Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Sektorová dohoda pro chemii „Dorost pro chemický průmysl“ Setkání zástupců škol a podniků v oblasti chemického průmyslu 10. 6. 2015 Ladislav Novák ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Sektorová dohoda pro chemii „Dorost pro chemický průmysl“ Setkání zástupců škol a podniků v oblasti chemického průmyslu 10. 6. 2015 Ladislav Novák ředitel."— Transkript prezentace:

1 1 Sektorová dohoda pro chemii „Dorost pro chemický průmysl“ Setkání zástupců škol a podniků v oblasti chemického průmyslu 10. 6. 2015 Ladislav Novák ředitel SCHP ČR, předseda NTP SusChem

2 2 … celosvětová iniciativa chemického průmyslu … … SQAS je Responsible Care v dopravě …

3 3 Základní principy RC soustavně zlepšovat znalosti v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a výkon našich technologií, procesů a výrobků po dobu jejich životního cyklu, a tak zabránit poškozování lidí a životního prostředí efektivně využívat zdroje a minimalizovat vznik odpadů otevřeně informovat o výkonech, úspěších a nedostatcích naslouchat lidem, angažovat je a pracovat s nimi; porozumět jejich obavám a očekávání a zohledňovat je spolupracovat s vládami a organizacemi na vývoji a implementaci účinných předpisů a standardů a plnit je, nebo je překonávat poskytovat pomoc a poradenství při zavádění odpovědného zacházení s chemikáliemi všem, kteří s nimi zacházejí a užívají je

4 4 Seite 4 RESPONSIBLE CARE 2015 60 národních asociací a více než 200 globálních firem

5 5 Střední odborné školy, SCHP ČR a Responsible Care Responsible Care vzniklo v roce 1985 v Kanadě 1994 přistoupilo SCHP ČR, jako 23. národní asociace 1996 prvních 8 nositelů práva užívat logo Responsible Care v ČR 2008 do Seznamu partnerů Responsible Care zapsána SPŠCH Pardubice, jako první SŠ. 2015 – 5 SŠ je členy SCHP ČR – MSŠCH Praha, SPŠCH Pardubice a Brno, ISŠ Valašské Meziříčí a Gymnázium a SOŠ Ústí nad Labem – první čtyři mají právo užívat logo RC

6 6 2014/ 2015 - 3. ročník soutěže – Určeno pro žáky 8. a 9. tříd základních škol – Účast v jednotlivých ročnících: 3 000/ 7 000/ 10 000 žáků – Regionální spolupráce podniků a středních odborných škol – Pořadateli jsou střední a odborné chemické školy, UP FCHT – Aktuálně pokryto celé území ČR – SCHP ČR je generálním partnerem soutěže – www.mladychemikcr.cz. www.mladychemikcr.cz Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR Mladého chemika ČR

7 7 2015

8 Úkoly SD Dorost pro chemický průmysl Úkoly SD Dorost pro chemický průmysl 1. Podpora odborného školství v oblasti chemie 2. Propagace chemie na základních školách 3. Popularizace chemie formou prvotního seznámení v předškolních třídách mateřských škol 4. Chemie včera, dnes a zítra 8

9 9 Národní dohoda o řešení klíčových problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů 1.Podpora technického vzdělávání 2.Kariérové poradenství 3.Zvýšení kvality a rozsahu odborné přípravy na pracovišti: praxe, stáže, mobility 4.Další profesní vzdělávání – rekvalifikace 5.Národní soustava povolání/Národní soustava kvalifikací 6.Centra celoživotního učení nosných oborů včetně nízkokapacitních oborů s nadregionálním významem 7.Poradní sbor pro rozvoj lidských zdrojů 8.Řízená ekonomická migrace

10 10 Regionální dohody - 5 Ústecký kraj – chemický průmysl Pardubický kraj – chemický průmysl Zlínský kraj – pryž a plasty Plzeňský kraj – plasty Kraj Vysočina - plasty

11 1. Podpora odborného školství v oblasti chemie 1.1. Připravovat a realizovat soutěž Mladý chemik (soutěžní akce pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ) na regionální a celostátní úrovni 1.2. Pořádat exkurze do chemických, odpadářských a recyklačních podniků pro žáky chemických škol 1.3. Realizovat odborné praxe (stáže) v podnicích 1.4. Využívat laboratoří vysokých škol pro podporu výuky chemie na středních školách 1.5. Stabilizovat a rozvíjet spolupráci se středními odbornými školami zaměřenými na výuku chemických oborů 1.6. Vyhodnotit přípravu v učňovských chemických oborech a navrhnout úpravy ŠVP 1.7. Organizovat přednášky a besedy k šíření zkušeností z oblasti přepravy chemických látek a informací o vlastnostech chemických látek dosažitelných na internetu 1.8. Rozvíjet spolupráci se školami s chemickým zamněřením v oblasti chemie a recyklace 11

12 2. Propagace chemie na základních školách 2.1. Zapojit žáky základních škol do soutěže Mladý chemik 2.2. Pořádat exkurze žáků ZŠ na středních školách s chemickými obory 2.3. Organizovat projektové dny, chemické olympiády, kroužky a další aktivity pro žáky ZŠ s využitím laboratorního vybavení středních škol 2.4. Propagovat a rozšiřovat využití laboratorní soupravy firmy Lach-Ner a produktů dalších na ZŠ 2.5. Pořádat dny otevřených dveří na středních chemických školách a v chemických či recyklačních podnicích 12

13 Popularizace chemie formou prvotního seznámení v předškolních třídách mateřských škol 3.1 Vytipovat vhodné mateřské školy 3.2. Pořádat v mateřských školách akce, kde budou předváděny jednoduché pokusy a předměty každodenního života 13

14 Chemie včera, dnes a zítra 4.1. Organizovat přednášky a prezentace o historii chemie v ČR s vyzdvižením daného regionu pro žáky ZŠ a SŠ s účastí odborných škol a společností chemického průmyslu daného regionu 4.2. Seznámit široku veřejnost s významnými osobnostmi v oblasti chemie 4.3. Využít dokumentární pořady ČT k popularizaci chemie a osobností s ní spojených 4.4. Popularizovat příklady dobré praxe z chemických a recyklačních firem 4.5. Popularizovat příklady dobré praxe ze škol se zaměřením na chemii a recyklaci 4.6. Zabezpečovat reporting o plnění sektorové dohody 4.7. Využívat a propagovat celosvětovou iniciativu chemického průmyslu Responsible Care, založenou v roce 1985 a plnit její principy. 14

15 15 CHP ČR Rubeška 393/7 190 00 Praha 9 Email: ladislav.novak@schp.cz ladislav.novak@schp.cz www.schp.cz Děkuji


Stáhnout ppt "1 Sektorová dohoda pro chemii „Dorost pro chemický průmysl“ Setkání zástupců škol a podniků v oblasti chemického průmyslu 10. 6. 2015 Ladislav Novák ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google