Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

"N OVÁ " MATURITA A I NFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE New school-leaving exam and ICT Vladimír Očenášek 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ""N OVÁ " MATURITA A I NFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE New school-leaving exam and ICT Vladimír Očenášek 1."— Transkript prezentace:

1 "N OVÁ " MATURITA A I NFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE New school-leaving exam and ICT Vladimír Očenášek 1

2 od roku 2012 si žáci středních škol měli dostat možnost vybrat si Informatiku, jako jeden z povinných maturitních předmětů, ale poslanci od tohoto roku udělují výjimku, takže informatika není zařazena mezi povinné předměty tzv. "státní" maturity (společná část maturitní zkoušky) Vladimír Očenášek 2

3 povinný rámec středního vzdělávání, kterého má žák dosáhnout určuje stát prostřednictvím Rámcových vzdělávacích programů (RVP) www.rvp.cz Vladimír Očenášek 3

4 na RVP základního vzdělávání navazuje RVP gymnaziálního vzdělávání RVP odborného vzdělávání Vladimír Očenášek 4

5 v RVP jsou definována Průřezová témata prolínají se celým vzdělávacím programem a vyučovacím procesem a mají ovlivňovat postoje, hodnotový systém a jednání žáků Vladimír Očenášek 5

6 v 18-20-M/01 Informační technologie jsou to Průřezová témata :18-20-M/01 Informační technologie Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Vladimír Očenášek 6

7 RVP pro vaší školu s maturitní zkouškou 65 – 42 – M/02 - Cestovní ruch 65 – 42 – M/01 – Hotelnictví 66 – 41 – L/01 – Obchodník 64 – 41 – L/51 – Podnikání s výučním listem s výučním listem 65 – 51 – H/01 - Kuchař – číšník 66 – 52 – H/01 – Aranžér 29 – 54 – H/01 - Cukrář Vladimír Očenášek 7

8 RVP VYMEZUJÍ V ZDĚLÁVACÍ OBLASTI Vzdělávací oblasti V RVP gymnaziálního vzděláváníVzdělávací oblasti V RVP odborného vzdělávání Jazyk a jazyková komunikaceJazykové vzdělávání a komunikace Matematika a její aplikaceMatematické vzdělávání Člověk a přírodaPřírodovědné vzdělávání Člověk a společnostSpolečenskovědní vzdělávání Člověk a svět práceEkonomické vzdělávání Umění a kulturaEstetické vzdělávání Člověk a zdravíVzdělávání pro zdraví Informatika a Informační a komunikační technologie Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Odborné vzdělávání Vladimír Očenášek 8

9 oblast našeho zájmu Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Vladimír Očenášek 9

10 v RVP - kurikulární rámce pro jednotlivé oblasti vzdělávání kurikulární rámce vymezují závazný obsah všeobecného a odborného vzdělávání a požadované výsledky vzdělávání. Obsah vzdělávání se člení na vzdělávací oblasti a obsahové okruhy 10 Vladimír Očenášek

11 učivo IKT pro Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích : Vladimír Očenášek 11

12 12 Vladimír Očenášek k učivu jsou určeny výsledky vzdělávání

13 13 Vladimír Očenášek

14 14 Vladimír Očenášek učivo

15 15 Vladimír Očenášek výsledky vzdělávání = žák ovládá žák se naučil žáka jsme naučili

16 16 Vladimír Očenášek učivo žák ovládá

17 17 Vladimír Očenášek učivo žák ovládá

18 další představa o tom, co má umět absolvent střední školy z oblasti např. textového editoru nebo tabulkového programu uvádí Katalog požadavků k maturitní zkoušce z Informačně technologického základu ve shodě s RVP, ale ve větší podrobnosti!!!! 18 Vladimír Očenášek

19 19 Vladimír Očenášek

20 20 Vladimír Očenášek

21 21 Vladimír Očenášek

22 22 Vladimír Očenášek

23 23 Vladimír Očenášek

24 24 Vladimír Očenášek

25 25 Vladimír Očenášek

26 26 Vladimír Očenášek

27 27 Vladimír Očenášek

28 28 Vladimír Očenášek

29 C O NOVÉHO V ECDL

30 RVP – vzdělávací oblast IKT Je zmíněn koncept ECDL jako vzor pro konstrukci obsahu vzdělávací oblasti

31 citováno z RVP pro vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 31 Vladimír Očenášek

32 minulost (překonáno) ECDL Start – 4 moduly (bez možnosti volby) ECDL Core – 7 modulů (bez možnosti volby)

33 současnost nově!!!

34 Nově ECDL Start – 4 moduly - (3 povinně, 1 volitelně) Digital Literacy – Digitální gramotnost Certifikát ECDL Start (ECDL Start Certificate) dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný, tj. že ovládá základy práce s počítačem, resp. s informačními a komunikačními technologiemi (ICT), a to v nejběžnějších oblastech jejich využití.

35 ECDL Start – 3 moduly povinně (a 1 volitelně) povinně Modul M2 - Používání počítače a správa souborů, Modul M3 - Zpracování textu, Modul M7 - Práce s Internetem a komunikace

36 ECDL Start – 3 moduly povinně (a 1 volitelně) Volitelně - nejméně jeden další modul z ECDL Core Sylabu

37 Z čeho vybírat? další moduly Modul 1 - Základní pojmy informačních a komunikačních technologií, Modul 4 - Práce s tabulkami, Modul 5 – Použití databází, Modul 6 – Prezentace, Modul 9 – Úpravy digitálních obrázků, Modul 10 – Tvorba webových stránek, Modul 12 - Bezpečné používání informačních technologií, Modul 13 - Plánování projektů, Modul 14 - Spolupráce a výměna informací na internetu.

38 ECDL Core – nově Digital Competence – Digitální kvalifikace Certifikát ECDL (ECDL Certificate) – mezinárodní doklad počítačové (digitální) kvalifikace držitele (Digital Competence). Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je plně digitálně kvalifikovaný, tj. že je plně připraven pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) tak, jak vyžaduje trh práce.

39 ECDL Core nově Uchazeč o Certifikát ECDL musí úspěšně složit testy ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu (M2, M3 a M7) a ze čtyř dalších volitelných modulů ECDL Core Sylabu.

40 Konceptu ECDL Core odpovídá vzdělávací oblast IKT (Informatika a IKT) pro gymnaziální a střední odborné školství zhruba z 90%. V RVP něco navíc – např. práce s makry, - algoritmizace

41 ECDL Advanced – pokročilé úlohy 1 až 4 moduly Digital Expertise – Digitální odbornost znalosti a dovednosti pro profesionální využívání aplikací Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu Modul AM4 - Pokročilá práce s tabulkami Modul AM5 - Pokročilé použití databází Modul AM6 - Pokročilé prezentace

42 http://www.ecdl.cz/ K dispozici ECDL Sylabus - veřejně dostupné dokumenty definující tematické oblasti a hloubku znalostí a dovedností v každé oblasti počítačové gramotnosti, resp. znalostí a dovedností

43 Děkuji za pozornost. 43 Vladimír Očenášek


Stáhnout ppt ""N OVÁ " MATURITA A I NFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE New school-leaving exam and ICT Vladimír Očenášek 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google