Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKO a jeho krajina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKO a jeho krajina."— Transkript prezentace:

1 ČESKO a jeho krajina

2 Krajinu tvoří přírodní složky kulturní složky
Krajina se mění, je výsledkem neustálého působení přírodních procesů (vnitřních a vnějších) lidské společnosti

3 Typy krajiny přírodní kulturní

4 Typy krajiny přírodní krajina
je krajina původní, vzniklá bez zásahu člověka a dnes již prakticky neexistuje (v důsledku přenosu znečištění vzdušnými proudy dochází k ovlivnění i odlehlých špatně dostupných oblastí) kulturní krajina je člověkem pozměněná nebo zcela přetvořená krajina, v níž byly postupně přírodní složky částečně nebo zcela nahrazeny umělými

5 Typy krajiny podle převažujícího způsobu využívání zemědělská krajina
městská krajina těžební krajina lesní (lesohospodářská) průmyslová krajina venkovská krajina rekreační krajina

6 Typy kulturní krajiny zemědělská krajina
Louky a pastviny, pole, zahrady, sady, vinice.

7 lesní (lesohospodářská)
Typy kulturní krajiny lesní (lesohospodářská) Druhotné, lidmi vysázené a obhospodařované porosty.

8 Typy kulturní krajiny těžební krajina
Krajina narušená hlubinnou a zejména povrchovou těžbou.

9 Typy kulturní krajiny městská krajina
Centra lidského osídlení, materiální výroby, obchodu, služeb a kultury, přírodní složky krajiny zcela nahrazeny kulturními.

10 Typy kulturní krajiny průmyslová krajina
Krajina tvořená převážně průmyslovými objekty.

11 venkovská krajina Typy kulturní krajiny

12 Typy kulturní krajiny rekreační krajina
Krajina s relativně velkým soustředěním přírodních krajinných složek a odpovídajícím technickým vybavením.

13 podle míry ovlivnění lidskou společností
Typy kulturní krajiny podle míry ovlivnění lidskou společností vyvážená (harmonická) hospodářská činnost člověka je v souladu s přírodou narušená (degradovaná) značně poškozená hospodářskou činností člověka, při ukončení negativní činnosti je však možná obnova krajiny zpustošená (devastovaná) krajina zničená činností člověka, kterou nelze v dohledné době obnovit umělá (rekultivovaná) krajina zcela vytvořená člověkem (obnova degradované)

14 harmonická krajina Třeboňsko, původně močálovitá krajina kultivovaná budováním rybniční sítě, dnes významná hnízdiště vodního ptactva.

15 harmonická krajina Krkonoše

16 harmonická krajina Český ráj

17 degradovaná krajina umělá krajina
Lom ČSA na Mostecku, povrchová těžba hnědého uhlí, na kterou navazuje rekultivace vytěženého území (hipodrom Most).

18 degradovaná krajina Důl Darkov v Karviné, hlubinná těžba černého uhlí. Krajina je postižena důlními poklesy.

19 degradovaná krajina

20 Důl Rožná I, uranový důl, který je v provozu od roku 1957
Důl Rožná I, uranový důl, který je v provozu od roku Jedná se o nejdéle provozovaný uranový důl na světě a jediný v EU.

21 Skládky představují převážně lokální problém, znečištění vody nebo vzduchu ale nerespektuje žádné hranice.

22 Co to je fragmentace krajiny?

23 Zbytky přírodní krajiny
jsou předmětem zvláštní ochrany  na úrovni jednotlivých států chráněná území jsou vyhlašovaná zákonem příslušného státu (národní parky…)  na úrovni mezinárodní chráněná území jsou vyhlašovaná v rámci mezinárodních organizací , např. OSN (UNESCO) nebo EU


Stáhnout ppt "ČESKO a jeho krajina."

Podobné prezentace


Reklamy Google