Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Matematické znalosti a dovednosti předškoláků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Matematické znalosti a dovednosti předškoláků"— Transkript prezentace:

1 Matematické znalosti a dovednosti předškoláků
Martin Chvál Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, PedF UK Testováním ke kvalitě vzdělávání, , Praha

2 Výzkum CLoSE Longitudinální výzkum CLoSE (Czech Longitudinal Study of Education) financovaný GAČR (NHÚ AV, NVF) 2012 – 2018 3 kohorty: 2000 předškolních dětí – vstup do povinného vzdělávání 5000 žáků, kteří se účastnili v roce 2011 ve 4. ročníku ZŠ výzkumu IEA TIMSS a PIRLS 2011 – přechod na 2. stupeň ZŠ, respektive VG, dále přechod na střední školu 2000 dospělých, kteří se účastnili v roce 2011 výzkumu OECD PIAAC – sledování po dobu 4 let

3 Kvantitativní šetření v kohortě předškoláků (jaro 2014)
Dotazníkové šetření rodičů předškoláků v době zápisů do první třídy (a následně na konci prvního roku školní docházky či před vstupem do ZŠ u dětí s odkladem – léto 2015) Diagnostické šetření kognitivních a nekognitivních dovedností žáků Dotazníkové šetření ředitelek mateřských škol

4 Dotazníkové šetření rodičů
Reprezentativní soubor dětí navštěvujících mateřskou školu, které by měly na základě věku v následujícím školním roce zahájit povinnou školní docházku Administrace tištěného dotazníku agentura STEM/MARK prostřednictvím učitelek Data získána od 2008 rodičů dětí z 95 MŠ z celé ČR (návratnost 49,1%) 1252 rodičů poskytlo souhlas s dalším sledováním

5 Diagnostické šetření dětí
Zraková percepce Předmatematické představy Posouzení sociálních dovedností učitelkami Administrace pečlivě proškolenými administrátorkami (9 studentek KSP a PP, 2 učitelky, 2 doktorandky ÚVRV) 1084 rodičů dalo souhlas s diagnostikováním dítěte Diagnostika proběhla u 795 dětí

6 Test zrakové percepce Standardizovaný test
Autorka: Lenka Felcmanová, KSP PedF UK Test je určen pro děti staršího předškolního věku (5,0 až 7,0 let) Autorka čerpala z Vývojového testu zrakového vnímaní (Frostig), Reverzního testu (Edfeld) a Testu obkreslování (Matějček). 6 subtestů, celkem 46 položek, v CLOSE vypuštěn jeden subtest s nejnižší vnitřní konsistencí a vyšší časovou náročností. V CLOSE celkem 35 položek. Test obsahuje úlohy zaměřené na následující složky zrakové percepce: zraková diferenciace, zraková syntéza a analýza, vnímání konstantnosti tvaru, rozlišování figury a pozadí, vizuomotorická koordinace Cronbachovo alfa: 0,840; 0,820 (v projektu CLOSE) Určen k individuální i skupinkové administraci Čas administrace: 15 minut

7 Sociální dovednosti dětí
9 posuzovacích škál Posuzovali učitelky MŠ, které děti dobře znají 5-ti stupňové škály s popsanými krajními póly, umožněna volba „nemohu posoudit“ (výskyt méně než v 1 % případů) Škály: vztahy s ostatními dětmi, respektování autority, emoční samostatnost, vytrvalost u samostatné práce, sebeobsluha, spoléhání na vlastní síly, úroveň jemné motoriky, úroveň vývoje řeči, připravenost na školní docházku Cronbachovo alfa: 0,872

8 Test matematických dovedností (předmatematických představ předškoláků)
Autoři testu: Martin Chvál, Michaela Kaslová (KMDM PedF UK) Pomůcky: 25 shodných dřevěných kostek, kartičky s čísly od 0 do 10, 16 barevných obrazců vyrobených z tvrdého papíru, dva pracovní listy s řadami, tužky Květen – červen 2014, dle individuální domluvy tazatelky se školkou Administrace rozprostřena během celého dne, z 95 % do 14 hodin (čas administrace měl na výsledky vliv minimální) Časová náročnost: doba trvání testu % dětí 5 až 9 min 7% 10 až 14 min 61% 15 až 19 min 27% 20 až 25 min 5%

9 Obsahová specifikace testu
A: věk – nehodnoceno, zahájení rozhovoru B: slovo – „do kolika umíš počítat“ C: počet D: porovnání E: odčítání bez zrakové opory F: řady G: čísla – znalost čísel od 0 do 10 H: úkol – nehodnoceno, ukončení rozhovoru I: struktura – zadáno s testem zrakové percepce

10 Číslo jako slovo „Do kolika umíš počítat?“ „Zkus to.“
Dítě bylo případně zastaveno u 32. 40 % dětí umí odříkávat číselnou řadu minimálně do 30 9 % dětí uvedlo číslo vyšší než 100 (zde se chybovost takřka nevyskytovala) 5 % dětí neumělo odříkat číselnou řadu ani do 10

11 Slovo – vybrané výsledky
Vyhodnocení: 6 bodových kategorií

12 POČET 3 varianty podnětů:
Dřevěné neobarvené kostky Rovinné obrazce různě velké i různě barevné Zvuky Počet kostek volen podle výsledku v úloze SLOVO, max 17 Počty obrazců: 4 a 6 Zvuky: 3krát viditelné tlesknutí, 4krát ťuknutí zespodu stolu v pravidelném rytmu, 5krát ťuknutí zespodu stolu, mezi 3 a 4. ťuknutím byla krátká pauza.

