Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sylabus – obecná část 1. Fytopatologie - základní pojmy. Historické pozadí. Choroby rostlin - klasifikace, spektrum biotických agens. 1. Fytopatologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sylabus – obecná část 1. Fytopatologie - základní pojmy. Historické pozadí. Choroby rostlin - klasifikace, spektrum biotických agens. 1. Fytopatologie."— Transkript prezentace:

1 Sylabus – obecná část 1. Fytopatologie - základní pojmy. Historické pozadí. Choroby rostlin - klasifikace, spektrum biotických agens. 1. Fytopatologie - základní pojmy. Historické pozadí. Choroby rostlin - klasifikace, spektrum biotických agens. 2. Biotické vztahy - patogenita. Infekční proces. 2. Biotické vztahy - patogenita. Infekční proces. 3. Reakce hostitele na infekční agens - základní pojmy. Resistence, susceptibilita, tolerance, typy resistence. 3. Reakce hostitele na infekční agens - základní pojmy. Resistence, susceptibilita, tolerance, typy resistence. 4. Genetické aspekty vztahu hostitel-patogen. Infekční proces patogenů, odolnost hostitelských rostlin, metody určování stupně odolnosti. 4. Genetické aspekty vztahu hostitel-patogen. Infekční proces patogenů, odolnost hostitelských rostlin, metody určování stupně odolnosti. 5. Faktory prostředí ovlivňující vztah hostitel-patogen. 5. Faktory prostředí ovlivňující vztah hostitel-patogen. 6. Epidemiologie. Základní metody ochrany rostlin. Patometrické metody. 6. Epidemiologie. Základní metody ochrany rostlin. Patometrické metody.

2 Speciální část 7. Choroby obilnin. 7. Choroby obilnin. 8. Choroby brambor a cukrové řepy. 8. Choroby brambor a cukrové řepy. 9. Choroby bobovitých rostlin. 9. Choroby bobovitých rostlin. 10. Choroby zeleniny. 10. Choroby zeleniny. 11. Choroby ovoce. 11. Choroby ovoce. 12. Choroby lesních dřevin. 12. Choroby lesních dřevin.

3 FYTOPATOLOGIE nauka o chorobách rostlin Obecná Speciální Teoretická Praktická Náplň: 1. úzké pojetí – biotičtí činitelé 2. 1 + háďátka + prvoci 3. 2 + abiotičtí činitelé + poškození živočišnými škůdci Fytopatologie + ochrana rostlin = ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ

4 Ztráty působené fytopatogenními činiteli KVALITAKVANTITA 35 % - 200 mld USD 2/3 před sklizní 4 mld Kč 13,9 % živočišní škůdci 9,5 % plevele 11,6 % choroby 85 % HOUBY - MYKOTOXINY - REZIDUA

5 Historie fytopatologie Mladý vědní obor s bohatou historií Mladý vědní obor s bohatou historií Paleontologické nálezy – napadení rostlin Paleontologické nálezy – napadení rostlin Římští klasikové – škodliví činitelé révy, stromů, obilnin Římští klasikové – škodliví činitelé révy, stromů, obilnin Vědecké základy v 18 stol. – rozvoj mykologie, poté virologie Vědecké základy v 18 stol. – rozvoj mykologie, poté virologie Dnes – dynamicky se rozvíjející obor, multidisciplinární Dnes – dynamicky se rozvíjející obor, multidisciplinární

6 ZDRAVÍ X CHOROBA CHOROBA X PORANĚNÍ CHOROBA X PORUCHA BIO ABIO

7 Zdraví - optimální průběh fyziologických Zdraví - optimální průběh fyziologických procesů procesů - plné využití genetického potenciálu - plné využití genetického potenciálu - homeostáze - homeostáze Choroba - škodlivá změna živých systémů v jednom nebo více řízených procesech využívání energie způsobených nepřetržitým iritováním příčinnými faktory, překročeny meze variability Choroba - škodlivá změna živých systémů v jednom nebo více řízených procesech využívání energie způsobených nepřetržitým iritováním příčinnými faktory, překročeny meze variability - typická: infekční agens - typická: infekční agens - netypická: abiotické faktory - netypická: abiotické faktory nově Choroba - bioagens (patogenní nebuněčné a buněčné organismy) Porucha – abiotické vlivy (výživa, genetická porucha,...)

8 Klasifikace chorob Dle narušených fyziologických funkcí Dle narušených fyziologických funkcí Dle typu symptomů Dle typu symptomů Dle lokalizace symptomů Dle lokalizace symptomů Dle ekonomického a ekologického významu Dle ekonomického a ekologického významu - zhoubné pro rostlinu a škodící zájmům člověka - zhoubné pro rostlinu a škodící zájmům člověka - zhoubné pro rostlinu, ale využitelné pro člověka - zhoubné pro rostlinu, ale využitelné pro člověka

9 Původci Viroid - RNA Viroid - RNA - chybí proteinový obal - chybí proteinový obal - tropy, subtropy, skleníky - tropy, subtropy, skleníky - v jádru buňky hostitele - v jádru buňky hostitele - vektor – člověk - vektor – člověk - zakrslost, epinastie - zakrslost, epinastie - vřetenovitost brambor, chomáčkovitost rajčete, bledoplodost okurky, zakrslost chmele - vřetenovitost brambor, chomáčkovitost rajčete, bledoplodost okurky, zakrslost chmele

10 Viry - obligátní parazité Viry - obligátní parazité - bílkovinný obal + NA - bílkovinný obal + NA - virion = úplná virová částice - virion = úplná virová částice + kapsida = protein + kapsida = protein - různý tvar (vláknité, tyčinky) - různý tvar (vláknité, tyčinky) - potřebují vektory ! - potřebují vektory ! - změny habitu, chlorózy, žilkovitosti, mozaiky, hypo x hyperplasie, inkluze,... - změny habitu, chlorózy, žilkovitosti, mozaiky, hypo x hyperplasie, inkluze,...

