Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.nacr.cz, www.icar-us.eu Monasterium.net - virtuální archiv středověkých a raněnovověkých dokumentů Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.nacr.cz, www.icar-us.eu Monasterium.net - virtuální archiv středověkých a raněnovověkých dokumentů Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz,"— Transkript prezentace:

1 www.nacr.cz, www.icar-us.eu
Monasterium.net - virtuální archiv středověkých a raněnovověkých dokumentů Jitka Křečková Národní archiv v Praze Národní knihovna

2 Počátky projektu Monasterium
Projekt digitalizace dolnorakouských církevních archivů – vznik 2002 Zakladatelé: Diecézní archiv v St. Pölten, Institut für österreichische Geschichtsforschung Wien Koordinátor: Institut zur Erforschung und Erschließung kirchlicher Quellen se sídlem v St. Pölten Postupné rozšíření – vznik virtuálního archivu středověkých a raněnovověkých listin archivů střední Evropy

3 Počátky projektu Monasterium
Diecézní archiv v St. Pölten Benediktinské opatství v Pannonhalmě Benediktinské arciopatství v Praze – Břevnově Diecézní archiv v Pasově 2004 – Národní archiv v Praze 2006 – první digitalizace církevních listin a jejich zpřístupnění na webové stránce

4 NA Praha - archivní fondy katolických institucí
Arcibiskupství pražské Kapitula Všech svatých Vyšehradská kapitula Česká provincie řádu sv. Augustina Benediktinské arciopatství v Břevnově Benediktinské opatství v Emauzích České provincie dominikánů Provincie bratří františkánů Provincie kapucínů v ČR Řád křižovníků s červenou hvězdou v Praze Českomoravská provincie milosrdných bratří Královská kanonie premonstrátů na Strahově Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily České velkopřevorství řádu maltézských rytířů Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II.

5 Církevní fondy v ČR Národní archiv – 1. oddělení
Fondy centrálních církevních institucí do cca 1950 - katolické instituce diecézní - katolické instituce řeholní Fondy nekatolických církevních institucí Státní oblastní archivy Fondy nižší církevní správy diecézní a řeholní Státní okresní archivy, městské archivy Fondy farních úřadů

6 International Centre for Archival Research
Založen v Bratislavě Hlavní sídlo ve Vídni Prezident – představenstvo Generální shromáždění spolku Společná statuta Základní cíle a aktivity spolku: Mezinárodní spolupráce a výměna informací Národní a mezinárodní projekty na poli elektronického zpřístupňování archiválií Mezinárodně uznávané standardy a strategie pro digitální zpracovávání a zpřístupňování archivních fondů Potřebná infrastruktura (hardware – software) Problematika dlouhodobého ukládání dat Výměnný program expertů Vývoj odborných internetových portálů Navazování nových kontaktů

7

8 (CHARTERS NETWORK 2008–2010) Culture Programme EU, 2008-2010 ICARUS
Národní archiv v Praze Slovenský národní archiv v Bratislavě Archiv Slovinské republiky v Ljubljaně Maďarský státní archiv v Budapešti závěrečná konference ve Vídni

9 European Network on Archival Cooperation
Culture Programme 2007 – 2013, Délka trvání: – 14 partnerů: Diecézní archiv v St. Pölten ICARUS Národní archiv v Budapešti Městský archiv v Budapešti Slovenský národný archív v Bratislavě Národní archiv v Praze Archiv Slovinské republiky Chorvatský národní archiv Institut pro balkánská studia Srbské akademie věd Generální správa bavorských státních archivů Neapolská univerzita Scuola Normale Superiore di Pisa Ministerstvo kultury Španělsko - Archivní správa Univerzita v Kolíně n. Rýnem Archival Cooperation and Community Building in the Digital Age“ - závěrečná konference, , Tereziánský sál Břevnovského kláštera

10 Hlavní partner: Hessian State Archives Marburg
<záhlaví> CO:OP 4 roky, – Hlavní partner: Hessian State Archives Marburg 17 partnerů: Hessian State Archives Marburg International Centre for Archival Research (ICARUS) National Archives of Hungary Budapest City Archives National Archives of the Czech Republic Croatian State Archives Swedish National Archives Finnish National Archives National Archives of Estonia General Directorate of Archives Munich Archive of the Diocese of St. Pölten Historical Church Archives in Biscay Complutense University of Madrid University of Naples Federico II University Graz University of Cologne Balkan Institute Serbia

11 monasterium-net

12 Stav zpřístupnění dokumentů z archivů ČR ke konci roku 2014:
<záhlaví> Projekt Monasterium 13. listopadu 2008: Rakouský státní archiv ve Vídni – slavnost umístění stotisící listiny na webovou stránku Stav k 2. červnu 2015: listin ze 138 institucí ze 14 evropských zemí Stav zpřístupnění dokumentů z archivů ČR ke konci roku 2014: listin na 132 rukopisů z fondu toskánských Habsburků

