Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální značky v Ústeckém kraji jako nový produkt na podporu cestovního ruchu a místní ekonomiky Konference Stop & Stay 2015, Kadaň 30.4.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální značky v Ústeckém kraji jako nový produkt na podporu cestovního ruchu a místní ekonomiky Konference Stop & Stay 2015, Kadaň 30.4.2015."— Transkript prezentace:

1 Regionální značky v Ústeckém kraji jako nový produkt na podporu cestovního ruchu a místní ekonomiky Konference Stop & Stay 2015, Kadaň 30.4.2015

2 Regionální značky v Ústeckém kraji Základy podpory Regiony v České republice mají: jedinečný a neopakovatelný ráz A.Vlastní jedinečný a neopakovatelný ráz daný nejen charakterem krajiny a přírodním bohatstvím, B.Kulturu a staleté místní tradice B.Kulturu a staleté místní tradice, kdy do výrobků a produktů z určité oblasti jsou vloženy postupy řemeslné práce tamních obyvatel. sounáležitost Pokud se region vymezí samovolně, dojde ke znásobení sounáležitost místního obyvatelstva s místem. Region může mít vlastní originální označení: reklamě a propagaci produkce A.Symbol regionální značky pomáhá místním producentům (zemědělci, živnostníci, řemeslníci, malé a střední firmy) v reklamě a propagaci produkce, B.Svou jedinečností a ve velké míře i originalitou mají výrobky významný ekonomický potenciál, hlavně v lokálním odbytu a v cestovním ruchu, prestiž výrobků C.Zvyšuje prestiž výrobků (výrobky musí splnit kritéria certifikace). Originální značení produktů je určeno: A.Výrobcům A.Výrobcům, ti získají díky značce jednotnou propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce např. místa odbytu, B.Návštěvníkům regionů B.Návštěvníkům regionů, kterým dovoluje objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem (značku si nelze koupit, je nutné podstoupit proces certifikace), C.Místním obyvatelům C.Místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat „své” místní výrobce. podpoře místní ekonomiky !  tímto se regionální značení podílí na podpoře místní ekonomiky !

3 Regionální značky v Ústeckém kraji První aktivity 1.Regionální značky v Ústeckém kraji (Asociace regionálních značek) 2.Katalog řemesel Ústeckého kraje 3.Prezentace na webových portálech Brána do Čech a Ústecký kraj

4 Regionální značky v Ústeckém kraji Regionální značení v České republice 26 regionů s regionální značkou Asociace regionálních značek www.regionalni-znacky.cz

5 Regionální značky v Ústeckém kraji Regionální značení na území Ústeckého kraje Českosaské ŠvýcarskoČeskosaské Švýcarsko (certifikuje od roku 2010) KrušnohoříKrušnohoří (certifikuje od roku 2011) PoohříPoohří (certifikuje od června 2015) České středohoříČeské středohoří (certifikuje od května 2015)

6 Regionální značky v Ústeckém kraji Proč nabízet a podporovat? Produkt označený značkou systému „Regionální značka“ garantuje: - Původ v daném regionu. - Kvalitu. - Nepoškozuje životní prostředí. - Má jedinečnost plynoucí ze vztahu k regionu. - Snížení zátěže životního prostředí vzhledem ke kratším přepravním vzdálenostem. Regionální značku lze získat v kategoriích: 1.Výrobky A.Řemeslné výrobky a umělecká díla, B.Potraviny a zemědělské produkty, C.Přírodní produkty. 2.Služby 2.Služby ubytovací a stravovací 3.Zážitky

7 Regionální značky v Ústeckém kraji Českosaské Švýcarsko regionální produkt® Regionální koordinátor:České Švýcarsko o.p.s. - www.ceskesvycarsko.czwww.ceskesvycarsko.cz Začátek certifikace:Rok 2010 Název regionální značky: „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“ nebo „SÄCHSISCH-BÖHMISCHE SCHWEIZ Regionales Produkt®“ Území: České Švýcarsko a Šluknovsko (působnost MAS Český sever) a Saské Švýcarsko Krajina inspirující umělce již od romantismu, místo toulek poutníků a trampů. Region s jedinečnou přírodou, ale také oblast, kde žijí pracovití, podnikaví a tvořiví lidé, jejichž vztah k této krajině se jedinečným způsobem zrcadlí v originalitě místních výrobků. Motiv „pískovcových hodin“ znázorňuje postupné ubývání pískovce v průběhu času ve žlutohnědé barvě pískovce.

