Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poslední Přemyslovci Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o vládě posledních Přemyslovců v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poslední Přemyslovci Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o vládě posledních Přemyslovců v."— Transkript prezentace:

1 poslední Přemyslovci Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o vládě posledních Přemyslovců v Českých zemích.

2 Základní pojmy primogenitura Zlatá bula sicilská
dědičný královský titul rytířská kultura král železný a zlatý horní zákoník pražské groše vymření po meči

3 Přemysl Otakar I. na konci 12. století konečně skončily boje mezi Přemyslovci o trůn nastoupil Přemysl Otakar I.  využil vnitřních rozbrojů v říši a za své služby od císaře Fridricha IV. obdržel roku 1212 Zlatou bulu sicilskou = obnovení královského titulu, a to dědičně obr. 1

4 Přemysl Otakar I. Češi si sami volí krále
český král je jedním ze 7 kurfiřtů volících římského císaře; pouze povinnost lenní přísahy věrnosti císaři, ale fakticky nezávislost Přemysl zrušil pravidlo seniorátu a zavedl pravidlo primogenitury (prvorozenectví) = nástupnictví prvorozeného syna na český trůn

5 Přemysl Otakar I. začal razit nové mince (pouze jednostranná ražba) ze stříbra (1g) zval do Čech německé kolonisty a zaručil jim právo dědičné držby půdy začal budovat síť královských hradů po celé zemi zakládal nová města (Znojmo, Hradec Králové, Uničov, Litoměřice, Bruntál) spory s pražským biskupem, král musel ustoupit, církev bohatne, zakládání nových klášterů a příchod dalších řádů nový erb Čech – stříbrný dvouocasý lev v červeném poli (dříve svatováclavská orlice)

6 Zápis do sešitu Poslední Přemyslovci Přemysl Otakar I.
pravidlo primogenitury = prvorozenectví zisk dědičného královského titulu (Zlatá bula sicilská vydaná Fridrichem II. roku 1212) zakládání prvních královských měst: Litoměřice, Znojmo, Hradec Králové budování sítě královských hradů nový erb Čech – stříbrný dvouocasý lev v červeném poli

7 Václav I. zvaný Jednooký
jeho manželka byla dcera římského krále Kunhuta Čechy jsou v rozkvětu přicházejí další kolonisté u dvora je populární německá rytířská kultura → poněmčování, turnaje, písně minessängrů, šlechta si mění jména na německá obr. 2

8 Václav I. stavěl další královské hrady (např. Křivoklát, Týřov, Zvíkov) pokračoval v zakládání dalších měst, např. Žatec, Most, Ústí nad Labem, Brno opevnil Staré Město pražské hradbami a příkopem zahájil boje o získání rakouských zemí (oženil Přemysla Otakara II. s Markétou Babenberskou – 2x starší) Václavova sestra Anežka (svatá)  – byla velmi zbožná, uvedla nové řády – klarisky a františkány (klášter Na Františku) založila jediný ryze český řád – křižovníci s červenou hvězdou další zbožnou ženou pomáhající nemocným byla v té době blahoslavená Zdislava z Lemberka

9 Zápis do sešitu Václav I.
výstavba královských hradů (Křivoklát, Týřov, Zvíkov) pronikání rytířské kultury z Německa šlechta napodobuje panovníka (stavba hradů), přejímá německé podoby jmen vznik dalších měst: Žatec, Most, Ústí nad Labem, Brno Staré Město pražské opevněno kamennou hradbou s příkopem Václavova sestra Anežka založila řád křižovníků s červenou hvězdou

10 Přemysl Otakar II. zvaný král železný a zlatý, nejmocnější panovník té doby ve střední Evropě výboji a sňatkem získal alpské země (Rakousy, Štýrsko, Korutany a Kraňsko ) – až k Jadranu musel o ně válčit s uherským králem Bélou po rozvodu s Markétou Babenberskou si vzal Bélovu vnučku Kunhutu obr. 3

11 Přemysl Otakar II. po své matce zdědil Chebsko, ovládal i západní Uhry
vedl křížovou výpravu do pohanského Pruska – založil zde Královec (Kaliningrad) v domácí politice musel soupeřit s mocnou šlechtou (hlavně Vítkovci, Rýzmburkové), potlačil její povstání, šlechta zakládá zemské desky a zemský sněm proti šlechtě hledal král oporu v nových městech (1257 zakládá Uherské Hradiště), hradech (Bezděz), stříbrných dolech; podporoval německé kolonisty i kláštery neúspěšně se zapojil do volby římského krále – němečtí kurfiřti se obávali příliš silného panovníka a proto zvolili neznámého Rudolfa Habsburského

12 Přemysl Otakar II. toho Přemysl neschválil, došlo k válce a Přemysl ztratil všechny zisky (rakouské země)  byl zabit v bitvě na Moravském poli u Suchých Krut (Dürnkrut), také kvůli zradě české šlechty a přecenění vlastních sil po smrti Přemysla Otakara II. nemohl nastoupit jeho syn Václav, protože nebyl plnoletý „vládne“ jako poručník Ota Braniborský  – ve skutečnosti Václava i jeho matku věznil na Bezdězu a v Berlíně, došlo k drancování, nepokojům Rudolf Habsburský dostal Moravu a snažil se český stát zničit česká šlechta a města nakonec Branibory vyhnala

