Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačové sítě 5. přednáška standardizace počítačových sítí referenční model ISO/OSI vztah modelu ISO/OSI a norem IEEE ISO/OSI vs. TCP/IP výběr z norem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačové sítě 5. přednáška standardizace počítačových sítí referenční model ISO/OSI vztah modelu ISO/OSI a norem IEEE ISO/OSI vs. TCP/IP výběr z norem."— Transkript prezentace:

1 Počítačové sítě 5. přednáška standardizace počítačových sítí referenční model ISO/OSI vztah modelu ISO/OSI a norem IEEE ISO/OSI vs. TCP/IP výběr z norem lokálních sítí Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Propojení počítačů pomocí sítě cílem je předávání dat mezi dvěma programy běžícími na různých počítačích programy musejí být schopné se navzájem domluvit (syntaxe - formát a struktura dat, sémantika - obsah/smysl dat, protokol - způsob zahájení komunikace, identifikace typu předávaných dat, reakce protistrany,...) teoreticky by každý program (aplikace) mohl sám řešit všechny problémy spojené s komunikací (paketizace, řízení spojení, kontrola chyb a reakce na ně, řízení přístupu k médiu, přímá obsluha síťové karty,...), v praxi by to ale bylo nevýhodné z mnoha důvodů, např.: závislost na konkrétní síťové platformě a konkrétním typu síťového adaptéru, kromě samotného zasílání paketů má síť poskytovat i služby vyšší úrovně (nepotvrzovaná/potvrzovaná služba, bez spojení/s navazováním spojení,...), síťové platformy jsou standardizovány, např. u všech počítačů připojených k Ethernetu bude stejně řešeno řízení přístupu k médiu, nutná standardizace i vyšších protokolů (např. každý klient elektronické pošty musí být schopen spolupracovat s jakýmkoliv poštovním serverem) je nutná standardizace na různých úrovních (např. služba www musí být schopna provozu při jakémkoliv fyzickém připojení k síti aplikace ke komunikaci používá podprogramy, ty volaji další podprogramy pro služby nižších úrovní Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Model ISO/OSI ISO - 1977 - založení výboru OSI (Open Systems Interconnections) referenční model - myšlenkový model řešení připojení k síti a úrovní standardizace Komunikace v modelu ISO/OSI Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Application Presentation Physical Data Link Session Transport Network Koncový systém A Application Presentation Physical Data Link Session Transport Network Koncový systém B aplikační protokoly prezentační protokoly relační protokoly transportní protokoly síťové protokoly spojové protokoly fyzické protokoly

4 Model ISO/OSI Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vztah mezi sousedními vrstvami referenčního modelu ISO / OSI (n+1)-protokolová datová jednotka (n+1)-protokolová datová jednotka přístupový bod služby n-vrstvy vrstva n+1 vrstva n vrstva n-1 přístupový bod služby (n-1)-vrstvy n-protokolová řídící informace n-protokolová datová jednotka

5 Model ISO/OSI Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zapouzdření protokolových datových jednotek aplikační vrstva prezentační v. fyzická v. linková v. relační v. transportní v. síťová v. koncový systém data AZ PZ SZ RZ LZ TZ FZ uživatelská data vrstvová záhlaví protokolové datové jednotky

6 Model ISO/OSI Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Fyzická vrstva ISO / OSI přenos bitů po vedení mechanická a elektrická specifikace (rohraní mezi fyzickou vrstvou a fyzickými prostředky, přenosová prostředí nejsou součástí referenčního modelu) kódování a modulace dvoubodové a mnohabodové spojení (sdílení přenosového média) detekuje poruchové stavy (a oznamuje linkové vrstvě

7 Model ISO/OSI Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Linková vrstva ISO / OSI technické a programové prostředky, využívající datový spoj (fyzickou vrstvu) pro pokud možno bezchybný přenos datových bloků (zpráv, paketů) převod zpráv na posloupnost bitů a naopak detekce a oprava chyb, oznamování neopravitelných chyb síťové vrstvě definice formátů předávaných bloků dat (rámec, frame) postup, kterým si partneři vyměňují rámce (řízení datového spoje) rozvětvení datových spojení identifikace koncových bodů spojení (fyzická adresace) seřazování přenášených rámců 2 podvrstvy Logical Link Control (LLC) - podvrstva řízení logického spoje logický spoj nezávislý na topologii potvrzované a nepotvrzované služby se spojením a bez spojení Medium Access Control (MAC) - řízení přístupu k přenosovému prostředku hw (fyzická) adresa (MAC adresa) přístupová metoda

