Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REALISMUS NĚMECKO, POLSKO, NORSKO, ŠVÉDSKO, SLOVENSKO, ITÁLIE Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REALISMUS NĚMECKO, POLSKO, NORSKO, ŠVÉDSKO, SLOVENSKO, ITÁLIE Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 REALISMUS NĚMECKO, POLSKO, NORSKO, ŠVÉDSKO, SLOVENSKO, ITÁLIE Mgr. Michal Oblouk

2 KAREL MAY (1842 – 1912) - německý spisovatel dobrodružných románů, klasik tzv. westernové literatury arodil se v chudé tkalcovské rodině - po narození trpěl zrakovou poruchou a křivicí - vystudoval učitelský seminář - trpěl disociativní poruchou osobnosti (krádeže maličkostí, pro které strávil několik let ve vězení a dostal zákaz vykonávání učitelského povolání) - byl dvakrát ženatý - r. 1899 vykonal cestu do Orientu - konec života strávil u soudů - zemřel na srdeční mrtvici - podle jeho románů bylo natočeno mnoho filmů

3 MAYOVO DÍLO Vinnetou – 3 svazky Poklad na Stříbrném jezeře Old Surehand Old Shatterhand Old Firehand Syn lovce medvědů Petrolejový princ V Říši stříbrného lva Divokým Kurdistánem Žut Pyramida boha slunce

4 HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) - polský historický romanopisec, nositel Nobelovy ceny za literaturu - představitel polského pozitivismu - narodil se v rodině zámožného statkáře - vystudoval dějiny na varšavské univerzitě - hodně cestoval po Evropě, navštívil i Ameriku a Afriku - spolupracoval s tiskem, stal se hlavním redaktorem varšavského Słowa - oblíbený a uznávaný doma i v zahraničí - po vypuknutí první světové války se usadil ve Švýcarsku, odkud organizoval pomoc polským obětem války - největší slávu získal svými historickými romány, týkajícími se polských a křesťanských dějin

5 SIENKIEWICZOVO DÍLO Ohněm a mečem, Potopa, Pan Wolodyjowski – monumentální románová trilogie z polských dějin, pojednávající o jedné z epoch polského království (od poloviny do 70. let 17. století), kdy Polsko bojovalo na život a na smrt s kozáky (během ukrajinského Chmelnického povstání), se Švédy a Turky Křižáci – historický román z dob, kdy se rozhodoval boj mezi Polskem a Řádem Německých rytířů, kniha vrcholí popisem bitvy u Grunwaldu, kdy polsko-litevská vojska porazila křižáky Quo vadis? (Kam kráčíš?) – román ze starověkého Říma za vlády císaře Nerona, pronásledování křesťanů Pouští a pralesem – dobrodružný román pro mládež, pojednávající o únosu dvou dětí a jejich následném útěku a putování za rodiči napříč Afrikou za časů Mahdího povstání

6 BOLESLAW PRUS (1847 – 1912) - p- polský prozaik a publicista - vlastním jménem Aleksander Glowacki - kronikář Varšavy, propagátor turistiky - pocházel z rodiny ekonoma, po brzké smrti rodičů se o něj starali starší bratr a babička - nedokončil studia na matematicko-fyzikální fakultě varšavské univerzity - vystřídal mnoho zaměstnání, byl mimo jiné fotografem, pouličním umělcem či zámečníkem - adoptovaný syn spáchal sebevraždu - na konci života se díky publicistické práci stal velkou autoritou - zemřel na srdeční záchvat - d- dílo: LOUTKA – epické panorama tehdejší Varšavy FARAO – 3dílný historický román ze starověkého Egypta, boj Ramsese XIII. s církví o moc

7 GABRIELA ZAPOLSKA (1857 – 1921) -polská dramatička, spisovatelka a publicistka, představitelka polského naturalismu -vl. jménem Maria Gabriela Korwin-Piotrowska -pocházela ze zámožné statkářské rodiny -vzdělání získala doma a v soukromém Institutu Výchovně-Naučném ve Lvově -v r. 1882 odešla k divadlu, dostala se i do různých kočovných amatérských spolků, r. 1889 vycestovala do Paříže, kde žila zde pět let -byla dvakrát vdaná, ale pociťovala nevraživost k mužům, neustále měla konflikty s řediteli a režiséry divadel -svůj pseudonym si zvolila, když přijela do vídeňského ústavu porodit nemanželské dítě -dílo: Morálka paní Dulské – drama Předtanečník – román

