoterapie: samostatná primární, pooperační, při recidivě zevní (malá pánev, inguinální uzliny) brachyradioterapie (intersticiální) Potenciace RT chemoterapií u mladých žen s pokročilým tumorem

86

87

88 Karcinom vaginy 1-2% všech gynekologických nádorů
Incidence 0,9 / žen v r. 2005 U starších žen (6 decenium) 5 let přežívá ve st.I, II /70%, st.III /27%, st.IV/0% Histologie: dlaždicobuněčný karcinom méně často adenokarcinom (ze světlých buněk) u mladých dívek, jejichž matky byly léčeny dietylstilbestrolem sarkom, melanom

89 Karcinom vaginy Symptomatologie: krvácení z pochvy, výtok, bolest, nehojící se vřed Léčba: závisí na velikosti nádoru a jeho uložení (horní, střední a dolní třetina vaginy) Chirurgická: horní třetina vaginy, malý nádor (hysterektomie s resekcí vaginy) Aktinoterapie: zevní (malá pánev, inguinální uzliny), brachyterapie (intrakavitární, intersticiální), kombinovaná Potenciace RT chemoterapií u mladých žen

90

91

92


Stáhnout ppt "MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika"

Podobné prezentace


Reklamy Google