13 Počet – vybrané výsledky
Úspěšnosti: kostky: 77 % rovinné obrazce: 4: 96 % 6: 98 % zvuky: 3: 91 % 4: 80 % 3 plus 2: 59 %

14 Odčítání bez zrakové opory
Před dítětem bylo 5 kostek a dítě se nechalo přesvědčit spočítáním, že jich je skutečně 5. „Za chvíli zavřeš oči, já některé kostky schovám a ty mi řekneš, kolik jsem jich schovala. Zavři oči.“ Případně po chvilce zazněla nápověda, že si to může zkusit spočítat na prstech. 5 – 2, další příklad zadán jen těm, kteří toto zvládli. Podobně zadáno 7 – 4, ale bez dodatečné nápovědy 6 – 2: Představ si, že máš 6 bonbonů. „Dva jsi snědl(a). Kolik ti jich zbývá?“ Případně po chvilce zazněla nápověda, že může využít buď prsty nebo kostky.

15 Odčítání – vybrané výsledky
5 – 2: zvládlo 63 % dětí bez nápovědy a 7 % s nápovědou. 30 % dětí tuto úlohu nezvládlo ani s nápovědou. Těmto dětem tedy nebyly zadány následující dvě úlohy. 7 – 4: zvládlo 53 % z těch, kterým byla úloha zadána (tj. 37 % ze všech) 6 – 2: zvládlo 54 % dětí bez nápovědy a 25 % s nápovědou z těch, kterým byla úloha zadána Vše správně bez nápovědy zvládlo 24 % dětí!

16 Znalost čísel od 0 do 10 Dětem byly předloženy na kartičkách napsané číslice od 0 do 10 náhodně rozprostřené po stole. Úkolem dítěte bylo tyto číslice uspořádat do pořadí. Následně bylo ukázáno na jedno z čísel (8) s dotazem: „Co je tohle za číslo?“ 65 % zná číslice od 0 do 10 a umí je uspořádat do řady! 4 % dětí nepoznají žádné z těchto čísel!

17 Souhrnné charakteristiky testu
Úloha věk slovo počet porovnání bez zraku řady číslice úkol struktura max bodů - 5 7 2 4 průměrný počet bodů 3,27 5,73 1,26 2,64 1,33 4,13 4,09 průměrná úspěšnost 65 % 82 % 63 % 53 % 33 % 83 % 58 % CELKEM_M NE ANO korelace se zbytkem škály 0,619 0,448 0,386 0,510 0,382 0,571 0,323 CELKEM_M_cislo 0,611 0,432 0,502 0,567 Cronbachovo alfa CELKEM_M: 0,742 CELKEM_M_číslo: 0,729

18 Závislost výsledků úloh na rodinném zázemí
koeficient determinace Jaké je Vaše nejvyšší ukončené školní vzdělání? Jaké je nejvyšší školní vzdělání druhého rodiče Vašeho dítěte? Máte ve Vaší domácnosti více než 200 knih? CELKEM_M_steny 0,135 0,405*** 0,455*** 0,354* CELKEM_ZP_steny 0,071 0,382*** 0,210* 0,442** MB_body (slovo) 0,097 0,263** 0,359*** 0,369** MC_body (počet) 0,030 0,138 0,170* 0,126 MD_body (porovnání) 0,037 0,074 0,094* 0,208** ME_body (bez zraku) 0,075 0,357*** 0,309*** 0,302* MF_body (řady) 0,044 0,265** 0,218** -0,056 MG_body (číslice) 0,093 0,157* 0,351*** 0,250* MI_body (struktura) 0,029 0,231** 0,158 CELKEM_M 0,137 1,497*** 1,581*** 1,354** CELKEM_M_cislo 0,127 0,915*** 1,189*** 1,048** * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001

19 Testování v roce 1972 prof. Kořínek z PedF UK Administrace testu:
Září na počátku 1. třídy Testovaly učitelky podle zaslaných pokynů Cca dětí Některé úlohy podobné: Odříkání číselné řady Rozpoznání čísel od 1 do 9 (v přeházeném pořadí) Odčítání bez zrakové opory (3 – 1; 2 – 1; 4 – 2; 5 – 2)

20 Shrnutí hlavních výsledků

21 Výsledky dětí v testu a uvažování rodičů o odkladu
Počítáte s tím, že Vaše dítě nastoupí v příštím školním roce do první třídy? Ano Steny zraková percepce CELKEM 1 - 4 5 - 10 Steny M 56 147 584 493 134 506 640 (85 %) Ne, uvažujeme o odkladu 84 65 25 44 63 46  109 (15 %) Korelace sociálních dovedností s M je 0,34, s testem ZP 0, % dětí bylo učitelkami hodnoceno na všech škálách sociálních dovedností stupněm 1, tedy zcela bezproblémové. Z dětí, jejichž rodiče uvažovali o odkladu, takto byla hodnocena pouze 4 % dětí.

22 Plán vydání 2015, pravděpodobně nakl. Karolinum.
Podrobnější výsledky zde prezentovaných analýz budou v publikaci: David Greger, Jaroslava Simonová, Jana Straková (Eds.) Spravedlivý start (prozatimní pracovní název) Plán vydání 2015, pravděpodobně nakl. Karolinum.


Stáhnout ppt "Matematické znalosti a dovednosti předškoláků"

Podobné prezentace


Reklamy Google