Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu: CZ / /44

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu: CZ / /44"— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 1. 00/44
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Partner: č.11 Název školy: Střední škola technická a gastronomická Blansko, Bezručova 33, Blansko SŠ TEGA Blansko

2 Obory vyučované v SŠ TEGA Blansko
Programátor CNC strojů (RVP L/01 Mechanik seřizovač) Nástrojař moderních technologií (RVP H/01 Nástrojař) Technik automatizace a elektroniky (RVP L/01 Mechanik elektrotechnik) Elektromechanik – Elektromechanička (RVP H/01 Elektrikář) Elektrikář – silnoproud (RVP H/02 Elektrikář – silnoproud) Kuchař – číšník (RVP H/01 Kuchař – číšník)

3 Výhody studia v SŠ TEGA Blansko
Společné znaky studijních jednotlivých oborů: obory mají přímou návaznost na uplatnění absolventů na trhu práce; spolupráce se zaměstnavateli během studia a velmi dobré uplatnění absolventů; absolventi získají dostatečné odborné znalosti a dovednosti pro své budoucí uplatnění nebo další studium ; výuka je rozdělena na teoretické vyučování a odborný výcvik a probíhá v moderně vybavených učebnách, odborných laboratořích a dílnách ; žáci školy mají možnost absolvovat odborné kurzy a získat další osvědčení: osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/78 Sb.; svářečský průkaz pro strojírenské obory; doplňkové kurzy pro gastronomický obor kuchař - Barmanský, Somelierský, Carvingový, Baristický.

4 Prezentace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ Projekt byl zahájen v 10/2013. Při řešení klíčových aktivit projektu byla realizována dílčí modernizace dílen v SŠ TEGA Blansko. Touto modernizací a zajištěním nové techniky v dílnách škola zvýšila kvalitu vzdělávání v technických oborech a tím se zvýšil zájem žáků SŠ o dění ve škole a žáků ZŠ o studium technických oborů strojírenských a elektrotechnických. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení obecného zájmu žáků ZŠ a SŠ o studium technických oborů na SŠ TEGA Blansko, zvýšení kvality ve vzdělávání technických oborů a pořízení nové techniky. Jednalo se o technické obory strojírenské a elektrotechnické.

5 Seznámení účastníků s tím, co jsme v rámci projektu realizovali
V rámci řešení KA č. 1 a 2 jsme pořídili následující nové technické zařízení a vybavení: Pořízené nové zařízení a vybavení školy: Panel inteligentních montáží elektro instalací - 1 ks; Přenosné soupravy pro SMD montáž - 2 ks; Elektroerozivní obráběcí stroj (Elektroerozivní - mini hloubička) - 1 ks; Přenosné sady výukové inteligentní elektroinstalace Kufr iNELS BUS Systém - 5ks; Tablety - 5 ks. Spotřební materiál pro sdílenou výuku žáků ZŠ a technické kroužky žáků SŠ: součástky elektro - rezistory, polovodičové prvky, tranzistory (15 sad); kovové polotovary - plechy - měděné, mosazné, hliníkové (3 sady); elektrokomponenty – prvky slaboproud (spínače potleskový, soumrakový, časový a bezdrátové zvonky); elektrokomponenty – prvky silnoproud (chrániče, zásuvka, ovladač, stykače, spínače, relé, čidla, stmívače); strojírenské komponenty a nástroje (pilníky, frézy, razidla), náplně do 3 D tiskárny (7 sad).

6 Pořízené nové zařízení a vybavení školy
Elektroerozivní obráběcí stroj Přenosné sady výukové inteligentní elektroinstalace

7 Pořízené nové zařízení a vybavení školy
Přenosné soupravy pro SMD montáž Panel inteligentních elektroinstalací

8 Sdílená výuka žáků ZŠ V rámci řešení KA č.3 byla organizačně zajišťována pro žáky ZŠ jako hlavní prvek realizace projektu sdílená výuka. Jednalo se o žáky 8. tříd spolupracujících pěti základních škol z Blanenska: * Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26; * Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401; * Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko; * Základní škola a mateřská škola Podomí, Podomí 155; * Základní škola a Mateřská škola, okres Blansko, příspěvková organizace, Žďárná 217, Ždárná. Sdílená výuka probíhala ve školním roce 2013/2014 a 2014/2015. Žáci po ukončení obdrželi „Osvědčení“ o účasti žáka. Celkem byla účast 258 žáků ZŠ, 141 chlapců a 117 dívek.

