Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A jeho krajina ČESKO.  přírodní složky  kulturní složky Krajina se mění, je výsledkem neustálého působení  přírodních procesů (vnitřních a vnějších)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A jeho krajina ČESKO.  přírodní složky  kulturní složky Krajina se mění, je výsledkem neustálého působení  přírodních procesů (vnitřních a vnějších)"— Transkript prezentace:

1 a jeho krajina ČESKO

2  přírodní složky  kulturní složky Krajina se mění, je výsledkem neustálého působení  přírodních procesů (vnitřních a vnějších)  lidské společnosti Krajinu tvoří

3 Typy krajiny přírodní kulturní

4 je krajina původní, vzniklá bez zásahu člověka a dnes již prakticky neexistuje (v důsledku přenosu znečištění vzdušnými proudy dochází k ovlivnění i odlehlých špatně dostupných oblastí) je člověkem pozměněná nebo zcela přetvořená krajina, v níž byly postupně přírodní složky částečně nebo zcela nahrazeny umělými Typy krajiny přírodní krajina kulturní krajina

5 Typy krajiny podle převažujícího způsobu využívání zemědělská krajina lesní (lesohospodářská) těžební krajina městská krajina průmyslová krajina venkovská krajina rekreační krajina

6 zemědělská krajina Louky a pastviny, pole, zahrady, sady, vinice. Typy kulturní krajiny

7 lesní (lesohospodářská) Druhotné, lidmi vysázené a obhospodařované porosty. Typy kulturní krajiny

8 těžební krajina Krajina narušená hlubinnou a zejména povrchovou těžbou. Typy kulturní krajiny

9 městská krajina Centra lidského osídlení, materiální výroby, obchodu, služeb a kultury, přírodní složky krajiny zcela nahrazeny kulturními. Typy kulturní krajiny

10 průmyslová krajina Krajina tvořená převážně průmyslovými objekty. Typy kulturní krajiny

11 venkovská krajinaTypy kulturní krajiny

12 rekreační krajina Krajina s relativně velkým soustředěním přírodních krajinných složek a odpovídajícím technickým vybavením. Typy kulturní krajiny

13 podle míry ovlivnění lidskou společností  vyvážená (harmonická) hospodářská činnost člověka je v souladu s přírodou  narušená (degradovaná) značně poškozená hospodářskou činností člověka, při ukončení negativní činnosti je však možná obnova krajiny  zpustošená (devastovaná) krajina zničená činností člověka, kterou nelze v dohledné době obnovit  umělá (rekultivovaná) krajina zcela vytvořená člověkem (obnova degradované) Typy kulturní krajiny

14 harmonická krajina Třeboňsko, původně močálovitá krajina kultivovaná budováním rybniční sítě, dnes významná hnízdiště vodního ptactva.

15 harmonická krajina Krkonoše

16 harmonická krajina Český ráj

17 degradovaná krajina Lom ČSA na Mostecku, povrchová těžba hnědého uhlí, na kterou navazuje rekultivace vytěženého území (hipodrom Most). umělá krajina

18 Důl Darkov v Karviné, hlubinná těžba černého uhlí. Krajina je postižena důlními poklesy. degradovaná krajina

19

20 Důl Rožná I, uranový důl, který je v provozu od roku 1957. Jedná se o nejdéle provozovaný uranový důl na světě a jediný v EU.

21 Skládky představují převážně lokální problém, znečištění vody nebo vzduchu ale nerespektuje žádné hranice.

22 Co to je fragmentace krajiny?

23 Zbytky přírodní krajiny jsou předmětem zvláštní ochrany  na úrovni jednotlivých států  na úrovni mezinárodní chráněná území jsou vyhlašovaná zákonem příslušného státu (národní parky…) chráněná území jsou vyhlašovaná v rámci mezinárodních organizací, např. OSN (UNESCO) nebo EU


Stáhnout ppt "A jeho krajina ČESKO.  přírodní složky  kulturní složky Krajina se mění, je výsledkem neustálého působení  přírodních procesů (vnitřních a vnějších)"

Podobné prezentace


Reklamy Google