Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiří Horák I. interní klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiří Horák I. interní klinika 3. LF UK a FNKV Praha"— Transkript prezentace:

1 Jiří Horák I. interní klinika 3. LF UK a FNKV Praha
PORTÁLNÍ HYPERTENZE Jiří Horák I. interní klinika 3. LF UK a FNKV Praha

2

3

4

5 (chronic anemia or acute bleeding)
Portal gastropathy (chronic anemia or acute bleeding) mild severe

6 Portální hypertenze Definice: portosystémový gradient > 6 mmHg
Nebezpečí krvácení při gradientu > 10 mmHg Typy: Prehepatální Hepatální Posthepatální

7 Prehepatální portální hypertenze
Trombóza portální žíly Komprese či infiltrace nádorem AV píštěl Trombóza v. lienalis („levostranná portální hypertenze“)

8 Intrahepatální portální hypertenze
Presinusoidální (schistosomóza) Sinusoidální (cirhóza) Postsinusoidální (venookluzivní choroba) Budd-Chiariho syndrom

9 Posthepatální portální hypertenze
Pravostranná kardiální insuficience Konstrikční perikarditida Obstrukce dolní duté žíly Trikuspidální regurgitace

10 PATOGENEZE PORTÁLNÍ HYPERTENZE
Vzestup toku portální krve Uvolnění endogenních vazodilatačních látek Vzestup toku portální krve → tvorba portosystémových kolaterál (až 80% portální krve)

11 Morbidita/Mortalita PH
Krvácení z jícnových varixů nejčastější komplikace Až u 90% nemocných s cirhózou se vyvinou varixy Asi 30% nemocných s varixy z nich krvácí První epizoda krvácení z varixů má mortalitu ~ 30%

12 Krvácení z jícnových varixů
Symptomatologie: hematemeza, meléna, hypotenze, šok Diagnóza: urgentní ezofagogastroskopie (po oběhové stabilizaci nemocného!) Léčba: Sklerotizace Ligace Balonková tamponáda (Sengstaken-Blakemore) Terlipresin (Remestyp)

13 Léčba Doplnění objemu, příp. transfúze do hematokritu 25 – 30%
Doplňovat s mírou – nebezpečí dalšího krvácení Prevence komplikací (jaterní encefalopatie, aspirace, renální selhání, systémové infekce) Všichni nemocní s cirhózou a krvácením do GIT mají vysoké riziko těžkých bakteriálních infekcí → další krvácení

14 Léčba 2 Profylaktické podávání antibiotik – zlepšuje přežití (norfloxacin, ciprofloxacin po 7 dnů) Sklerotizace Ligace Balonková tamponáda (Sengstaken-Blakemore) Terlipresin (Remestyp)

15 Endoskopický nález

16 Další léčebné možnosti
Danišův stent TIPS (Transjugulární Intrahepatální Portosystémová Spojka)

17

18 Mortality according to complication - Bleeding
Mackle, I. J., Swann, D. G. & Cook, B. One year outcome of intensive care patients with decompensated alcoholic liver disease. Br J Anaesth 97, 496–498 (2006).

19 Danišův stent

20 Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt
a percutaneous minimally invasive method of creating a calibrated portosystemic shunt for decompression of portal hypertension

21 TIPS

22 Early Use of TIPS in Patients with Cirrhosis and Variceal Bleeding (García-Pagán 2010)

23 HEPATORENÁLNÍ SYNDROM

24 DEFINICE HRS je funkční renální selhání prerenálního typu u nemocných s jaterní cirhózou, portální hypertenzí a ascitem Typ I HRS – akutní, rychle progredující Typ II HRS – chronický a mírný

25 VÝSKYT ~ 1% prevalence u ascitické cirhózy
20% pravděpodobnost objevení se do roku 40% pravděpodobnost objevení se do 5 let u 30% nemocných přijatých pro SBP u 25% nemocných s těžkou akutní alkoholickou hepatitidou