8 HENRIK IBSEN (1828 – 1906) - norský dramatik a básník, zakladatel moderního psychologicko-realistického společenského dramatu - narodil se v rodině bohatého rejdaře - pracoval jako lékárnický učeň a pomocník, měl poměr s lékárníkovou služkou (na své nemanželské dítě doplácel 15 let, k dítěti ani k matce se však nikdy nehlásil) - působil jako dramaturg a pozdější režisér a ředitel divadla v Bergenu a Oslu - 27 let žil v zahraničí (Itálie, Německo) - byl ženatý, měl syna - kritizoval morálku měšťácké společnosti - zážitky z dětství a mládí (rodinný bankrot, nemožnost studovat, časný odchod z domova za prací, nemanželské dítě) trvale působily na celou jeho tvorbu

9 IBSENOVO DÍLO Peer Gynt – romanticko-realistická dramatická báseň s filozofickým podtextem, název podle populární postavy norských pohádek Nora/Domeček pro panenky – drama o problému rovnocennosti partnerů v manželství, Nora nestrpí, aby s ní manžel zacházel jako s hračkou, panenkou, která nemá právo na vlastní názor, vysvobození z této situace vidí v odchodu od rodiny Divoká kachna – drama o následcích odhalení nepříjemné pravdy, jež vede ke zničení rodinného štěstí Nepřítel lidu – drama o jedinci, který si jde za svojí pravdou, avšak společnost jej zavrhne a prohlásí za nepřítele lidu Hedda Gablerová - téma moci a psychologické manipulace, prostředí brání Hedě svobodně žít pro sebe, její touha po sebeuplatnění se projeví zvráceně – manipulací druhými, bezvýchodnost situace ji však nakonec donutí spáchat sebevraždu Opory společnosti - drama o pokrytectví, životě ve lži a o moci získané podvodem

10 KNUT HAMSUN (1859 – 1952) -norský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu -narodil se v chudé rodině krejčího -již od deseti let musel pracovat -s manželkou hodně cestoval po Evropě a Asii, žil v Dánsku i USA -se začátkem 2. světové války začal podporovat pronacistický režim norského kolaboranta Vidkuna Quislinga, postupně se stále více kompromitoval a ztrácel popularitu - po válce byl umístěn do psychiatrické léčebny, následně do domova důchodců, za kolaboraci byl odsouzen k pokutě -dílo: HLAD - autobiografický román, ve kterém popisuje šílenství mladého spisovatele způsobené hladem a chudobou MATKA ZEMĚ – román, autorovo vrcholné dílo oslavující venkov, přírodu

11 Bjørnstjerne Bjørnson (1832 – 1910) -norský kriticko-realistický prozaik, dramatik, básník a publicista, nositel Nobelovy ceny za literaturu -společně s Henrikem Ibsenem je považován za zakladatele norského národního dramatu -pocházel z rodiny pastora -studoval na univerzitě v Christianii (dnešní Oslo), působil jako žurnalista a literární a divadelní kritik -jeho báseň Ano, milujeme tuto zemi z roku 1870 se stala norskou státní hymnou -r. 1903 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu -mezinárodně uznávaná osobnost kulturního a veřejného života -dílo: SELSKÉ POVÍDKY

12 AUGUST STRINDBERG (1849 – 1912) - švédský spisovatel, umělec a novinář, je považován za nejvýznamnějšího moderního švédského spisovatele - pocházel z rodiny komisionáře a pokojské - s- studoval estetiku na univerzitě v Uppsale, král mu poskytl studijní stipendium - p- pracoval jako novinář a knihovník - byl třikrát ženatý, měl celkem 5 děti - v letech 1883 – 1899 žil v zahraničí (1894 - 1897 prodělal hlubokou duševní krizi) - jen obtížně snesitelná osobnost, byl psychicky labilní, v několika životních obdobích trpěl paranoiou a silnou úzkostí - byl fascinován utopickým socialismem, zajímal se o alchymii, okultismus, buddhismus - zemřel na zápal plic

