Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nedestruktivní metody zkoušení železobetonových konstrukcí Doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D, Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nedestruktivní metody zkoušení železobetonových konstrukcí Doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D, Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí."— Transkript prezentace:

1 Nedestruktivní metody zkoušení železobetonových konstrukcí Doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D, Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

2 Osnova Metody pro zkoušení betonu v konstrukci Nedestruktivní či destruktivní metody Odrazové tvrdoměry – tradiční metoda v nové době Novinka jménem Silver Schmidt Příklad kalibrace na moderních betonech Ultrazvuková impulzní metoda S ultrazvukem do terénu Metody pro vyhledávání výztuže Pohled pod povrch Závěr Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

3 Metody pro zkoušení betonu v konstrukci ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí (vyšla 1989, znovu 2012) ČSN EN 13791 Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích (z r. 2007) ČSN 73 2011: ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu, část 3. ČSN 73 1371 Ultrazvuk ČSN 73 1372 Rezonanční ČSN 73 1373 Tvrdoměry ČSN EN 13791: ČSN EN 12504-1, 2, 3, 4 1 - Zkoušení na vývrtech 2 – Odtrazové tvrdoměry 3 - Metody lokálního porušení 4 - Ultrazvuk Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

4 Nedestruktivní či destruktivní metody Nedestruktivní metody + nepoškozují konstrukci + velký počet míst (statistika) + relativně levnější - méně přesné - možnost chyb Destruktivní metody - poškozují konstrukci - menší počet (někdy není možné odebrat) - dražší (relativně) + přesnější + odběr z hloubky Nedestruktivní metody: Po jejich aplikaci je poškození konstrukce prakticky zanedbatelné (tvrdoměry – povrch, ultrazvuk – čistě NDT) Nové pojetí: Rozdělení na metody přímé a nepřímé Metody přímé - zjišťujeme přímo sledovanou vlastnost (vývrty) Metody nepřímé - na základě kalibračních vztahů (tvrdost, UZ) Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

5 Nedestruktivní či destruktivní metody Pevnost betonu? Máme tělesa! Ale zrála stejně? Vyzkoušíme, porovnáme! Nyní je to přesné! Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

6 Odrazové tvrdoměry – tradiční metoda v nové době Podle ČSN 73 2011 – po upřesnění na úrovni krychelných zkoušek Podle ČSN EN 13791 – vývrty mají větší váhu, 90% bezpečnost kalibračních vztahů Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

7 Novinka jménem Silver Schmidt Rozsah měření podle výrobce (Proceq) Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

8 Odrazové tvrdoměry – kalibrační vztahy pro Schmidt N Platí pro betony ve stáří 14-56 dnů Zohlednění různých směrů zkoušení Vytvořeny před 50 lety, jiný vztah mezi tvrdostí a pevností

9 Odrazové tvrdoměry podle ČSN 73 1373 Účel měření: stanovení krychelné pevnosti v tlaku betonu 1. Pevnost betonu s nezaručenou přesností, vyhodnocení podle obecného nebo směrného kalibračního vztahu (z normy, od výrobce). 2. Upřesněná pevnost betonu, při níž se měření vyhodnotí podle: a) určujícího kalibračního vztahu úzkého nebo širokého (vztah vytvořený pro konkrétní beton, stačí 18 vzorků); b) obecného nebo směrného kalibračního vztahu upřesněného součinitelem  (3 nebo 9 těles na upřesnění) nje počet měření; f bi,je pevnost v tlaku stanovená z i-tého měření normalizovanou zkouškou (krychelná pevnost); f bei je pevnost v tlaku s nezaručenou přesností, stanovená na témže vzorku nedestruktivně; Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

10 Novinka jménem Silver Schmidt Silver Schmidt – změny proti Original Schmidt Uvnitř optická čidla, měří rychlost dopadu a odrazu Udává hodnotu „Q“ = koeficient vrácené energie: viz vztah Hodnota Q je méně závislá na tření Hodnota Q nevyžaduje korekci směru Zvyšuje se rozsah pevností od 10 MPa do 100 MPa Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

11 Novinka jménem Silver Schmidt Nové kalibrační vztahy: Provedl Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung, Berlin (BAM) Vytvořil tři skupiny betonů – viz tabulka Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

12 Novinka jménem Silver Schmidt Silver Schmidt L s hřibovitým nástavcem pro odbedňovací pevnosti Rozsah měření od 5 MPa do 30 MPa Přesnější v dolní oblasti kalibračního vztahu (5 - 20 MPa) f c = 0,0108×Q 2 +0,2236×Q [MPa] Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

13 Příklad kalibrace Most na ulici ul. Sportovní v Brně Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

14 Příklad kalibrace Most na ulici ul. Sportovní v Brně beton třídy C 30/37 XF4 18 krychlí (f c ), 18 trámců (E c ) Kalibrace na nárůst pevnosti a modulu – zkoušky po 2, 3, 7, 14, 28 a 90 dnech Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