8 Regionální značky v Ústeckém kraji Krušnohoří regionální produkt® Regionální koordinátor: MAS Sdružení Západní Krušnohoří - www.maskaszk.czwww.maskaszk.cz Začátek certifikace: Rok 2013 Název regionální značky: „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“ Území: Krušné hory, Podkrušnohoří a Klášterecko s přesahem do Karlovarského kraje Krajina, do jejíž divukrásné tváře se nesmazatelně zapsali lidé, když zde v honbě za poklady z hlubin země zanechali hluboké jizvy. Ty pomůže zacelit čas a především práce zemědělců, sadařů a vinařů, řemeslníků a umělců, kteří znovu probouzejí a dotvářejí krásu a rozmanitost Krušnohoří. Motiv znázorňuje horskou i nížinnou oblast Krušnohoří.

9 Regionální značky v Ústeckém kraji České středohoří regionální produkt® Regionální koordinátor: Destinační agentura České středohoří, o.p.s. - www.ceskestredohori.infowww.ceskestredohori.info Začátek certifikace: První certifikace proběhne v květnu 2015 Název regionální značky: „České středohoří regionální produkt®“ Území: Podřipsko, Litoměřicko, Libochovicko, Ústecko, Verneřicko Motiv znázorňuje sopečnou ohnivou krajinu Českého středohoří.

10 Regionální značky v Ústeckém kraji Poohří regionální produkt® Regionální koordinátor: Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. - www.dolnipoohri.euwww.dolnipoohri.eu Začátek certifikace: První certifikace proběhne v červnu 2015 Název regionální značky: „Poohří regionální produkt®“ Území: Řeka Ohře s přesahem do Karlovarského kraje Motiv znázorňuje malebnou krajinu podél klidně plynoucí řeky Ohře.

11 Katalog řemesel Ústeckého kraje Základní myšlenky Navázání na řemeslnou dovednost a tradici nebo nové šikovné lidi Podpora nejen začínajících drobných a malých podnikatelů Rozvoj místní ekonomiky s vazbou na cestovní ruch Výběr dárkových a propagačních předmětů s regionální tématikou nebo výrobou v Ústeckém kraji

12 Katalog řemesel Ústeckého kraje Příprava vydání za rok 2015 Necertifikovaný řemeslník: Řemeslník = Právnické osoby kategorie drobný a malý podnikatel NEBO Fyzické osoby podnikající i nepodnikající Sídlo nebo provozovna na území Ústeckého kraje Výrobky s podílem ruční práce, ve které se odrazí řemeslné zpracování, a s výrobou alespoň do desítek kusů Certifikovaný řemeslník, výrobce s označením: Regionální produkt (ARZ) Regionální potravina Ústeckého kraje a O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče (Agrární komora) Nositel tradice lidového řemesla (MK ČR)

13 Prezentace na webových portálech Brána do Čech a Ústecký kraj www.branadocech.cz Průvodce Bránou do Čech Cíle – Výlety – Služby – Zážitky – Ubytování – Gastro Balíčky služeb Regionální produkty Farmářské trhy www.kr-ustecky.cz Sekce Rozvoj kraje Sekce Mapy ÚK – Geoportál

14 Regionální značky v Ústeckém kraji Podpora v rozvojových dokumentech kraje Program rozvoje Ústeckého kraje pro období 2014 – 2020 (PRÚK) B Návrhová část Priorita 1 Konkurenceschopná a stabilizovaná ekonomika Opatření 1.1. Konkurenceschopnost lokální ekonomiky Cíl opatření: Zvýšit konkurenceschopnost a inovační potenciál kraje Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010 – 2015 B Návrh strategie: problémy, vize, rozvojové aktivity Priorita 3 Rozvoj infrastruktury a produktů v cestovním ruchu Opatření 3.3. Rozšíření nabídky regionálních turistických produktů Cíl opatření: Rozšíření a zkvalitnění nabídky cestovního ruchu s využitím lokálních zdrojů a produktů.

15 Regionální značky v Ústeckém kraji Podpora na úrovni Krajského úřadu Odbor regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje Jednorázový příspěvek destinačním agenturám na přijetí do Asociace regionálních značek v roce 2014. Úhrada členského poplatku v rámci Asociace regionálních značek koordinátorům regionálního značení na území Ústeckého kraje v roce 2015. Ustanovení kontaktní osoby na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu (organizace schůzek koordinátorů, předávání informací, podpora společné propagace). Jednání s Karlovarským krajem o uzavření Memoranda o spolupráci (Hřebenovka, Cyklostezka Ohře a Krušnohorská magistrála, Poohří regionální produkt ® a Krušnohoří regionální produkt ®). Vytvoření základní mapy s přesným rozdělením jednotlivých regionů na úroveň obcí na Portálu digitálních map veřejné správy Ústeckého kraje.

16 Děkuji za pozornost! Mgr. Petra Ludwigová Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor regionálního rozvoje ludwigova.p@kr-ustecky.cz, +420 475 657 958 ludwigova.p@kr-ustecky.cz


Stáhnout ppt "Regionální značky v Ústeckém kraji jako nový produkt na podporu cestovního ruchu a místní ekonomiky Konference Stop & Stay 2015, Kadaň 30.4.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google