Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Islám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Islám."— Transkript prezentace:

1 Islám

2 Alláh

3 monoteistické náboženství
vychází z křesť. prvků staroperské nábož. (zaoastrismus – dualistické, bohové dobra a zla) bohové dobra – bohové světla x bohové zla – temnoty pohled, že zvítězí bohové dobra, neví se kdy

4 muslimové označují křesťany a židy za národy knihy (Bible)

5 islám – aslama (= odevzdání se)
muslim – ten, kdo věří v jediného Boha Alláh = jediný Bůh Korán – to, co má být přednášeno Sunna - tradice

6 Muhammed Ibn Abdulláh– pocházel z Mekky, kupecké rodiny – rod Hášimovců, kmen Kurajšovců
jeho žena Chadídža (o 15 let starší), poté další manželky kolem r. 610 měl vidění, navštívil ho archanděl Gabriel na hoře Hirá, ten mu podal knihu (korán), a řekl mu ihra (čti)

7 za života Muhammeda byl polyteismus – prorokoval monoteismus, krize politiky i morálky nechápal se jako prorok, dokonce pochyboval o svém zdraví nejprve přednášel pouze doma až poté na veřejnosti (613) posměch a útlak ze strany nejbohatších rodin, útokem na polyteismus zpochybňoval tradici

8 r. 622 odešel s rodinou a svými stoupenci z Mekky do Mediny, (hidžra), není zbožťován
začátek letopočtu – hidžráb v Medině se stal nejen nábož., ale i politickým a vojenským vůdcem, vytvořil novou společnost stmelenou vírou v jediného Boha 10 let trval boj, poté uznán jako Prorok r. 632 zemřel

9 Bůh ze své bezmezné dobroty a ze své svobodné a všemocné vůle stvořil člověka a vše jsoucí
člověk má právo Boha uctívat, vyjadřovat mu vděčnost za stvoření a zcela se podrobit jeho vůli myšlenky zmrtvýchvstání a posledního soudu

10 mešita v Mecce a svatyně Kaaba

11 Korán předal lidem Alláh prostřednictvím Muhammeda
má 114 kapitol (súry) – různý počet veršů seřazeny podle délky (delší na začátku) vždy začínají určitou formulí „Ve jménu boha milosrdného“

12 objevují se útoky na křes. učení o Trojici
bývají označování jako „zbloudilí bratři“ ke konverzi nemají být nuceni jako nikdo jiný (nejsou zásadní nepřátelé) Verše 5:52–53 jsou základem budoucí praxe, že každá náboženské skupina by měla žít podle pravidel vlastního Písma. Verš 5:56 naopak říká, že by si muslimové neměli mezi křesťany a židy vybírat své ochránce.

13 Verš 2:59 naznačuje, že muslimové, židé, křesťané a sabejci (není jasné, koho tím Mohamed myslel) si jsou rovnocenní a nemusejí se obávat setkání s Bohem. 2:72 naopak ostře odsuzuje židovskou víru o dočasnosti pobytu v pekle. 2:137 obsahuje zajímavou smířlivou tezi, že se všichni nemusejí stát muslimy, stačí, aby uvěřili v „něco podobného“. 2:136 potom ohlašuje změnu qibly.

14 Korán je využíván rozličnými skupinami jako základ často i protichůdných názorů. Charakteristickým je výběr pouze několika konkrétních veršů a konkrétního výkladu. Modernisté i fundamentalisté využívají koránu ve svém politickém slovníku podle toho, jak se jim to zrovna hodí.

15 hl. témata: 1. monoteismus – bůh vševědoucí, všemohoucí, je vzdálen lidskému světu, lidé jsou proti němu špatní, ale proti ostatnímu živočichům mají lidé privilegované postavení pokušitelé – bůh s nimi bojuje satan = Iblís andělé – Alláhovi pomocníci

16 člověk bude po smrti souzen, dostane se do ráje nebo do pekla (dobří po levici, špatní a nevěřící po pravici)

17 2. úděl člověka – vztahy mezi lidmi, vztah člověka k víře – odkazy na biblické příběhy (Adam a Eva, Abrahám, Josef) muslim se však rodí bez hříchu (nikoliv jak v křesť. společný hřích) – nepopsaná kniha nevěří v Ježíšovo ukřižování (očištění lidstva o jejich hříchů)

18 Muslimové nevěří v ukřižování Ježíše jeho nepřáteli, protože základ učení o ukřižování protiřečí Alláhovu milosrdenství a spravedlnosti a protiví se také lidské logice a důstojnosti. Nevíra v toto učení přitom nijak nezmenšuje úctu, kterou muslimové k Ježíši chovají, ani nesnižuje vysoké postavení Ježíše v islámu a neotřásá muslimskou vírou v Ježíše jako vynikajícího proroka Alláhova. Naopak, odmítnutím tohoto učení muslimové přijímají Ježíše s ještě větší vážností a úctou a pohlížejí na jeho původní poselství jako na podstatnou součást islámu. Opět upozorňuji, že být muslimem znamená, že člověk musí přijímat a uznávat všechny proroky Alláhovy bez jakéhokoli omezování.