15 Příklad kalibrace Stanovení f ce z hodnoty Q (Silver Schmidt N) VSTUPNÍ HODNOTY: Výpočet hodnoty očekávané pevnosti v tlaku f ce z koef. vrácené energie Q stářívzorek Pevnost v tlaku f c,cube [MPa] Odraz Q [-] Odraz a [-] Rychlost UZ v L [km/s] 2 DNY K13238,2526,74,059 K23038,0525,54,016 K33036,4522,84,061 3 DNY K44139,9027,74,152 K54038,3027,54,140 K64039,2526,84,221 7 DNÍ K75547,1029,24,330 K84447,4029,54,285 K95248,5529,14,369 14DNÍ K106350,0031,64,422 K116150,6030,74,334 K125649,3531,84,435 28DNÍ K136553,7536,34,380 K146954,6537,84,362 K156253,8535,24,428 90DNÍ K167758,3036,64,556 K177454,7040,44,526 K187453,3540,14,542 Měření na konstrukci: Q = 52 Výpočet f ce = 2,116 Q - 46,60 = 63,4 MPa Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

16 Ultrazvuková impulsní metoda Měření rychlosti šíření ultrazvukových impulsů materiálem Ve stavebnictví frekvence 20 KHz až 500 kHz Zjištění rovnoměrnosti betonu Dynamický modul pružnosti materiálu Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

17 Ultrazvuková impulsní metoda Způsoby prozvučování: Průchodová metoda se dvěma sondami Odrazová metoda s jednou sondou Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

18 Ultrazvuková impulsní metoda Stanovení dynamického modulu pružnosti E cu : D je objemová hmotnost v L je rychlost šíření impulzů UZ vlnění k je součinitel rozměrnosti Přepočet na statický modul pružnosti E c :  u je zmenšovací součinitel, např. v ČSN 73 2011 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

19 S ultrazvukem do terénu Stanovení modulu pružnosti betonu in situ: Mostní pilíře, C 30/37 Stanovení E cu z UZ měření Přepočet na E c. Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

20 S ultrazvukem do terénu Vynikající pro stanovení rovnoměrnosti betonu: Rovnoměrnost podle variačního součinitele V x (ČSN 73 2011) Znázornění kvality betonu pomocí izovel. Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

21 S ultrazvukem do terénu S ultrazvukem na tloušťky a na dutiny: Nový PUNDIT PL-200PE s odrazovou sondou Měření tloušťky konstrukce (do 1 m), odraz na dutinách Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

22 Metody pro vyhledávání výztuže Elektromagnetické indikátory - Profometer 4, 5, Ferroscan Radiografie – záření gama, radionuklid Co 60 Georadar Profometer 5+ Snímek z prozařování kobaltem Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

23 Metody pro vyhledávání výztuže Nový indikátor Profometer PM 600, 630 (Proceq) Režimy pro zjištění krytí / průměru Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

24 Metody pro vyhledávání výztuže Nový indikátor Profometer PM 600, 630 (Proceq) Režim pro zjištění minimálního krytí Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

25 Hilti PS 1000 X scan – pohled dovnitř Hledání výztuže, trubek, vedení, dutin Dosah 300 mm, přesnost určení polohy 10 mm Více vrstev výztuže, různé režimy, 3D pohled Liniový scan až 30 m, plošný scan 600×600 mm, 1200×1200 mm Pohled pod povrch Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

26 Pohled pod povrch Hledání výztuže ve stropní desce tl. cca 200 mm, nad ní podlaha o tl. cca 100 mm. 1. Trubky topení v podlaze, hloubka 70 mm 2. Horní výztuž v desce, hloubka 150 mm 3. Dolní výztuž v desce, hloubka 300 mm Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

27 Pohled pod povrch Výztuž v skryté hlavici sloupu a skrytém průvlaku deskového skeletu Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

28 Závěrem Nedestruktivní metody mají oporu v normách, avšak bude nutné přepracování - u moderních betonů změna vztahu mezi tvrdostí a pevností –Tvrdoměry Silver Schmidt – i pro HPC betony do 100 MPa –Silver Schmidt L s hřibovitým nástavcem pro nízké pevnosti –V případě rozsáhlých či výjímečných staveb je velmi rozumné kalibrační vztahy určit již před zahájením výstavby za součinnosti statika, neboť spolehlivé výsledky lze stanovit i bez vývrtů Opomíjený ultrazvuk - rovnoměrnost betonu, modul pružnosti in situ Řada novinek na trhu, bezkonkurenční radar PS 1000 X scan Odběr jádrových vývrtů u nových staveb je až poslední krajní řešení! Kurz „NDT metody ve stavebním zkušebnictví“ pořádaný SZK FAST VUT v Brně + certifikát akreditovaný ČIA. Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

29 P.S. Uvedené metody lze použít i jinak... Např. k nalezení schránky s dokumenty Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

30 Ústavní soud, schránka s dokumenty 1878 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

31 Ústavní soud, dobové mince Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

32 Ústavní soud: plány, fotografie, dokumenty Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

33 Děkujeme za pozornost... Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí


Stáhnout ppt "Nedestruktivní metody zkoušení železobetonových konstrukcí Doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D, Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí."

Podobné prezentace


Reklamy Google