Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monasterium.net - virtuální archiv středověkých a raněnovověkých dokumentů Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz, www.icar-us.eu www.monasterium.net.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monasterium.net - virtuální archiv středověkých a raněnovověkých dokumentů Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz, www.icar-us.eu www.monasterium.net."— Transkript prezentace:

1 Monasterium.net - virtuální archiv středověkých a raněnovověkých dokumentů Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz, www.icar-us.eu www.monasterium.net Národní knihovna 16.6.2015

2 Počátky projektu Monasterium  Projekt digitalizace dolnorakouských církevních archivů – vznik 2002  Zakladatelé: Diecézní archiv v St. Pölten, Institut für österreichische Geschichtsforschung Wien  Koordinátor: Institut zur Erforschung und Erschließung kirchlicher Quellen se sídlem v St. Pölten  Postupné rozšíření – vznik virtuálního archivu středověkých a raněnovověkých listin archivů střední Evropy

3 Počátky projektu Monasterium  Diecézní archiv v St. Pölten  Benediktinské opatství v Pannonhalmě  Benediktinské arciopatství v Praze – Břevnově  Diecézní archiv v Pasově  2004 – Národní archiv v Praze  2006 – první digitalizace církevních listin a jejich zpřístupnění na webové stránce

4 NA Praha - archivní fondy katolických institucí  Arcibiskupství pražské  Kapitula Všech svatých  Vyšehradská kapitula  Česká provincie řádu sv. Augustina  Benediktinské arciopatství v Břevnově  Benediktinské opatství v Emauzích  České provincie dominikánů  Provincie bratří františkánů  Provincie kapucínů v ČR  Řád křižovníků s červenou hvězdou v Praze  Českomoravská provincie milosrdných bratří  Královská kanonie premonstrátů na Strahově  Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily  České velkopřevorství řádu maltézských rytířů  Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II.

5 Církevní fondy v ČR Národní archiv – 1. oddělení Fondy centrálních církevních institucí do cca 1950 - katolické instituce diecézní - katolické instituce řeholní Fondy nekatolických církevních institucí Státní oblastní archivy Fondy nižší církevní správy diecézní a řeholní Státní okresní archivy, městské archivy Fondy farních úřadů

6 International Centre for Archival Research  Založen 11.6.2008 v Bratislavě  Hlavní sídlo ve Vídni  Prezident – představenstvo  Generální shromáždění spolku  Společná statuta Základní cíle a aktivity spolku:  Mezinárodní spolupráce a výměna informací  Národní a mezinárodní projekty na poli elektronického zpřístupňování archiválií  Mezinárodně uznávané standardy a strategie pro digitální zpracovávání a zpřístupňování archivních fondů  Potřebná infrastruktura (hardware – software)  Problematika dlouhodobého ukládání dat  Výměnný program expertů  Vývoj odborných internetových portálů  Navazování nových kontaktů www.icar-us.eu

7

8 Central European Virtual Archives Network on Medieval Charters (CHARTERS NETWORK 2008–2010)  Culture Programme EU, 2008-2010  ICARUS  Národní archiv v Praze  Slovenský národní archiv v Bratislavě  Archiv Slovinské republiky v Ljubljaně  Maďarský státní archiv v Budapešti  2010 - závěrečná konference ve Vídni

9 European Network on Archival Cooperation  Diecézní archiv v St. Pölten  ICARUS  Národní archiv v Budapešti  Městský archiv v Budapešti  Slovenský národný archív v Bratislavě  Národní archiv v Praze  Archiv Slovinské republiky  Chorvatský národní archiv  Institut pro balkánská studia Srbské akademie věd  Generální správa bavorských státních archivů  Neapolská univerzita  Scuola Normale Superiore di Pisa  Ministerstvo kultury Španělsko - Archivní správa  Univerzita v Kolíně n. Rýnem  Culture Programme 2007 – 2013, Délka trvání: 1. 11. 2010 – 30. 4. 2015 Archival Cooperation and Community Building in the Digital Age“ - závěrečná konference, 27.-29.4.2015, Tereziánský sál Břevnovského kláštera 14 partnerů:

10 Community as Opportunity The Creative Archives´and users´network CO:OP  17 partnerů:  Hessian State Archives Marburg  International Centre for Archival Research (ICARUS)  National Archives of Hungary  Budapest City Archives  National Archives of the Czech Republic  Croatian State Archives  Swedish National Archives  Finnish National Archives  National Archives of Estonia  General Directorate of Archives Munich  Archive of the Diocese of St. Pölten  Historical Church Archives in Biscay  Complutense University of Madrid  University of Naples Federico II  University Graz  University of Cologne  Balkan Institute Serbia  4 roky, 1.12.2014 – 30.11.2018  Hlavní partner: Hessian State Archives Marburg

11 http://icar-us.eu/cooperation/online-portals/ monasterium-net

12 Projekt Monasterium  13. listopadu 2008: Rakouský státní archiv ve Vídni – slavnost umístění stotisící listiny na webovou stránku www.monasterium.net  Stav k 2. červnu 2015: 422 870 listin ze 138 institucí ze 14 evropských zemí Stav zpřístupnění dokumentů z archivů ČR ke konci roku 2014:  43 400 listin na www.monasterium.net  132 rukopisů z fondu toskánských Habsburků

