Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FAUSTMANN A SOUČASNOST

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FAUSTMANN A SOUČASNOST"— Transkript prezentace:

1 FAUSTMANN A SOUČASNOST

2 VÝNOSOVÁ HODNOTA PŮDY podle Faustmannova vzorce (1849)
kde: Bu = očekávaná výnosová hodnota lesní půdy R = periodická renta věčná polhůtní p = úroková míra u = perioda (obmýtí)

3 VÝNOSOVÁ HODNOTA PŮDY podle Faustmannova vzorce (1849)
kde: Au = hodnota mýtní výtěže porostu v době obmýtní u po odečtení těžebních nákladů ∑ D = výnosy z probírek v různých časových okamžicích n (ve věku a, b, c, …) po odečtení těžebních nákladů Nq = výnos z vedlejších užitků ve věku q po odečtení nákladů c = kulturní náklady (ve smyslu oceňování lesa) V = kapitalizované správní náklady

4 Faustmann - 1 1849 – vyvinul teorii obnovitelných zdrojů založenou na specifickém předpokladu nekonečných řad jako je obmýtí Faustmannovy závěry z jeho vlastního pohledu: Hodnota půdy zůstává nezměněna pro ocenění periodickými nebo trvalými příjmy pro lesní kapitál ve stabilním či nestabilním stavu pro jeden porost nebo více porostů Tento předpoklad má výhodu, že ukazuje jak může lesní ekonomika přímo souviset s trvale udržitelným hospodařením

5 Faustmann - 2 Faustmammův vzorec = matematický model lesnického hospodaření Využití např. při stanovení max. ekonomické hodnoty lesní půdy při analýze a optimalizaci délky obmýtí (finanční obmýtí) – např. u pařezin pro produkci dřevní biomasy Při výpočtu vnitřní (interní, efektivní) úrokové míry při stanovení cílové tloušťky stromu v závislosti na charakteristikách stromů (kvalita), porostů (produktivita) a ekonomických faktorů (reálná diskontní míra) při stanovení ztrát na hodnotě lesní půdy (LEV) v důsledku klimatických změn (kalkulace pro různé scénáře) = komparativní statický přístup pro vysoce komplexní a dynamický problém aj.

6 Faustmann - 3 Faustmannova teorie je mnohem více obecná než by se pravděpodobně mohlo zdát hlavní výhodou po sobě následujících obmýtí je, že má za následek jednoduché kalkulace z důvodu matematických vlastností geometrických řad

7 Faustmann - 4 Faustmannův hlavní příspěvek je dvojí:
1. OČEKÁVANÁ HODNOTA PŮDY hodnota půdy je součet očekávaných příjmů, které jsou uvažovány v čisté formě (příjmy po odpočtu všech nákladů), a které jsou diskontovány za účelem zajištění srovnatelnosti před jejich sečtením 2. VAZBA MEZI HODNOTOU PŮDY A OPTIMÁLNÍM OBMÝTÍM hodnota půdy závisí na očekávaných čistých příjmech očekávané příjmy přímo závisí na lesnickém hospodaření, které je plánováno, nejlepší hospodaření maximalizuje hodnotu půdy

8 Faustmann - 5 Faustmannovy předpoklady (principy):
Nekonečné řady obmýtí jsou nápomocné pro matematické zjednodušení užitečné pro praktické aplikace politicky zajímavé pro kompatibilitu mezi lesnickou ekonomikou trvale udržitelným dlouhodobým výnosem trvale udržitelným lesnickým hospodařením - Ačkoli je Faustmannův vzorec relativně omezeného významu, jelikož závisí na specifických podmínkách (řady jsou tvořeny obmýtím), Faustmannova teorie je mnohem silnější a může být využita i v současném rozvíjejícím se světě

9 Faustmann - 6 tzv. Faustmannova podmínka řeší problém optimální doby obmýtní v lesnictví, jelikož maximalizuje současnou hodnotu lesní půdy Faustmannův přístup poskytuje objektivní funkci vhodnou ke zdůvodnění aktuálních těžebních pravidel

10 Faustmann - 7 V jiném slavném článku o lesnické ekonomice Paul A. Samuelson (1976) napsal o „Lesní ekonomice v rozvíjející se společnosti“ zajímavé argumenty ve prospěch Faustmannovy teorie Uznává, že „život není stabilní stav“ a že právě naopak „neustálá změna je pravidlem života“ konstatuje, že „není žádným paradoxem, když analýza stabilního stavu se ukáže jako užitečná při pochopení analýzy realistického trendu“

11 Faustmann - 8 V našem reálném světě je pravdou, že lesnictví stojí tváří v tvář mnoha změnám ekologické, ekonomické a sociální povahy jako je např.: změna ve využívání půdy ztráta biodiverzity klimatická změna rozdíly v produktivitě zvyšující se riziko internalizace netržního zboží a služeb nárůst vstupních nákladů (práce, energie) rozdíly v cenách lesních produktů (kulatina, uhlík….) nová očekávání společnosti atd.

12 Faustmann - 9 Analýza důsledků těchto změn na optimální lesnické hospodaření na bázi Faustmannova vzorce Některé změny mohou být drastické a mohou mít významný efekt: neustálý pokles cen dřeva před nárůstem nákladů na hospodaření, extrémní klimatické změny vyžadující rychlou přeměnu lesa nové veřejné politiky ve prospěch environmentálních služeb nebo bioenergie

13 Faustmann - 10 ZÁVĚRY Silný vliv hypotéz na budoucnost ziskovosti: možná negativní hodnota lesní půdy Extrémní klimatické změny mohou vyžadovat rychlou přeměnu lesů, aby se zabránilo jejich usychání Silný zájem o místní nárůst environmentálních služeb (chráněná území) může vyžadovat významný posun mýtních těžeb, někdy až do nekonečna V dalších případech mírný efekt hypotéz na délku obmýtí

14 Faustmann - 11 Výběr úrokové míry je problém soukromá vs sociální ?
věčná nebo klesající s časem ? (diskontní sazba ovlivňuje optimální délku obmýtí) s rizikem či bez rizika ? Budoucí očekávání snižování sazby s časem přidání rizika do optimalizace doby obmýtní

15 Faustmannův vzorec je užitečný pro analýzu budoucích změn v lesnictví


Stáhnout ppt "FAUSTMANN A SOUČASNOST"

Podobné prezentace


Reklamy Google