Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU S ODPOREM. Děje v elektrických obvodech se střídavým proudem ovlivňují vlastnosti obvodových prvků, jimiž mohou být např. rezistory,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU S ODPOREM. Děje v elektrických obvodech se střídavým proudem ovlivňují vlastnosti obvodových prvků, jimiž mohou být např. rezistory,"— Transkript prezentace:

1 OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU S ODPOREM

2 Děje v elektrických obvodech se střídavým proudem ovlivňují vlastnosti obvodových prvků, jimiž mohou být např. rezistory, cívky a kondenzátory. Jednotlivé prvky střídavého obvodu charakterizují jejich parametry: rezistor - odpor R, cívku - vlastní indukčnost L, kondenzátor - kapacita C.

3 Obvod střídavého proudu s odporem G - generátor střídavého proudu R - rezistor s odporem R A,V - ampérmetr, voltmetr A G V t u,iu,i 0

4 Je-li obvod připojen ke zdroji střídavého napětí, prochází ním střídavý proud. A G V t u,iu,i 0 Obvod střídavého proudu s odporem

5 Pro střídavý obvod s rezistorem platí Ohmův zákon. A G V t u,iu,i 0 Obvod střídavého proudu s odporem

6 I m - amplituda střídavého proudu (nezávisí na jeho frekvenci) A G V t u,iu,i 0 Obvod střídavého proudu s odporem

7 Odpor R rezistoru v obvodu střídavého proudu je stejný jako v obvodu stejnosměrného proudu. Nazývá se rezistance. Odpor R rezistoru v obvodu střídavého proudu A G V

8 Rezistance nemá vliv na fázový posun mezi napětím a proudem,  = 0 rad. t u,iu,i 0 y x Fázový posun mezi napětím a proudem

9 Osciloskopický průběh napětí a proudu A G V Obě veličiny mají v stejných okamžicích nulové a v stej- ných okamžicích maximální hodnoty. Změny proudu probíhají současně se změnami napětí. u i

10 I m =5 A, T=0,01 s, f =0,1 kHz, i=3,5 A Pro střídavý proud v elektrickém obvodu platí: Určete amplitudu proudu, periodu a frekvenci proudu a jeho okamžitou hodnotu v čase 1,25 ms od počátečního okamžiku. Řešte úlohu:

11 Elektrický obvod s rezistorem odporu 80  je připojen ke zdroji střídavého napětí s amplitudou 240 V a s frek- vencí 50 Hz. Napište rovnici pro okamžitou hodnotu proudu. Řešte úlohu:

12 Odpor rezistoru v obvodu střídavého proudu je určen vztahem: Test 1

13 Odpor rezistoru v obvodu střídavého proudu se nazývá: a) kapacitance, b) impedance, c) rezistancie, d) induktancie. Test 2

14 Fázový posun mezi napětím a proudem v obvodu s rezistancí je: Test 3


Stáhnout ppt "OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU S ODPOREM. Děje v elektrických obvodech se střídavým proudem ovlivňují vlastnosti obvodových prvků, jimiž mohou být např. rezistory,"

Podobné prezentace


Reklamy Google