Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JOHN BROADUS WATSON *9. leden 1878 †25. srpen 1958.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JOHN BROADUS WATSON *9. leden 1878 †25. srpen 1958."— Transkript prezentace:

1 JOHN BROADUS WATSON *9. leden 1878 †25. srpen 1958

2 MLÁDÍ A STUDIA Furmanova universita v Greenville Furmanova universita v Greenville VŠ v 16 letech VŠ v 16 letech titul „Mgr“ (21 let) titul „Mgr“ (21 let) univerzita v Chicagu – obor psychologie - doktorský titul (25 let) univerzita v Chicagu – obor psychologie - doktorský titul (25 let)

3 BEHAVIORISMUS Vychází z pokus ů I. P. Pavlova Vychází z pokus ů I. P. Pavlova 2 druhy reflex ů – podmín ě ný a nepodmín ě ný 2 druhy reflex ů – podmín ě ný a nepodmín ě ný klasické podmi ň ování klasické podmi ň ování S-R modul (stimul-reakce) S-R modul (stimul-reakce)

4 BEHAVIORISMUS myšlenkový sm ě r, v jeho ž centru zájmu stojí chování, jeho pozorování a analýza myšlenkový sm ě r, v jeho ž centru zájmu stojí chování, jeho pozorování a analýza psychologie je č ist ě objektivní, experimentální p ř írodní v ě da psychologie je č ist ě objektivní, experimentální p ř írodní v ě da chování č lov ě ka je pouze sadou podmín ě ných reakcí na podn ě ty chování č lov ě ka je pouze sadou podmín ě ných reakcí na podn ě ty cílem je p ř edvídání a ovládání chování cílem je p ř edvídání a ovládání chování omezuje se na zaznamenávání t ě lesných a fyziologických reakcí omezuje se na zaznamenávání t ě lesných a fyziologických reakcí v ě domí a mentální stavy - nezachytitelné v ě domí a mentální stavy - nezachytitelné

5 EXPERIMENT – „MALÝ ALBERT“ malá plyšový myš + kovová rána → vyvolání strachové reakce → opakování malá plyšový myš + kovová rána → vyvolání strachové reakce → opakování výsledek: jakmile se objevila v blízkosti Alberta plyšová myš, projevila se strachová reakce výsledek: jakmile se objevila v blízkosti Alberta plyšová myš, projevila se strachová reakce postupem č asu reakce i na jiné bílé p ř edm ě ty postupem č asu reakce i na jiné bílé p ř edm ě ty

6 „Jakoukoliv reakci se č lov ě k nau č í, a ť u ž zám ě rn ě č i nezám ě rn ě, v pr ů b ě hu ž ivota.“ „Dejte mi na výchovu tucet zdravých d ě tí a já vám zaru č ím, ž e z ka ž dého z nich vychovám specialistu, jakého náhodn ě zvolím – léka ř e, právníka, um ě lce, obchodníka, dokonce i ž ebráka, zlod ě je bez ohledu na jeho talent, sklony i bez ohledu na vlastnosti jeho p ř edk ů.“ John Broadus Watson

7 POZDĚJŠÍ LÉTA ŽIVOTA zhoršení rodinných vztah ů zhoršení rodinných vztah ů samotá ř ský ž ivot samotá ř ský ž ivot spálil veškeré dopisy a spisy spálil veškeré dopisy a spisy

8 OTÁZKY Co je cílem behaviorismu? Co je cílem behaviorismu? Z jakých pokus ů vychází? Z jakých pokus ů vychází? O č em byl pokus zvaný „malý Albert“? O č em byl pokus zvaný „malý Albert“? Co z toho pokusu J. B. Watson vyvodil? Co z toho pokusu J. B. Watson vyvodil?

9 ZDROJE: http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Watson, navštíveno 24.9.2014 http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Watson, navštíveno 24.9.2014 http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Watson http://leganerd.com/wp-content/uploads/2013/02/John-B-Watson-37049-1-402.jpeg, navštíveno 24.9.2014 http://leganerd.com/wp-content/uploads/2013/02/John-B-Watson-37049-1-402.jpeg, navštíveno 24.9.2014 http://leganerd.com/wp-content/uploads/2013/02/John-B-Watson-37049-1-402.jpeg http://sehp.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/04/john-b-watson.jpg, navštíveno 24.9.2014 http://sehp.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/04/john-b-watson.jpg, navštíveno 24.9.2014 http://sehp.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/04/john-b-watson.jpg http://2.bp.blogspot.com/_cul1wcyUwvc/TUJ6C3HzRvI/AAAAAAAAJPU/ZL- jciaJngI/s1600/John-B-Watson.jpg, navštíveno 24.9.2014 http://2.bp.blogspot.com/_cul1wcyUwvc/TUJ6C3HzRvI/AAAAAAAAJPU/ZL- jciaJngI/s1600/John-B-Watson.jpg, navštíveno 24.9.2014 http://2.bp.blogspot.com/_cul1wcyUwvc/TUJ6C3HzRvI/AAAAAAAAJPU/ZL- jciaJngI/s1600/John-B-Watson.jpg http://2.bp.blogspot.com/_cul1wcyUwvc/TUJ6C3HzRvI/AAAAAAAAJPU/ZL- jciaJngI/s1600/John-B-Watson.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Behaviorismus, navštíveno 24.9.2014 http://cs.wikipedia.org/wiki/Behaviorismus, navštíveno 24.9.2014 http://cs.wikipedia.org/wiki/Behaviorismus http://www.zones.sk/studentske-prace/osobnosti-zivotopisy/5163-john-broadus- watson/, navštíveno 24.9.2014 http://www.zones.sk/studentske-prace/osobnosti-zivotopisy/5163-john-broadus- watson/, navštíveno 24.9.2014 http://www.zones.sk/studentske-prace/osobnosti-zivotopisy/5163-john-broadus- watson/ http://www.zones.sk/studentske-prace/osobnosti-zivotopisy/5163-john-broadus- watson/ http://www.ssvp.wz.cz/Texty/Behaviorismus.html, navštíveno 24.9.2014 http://www.ssvp.wz.cz/Texty/Behaviorismus.html, navštíveno 24.9.2014 http://www.ssvp.wz.cz/Texty/Behaviorismus.html


Stáhnout ppt "JOHN BROADUS WATSON *9. leden 1878 †25. srpen 1958."

Podobné prezentace


Reklamy Google