Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alkoholy Výskyt: V přírodě se vyskytují hojně, jako produkty a meziprodukty metabolismu. Dělení: Podle počtu OH skupin: jednosytné a vícesytné Podle uhlíku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alkoholy Výskyt: V přírodě se vyskytují hojně, jako produkty a meziprodukty metabolismu. Dělení: Podle počtu OH skupin: jednosytné a vícesytné Podle uhlíku."— Transkript prezentace:

1 Alkoholy Výskyt: V přírodě se vyskytují hojně, jako produkty a meziprodukty metabolismu. Dělení: Podle počtu OH skupin: jednosytné a vícesytné Podle uhlíku nesoucího OH skupinu:primární, sekundární a terciární

2 Názvosloví alkoholů Příklady: CH 3 OH methanol, methylalkohol, dřevný líh CH 3 CH 2 OH ethanol, ethylalkohol, líh CH 3 CH/OH/CH 3 propan-2-ol, izopropylalkohol HOCH 2 CH 2 OH ethan-1,2-diol, ethylenglykol CH 2 =CHOH ethenol, vinylalkohol HOCH 2 CH /OH/CH 2 OH propan-1,2,3-triol, glycerol Napište racionální vzorce: 3-ethylhexan-1-ol, 4-methylcyklohexanol Určete skupinu alkoholů, do které patří tyto alkoholy.

3 Stabilita alkoholů Podmínky stability: 1. Na atomu uhlíku jedna skupina OH. 2. Z atomu uhlíku nesoucího OH skupinu nesmí vycházet násobné vazby.

4 Fyzikální vlastnosti alkoholů Kapaliny, nebo tuhé látky. Vyšší teploty varu než uhlovodíky, od kterých jsou odvozeny. Důvod – vodíkové můstky. Nižší a vícesytné alkoholy jsou dobře rozpustné ve vodě. Nižší alkoholy – charakteristický zápach.

5 Chemické vlastnosti alkoholů Vazba O – H je polární. Má slabě kyselý charakter /podobný jako u vody/ Má slabě zásaditý charakter – díky nevazebným elektronovým párům na kyslíku. Tedy alkoholy mají amfoterní charakter. Tvoří dvojí druh solí – alkoxidy neboli alkoholáty a alkoxoniové soli.

6 Tvorba solí alkoholů Napište reakci sodíku s bezvodým ethanolem. 2Na + 2CH 3 CH 2 OH → 2 CH 3 CH 2 O - Na + + H 2 ethanolát sodný natriumalkoxid Napište reakci propan-1-olu s kyselinou chlorovodíkovou. CH 3 CH 2 CH 2 OH + HCl → CH 3 CH 2 CH 2 OH 2 + Cl - propyloxoniumchlorid

7 Použití solí alkoholů Alkoholáty se používají jako silné zásady a jako nukleofilní činidla. Např. reakce alkoholátů s halogenderiváty Napište reakci 1-brompropanu s propanolátem sodným Alkoxoniové soli jsou meziprodukty řady reakcí, např. substituce alkoholů, eliminace alkoholů a esterifikace.

8 Oxidace alkoholů Oxidace: Primární alkoholy ….na aldehydy. Sekundární alkoholy …na ketony. Terciární alkoholy….neoxidují se běžnými oxidačními činidly. Napište reakční schéma oxidace ethanolu a propan-2-olu.

9 Dehydratace alkoholů Dehydratace : Působením silných kyselin, nejčastěji koncentrované kyseliny sírové, vznikají nenasycené uhlovodíky. Lze provést za použití i jiných katalyzátorů /Al 2 O 3 /. Napište rovnici reakce ethanolu s kyselinou sírovou, která je tu katalyzátor.

10 Použití alkoholů Methanol – kapalina char. vůně, rozpouštědlo, palivo a výroba formaldehydu. Vyrábí se z vodního plynu. Ethanol – kapalina char. vůně,rozpouštědlo, palivo,dezinfekční prostředek, výroba alkohol.nápojů.Vyrábí se kvašením cukrů nebo adicí vody na ethen. Ethylenglykol – kapalina sladké chuti, jedovatá, nemrznoucí směsi,rozpouštědlo, výroba plastů. Vyrábí se oxidací ethenu.

11 Použití alkoholů Glycerol – kapalina sladké chuti,neomezeně mísitelná s vodou, kosmetika, výroba plastů, celofánu, výroba nitroglycerinu, výroba dynamitu. Cyklohexanol – výroba plastů, polyamidů.


Stáhnout ppt "Alkoholy Výskyt: V přírodě se vyskytují hojně, jako produkty a meziprodukty metabolismu. Dělení: Podle počtu OH skupin: jednosytné a vícesytné Podle uhlíku."

Podobné prezentace


Reklamy Google