Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 nauka o dědičnosti a proměnlivosti organismů  dědičnost (heredita) = schopnost organismů vytvářet potomky se stejnými/podobnými znaky → zachování biologického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " nauka o dědičnosti a proměnlivosti organismů  dědičnost (heredita) = schopnost organismů vytvářet potomky se stejnými/podobnými znaky → zachování biologického."— Transkript prezentace:

1

2  nauka o dědičnosti a proměnlivosti organismů  dědičnost (heredita) = schopnost organismů vytvářet potomky se stejnými/podobnými znaky → zachování biologického druhu  proměnlivost (variabilita) = odlišnost jedinců jednoho druhu - dána vnitřními/vnějšími faktory genetické vlivy x prostředí - zajišťována pohlavním rozmnožováním

3  zkoumání geneticky podmíněných (dědičných) chorob  prevence vývojových vad  genové inženýrství  GMO  klonování  určení otcovství  identifikace ostatků  třídění organismů do systému ……

4  Johann Gregor Mendel (19. stol.)  Slezsko, Morava (Brno)  základní zákony dědičnosti organismů - Mendelovy zákony

5  v jádře buňky – DNA – nositel gen. informace

6  molekula DNA – dvojšroubovice (1953)  stáčí se v chromozomy

7  každá polovina chromozomu (chromatida) = 1 molekula DNA  centromera, telomery

8  chromozomy = pentlicovité útvary vznikající z DNA v jádře při dělení jádra  buňky – obvykle – 1 nebo 2 sady chromozomů  1 sada = haploidní buňky – pohlavní buňky  2 sady = diploidní buňky – tělní buňky  (1. diploidní buňka – zygota)

9  1 sada – 1 chromozom od každého typu  2 sady – každý typ chromozomu 2x – jeden od matky, druhý od otce – tj. v párech  téměř stejné chromozomy tvořící páry = homologické chromozomy  výjimka – pohlavní chromozomy = gonozomy (X,Y) - netvoří homolog. páry  tělní chromozomy = autozomy – tvoří homologické páry

10  počet chromozómů – dle druhu organismu  člověk – pohl. buňky – 23 chromozomů (22 tělních + 1 pohlavní (X nebo Y)) - tělní buňky – 46 chromozomů (44 tělních + 2 pohlavní (XX nebo XY))

11  borovice lesní – 24 chromozomů  komár pisklavý – 6  myš domácí – 40  kachna divoká - 80

12  soubor všech chromozomů v jádře buňky = karyotyp  lidský karyotyp byl odhalen v r. 1956

13  gen = vloha - jednotka genetické informace  = specifický úsek DNA v určitém specifickém místě chromozomu  varianty téhož genu = alely soubor genů = genotyp

14  projev genu navenek – znak  soubor znaků – fenotyp  dědí se geny (vlohy), nikoliv znaky  genotyp + prostředí = fenotyp

15  splynutí pohl. buněk → zygota → zárodek (embryo) → (plod) → plně vyvinutý nový jedinec  vznik pohlavních buněk – každá spermie/každé vajíčko od jednoho jedince – různá kombinace genů  při splynutí spermie s vajíčkem – vznik unikátní kombinace chromozomů v tělních buňkách potomka

16  vznik pohlavních buněk – redukční dělení (meióza)  z diploidní buňky → haploidní buňky

17 V průběhu vzniku pohl. buněk tedy:  homologické chromozomy se mezi sebou překříží (crossing-over) → „namixování“ genetické informace  výběr chromozomů do pohl. buněk (který kam) je zcela náhodný  to vše → různorodost (variabilita) potomstva při pohlavním rozmnožování

18

19

20

21

22

23


Stáhnout ppt " nauka o dědičnosti a proměnlivosti organismů  dědičnost (heredita) = schopnost organismů vytvářet potomky se stejnými/podobnými znaky → zachování biologického."

Podobné prezentace


Reklamy Google