Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Politologie a mezinárodní vztahy Politický systém Mgr. Lukáš Dyčka

2 Cíl přednášky Seznámit s hlavními charakteristikami politického systému Charakterizovat politický systém demokratického státu Objasnit hlavní odlišnosti soudobých politických systémů státu

3 Obsah přednášky Demokracie Varianty demokracie Politické strany Nedemokratické režimy

4 Typologie politických systémů První pokus o klasifikaci Aristoteles Dvě kritéria: 1) počet vládnoucích (jedinec, menší skupina, větší skupina) 2) kvalita vlády (ve prospěch všech, nebo prospěch vlastní) Výsledná typologie 1) dobré režimy: království, aristokracie a ústavní vláda 2) špatné režimy: tyranie, oligarchie, demokracie

5 Demokracie W. Churchill: „nejhorší forma vlády, vyjma všechny ostatní formy, které byly čas od času zkoušeny“ Demokracie v antickém Řecku…? Stejná jako dnes? Demokracie je systém vlády, který zajišťuje, aby se (všichni) občané mohli podílet na výběru vlády. „Lid je svrchovaný“ Moc náleží všem občanům a jedině občané proto mohou rozhodovat, kdo, a jakým způsobem, ji má vykonávat Toto rozhodování se děje prostřednictvím hlasování občanů, založeného na svobodném a všeobecném volebním právu Konflikty ve společnosti jsou řešeny prostřednictvím politického jednání zvolených reprezentantů a většinového hlasování Existuje systém nezávislých soudů, které garantují rovnost před zákonem pro všechny občany Je tržní ekonomika znakem demokracie?

6 Modely demokratického zřízení Většinová (majoritní) demokracie – též Westminsterská Konsociační demokracie Pluralitní (konsensuální) demokracie - přechod Participační demokracie Elitní demokracie – elity a ovládaní – G-. Mosca a V. Pareto., Oligarchizace. Vždy vláda menšiny Autoritativní demokracie – příklady? Korporativní demokracie Neokorporativní demokracie

7 Demokratický politický systém Parlamentní systém Základem systému je parlament, který prostřednictvím voleb získává legitimitu od občanů Parlament prostřednictvím hlasování o důvěře předává legitimitu vládě Vláda nemůže vládnout bez podpory parlamentu Prezidentský systém Silné postavení prezidenta, který má sám legitimitu od občanů získanou prostřednictvím voleb Prezident může být zároveň premiérem a jmenovat vládu Parlament schvaluje zákony a kontroluje vládu, která ale může vládnout i bez většinové podpory parlamentu, protože její legitimita vychází z postavení prezidenta

8 Krize demokracie ? unavená, vyčerpaná… globální trhy vs. liberální demokracie „mocné ekonomické zájmy korumpují politický proces, v důsledku čehož se vyprazdňuje stranická politika“ Hledání řešení: Flexibilní autoritářský režim (Singapur, Čína) ??? „Řídit stát jako firmu…“ "Stát je totiž skutečně velká firma a není lepší řešení, než když ji vedou profíci. Lidé zkušení, lidé s hmotnou a trestní odpovědností. Lidé vzešlí z otevřených výběrových řízení, nikoli ze zákulisních jednání polických grémií nebo dokonce regionálních stranických klik. Copak členství ve stranické frakci je klasifikace na vedení resortu s miliardovými rozpočty? Navrhnout takové lidi do exekutivního řízení v soukromé firmě, tak vás spolupracovníci rovnou vezou na psychiatrii“

9 Politické strany Podoba stranického systému založena na konfliktních liniích – jaké? Všichni občané mohou vstupovat do politické soutěže a prostřednictvím voleb usilovat o podíl na správě věcí veřejných Občané, kteří se chtějí podílet na výkonu moci ve státě se sdružují v politických stranách. Politické strany se snaží získat podíl na politické moci Strany prezentují občanům své politické programy a usilují o jejich zisk jejich hlasů Úspěšní reprezentanti politických stran vytvářejí parlamentní kluby Úspěšné strany spolu vyjednávají ve snaze zformovat parlamentní většinu, která umožňuje vytvořit vládu a schvalovat zákony Tři funkce politických stran. Selekce, agregace, artikulace zájmů

10 Nedemokratické režimy Totalitní Autoritativní Sultanistické

11 Totalitní režimy Oficiální ideologie – hraje roli náboženství; legitimitanáboženství Masová, hierarchická strana s vůdcem – prorůstá stát Častý teror a tajná policie - sporné Monopol státu na masové sdělovací prostředky Ekonomické modifikace – sklon k centrálnímu řízení? Kontrola armády Nacistické, komunistické, teokratické. Fašismus?Fašismus? Tři osy pluralismus monismus depolitizace mobilizace mentalita ideologie

12 Autoritativní režimy Méně agresivní, nemají ideologii k „exportu“, viz tři osy 1) byrokraticko-militaristické 2) organicko-etatistické; role korporací spíše než stran 3) mobilizační; touha mnoha lidí participovat 4) postkoloniální mobilizační 5) rasové a etnické demokracie 6) defektní+pretotalitní režimy; „dva ze tří znaků totality“ 7) posttotalitní; existuje společenská pluralita; „druhá kultura“, vůdcové technokrati, místo mobilizace jen rituály

13 Sultanistické režimy Viz. video…. Středoafrické císařství za Bokassy, Haiti za Duvaliera atd.Bokassy

14 Zájmové skupiny, občanská společnost Zájmové skupiny reprezentují zájmy ve společnosti a stojí mimo politickou soutěž Zájmové skupiny neusilují o zisk moci ve volbách, ale snaží se ovlivnit výkon moci v oblasti svého Organizované zájmy jsou přirozenou součástí demokratické společnosti Občanská společnost je síť sdružení občanů, které organizují nepolitický život ve společnosti

15 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Politologie a mezinárodní vztahy Politický systém Mgr. Lukáš Dyčka


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google