Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU"— Transkript prezentace:

1 OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU
S ODPOREM

2 Děje v elektrických obvodech se střídavým proudem
ovlivňují vlastnosti obvodových prvků, jimiž mohou být např. rezistory, cívky a kondenzátory. Jednotlivé prvky střídavého obvodu charakterizují jejich parametry: rezistor - odpor R, cívku - vlastní indukčnost L, kondenzátor - kapacita C.

3 Obvod střídavého proudu s odporem
u,i V A G G - generátor střídavého proudu R - rezistor s odporem R A,V - ampérmetr, voltmetr 3

4 Obvod střídavého proudu s odporem
u,i A G V Je-li obvod připojen ke zdroji střídavého napětí, prochází ním střídavý proud. 3

5 Obvod střídavého proudu s odporem
G V t u,i Pro střídavý obvod s rezistorem platí Ohmův zákon. 3

6 Obvod střídavého proudu s odporem
G V t u,i Im - amplituda střídavého proudu (nezávisí na jeho frekvenci) 3

7 Odpor R rezistoru v obvodu střídavého proudu
G Odpor R rezistoru v obvodu střídavého proudu je stejný jako v obvodu stejnosměrného proudu. Nazývá se rezistance. 3

8 Fázový posun mezi napětím a proudem
u,i y x Rezistance nemá vliv na fázový posun mezi napětím a proudem, Dj = 0 rad. 3

9 Osciloskopický průběh napětí a proudu
G V u i Obě veličiny mají v stejných okamžicích nulové a v stej- ných okamžicích maximální hodnoty. Změny proudu probíhají současně se změnami napětí. 5

10 Řešte úlohu: Pro střídavý proud v elektrickém obvodu platí: Určete amplitudu proudu, periodu a frekvenci proudu a jeho okamžitou hodnotu v čase 1,25 ms od počátečního okamžiku. Im=5 A, T=0,01 s , f =0,1 kHz , i=3,5 A

11 Řešte úlohu: Elektrický obvod s rezistorem odporu 80 W je připojen ke zdroji střídavého napětí s amplitudou 240 V a s frek-vencí 50 Hz. Napište rovnici pro okamžitou hodnotu proudu.

12 Test Odpor rezistoru v obvodu střídavého proudu je určen vztahem: 1

13 Test 2 Odpor rezistoru v obvodu střídavého proudu se nazývá:
a) kapacitance, b) impedance, c) rezistancie, d) induktancie. 2

14 Test Fázový posun mezi napětím a proudem v obvodu s rezistancí je: 3


Stáhnout ppt "OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU"

Podobné prezentace


Reklamy Google