13 Česká republika - digitalizace 2006-2010
2006 NA – 1. oddělení listin 2007 MZA Brno listin z 29 fondů 2007 NA oddělení listin AČK Cisterciáci Vyšší Brod listin 2009 SOA Třeboň listin z 6 fondů NA – 1. oddělení listin z 22 fondů ČR v letech : listin

14 Česká republika - digitalizace 2011-2013
Národní archiv v Praze listin, 132 rukopisů (= skenů) Státní oblastní archiv v Praze listin Státní oblastní archiv v Zámrsku listin Moravský zemský archiv v Brně listin Státní oblastní archiv v Litoměřicích listin Zemský archiv v Opavě listin Archiv Národního muzea listin Státní oblastní archiv v Plzni listin Archiv Pražského hradu listin ČR v letech : listin, 132 rukopisů

15 Národní archiv 2006-2013 22 758 listin, 132 rukopisů
Zlatá bula sicilská. Fridrich II., zvolený císař římský, uděluje Přemyslu Otakarovi I., králi českému, a jeho nástupcům Království české a četné svobody , 26.9., Basilej

16 Rodinný archiv toskánských Habsburků
Fond uložen v Národním Archivu v Praze Původci: členové sekundogenitury habsbursko-lotrinského rodu 130 m; 500 kartonů Dokumenty z let 1765 – 1915 Rozdělen na 13 fondových částí Charakter dokumentace různorodý: úřední, poloúřední, státní, osobní a soukromý Obsah: listiny, diplomy, úřední knihy, rukopisy, původní evidenční pomůcky, spisy, osobní korespondence, osobní doklady, deníky, paměti, účty, skicáře, herbáře, mapy, plány, grafika, kresby, fotografie i tisky Provenience: Toskánsko, Würzbursko, Rakousko, Čechy

17 Papež Řehoř IX. přijímá opata a konvent kláštera sv
Papež Řehoř IX. přijímá opata a konvent kláštera sv. Benedikta, Alexeje a Bonifáce v Břevnově (Brewniow), spolu s místem, na němž klášter stojí, a s jejich statky, důchody a právy pod svou zvláštní ochranu a potvrzuje svobody a imunity dané klášteru papeži, arcibiskupy, biskupy, světskými knížaty a zakladatelem - knížetem Boleslavem. 1231, červen 20., Reate (Rettis) (ŘBB inv. č. 12)

18 Monasterium - tvorba metadat
XMLmind XML Editor Personal Edition

19 Monasterium Collaborative Archives MOM-CA
Editační program na principu kolektivní spolupráce Moderátoři – uživatelé Možnost zlepšování metadat online Import dat – EAD formát (Excel, XML, CEI), SQL Možnost vytváření sbírek Výuka na univerzitách: - mezinárodní didaktická skupina - Monasterium - zdroj kvalitních reprodukcí dostupných online - práce s editorem MOM-CA – hlubší analýza dokumentů - tzv. eLearning - vytváření edic

20 MOM-CA

21

22 Pečeti MOM – diplomatické studium listin
Nutnost samostatných obrázků pečetí Nová databáze celostátního soupisu pečetí, pečetidel a sbírkových pečetních odlitků – fotografování pečetí

23 Katalog pečetí, pečetidel a sbírkových odlitků v archivech ČR
sepisování pečetí v minulosti - August Sedláček, Antonín Masák, František Beneš sjezd historiků – výzva k vytvoření celostátního katalogu pečetí 1995 – pověřen PhDr. Vladimír Růžek a Mgr. Josef Hora, pracovní skupina archivářů Program zaveden do archivů k 1. lednu 1997 Do projektu zapojeny: Státní ústřední archiv v Praze (dnes Národní archiv), 7 státních oblastních archivů, 73 státních okresních archivů, 3 městské archivy databázové prostředí FoxPro, verze 2.5 pro operační systém DOS 2011 – nová databáze firmy Bach systems s.r.o.

24 Pečeti Archivu České koruny
Národní kulturní památka Speciální systém ukládání listin na ramínkách v melinexových foliích = nedostupnost originálů pro badatelské využití Listiny zpřístupněné prostřednictvím faksimilové edice AČK a na Fotografie pečetí do roku 1620 v rámci projektu CO:OP Metadata k fotografiím vkládána do databáze pečetí firmy Bach system s.r.o. Plánováno propojení s listinami na Mikuláš, kníže opavský, 1312 (AČK 68)

25 Monasterium v ČR – cíle a možnosti
díky získání finančních prostředků z programu EU - Culture můžeme zpřístupnit velký počet nejvzácnějších historických dokumentů badatelské veřejnosti výrazné omezení půjčování originálů listin do badatelen – ochrana archiválií prvořadým cílem další rozšiřování českého portálu ve virtuálním archivu Monasterium virtuální propojení jednotlivých řádových archivů prohlubování a zdokonalování stávajících metadat a jejich vkládání na (vkládány staré inventáře, možné online vylepšování podle nejnovějších standardů) možné propojení s celostátním soupisem pečetí, pečetidel a odlitků

26 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Www.nacr.cz, www.icar-us.eu Monasterium.net - virtuální archiv středověkých a raněnovověkých dokumentů Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz,"

Podobné prezentace


Reklamy Google