19 „Uctívejte Alláha a nepřidružujte k Němu nic
„Uctívejte Alláha a nepřidružujte k Němu nic! Chovejte se vlídně k rodičům, příbuzným, sirotkům, chudým, sousedovi pokrevně spřízněnému i cizímu, příteli ze sousedství a jdoucímu po cestě Alláha a těm, jimiž vládne vaše pravice! Alláh věru nemiluje ty, kdož jsou domýšliví a vychloubační.“ (4:36). Tento verš jasně přikazuje dobré chování k sousedovi, ať už je blízký nebo ne, spřízněný nebo ne, a ať je muslim nebo ne. Cizím sousedem ve verši se podle některých učenců míní nemuslimský soused. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) se choval dobře ke svým nemuslimským sousedům. Dobré chování je součástí víry. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) proto řekl: „Nejlepší z vás jsou ti, kteří mají nejlepší chování.“ Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) jednal s lidmi tak, jak ho islám učil – s úsměvem, láskou, soucitem, trpělivostí, nepovyšoval se nad ně, jednal s nimi vlídně, nehněval se na ně a ani v nejmenším jim neubližoval, nezáviděl a nechoval vůči nim nenávist. Toto je dobré chování v praxi nejlepšího člověka.

20 nástupnické pozice nástupnictví a rozkol – po smrti Muhammeda, bylo zapotřebí najít nového chalífu 1. nástupcem – Abú- Bahr 2. nástupce – Umar po jeho smrti došlo k rozkolu mezi muslimy 2 větve – Ší-at-alí – šiíté (Alí-potomek Umara) - cháridžovci

21 šíité – chálifou má být přímý potomek po Mohamedovi, z rodu Hášimovců (spjati s tradicemi)
cháridžovci – islámští puritáni vůdce by měl být nejdokonalejší ze všech muslimů, pozice volitelná nestačí víra, důležité jsou i skutky (obětovat se pro víru) prý zabili Alího

22 sunnité – dominantní větev, ovlivněna západní kulturou, je tolerantnější
ghuláti – chálifové jsou vždy vtělesněním Mohameda, promísení s východním nábož., např. Kurdové (zbožťují si Alího)

23 vztah k jiným náboženstvím
k judaismu – židé se podle Muhammeda zpronevěřili tím, že si mysleli, že jsou vyvolený národ návaznost je však významná především Abrahám – první monoteista (Muhammed na něj navazuje)

24 ke křesťanství – jako proroka uznávají i Ježíše, ale monoteismus křesťané zfalšovali božstvím Ježíše (zbožtění proroka) odmítá roli Ježíše jako spasitele

25 pojmy hidžáb šátek burka oděv žen hidždž pouť do Mekky
Abája svrchní ženský oděv mahr ženino věno zakát almužna fatva nábož. právní rozhřešení

26 džihád (malý) svatá válka ve smyslu šíření islámu
džihád (velký) vnitřní soupeření duše muázzin vyvolávač súra kapitola šaría islámské právo, způsob nazírání

27 prostrace pohyb doprovázející modlitbu
imám nábož. vůdce, duchovní chálif(a) politický vůdce věřících

28 5 pilířů modlit se 5x denně – směrem k Mecce („Alláh Akbar – Bůh je největší“) povinnost půstu v měsíci ramadán pouť do Mekky – ve 12. měsíci almužna vyznání víry – „Vyznávám, že není božstva kromě Boha a Muhammed je posel Boží!“

29 příkazy a povinnosti zákaz pití alkoholu (vína), hazard
zákaz pojídání vepřového masa zákaz předmanželského pohlavního styku zákaz lichvy mít v pořádku finanční záležitosti pohostinnost je povolena krevní msta je povoleno mít až 4 hlavní manželky

30 etika islámu sociální solidarita dobré chování k bližním
obyčej polygamie žena není rovna mužům časté výzvy k laskavému a spravedlivému zacházení se ženami i otroky

31 právo šarí´a určuje povinnosti, stanovuje zákazy a tresty
jednota Koránu, tradice a právní vědy promítá se do všech oblastí soukromého, rodinného, společenského i náboženského života

32 ženský oděv (pravidla)
hidžáb – šátek zahalující vlasy a krk nikáb – závoj zakrývající celý obličej kromě očí burka – oděv zakrývající celé tělo i s celým obličejem

33

34 žena v nikábu

35 žena v burce

36 muslimské svátky svátečním dnem je pátek
ramadán – postní měsíc – nesmí jíst, pít od východu po západ slunce - vyňaty těhotné ženy, děti, staří a nemocní lidé pouť do Mekky alespoň jednou za život

37 islám v současném světě
hlavní náboženství v pásu zemí severní a východní Afriky, Středního východu, Malé Asie, Kavkazu, jižní Asie a Indonésie expanze i do Evropy a Ameriky

38

39 islámský fundamentalismus – snaha o návrat k původním tradicím
islamizace – některé skupiny využívají zastrašování, teroristické akce (militantní složky)

40 největším nebezpečím pro všechny strany však není islám, křesťanství či sekulární způsob života, nýbrž fanatičtí obránci hodnot pro něž má ochrana a prosazení vlastní náboženské víry nebo vlastní kultury větší cenu než důstojnost lidské osoby nebo dokonce lidský život


Stáhnout ppt "Islám."

Podobné prezentace


Reklamy Google