Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský rok pro rozvoj 2015. Klíčové údaje o rozvojové spolupráci EU Dvacet osm členských států a Evropská unie zajišťují společně více než 50 % celosvětové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský rok pro rozvoj 2015. Klíčové údaje o rozvojové spolupráci EU Dvacet osm členských států a Evropská unie zajišťují společně více než 50 % celosvětové."— Transkript prezentace:

1 Evropský rok pro rozvoj 2015

2 Klíčové údaje o rozvojové spolupráci EU Dvacet osm členských států a Evropská unie zajišťují společně více než 50 % celosvětové rozvojové pomoci V roce 2013 se EU zavázala poskytnout značnou částku, 14,86 miliard EUR, na externí rozvojovou pomoc Celková dohodnutá částka na nástroje k financování externích opatření na období 2014–2020 činí něco přes 51,4 miliard EUR.* *2014 Výroční zpráva o rozvojové politice a politice externí pomoci Evropské unie a jejich provádění v roce 2013 ΕUΕU USA Jiní dárci

3 „Hlavním cílem politiky Unie v oblasti rozvojové spolupráce je snížení a výhledově i vymýcení chudoby.“ (článek 208) „Unie přihlíží k cílům rozvojové spolupráce při provádění politik, které by mohly mít vliv na rozvojové země.“ (článek 208) Rozvojová spolupráce podle Lisabonské smlouvy

4 1958 Rozvojová politika Evropských společenství je součástí zahraniční politiky 50.–90. léta 20. století ES rozšiřuje pomoc na AKT (Afrika, Karibik, Tichomoří), východní Evropu, Středomoří, Asii, Latinskou Ameriku, Balkán a počátek tematických programů, například programu lidských práv v dohodách o přidružení i o partnerství 1992 Summit Organizace Spojených národů o Zemi, rámcová úmluva o změně klimatu, Rio de Janeiro 2000 8 rozvojových cílů tisíciletí OSN: stanovení cílů pro snížení chudoby na rok 2015 Politika a historie pomoci EU

5 2005 Evropský konsenzus o rozvoji 2011–15 Komunikace spojená s agendou rozvoje po roce 2015 2011 Politika rozvoje EU „Agenda pro změnu“„Agenda pro změnu“ 2012 Konference Rio+20 o udržitelném rozvoji 2013 Slušný život pro všechnySlušný život pro všechny 2014 Celosvětové partnerství pro efektivní spolupráci v Mexiku 2015 Konečný termín pro splnění cílů podle 8 rozvojových cílů tisíciletí OSN! Politika a historie pomoci EU

6 Rozvojové cíle tisíciletí Odstranit extrémní chudobu a hlad Zpřístupnit základní vzdělání pro všechny Prosazovat rovnost pohlaví a posílit postavení žen Omezit dětskou úmrtnost Zlepšit zdraví matek Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným nemocem Zajistit trvalou udržitelnost životního prostředí Vytvořit globální partnerství pro rozvoj

7 Evropská komise Evropský parlament Rada Členské státy EEAS Delegace EU Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Soukromý sektor NGO/CSO Mezinárodní organizace Univerzity Školy Místní a regionální úřady Nadace Hlavní aktéři

8 Neven Mimica, Mezinárodní spolupráce a rozvoj Cecilia Malmströmová, Obchod Johannes Hahn, Evropská politika sousedství a vyjednávání o rozšiřování Christos Stylianides, Humanitární pomoc a krizové řízení Federica Mogheriniová, Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Komise Komisaři

9 Rozšiřování povědomí o přínosech rozvojové spolupráce EU a podněcování smyslu pro společnou odpovědnost, solidaritu a příležitost ve stále více vzájemně propojeném světě. Zapojení občanů EU, propagace jejich kritického myšlení a aktivního zájmu na spolupráci při rozvoji, například při formulování politik a jejich zavádění. Informování občanů EU o výsledcích, kterých EU dosáhla společně s členskými státy jako globální činitel a o jejichž splnění bude nadále usilovat v oblasti mezinárodního rozvoje. Co je cílem Evropského roku pro rozvoj?