11 Bakterie – prokaryota Bakterie – prokaryota - jednobuněčné, jednoduchá struktura bez organel - jednobuněčné, jednoduchá struktura bez organel - koky, tyčinky, vlákna - koky, tyčinky, vlákna - bičíky – flagelin, monotricha - bičíky – flagelin, monotricha x polytricha, mono x polytricha, mono x bipolárně, lofo x bipolárně, lofo x peritrichálně, atricha x peritrichálně, atricha - 2 000 známých – 250 fytopatogenních - 2 000 známých – 250 fytopatogenních - vadnutí, diskolorace, nekrózy, hniloby - vadnutí, diskolorace, nekrózy, hniloby klasifikace – dle biochemických a fyziologických funkcí klasifikace – dle biochemických a fyziologických funkcí

12 Fytoplasmata – pleomorfní Fytoplasmata – pleomorfní - chybí buněčná stěna, jen plasmatická membrána - chybí buněčná stěna, jen plasmatická membrána - nutričně náročné - nutričně náročné - anaerobní, žijí v sítkovicích - anaerobní, žijí v sítkovicích - metlovitosti, zakslosti, žloutenky, zelenokvětost - metlovitosti, zakslosti, žloutenky, zelenokvětost - proliferace jabloní, metlovitost borůvky, žloutenka broskvoně, žloutenka aster, zelenokvětost jahodníku, zelenokvětost jetele - proliferace jabloní, metlovitost borůvky, žloutenka broskvoně, žloutenka aster, zelenokvětost jahodníku, zelenokvětost jetele

13 Houby – největší význam Houby – největší význam - 85 % všech chorob - 85 % všech chorob - eukaryonta - eukaryonta - nemají chlorofyl, heterotrofní - nemají chlorofyl, heterotrofní - stélka (z hyf) + mycelium - stélka (z hyf) + mycelium - pohlavní x nepohlavní rozmnožování - pohlavní x nepohlavní rozmnožování - výtrusy x části hyf - výtrusy x části hyf - střídání hapoidní a diploidní fáze - střídání hapoidní a diploidní fáze

14 FUNGI FUNGI 1. odd. MYXOMYCOTA Plasmodiophora brassicae 1. odd. MYXOMYCOTA Plasmodiophora brassicae 2. odd. CHYTRIDIOMYCOTA Olpidium brassicae 2. odd. CHYTRIDIOMYCOTA Olpidium brassicae Synchytrium endobioticum Synchytrium endobioticum 3. odd. OOMYCOTA r. Pythium, Phytophtora, Plasmopara, 3. odd. OOMYCOTA r. Pythium, Phytophtora, Plasmopara, Bremia, Perenospora Bremia, Perenospora 4. odd. EUMYCOTA 4. odd. EUMYCOTA Tř. Zygomycetes – Mucor Tř. Zygomycetes – Mucor Tř. Endomycetes – Taphrina, Ustilago, Tilletia Tř. Endomycetes – Taphrina, Ustilago, Tilletia Tř. Ascomycetes – Erysiphe, Pseudopezize, Epichloe Tř. Ascomycetes – Erysiphe, Pseudopezize, Epichloe Tř. Basidiomycetes – č. Uredinales Tř. Basidiomycetes – č. Uredinales FUNGI IMPERFECTI FUNGI IMPERFECTI Fusarium, Alternaria, Helminthosporium, Botrytis, Phoma, Ascochyta, Verticillium

15 Řasy – výtrusné stélkaté rostliny Řasy – výtrusné stélkaté rostliny - tropy, r. Cephaleuros - tropy, r. Cephaleuros - červená rez čajovníku,... - červená rez čajovníku,... - fykobionty lišejníků - fykobionty lišejníků Parazitické semenné rostliny Parazitické semenné rostliny - 3 000 druhů - 3 000 druhů - většinou krytosemenné - většinou krytosemenné - hemiparazitické x holoparazitické - hemiparazitické x holoparazitické - Cuscutaceae, ??? - Cuscutaceae, ???

16 Prvoci – bičíkovci Prvoci – bičíkovci - Flagelata - Flagelata - pryšcovité rostliny - pryšcovité rostliny Háďátka, roztoči, hmyz Háďátka, roztoči, hmyz - brány infekce - brány infekce - mechanická poškození, poruchy homeostáze - mechanická poškození, poruchy homeostáze


Stáhnout ppt "Sylabus – obecná část 1. Fytopatologie - základní pojmy. Historické pozadí. Choroby rostlin - klasifikace, spektrum biotických agens. 1. Fytopatologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google