8 Model ISO/OSI Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Síťová vrstva ISO / OSI linková vrstva poskytuje obousměrné komunikační kanály v síťové vrstvě realizace logické cesty od uzlu k uzlu pro nesousedící systémy přepojování kanálů nebo zpráv/paketů při přepojování paketů (obvyklý stav) paketizace a depaketizace řízení cesty (routing), směrování a zprostředkování cesty přes mezilehlé systémy síťové adresování síťová služba se spojením (spolehlivá, reliable, viruální spoj) nebo bez spojení (unreliable,datagramová služba)

9 Model ISO/OSI Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Transportní vrstva ISO / OSI síťová vrstva zajišťuje přenos paketů mezi počítači transportní přenáší zprávy mezi procesy transportní adresy (např. přibývá číslo portu, podrobnosti budou v TCP/IP) zobrazení transportních adres na síťové fragmentace, segmentace, zřetězení

10 Model ISO/OSI Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Relační vrstva ISO / OSI zabezpečení nepřetržitosti komunikace i při přechodném výpadku komunikačního systému při zahájení relace identifikován uživatel, ověřena práva, zaevidován provoz synchronizace na vyšší úrovni (např. předání posloupnosti zpráv odpovídajících jedné transakci databázového systému tak, aby nebyla narušena konzistence dat) logičtí uživatelé (= komunikace schopné uzly vyšších vrstev) mohou současně komunikovat přes větší počet spojení v některých konkrétních sítích překryv nebo splynutí s transportní vrstvou

11 Model ISO/OSI Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Prezentační vrstva ISO / OSI přenášené zprávy prezentovat aplikaci jednotným způsobem bez ohledu na jejich různorodost 3 syntaktické verze dat: použitá vysílající aplikační entitou použitá přijímací aplikační entitou přenosová syntaxe vytvoření neutrální formy dat transformace syntaxe (převod kódů a abeced, modifikace grafického uspořádání dat, adaptace operací s datovými strukturami) a výběr syntaxe transformace probíhá uvnitř systémů, pro jiné systémy je neviditelná a nemá vliv na normalizaci prezentačních protokolů žádost o vytvoření a zrušení relace, přenos dat, dohoda o syntaxi, formátování a příp. komprese dat šifrování dat (utajení) OSI nedefinuje přenosovou syntaxi (dohoda komunikujících entit) zde jen syntaxe, sémantika zpráv je známá jen aplikační vrstvě remote job entry, terminal emulation apod.

12 Model ISO/OSI Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Aplikační vrstva ISO / OSI Poskytuje aplikačním procesům přístup ke komunikačnímu systému. Komunikace aplikačních procesů se svými protějšky ve stejné vrstvě v jiném systému. Vrstva často obcházena. Služby: přenos zpráv identifikace komunikujících parametrů (jména, adresy, podpisy) zjištění připravenosti komunikujícího partnera stanovení pověření pro komunikaci dohoda o mechanismech ochrany zpráv ověření přípustnosti komunikujících parametrů tarifikace a kvalita služeb VT (virtual terminal) JTM (job transfer and manipulation) DS (directory services) FTAM (file transfer and manipulation) MHS (message handling system)

13 Model ISO/OSI Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vztah modelu ISO/OSI a norem IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Application Presentation Physical Data Link Session Transport Network Physical Higher Layer Interface Logical Link Control (LLC) Medium Access Control (MAC) ISO OSI IEEE IEEE 802.1 Higher Layer Interface Standard LLC Standard IEEE 802.2 Physical Media Internet Routing IEEE 802.3 CSMA/CD IEEE 802.4 Token Bus IEEE 802.5 Token Ring IEEE 802.6 MAN...

14 Model ISO/OSI Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ISO/OSI vs. TCP/IP aplikační prezentační fyzická linková relační transportní síťová ISO/OSI aplikační siťové rozhraní transportní síťová (IP) TCP/IP

15 Normalizace počítačových sítí Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Výběr z norem lokálních sítí Fyzická vrstva IEEE 802.3 IEEE 802.4 IEEE 802.5 IEEE 802.11 IEEE 802.12 ANSI X3T9.5 sběrnice, hvězda koax, UTP, optika sběrnice kruh hvězda, point-to- point dvojitý kruh hvězda koax, UTP, optika STP, UTP FHSS, DSSS, IR STP, UTP, optika optika, STP, UTP 1, 10, 100, 1000 Mbit/s 1, 5, 10, 20 Mbit/s 4, 16 Mbit/s 1, 2 Mbit/s 100 Mbit/s CSMA/CD předávání tokenu token ring CSMA/CA DPA předávání tokenu MACLLC Linková vrstva Podvrstva řízení logického spoje IEEE 802.2 Ethernet Token Bus Token Ring bezdrátové sítě 100VG AnyLAN FDDI


Stáhnout ppt "Počítačové sítě 5. přednáška standardizace počítačových sítí referenční model ISO/OSI vztah modelu ISO/OSI a norem IEEE ISO/OSI vs. TCP/IP výběr z norem."

Podobné prezentace


Reklamy Google