9 Praktické činnosti ve sdílené výuce žáků ZŠ
Praktická činnost v modernizované nástrojařské dílně s ukázkou Elektroerozivní hloubičky. Jednoduchá měření a zkoušky materiálů v laboratoři měření. Jednoduché práce s modelovacím konstrukčním SW Solid Works - základní modelování v 3D CAD systému na PC v učebně SŠ. Ukázky využití moderního pracoviště 3D scanneru a 3D tiskárny. Zapojování jednoduchých spotřebičů a obvodů v elektrotechnické dílně s ukázkou SMT technologií a inteligentních domovních instalací. Ukázky jednoduchých obvodů v laboratoři "Automatizace a robotiky", praktické možnosti využití těchto obvodů. Výuka probíhala hravou formou tak, aby byla pro žáky zajímavá.

10 Technické kroužky žáků SŠ – strojírenství a elektrotechnika
V rámci řešení KA č. 4 byly pro žáky SŠ zajišťovány 2 kroužky technického rozvoje. Jednalo se o kroužek elektrotechnický a strojírenský. Rozsah kroužku byl 4 hodiny měsíčně. Náplní obou kroužku bylo řešení technických problémů mimo stanovenou výuku. V rámci rozšíření odborných znalostí žáků SŠ probíhala rozšířená výuka v kroužku "Strojírenství" v oblasti zpracování 3D modelů strojních součástí na PC, využití programu SolidWorks, 3D scanování a 3D tisku s využití nové techniky a ukázkou elektroerozivního obrábění. V kroužku "Elektro" žáci nově využívali techniku pro elektro obory a dále laboratoř Automatizace a robotiky při zapojování pneumatických a elektropneumatických obvodů, programování automatů PLC s využitím a propojením přenosu dat ve výpočetní technice, zejména u notebooků a tabletů. Celkem účast 41 žáků SŠ.

11 Fotodokumentace se sdílené výuky žáků ZŠ
Strojírenské práce žáků ZŠ Elektrotechnické práce žáků ZŠ

12 Fotodokumentace se sdílené výuky žáků ZŠ
Zapojování el. obvodů Práce se SW SolidWorks

13 Fotodokumentace z technických kroužků žáků SŠ.
Diagnostika elektrosoučástí Příprava skenování

14 Fotodokumentace z technických kroužků žáků SŠ.
Práce žáků s 3D skenerem Zkoušky tvrdosti

15 Vzdělávání pedagogů k nově pořízené technice
V rámci řešení KA č.5 proběhly školeni pedagogů k dodané technice: 1. V 5/2014 proběhlo školení pedagogů k dodané elektro technice „Panel inteligentní elektro instalace, přenosná sada pro montáž a programování inteligentních instalací, souprava SMD montáže“. Účast 12 odborných pedagogů školy. 2. V 6/2014 proběhlo školení pedagogů k dodané strojírenské technice „Elektroerozivní - mini hloubička“. Účast 8 odborných pedagogů školy. Celkem účast 20 odborných pedagogů školy. Výstupem školení bylo získání odborných znalostí v oblasti obsluhy, řízení a užívání dodané techniky.

16 Zkušenosti se zaváděním nových výstupů či nových prvků do výuky
nově pořízené vybavení a pomůcky zvyšují názornost výuky, která je také zajímavější pro žáky; nové prvky ve výuce zvyšují zájem žáků o výuku samotnou a také o technické obory; školení pedagogů vede ke zkvalitnění výuky a zavádění nových prvků do výuky; využití nového zařízení a vybavení přibližuje školu praxi a usnadňuje žákům školy uplatnění na trhu práce; nové vybavení, sdílená výuka pro žáky základních škol nebo technické kroužky pro žáky SŠ TEGA Blansko slouží k celkové popularizaci technického vzdělávání.