26 PATOGENEZE HRS jaterní cirhóza
nadměrná aktivace systému eNOS/NO ve splachniku splanchnická a systémová vazodilatace snížená náplň artérií neurohumorální aktivace (sympatikus, RAS, endotelin-1) renální vazokonstrikce

27 Spontánní bakteriální peritonitida Alkoholická hepatitida
TNF-α Indukce iNOS vazodilatace snížená náplň artérií neurohumorální aktivace (sympatikus, RAS, endotelin-1) renální vazokonstrikce

28 DIAGNÓZA HRS podle International Ascites Club
Pokročilá cirhóza Glomerulární hypofiltrace (Clcr < 0,40 ml/s nebo koncentrace kreatininu > 133 μmol/l) Nepřítomnost infekce, šoku, léčby nefrotoxickými látkami, ztráty tekutin z GIT Neúčinnost úpravy hypovolémie 1500 ml FR Chybění proteinurie a sonografických známek renální obstrukce

29 POMOCNÁ KRITÉRIA • oligurie pod 500 ml/den • koncentrace Na v moči < 10 mmol/l • osmolalita moče větší než osmolalita séra • množství erytrocytů v moči < 50 • sérová koncentrace Na < 130 mmol/l

30 AKUTNÍ RENÁLNÍ SELHÁNÍ
stav osmolalita moči [Na] moči (mosm/kg) (mmol/l) prerenální selhání, HRS > < 20 renální selhání ATN < > 40 akutní interst. nefritida < > 40 ak. glomerulonefritida > < 20 postrenální selhání < > 40

31 KLINICKÉ NÁLEZY U HRS jaterní cirhóza s ascitem hypotenze hyponatrémie
spouštěcí faktory – infekce (spontánní bakteriální peritonitida, sepse), krvácení do GIT, evakuace ascitu, akutní alkoholická hepatitida)

32 PROGNÓZA HRS u HRS I. typu je medián přežití 2 týdny
spontánní ústup HRS je vzácný prediktivní faktory přežití: Child-Pugh < 11, zlepšení po terlipressinu mechanismy smrti: multiorgánové selhání, krvácení do GIT, ARDS, jaterní kóma, ATN

33 KOMPLIKACE HRS Bakteriální infekce Krvácení do GIT Respirační selhání
Oběhové selhání

34 Mortality according to complication -renal failure
Minor degrees of renal dysfunction are associated with poor prognosis Survival according to admission creatinine in 600 first admissions to hospital with cirrhosis Creatinine > 120 micmol/L on admission to ITU ICU mortality 75% Hospital mortality 87% O’Beirne –unpublished data Mackle, I. J., Swann, D. G. & Cook, B. One year outcome of intensive care patients with decompensated alcoholic liver disease. Br J Anaesth 97, 496–498 (2006).

35 Cause of renal failure and impact on mortality
Martín-Llahí, M. et al. Prognostic importance of the cause of renal failure in patients with cirrhosis. Gastroenterology 140, 488–496.e4 (2011).

36 LÉČBA HRS Transplantace jater
MARS (Molecular Adsorbent Recirculating System) Hemodialýza je neúčinná (užívá se pouze u plicního edému, hyperkalémie a acidózy) TIPS – ojediněle účinný, nedoporučen Antagonisté endotelinových receptorů Terlipresin U SBP cefotaxim + albumin U alkoholické hepatitidy pentoxifylin

37

38 Restuccia et al. J Hepatol 2004

39 PROFYLAXE HRS Transplantace před vznikem HRS
Norfloxacin u cirhotiků s krvácením do GIT nebo po spontánní bakteriální peritonitidě Neselektivní β-blokátory u nemocných s velkými varixy Sekundární prevence krvácení z jícnových varixů β-blokátory či ligací


Stáhnout ppt "Jiří Horák I. interní klinika 3. LF UK a FNKV Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google