Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

פורמולציות מסיסות מים של תמציות טבעיות בעלות פעילות אנטי-פטרייתית ד"ר איריס וייץ וד"ר מיכל מעוז המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה המכללה האקדמית להנדסה אורט "בראודה",

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "פורמולציות מסיסות מים של תמציות טבעיות בעלות פעילות אנטי-פטרייתית ד"ר איריס וייץ וד"ר מיכל מעוז המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה המכללה האקדמית להנדסה אורט "בראודה","— Transkript prezentace:

1 פורמולציות מסיסות מים של תמציות טבעיות בעלות פעילות אנטי-פטרייתית ד"ר איריס וייץ וד"ר מיכל מעוז המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה המכללה האקדמית להנדסה אורט "בראודה", כרמיאל

2 פטריות ריקבון חום פוגעות בעץ כרות או מעובדפוגעות בעץ כרות או מעובד מפרקות רק את הצלולוז בעץ ומותירות את הליגנין כמשקע חוםמפרקות רק את הצלולוז בעץ ומותירות את הליגנין כמשקע חום מכתימות את פני העץמכתימות את פני העץ גורמות לאובדן משקל העץגורמות לאובדן משקל העץ G. trabeum

3 נזקי ריקבון גורמות ל- 80% מהנזקים במבנים מעץ

4 פטריות עובש (Molds) מופיעות בעיקר בעצים לחיםמופיעות בעיקר בעצים לחים "צובעות" את העץ בצבעים שונים"צובעות" את העץ בצבעים שונים עלולות לגרום לאלרגיה ולגירויים בדרכי הנשימהעלולות לגרום לאלרגיה ולגירויים בדרכי הנשימה גורמות להפסדים כלכליים גורמות להפסדים כלכליים

5 דרמטופיטים פטריות עור בבני אדם ובע"חפטריות עור בבני אדם ובע"ח פטריות קוריות התוקפות את הקרטין בעור, בשיער ובציפורנייםפטריות קוריות התוקפות את הקרטין בעור, בשיער ובציפורניים

6 מדוע לחפש תכשירים חדשים לטיפול בפטריות? בפטריות עץ: התכשיר הנפוץ לטיפול בפטריות עץ הוא CCA המורכב מכרום, נחושת וארסן. בשנים אחרונות נאסר לשימוש מטעמים אקולוגיים ובריאותיםבפטריות עץ: התכשיר הנפוץ לטיפול בפטריות עץ הוא CCA המורכב מכרום, נחושת וארסן. בשנים אחרונות נאסר לשימוש מטעמים אקולוגיים ובריאותים בפטריות עובש: לא קיים תכשיר יעיל המונע את התפתחות העובש או המסוגל להסיר את העובש מהעץבפטריות עובש: לא קיים תכשיר יעיל המונע את התפתחות העובש או המסוגל להסיר את העובש מהעץ בפטריות עור: התכשירים כנגד פטריות עור הם יעילים, אך הפטריות מפתחות עמידות כנגדם וחלקם עלול לגרום נזק בריאותי בטיפול ממושךבפטריות עור: התכשירים כנגד פטריות עור הם יעילים, אך הפטריות מפתחות עמידות כנגדם וחלקם עלול לגרום נזק בריאותי בטיפול ממושך

7 תמציות טבעיות פעילות כנגד פטריות שמן קינמוןתמצית טיון דביק Inula viscosa תכונה אופיינית: מסיסות מועטה במים

8 התרכובות הפעילות בתמצית הטיון הדביק ובשמן הקינמון Cinnamaldehyde Tayunin

9 מטרות המחקר ידידותי לסביבה ידידותי לסביבה מסיס מים מסיס מים יציב יציב אינו מזיק בשימוש ממושך אינו מזיק בשימוש ממושך עלות סבירה עלות סבירה מטרת העל: פתוח תכשיר לטיפול בפטריות העונה על הקריטריונים הבאים: מטרה ראשונה: הכנת פורמולציות מסיסות מים של תמציות צמחים תוך שמירה על הפעילות האנטי-פטרייתית

