Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

D OTACE DO NGA SÍTÍ – PODMÍNKY A ŽÁDOSTI O DOTACE Mgr. Luděk Šrubař.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "D OTACE DO NGA SÍTÍ – PODMÍNKY A ŽÁDOSTI O DOTACE Mgr. Luděk Šrubař."— Transkript prezentace:

1 D OTACE DO NGA SÍTÍ – PODMÍNKY A ŽÁDOSTI O DOTACE Mgr. Luděk Šrubař

2 Zaměření prezentace I. Úvod – možnosti financování infrastruktury II. Dotace na NGA - rámcově a aktuálně III. Žádosti o dotace na výstavbu NGA – základní pojmy a vzorový příklad IV. Dotace ano či ne? V. Diskuze

3 I. Úvod – možnosti financování infrastruktury Vlastní zdroje Dle možností každého subjektu a podmínek na trhu Úvěry, zápůjčky apod. Dle podmínek na trhu, nutnost vrátit Dotace řada podmínek i ve vztahu k výsledku – při splnění se nemusí vracet => deformace trhu

4 II. Dotace na NGA – základní rámec Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014—2020 - podpora českých podnikatelů z fondů EU Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Cíl: dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích Dotace z EU celkem: cca 117 mld. Kč Nutnost schválení ze strany Evropské komise – dosud není

5 II. Dotace na NGA – základní rámec Prioritní osa 4 – „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“, specifický cíl 4.1 „Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu“ Cíl: růst konkurenceschopnosti ekonomiky založený na moderních vysokorychlostních přístupových sítích k internetu Dotace z EU celkem: cca 14 mld. Kč Příjemci: malé, střední i velké podniky (podnikatelé v el. komunikacích, státní podniky)

6 II. Dotace na NGA – aktuální stav Výzva k podávání žádostí o dotace dosud nezveřejněna – předpoklad IV.Q 2015 (důvod: nevyřešena otázka veřejné podpory) Cíl: 100% pokrytí s přenosovou rychlostí 30 Mbit/s, zvýšení pokrytí s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s Co víme? základní cíle operačního programu některé výchozí podmínky OP obecné podmínky podávání žádostí Co nevíme? nic dalšího pro reálné získání dotace

7 II. Dotace na NGA – z čeho vycházíme? Zachování principu technologické neutrality – orientace na cíl, ne prostředky (je jedno, jak se to udělá, hlavně, když se splní „parametry“) Cílová skupina: obyvatelé bez přístupu k vysokorychlost- nímu internetu Cílové území: oblasti bez provozovatele sítě s rychlostí alespoň 30 Mbit/s NEBO výjimečně s jedním takovým provozovatelem, kde současně není pravděpodobné, že by v ní do tří let někdo, resp. někdo další vybudoval infrastrukturu pro poskytování této služby

8 II. Dotace na NGA – z čeho vycházíme? Cílové území – mapa ČTÚ: současné pokrytí dle rychlosti černá, šedá a bílá místa slepá mapa + podrobná tabulka míst: přesnost až na ulice – praktické řešení? nejnovější data z r. 2014 – aktuálnost v době žádostí o dotaci? vlastní zájmy dotázaných => pravdivost? možnost zpětného ověření? (https://www.netmetr.cz/ - bude ale dodržena síťová neutralita?)https://www.netmetr.cz/ účast dotázaných cca 15% => relevance?

9 II. Dotace na NGA – co teprve zjistíme? konkrétní podmínky nejsou známy kde je zjistím?: MPO, MMR http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/ http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014- 2020/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-pro- konkurenceschopnost http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014- 2020/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-pro- konkurenceschopnost kdy je zjistím? 4.Q 2015 (předpoklad) předpoklad časového rámce pro podání žádostí: několik měsíců od zveřejnění výzvy

10 III. Dotace na NGA – jak uspět s žádostí o dotaci? Dobrý začátek je základ! vytvoření záměru a volba vhodného OP zpracování žádosti o dotaci Jak podat žádost?: elektronicky – program BENEFIT https://www.eu-zadost.cz/https://www.eu-zadost.cz/ obsahuje seznam formulářů pro všechny OP „Ke dni 23. dubna 2015 bylo v systému BENEFIT7 zaregistrováno nezjištěno uživatelů, kteří založili nezjištěno žádostí. Z tohoto počtu bylo nezjištěno žádostí předáno k vyhodnocení řídícím orgánům.“