13 STRINBERGOVO DÍLO ČERVENÝ POKOJ – naturalistický satirický román, hl. postavou je Arvid Falk, který se chce věnovat spisovatelské kariéře poté, co opustí pokryteckou dráhu úředníka, dostává se tak do okruhu bohémů, kteří se schází v tzv. „Červeném pokoji“ MANŽELSKÉ HISTORIE – sbírka povídek SYN SLUŽKY – 4dílný autobiografický román o dětství v rozvrácené rodině, kniha je psána ve třetí osobě a hlavní postava se jmenuje Johan (první křestní jméno Strindberga), román popisuje hrdinovo dospívání v kontextu jeho despotické rodiny, ale i celé společnosti KRÁLOVNA KRISTINA – historická hra o švédské královně, dceři Gustava Adolfa ERIK XIV. – nejhranější Strindbergovo historické drama SLEČNA JULIE, HRA SNŮ, STRAŠIDELNÁ SONÁTA – divadelní hry

14 SLOVENŠTÍ AUTOŘI Pavol Országh Hviezdoslav (1849 – 1921) – básník, spisovatel-prozaik, dramatik a překladatel, jedna z vedoucích osobností slovenské literatury a slovenské kultury, epická skladba Hájnikova žena Martin Kukučín (1860 – 1928) – spisovatel-prozaik, dramatik a publicista, nejvýznamnější představitel slovenského literárního realismu, zakladatel moderní slovenské prózy, povídka Rysavá jalovica, román Dom v stráni

15 LUIGI CAPUANA (1839 – 1915) -italský spisovatel, básník a novinář, přední teoretik verismu -narodil se v zámožné rodině majitelů rozsáhlých pozemků -vzdělával se soukromě -připojil se ke Garibaldiho hnutí Risorgimento -působil střídavě v Římě a na Sicílii -pracoval jako školní inspektor a učitel, psal literární a divadelní kritiky -dílo: GIACINTA - naturalistický román, je považován za manifest italského verismu BYL JEDNOU JEDEN… - sicilské pohádky VŮNĚ, MARKÝZ Z ROCCAVERDINY, REZIGNACE – romány

16 ZDROJE  http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_May http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_May  http://www.csfd.cz/uzivatel/15817-mau/ http://www.csfd.cz/uzivatel/15817-mau/  http://cs.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz http://cs.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz  http://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslaw_Prus http://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslaw_Prus  http://cs.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen http://cs.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen  http://cs.wikipedia.org/wiki/August_Strindberg http://cs.wikipedia.org/wiki/August_Strindberg  https://cs.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Zapolska https://cs.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Zapolska  https://cs.wikipedia.org/wiki/Knut_Hamsun https://cs.wikipedia.org/wiki/Knut_Hamsun  https://cs.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rnstjerne_Bj%C3%B8rnson https://cs.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rnstjerne_Bj%C3%B8rnson  https://cs.wikipedia.org/wiki/Luigi_Capuana https://cs.wikipedia.org/wiki/Luigi_Capuana  https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavol_Orsz%C3%A1gh_Hviezdoslav https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavol_Orsz%C3%A1gh_Hviezdoslav  https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Kuku%C4%8D%C3%ADn https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Kuku%C4%8D%C3%ADn  https://cs.wikipedia.org/wiki/Dramatick%C3%A1_tvorba_Henrika_Ibsena https://cs.wikipedia.org/wiki/Dramatick%C3%A1_tvorba_Henrika_Ibsena  https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3za_Augusta_Strindberga https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3za_Augusta_Strindberga  https://cs.wikipedia.org/wiki/Dramatick%C3%A1_tvorba_Augusta_Strindberga https://cs.wikipedia.org/wiki/Dramatick%C3%A1_tvorba_Augusta_Strindberga


Stáhnout ppt "REALISMUS NĚMECKO, POLSKO, NORSKO, ŠVÉDSKO, SLOVENSKO, ITÁLIE Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google