10 שיפור פרופיל המסיסות במים של התמציות הטבעיות PVP PolyVinylPyrrolidone PolyVinylPyrrolidone מאופיין במסיסות מצוינת במים ובממסים אורגנים

11 מהלך הניסוי תמצית טיון דביק שמן קינמון פולימרים שונים של PVP (90,30,17) ערבוב תמיסת כלורופורם של הפולימר עם תמיסת כלורופורם של התמציות נידוף הכלורופורם במטלטל סיבובי עד קבלת פילם פורמולציה בדיקה מיקרוביאלית כנגד פטריית עץ, עובש שחור, דרמטופיט בדיקת MIC הוספת מים מזוקקים MIC – הריכוז הנמוך ביותר של תמצית המעכב גידול הפטרייה

12 mg/mL1 יציבות לאורך זמן (כ-6 חודשים)התמיסות המימיות של פורמולציות התמציות בריכוז mg/mL1 יציבות לאורך זמן (כ-6 חודשים) יחס של 1:1 בין תמצית הצמחים לבין הפולימר PVP נקבע כיחס אופטימלי הפולימר PVP לבדו לא משפיע על גדילת הפטרייה תוצאות

13 טבלה 1. פעילות אנטי-פטרייתית של התמציות ושל הפורמולציות G. trabeum וכנגד עובש שחור טבלה 1. פעילות אנטי-פטרייתית של התמציות ושל הפורמולציות כנגד פטריית העץ G. trabeum וכנגד עובש שחור (ערכי MIC ב- mg/mL) פטריית העץ עובש שחור פולימרפורמולציה עם תמצית טיון דביק (1:1) פורמולציה עם שמן הקינמון (1:1) פורמולציה עם תמצית טיון דביק (1:1) פורמולציה עם שמן הקינמון (1:1) PVP 170.025 0.1 PVP 300.025 0.1 PVP 900.025 0.1 ללא פולימר0.10.050.1

14 טבלה 2. פעילות אנטי-פטרייתית של התמציות ושל הפורמולציות כנגד הדרמטופיט T. rubrum MIC) ב- mg/mL) פולימרפורמולציה עם תמצית טיון דביק (1:1) פורמולציה עם שמן הקינמון (1:1) PVP 170.025 PVP 300.025 ללא פולימר0.050.025

15 הישגים 1.הכנת פורמולציות מסיסות מים של תמציות צמחים באמצעות PVP 2.ניתן לשמור את הפורמולציה בצורה יבשה (כפילם) ולהמיסה במים בעת הצורך לקבלת תמיסה מימית יציבה לאורך זמן 3.שילוב של התמציות בתוך מטריצת הפולימר PVP אינו מדכא ואף עשוי לשפר את הפעילות האנטי-פטרייתית

16 נושאים למחקר עתידי 1.לבדוק פעילות אנטי-פטרייתית בריכוזים נמוכים יותר מ- mg/mL 0.025, בניסיון למצוא את הריכוז הנמוך ביותר המעכב את גידול הפטרייה 2.לבדוק פעילות אנטי-פטרייתית על פטריות נוספות, למשל: פטריית עץ מסוג ריקבון לבן 3.לבדוק את הפעילות האנטי-פטרייתית של פורמולציות עם תמציות צמחים נוספות ו/או התרכובות הפעילות בתמציות 4.לחקור את אופי הקישור בין התמצית לבין הפולימר באמצעות שיטות ספקטרליות 5.לבחון את עמידות הפורמולציה לתנאים סביבתיים ואת התאמתה ל"תנאי שטח" ו-"חיי-מדף"

17 תודות Prof Jeffrey J. Morrell Mrs. Camille Freitag העבודה בנושא העץ נעשית בשיתוף פעולה עם

18 שאלות


Stáhnout ppt "פורמולציות מסיסות מים של תמציות טבעיות בעלות פעילות אנטי-פטרייתית ד"ר איריס וייץ וד"ר מיכל מעוז המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה המכללה האקדמית להנדסה אורט "בראודה","

Podobné prezentace


Reklamy Google