13 Zápis do sešitu Přemysl Otakar II.
nejdříve ženat s 50letou dědičkou rakouských zemí Markétou Babenberskou, poté s vnučkou uherského krále Kunhutou (upevněn mír s Uhrami) získal Chebsko, Korutany a Kraňsko založil mnoho královských měst strach sousedních panovníků ze vzrůstající Přemyslovy moci => nepodpořili Přemysla v jeho kandidatuře na římského krále (místo něj zvolen Rudolf Habsburský) => boje mezi oběma uchazeči srpen 1278: rozhodující střetnutí mezi Přemyslem a Rudolfem na Moravském poli, český král padl

14 Václav II. nejprve vládl pod vlivem Záviše z Falkenštejna (milenec královny matky), pak ho nechal popravit manželka Václava –  Guta byla dcera Rudolfa Habsburského roku 1300 vydal horní zákoník upravující těžbu stříbra, nové naleziště v Kutné Hoře (40% evropské těžby), staré v okolí Jihlavy rozmach těžby stříbra raženy nové české mince – pražské groše (do r. 1561) – vznik centrální mincovny ve Vlašském dvoře obr. 4 obr. 5

15 Václav II. podporoval církev a vzdělanost
expanze do Polska – roku 1300 zisk polské koruny + oženil se s Eliškou Rejčkou vznik česko-polské říše (proti německému tlaku) pro svého syna Václava (12 let) získal i uherskou korunu (v Uhrách vymřela vládnoucí dynastie Arpádovců a tamní šlechta si za krále vybrala Václava III.) vzniká velká říše, ale papež ji neuznal, ani Habsburkové – dělají si územní nároky Václav II. byl nemocen tuberkulózou a zemřel ve 33 letech

16 Zápis do sešitu Václav II.
rozmach těžby stříbra na Jihlavsku a v okolí Kutné Hory vydává horní zákoník – pravidla pro dolování rud zřízena centrální mincovna ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře – ražba pražského groše korunovace polským králem v Uhrách vymřela vládnoucí dynastie Arpádovců, uvolněný trůn nabídnut uherskou šlechtou Václavovi III.

17 Václav III. poslední Přemyslovec v 16 letech králem
vzdal se uherské koruny, ale polskou chtěl udržet při tažení do Polska byl při pobytu v Olomouci 4.8. 1306 zavražděn Přemyslovci vymírají po meči obr. 6

18 Zápis do sešitu Václav III. poslední Přemyslovec
vzdal se uherské koruny, polskou chtěl udržet => tažení do Polska v Olomouci 1306 zavražděn Přemyslovci vymírají po meči

19 OPAKOVÁNÍ Poslední Přemyslovci Přemysl Otakar II. Přemysl Otakar I.
pravidlo primogenitury = prvorozenectví zisk dědičného královského titulu (Zlatá bula sicilská vydaná Fridrichem II. roku 1212) zakládání prvních královských měst: Litoměřice, Znojmo, Hradec Králové budování sítě královských hradů nový erb Čech – stříbrný dvouocasý lev v červeném poli Václav I. výstavba královských hradů (Křivoklát, Týřov, Zvíkov) pronikání rytířské kultury z Německa šlechta napodobuje panovníka (stavba hradů), přejímá německé podoby jmen vznik dalších měst: Žatec, Most, Ústí nad Labem, Brno Staré Město pražské opevněno kamennou hradbou s příkopem Václavova sestra Anežka založila řád křižovníků s červenou hvězdou Přemysl Otakar II. nejdříve ženat s 50letou dědičkou rakouských zemí Markétou Babenberskou, poté s vnučkou uherského krále Kunhutou (upevněn mír s Uhrami) získal Chebsko, Korutany a Kraňsko založil mnoho královských měst strach sousedních panovníků ze vzrůstající Přemyslovy moci => nepodpořili Přemysla v jeho kandidatuře na římského krále (místo něj zvolen Rudolf Habsburský) => boje mezi oběma uchazeči srpen 1278: rozhodující střetnutí mezi Přemyslem a Rudolfem na Moravském poli, český král padl

20 OPAKOVÁNÍ Václav II. Václav III.
rozmach těžby stříbra na Jihlavsku a v okolí Kutné Hory vydává horní zákoník – pravidla pro dolování rud zřízena centrální mincovna ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře – ražba pražského groše korunovace polským králem v Uhrách vymřela vládnoucí dynastie Arpádovců, uvolněný trůn nabídnut uherskou šlechtou Václavovi III. Václav III. poslední Přemyslovec vzdal se uherské koruny, polskou chtěl udržet => tažení do Polska v Olomouci 1306 zavražděn Přemyslovci vymírají po meči

21 Otázky a úkoly Který panovník získal pro české země dědičný královský titul? Jakou listinou? Doplň: Nejprve byla v erbu českých zemí ………………………. ……………., ale král …..…………….. ………………………. získal nový erbovní znak, …………………………… ………………….. . Jaký příbuzenský vztah měla k českým králům svatá Anežka? Z jakého důvodu se Přemyslu Otakarovi II. říkalo „král železný a zlatý“? Který český král nechal razit pražské groše? Vysvětli, co znamená, když rod vymře po meči.

22 Zdroje Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, [cit ]. Dostupné z: http://www.davidmikolas.cz Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia: učebnice. 1. vydání. Redaktor Václav Fronk. Plzeň: Fraus, 2009, 160 s. ISBN [ ] obr. 1 – pečeť Zlaté buly sicilské obr. 2 – jezdecký portrét Václava I. obr. 3 – Přemysl Otakar II. jako markrabě moravský obr. 4 a 5 – přední a zadní strana pražských grošů a obr. 6 – socha Václava III.


Stáhnout ppt "Poslední Přemyslovci Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o vládě posledních Přemyslovců v."

Podobné prezentace


Reklamy Google