Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodologie měkkých systémů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodologie měkkých systémů"— Transkript prezentace:

1 Metodologie měkkých systémů
Akční výzkum Jenkinsova metodologie Checklandova metodologie

2 Akční výzkum Analýza systému
Systémový projekt (navrhneme budoucí stav) Implementace Provoz systému

3 Jenkinsova metodologie
Analýza systému Definovány silné a slabé stránky projektu Systémový projekt (navrhneme budoucí stav) Definován nový stav Implementace Provoz systému Vyhodnocení provozu

4 SWOT analýza Silné stránky (strengths) Slabé stránky (weaknesses)
Příležitosti (opportunities) Hrozby (Threats)

5 SWOT strategie S-O strategie: Vývoj nových metod, které jsou vhodné pro rozvoj silných stránek W-O strategie: Odstranění slabin pro vznik nových příležitostí. S-T strategie: Použití silných stránek pro zamezení hrozeb W-T strategie: Vývoj strategií, díky nimž je možné omezit hrozby, ohrožující naše slabé stránky

6 Checklandova metodologie
8 fází nestrukturovaná problémová situace (uvědomění si problému) vyjádření problémové situace (vyjádření problému, popis) relevantní systémy (zajímá nás veškeré okolí, které problém ovlivňují) Shromáždění a analýza dat koncepční modely (na úrovni systémového projektu; návrhy několika různých řešení – koncepčních modelů, hledá se nejvýhodnější) porovnání koncepčních modelů s problémovou situací zjištění proveditelných změn (výsledkem jsou proveditelné změny) výběr jednoho konkrétního koncepčního modelu včetně změn akce ke zlepšení problémové situace

7 Popis nestrukturovaného problému
„Occamova břitva“ Wiliam Occam ( ) Obecný vědní princip Mezi výsledky, které dávají stejný výsledek, je nejlépe vybrat ten nejjednodušší. Důsledky pro analýzu systémů, je vhodné si položit otázky: Týká se to nás?, Můžeme s tím něco udělat v rozumné době? Umíme o tom shromáždit údaje? Opravdu chceme toto řešit?

8 Vyjádření problémové situace
Rybí páteř hlava = formulace problému, žebra horní část = příčiny, žebra dolní část = důsledky.

9 Relevantní systémy CATWOE analýza
C…customers: ten, který má prospěch nebo neprospěch z transformace T A…actor: ten, který vykonává transformaci T T…transformation process: přeměna vstupů na výstupy W… Weltanschauung: „světový názor“, v podstatě smysl transformace, účel O…owner: ten, kdo může zastavit transformaci E…environmental constraints: prvky, které jsou mimo systém, ale ovlivňují ho.

10 Shromáždění a analýza dat
Shromáždění dat Technologická měření Kontrolní lístky, Anketa, Dotazník, Interview, Interpretace dat Paterův graf – ve skutečnosti jen několik příčin stojí za většinu faktů Histogram – utvoří se intervaly (zpravidla 8-12) a intervalové rozpětí se graficky znázorní)

11 Koncepční modely Brainstorming: Zhodnocení výnosnosti řešení
Nesmí se kritizovat žádné nápady, pronesené během setkání, Je naprostá volnost, Plodit co nejvíce nápadů, Každý nápad se musí zapsat, i když je v podstatě shodný s předchozím, Nechat nápady uležet, než je začneme vyhodnocovat. Zhodnocení výnosnosti řešení analýza nákladů a výnosů problém: některé náklady a výnosy nelze vyčíslit Prezentace řešení


Stáhnout ppt "Metodologie měkkých systémů"

Podobné prezentace


Reklamy Google