17 Přínos projektu Žáci spolupracujících ZŠ se prakticky seznámili s technikou a metodami výuky, které nelze aplikovat v jejich běžné výuce na ZŠ dle jejich ŠVP. Při sdílené výuce byli žáci vhodnou formou seznámeni s jednotlivými prvky techniky, byl v nich rozvíjen přirozený zájem o nové technické věci a to u chlapců i dívek. Většina žáků po počátečním přirozeném ostychu se projevila velice aktivně, chtěli si nové technické prvky vyzkoušet a „ošahat“. Žáci si osvojili základní pracovní návyky v rukodělných pracích. Při rukodělných pracech se naučili pracovat s pilníkem, kladivem, kleštěmi, vrtačkou, nůžkami, pájkou, montují žárovky, vypínače, ovládají různé jednoduché strojírenské a elektrotechnické prvky. Žáci mají po návštěvě školy reálnou představu o tom, co se ve škole vyučuje a jaké jsou možnosti dalšího uplatnění v jejich studiu na střední škole. Chlapci a dívky v průběhu sdílené výuky zjišťují co je v podstatě „technické vzdělávání“, co je „moderní technika“, kterou před návštěvou SŠ neznali. V průběhu řešení bylo celkem ve sdílené výuce žáků ZŠ a v technických kroužcích elektrotechnika a strojírenství vyučováno 299 žáků. Byla pořízena nová technika a zařízení. Bylo proškoleno 20 pedagogů k nové technice. Tyto výstupy jsou hlavním potenciálním přínosem v budoucí práci a rozvoji SŠ TEGA Blansko.

18 Pozitivní či negativní zkušenosti
Základní pozitivní výstup je pořízená nová moderní technika a technické vybavení v odborných učebnách školy, se kterým se seznámili žáci ZŠ. Přínos je ve zvýšení kvality vzdělávání a podpoře technických oborů a zvýšení obecného zájmu žáků ZŠ a SŠ regionu o studium technických oborů na SŠ TEGA Blansko. Jedná se o technické obory strojírenské a elektrotechnické. Pro realizační tým pedagogů SŠ TEGA byly poznatky žáků vhodným vodítkem na cestě budoucího rozvoje školy, v záměru rozvoje vybavení školních učeben, laboratoří a dílen. Současně je pro školu přínos v tom, že se škola dostává do kladného povědomí žáků ZŠ, žáci si svoje nové technické zážitky ze SŠ TEGA sdělují prostřednictvím osobních názorů, které dále prezentují na sociálních sítích. Tento trend komunikace a poznatků je v současnosti ještě ve své podstatě nedocenitelný.

19 Pozitivní či negativní zkušenosti
V technických kroužcích elektro a strojní byl hlavní přínos v tom, že si jednotliví žáci SŠ výrazně rozšiřují mimo základní výuku svoje získané běžné poznatky a znalosti. Pedagogové s nimi probírají témata, které jsou nad rámce ŠVP, řeší úlohy dle konkrétního zájmu jednotlivých žáků a žáci si zdokonalují svoje technické znalosti např. v programování CNC techniky, využívání SMD technologie a pod. Rozšířené znalosti uplatní ve své budoucí praxi, žáci SŠ mají vyšší šance v uplatnění na trhu práce, získávají větší osobní prestiž a odbornost v oboru. Negativum je demografický vývoj počtu žáků v horizontu roku a s tím související zájem o studium technických škol a technických profesí a to zejména ze strany dívek. Lze očekávat, že na základě obecné podpory této formy vzdělávání se tento trend bude v následném období měnit a to zejména z bezproblémového uplatnění žáků technických škol na trhu práce.

20 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“.
Hlavním cílem projektu bylo zvýšení obecného zájmu žáků ZŠ a SŠ o studium technických oborů na SŠ TEGA Blansko, zvýšení kvality ve vzdělávání technických oborů a pořízení nové techniky. Dalším cílem projektu bylo řešení potřeby cílové skupiny žáků v oblasti volby další vzdělávací cesty a následného pracovního uplatnění v technických oborech po ukončení školní docházky a studia na střední škole. Cíle projektu a plnění MI bylo v plném rozsahu ze strany řešitelské týmu zajištěno. Lze konstatovat, že tento projekt byl obecně ze strany žáků ZŠ a SŠ vnímán pozitivně a ukázal cestu do budoucnosti jak popularizovat u žáků technické vzdělávání. Děkujeme za pozornost Zpracoval: Ing. Radim Škaroupka, Ing. Ladislav Kalas, Oto Langr, SŠ TEGA Blansko V Blansku - 6/2015


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu: CZ / /44"

Podobné prezentace


Reklamy Google