10 Jedná se o příležitost, jak prokázat pevné odhodlání EU a jejích členských států k vymýcení chudoby na celém světě. Ve stále více vzájemně propojeném světě rozvojová spolupráce EU prospívá lidem jak v Evropské unii, tak v našich partnerských zemích Program globálního rozvoje po roce 2015, projednaný na úrovni Organizace spojených národů – předěl pro politiku rozvoje Rok 2015 je konečným termínem pro splnění rozvojových cílů tisíciletí Proč Evropský rok pro rozvoj 2015?

11 Mladí lidé Političtí činitelé Širší veřejnost Občanská společnost a organizace Školy a univerzity Na koho se kampaň zaměřuje?

12 Leden– Evropa ve světě Únor– Vzdělání Březen– Ženy a dívky Duben – Zdraví Květen – Mír a bezpečnost Červen – Udržitelný zelený růst, slušná práce, podniky Červenec – Děti a mládež Srpen – Humanitární pomoc Září – Demografie a migrace Říjen – Zabezpečení potravin Listopad – Udržitelný rozvoj a aktivity v otázkách klimatu Prosinec – Lidská práva a řízení Tematické měsíce

13 Partnerství Webové stránky Sociální média EYD a „the World’s Best News“ Soubor komunikačních nástrojů Iniciativy zúčastněných osob Vlajkové akce Základní prvky kampaně

14 Soubor nástrojů – Materiály Evropského roku pro rozvoj 2015, vizuální prvky a dodatečné zdroje poskytují zúčastněným osobám nástroje k propagaci programu Evropského roku pro rozvoj 2015 prostřednictvím jejich vlastních kanálů. Tento soubor nástrojů rovněž obsahuje vizuální nástroje k podpoře vaší angažovanosti a úsilí při propagaci cílů a výsledků Evropského roku pro rozvoj 2015. Informace a materiály ke kampani Vzdělávací nástroje Informační přehled a prezentace o Evropském roku pro rozvoj Měsíční informační přehledy Infografika Dvě vydání novin EYD Údaje z Eurobarometru (průzkumy mínění o mezinárodním rozvoji a pomoci v celé EU) Seznam klíčových událostí kampaně na úrovni EU Prvky vizuální identity Jak se zapojit do programu Evropského roku pro rozvoj 2015?

15 Webové stránky a sociální média Představení klíčových novinek kampaně Příběhy týdne Nástroje ke kampani Kalendář akcí s uvedením akcí partnerů/zúčastněných osob Klíčová fakta o rozvoji a aktualizace Platforma k výměně nápadů a zapojení partnerů a občanů Speciální profilové stránky pro organizace účastnící se programu Evropského roku pro rozvoj 2015 Průběžné aktualizace webových stránek a profile na sociálních médiích europa.eu/eyd2015 facebook.com/EuropeanYearForDevelopment2015 #EYD2015 Jak se zapojit do programu Evropského roku pro rozvoj 2015?

16 Sledujte aktualizace, sdílejte informace, přinášejte nápady! Připojte se ke skupině: capacity4dev.ec.europa.eu/eyd2015/ capacity4dev.ec.europa.eu/eyd2015/ Zapojte své sítě! Propagujte Evropský rok pro rozvoj 2015 prostřednictvím svých sítí a zainteresovaných stran a podněcujte je k účasti Buďte s námi v kontaktu na internetu, Twitteru a Facebooku europa.eu/eyd2015 #EYD2015 facebook.com/EuropeanYearForDevelopment2015 Zapojte se, je to náš rok!


Stáhnout ppt "Evropský rok pro rozvoj 2015. Klíčové údaje o rozvojové spolupráci EU Dvacet osm členských států a Evropská unie zajišťují společně více než 50 % celosvětové."

Podobné prezentace


Reklamy Google