Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodologie měkkých systémů Akční výzkum Jenkinsova metodologie Checklandova metodologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodologie měkkých systémů Akční výzkum Jenkinsova metodologie Checklandova metodologie."— Transkript prezentace:

1 Metodologie měkkých systémů Akční výzkum Jenkinsova metodologie Checklandova metodologie

2 Akční výzkum Analýza systému Systémový projekt (navrhneme budoucí stav) Implementace Provoz systému

3 Jenkinsova metodologie Analýza systému – Definovány silné a slabé stránky projektu Systémový projekt (navrhneme budoucí stav) – Definován nový stav Implementace Provoz systému – Vyhodnocení provozu

4 SWOT analýza Silné stránky (strengths) Slabé stránky (weaknesses) Příležitosti (opportunities) Hrozby (Threats)

5 SWOT strategie S-O strategie: Vývoj nových metod, které jsou vhodné pro rozvoj silných stránek W-O strategie: Odstranění slabin pro vznik nových příležitostí. S-T strategie: Použití silných stránek pro zamezení hrozeb W-T strategie: Vývoj strategií, díky nimž je možné omezit hrozby, ohrožující naše slabé stránky

6 Checklandova metodologie 8 fází – nestrukturovaná problémová situace (uvědomění si problému) – vyjádření problémové situace (vyjádření problému, popis) – relevantní systémy (zajímá nás veškeré okolí, které problém ovlivňují) – Shromáždění a analýza dat – koncepční modely (na úrovni systémového projektu; návrhy několika různých řešení – koncepčních modelů, hledá se nejvýhodnější) – porovnání koncepčních modelů s problémovou situací – zjištění proveditelných změn (výsledkem jsou proveditelné změny) – výběr jednoho konkrétního koncepčního modelu včetně změn – akce ke zlepšení problémové situace

7 Popis nestrukturovaného problému „Occamova břitva“ Wiliam Occam (1287-1347) – Obecný vědní princip – Mezi výsledky, které dávají stejný výsledek, je nejlépe vybrat ten nejjednodušší. Důsledky pro analýzu systémů, je vhodné si položit otázky: – Týká se to nás?, – Můžeme s tím něco udělat v rozumné době? – Umíme o tom shromáždit údaje? – Opravdu chceme toto řešit?

8 Vyjádření problémové situace Rybí páteř – hlava = formulace problému, – žebra horní část = příčiny, – žebra dolní část = důsledky.

9 Relevantní systémy CATWOE analýza C…customers: ten, který má prospěch nebo neprospěch z transformace T A…actor: ten, který vykonává transformaci T T…transformation process: přeměna vstupů na výstupy W… Weltanschauung: „světový názor“, v podstatě smysl transformace, účel O…owner: ten, kdo může zastavit transformaci E…environmental constraints: prvky, které jsou mimo systém, ale ovlivňují ho.

10 Shromáždění a analýza dat Shromáždění dat – Technologická měření – Kontrolní lístky, – Anketa, – Dotazník, – Interview, Interpretace dat – Paterův graf – ve skutečnosti jen několik příčin stojí za většinu faktů – Histogram – utvoří se intervaly (zpravidla 8-12) a intervalové rozpětí se graficky znázorní)

11 Koncepční modely Brainstorming: – Nesmí se kritizovat žádné nápady, pronesené během setkání, – Je naprostá volnost, – Plodit co nejvíce nápadů, – Každý nápad se musí zapsat, i když je v podstatě shodný s předchozím, – Nechat nápady uležet, než je začneme vyhodnocovat. Zhodnocení výnosnosti řešení – analýza nákladů a výnosů – problém: některé náklady a výnosy nelze vyčíslit Prezentace řešení


Stáhnout ppt "Metodologie měkkých systémů Akční výzkum Jenkinsova metodologie Checklandova metodologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google