11 III. Dotace na NGA – vzorový příklad žádosti

12 III. Dotace na NGA – základní pojmy žádosti typ účetní jednotky způsobilé výdaje (hranice 20 mil. Kč, veřejná podpora) popis projektu - zásadní horizontální témata vliv na rovné příležitosti udržitelný rozvoj indikátory (parametry nastavené žadatelem, které musí být dodržovány)

13 III. Dotace na NGA – způsobilé výdaje Způsobilé výdaje (výdaj, na který lze použít dotaci): Výdaje na modernizaci, resp. rozšiřování stávající infrastruktury i na zřizování nových sítí Výdaje na pasivní infrastrukturu (jen v synergii s jinými infrastrukturami – nezbytné následné zajištění dostupnosti služby vysokorychlostního přístupu k internetu) – zejména oblasti s předpokládaným stavební rozvojem Další výdaje nezbytné k faktickému zajištění předchozích bodů (projektové studie, řešení vlastnických práv – věcná břemena apod.)

14 III. Dotace na NGA – požadavky na obsah žádosti typické požadavky na obsah žádosti o dotaci: studie proveditelnosti – hodnocení efektivity analýza nákladů a přínosů rozpočet logická provázanost konkrétní požadavky vždy ve výzvě kvalitní projektová žádost je klíčem k úspěchu!

15 III. Dotace na NGA – metodická podpora kde získat pomoc?: chybějící dokumenty mohou vést k vyřazení – nebojte se zeptat! konzultuje s MPO, MMR, Agenturou CzechInvest využijte semináře, konference u nás

16 III. Dotace na NGA – posuzování žádosti Předpokládaná kritéria v rámci posuzování žádostí: kvalita a potřebnost projektu s ohledem na jeho potenciál ve specifických územích podnikatelský záměr: základní informace o lokalitě, kapitálová náročnost, technickoorganizační, obchodní a finanční zajištění realizace, přístup k síti na velkoobchodní úrovni soulad s jinými dokumenty a prioritami soulad s principy: udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a ochrana před diskriminací

17 III. Dotace na NGA – posuzování žádosti hodnocení žádosti: 1. přijatelnost: splnění formálních náležitostí – ano x ne 2. hodnocení a bodování – uspěl x neuspěl smlouva o financování – budu-li úspěšný výše dotace povinnosti žadatele uzavření smlouvy není konec!

18 III. Dotace na NGA – realizace a úhrada projektu těžiště procesu nutno plnit tzv. monitorovací indikátory – předem v žádosti vytyčené cíle při realizaci je podstatné připravovat monitorovací zprávy a žádosti o platbu (hradí se po skončení projektu nebo jednotlivých etap – potřeba mít dostatek vlastních peněz) administrativní a fyzická kontrola projektu nutno zajistit udržitelnost projektu = zachování výsledků po stanovenou dobu, obvykle 3-5 let od obdržení dotace – pokud neudržím, vracím! - až dosažením udržitelnosti mám vyhráno

19 IV. Dotace ano či ne? ANO? podpora rozvoje vysokorychlostních sítí zlepšení přístupu k Internetu, zvýšení zaměstnanosti? podpora podnikání NE? deformace trhu, ohrožení soutěže: veřejná podpora – podpora podnikání z veřejných rozpočtů obecně zakázána, zisk z takových projektů se odečítá od dotace transparentnost? férové rozdělení? kvalita podkladů (mapa)? nevyřešil by trh sám?

20 V. Dotazy a diskuze Otázky? Praktické zkušenosti a dotazy z praxe?

21 Konec Děkuji za pozornost Mgr. Luděk Šrubař, advokát AK Šrubař & Partners, Kaprova 14, Praha 1 email: srubar@srubar.eusrubar@srubar.eu tel: +420 736 764 751 Aktualizováno ke dni 23. 04. 2015


Stáhnout ppt "D OTACE DO NGA SÍTÍ – PODMÍNKY A ŽÁDOSTI O DOTACE Mgr. Luděk Šrubař."

Podobné prezentace


Reklamy Google