13 Česká republika - digitalizace 2006-2010  2006NA – 1. oddělení7 118 listin  2007MZA Brno2 260 listin z 29 fondů  2007NA - 1. oddělení2 525 listin AČK  2008 Cisterciáci Vyšší Brod 485 listin  2009SOA Třeboň2 362 listin z 6 fondů  2009-2010 NA – 1. oddělení9 559 listin z 22 fondů ČR v letech 2006-2010: 25 059 listin

14 Česká republika - digitalizace 2011-2013  Národní archiv v Praze 3 556 listin,  132 rukopisů (= 25 395 skenů)  Státní oblastní archiv v Praze 475 listin  Státní oblastní archiv v Zámrsku 107 listin  Moravský zemský archiv v Brně2 034 listin  Státní oblastní archiv v Litoměřicích 325 listin  Zemský archiv v Opavě3 862 listin  Archiv Národního muzea3 257 listin  Státní oblastní archiv v Plzni3 902 listin  Archiv Pražského hradu 782 listin  ČR v letech 2006-2013: 43 400 listin, 132 rukopisů

15 Národní archiv 2006-2013 22 758 listin, 132 rukopisů Zlatá bula sicilská. Fridrich II., zvolený císař římský, uděluje Přemyslu Otakarovi I., králi českému, a jeho nástupcům Království české a četné svobody. 1212, 26.9., Basilej

16 Rodinný archiv toskánských Habsburků  Fond uložen v Národním Archivu v Praze  Původci: členové sekundogenitury habsbursko-lotrinského rodu  130 m; 500 kartonů  Dokumenty z let 1765 – 1915  Rozdělen na 13 fondových částí  Charakter dokumentace různorodý: úřední, poloúřední, státní, osobní a soukromý  Obsah: listiny, diplomy, úřední knihy, rukopisy, původní evidenční pomůcky, spisy, osobní korespondence, osobní doklady, deníky, paměti, účty, skicáře, herbáře, mapy, plány, grafika, kresby, fotografie i tisky  Provenience: Toskánsko, Würzbursko, Rakousko, Čechy

17 Papež Řehoř IX. přijímá opata a konvent kláštera sv. Benedikta, Alexeje a Bonifáce v Břevnově (Brewniow), spolu s místem, na němž klášter stojí, a s jejich statky, důchody a právy pod svou zvláštní ochranu a potvrzuje svobody a imunity dané klášteru papeži, arcibiskupy, biskupy, světskými knížaty a zakladatelem - knížetem Boleslavem. 1231, červen 20., Reate (Rettis) (ŘBB inv. č. 12)

18 Monasterium - tvorba metadat XMLmind XML Editor Personal Edition 4.6.1

19 Monasterium Collaborative Archives MOM-CA  Editační program na principu kolektivní spolupráce  Moderátoři – uživatelé  Možnost zlepšování metadat online  Import dat – EAD formát (Excel, XML, CEI), SQL  Možnost vytváření sbírek  Výuka na univerzitách: - mezinárodní didaktická skupina - Monasterium - zdroj kvalitních reprodukcí dostupných online - práce s editorem MOM-CA – hlubší analýza dokumentů - tzv. eLearning - vytváření edic

20 MOM-CA

21

22 Pečeti  MOM – diplomatické studium listin  Nutnost samostatných obrázků pečetí  Nová databáze celostátního soupisu pečetí, pečetidel a sbírkových pečetních odlitků – fotografování pečetí

23 Katalog pečetí, pečetidel a sbírkových odlitků v archivech ČR  sepisování pečetí v minulosti - August Sedláček, Antonín Masák, František Beneš  1993 - 7. sjezd historiků – výzva k vytvoření celostátního katalogu pečetí  1995 – pověřen PhDr. Vladimír Růžek a Mgr. Josef Hora, pracovní skupina archivářů  Program zaveden do archivů k 1. lednu 1997  Do projektu zapojeny: Státní ústřední archiv v Praze (dnes Národní archiv), 7 státních oblastních archivů, 73 státních okresních archivů, 3 městské archivy  databázové prostředí FoxPro, verze 2.5 pro operační systém DOS  2011 – nová databáze firmy Bach systems s.r.o.

24 Pečeti Archivu České koruny  Národní kulturní památka  Speciální systém ukládání listin na ramínkách v melinexových foliích = nedostupnost originálů pro badatelské využití  Listiny zpřístupněné prostřednictvím faksimilové edice AČK a na www.monasterium.net  Fotografie pečetí do roku 1620 v rámci projektu CO:OP  Metadata k fotografiím vkládána do databáze pečetí firmy Bach system s.r.o.  Plánováno propojení s listinami na www.monasterium.net Mikuláš, kníže opavský, 1312 (AČK 68)

25 Monasterium v ČR – cíle a možnosti  díky získání finančních prostředků z programu EU - Culture můžeme zpřístupnit velký počet nejvzácnějších historických dokumentů badatelské veřejnosti  výrazné omezení půjčování originálů listin do badatelen – ochrana archiválií prvořadým cílem  další rozšiřování českého portálu ve virtuálním archivu Monasterium  virtuální propojení jednotlivých řádových archivů  prohlubování a zdokonalování stávajících metadat a jejich vkládání na www.monasterium.net (vkládány staré inventáře, možné online vylepšování podle nejnovějších standardů)  možné propojení s celostátním soupisem pečetí, pečetidel a odlitků

26 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Monasterium.net - virtuální archiv středověkých a raněnovověkých dokumentů Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz, www.icar-us.eu www.monasterium.net."

Podobné prezentace


Reklamy Google