Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Acidobazická rovnováha. Terminologie pHpH –záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů Baze = (zásada)Baze = (zásada) –látka, která je schopna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Acidobazická rovnováha. Terminologie pHpH –záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů Baze = (zásada)Baze = (zásada) –látka, která je schopna."— Transkript prezentace:

1 Acidobazická rovnováha

2 Terminologie pHpH –záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů Baze = (zásada)Baze = (zásada) –látka, která je schopna vázat vodík KyselinaKyselina –látka, která je schopná uvolňovat vodík PufryPufry –soustavy látek, které brání změně pH roztoku po přidání kyseliny nebo zásady

3 Terminologie AcidémieAcidémie –snížené pH v krvi AlkalémieAlkalémie –zvýšené pH v krvi Metabolická acidóza (alkalóza)Metabolická acidóza (alkalóza) –změna ABR způsobená poruchou ledvin nebo nadměrnou tvorbou kyselin v metabolismu Respirační acidóza (alkalóza)Respirační acidóza (alkalóza) –změna ABR způsobená poruchou respiračního sytému AcidózaAcidóza –proces vedoucí k acidémii AlkalózaAlkalóza –proces vedoucí k alkalémii

4 Příčiny změn ABR Normální pH arteriální krvi u dospělých je 7,4  0,04 –pH pod 7,36 = acidémie –nad 7,44 = alkalémie Příčiny změn: 1.Porucha funkce orgánů, které se podílejí na kompenzaci změn ABR 2.V těle mohou za určitých okolností vznikat kyseliny (laktát, ketolátky) 3.Změny iontového složení plazmy (zvýšené vylučování HCO 3 - ledvinami, retence nebo ztráty sodíku či chloru)

5 Udržování pH Pufry (nárazníky) reagují na změnu pH bezprostředně, během sekund:Pufry (nárazníky) reagují na změnu pH bezprostředně, během sekund: –hydrogenuhličitanový (bikarbonátový) –bílkoviny plazmy –hemoglobin –fosfáty (větší význam mají intracelulárně) Kompenzační systémy:Kompenzační systémy: –plíce: zasahují během okamžiku (desítky sekund až minuty) na podnět z periferních chemoreceptorů v glomus aorticum –ledviny: reagují během několika dní

6 Poruchy acidobázické regulace stavy, ke kterým dochází v souvislosti se změnami celého vnitřního prostředístavy, ke kterým dochází v souvislosti se změnami celého vnitřního prostředí Změny pH:Změny pH: –vedou ke změnám koncentrace iontů –mění aktivitu některých enzymů –mění funkci orgánů –vedou ke změnám dráždivosti CNS

7 Hodnocení poruch ABR Musí být komplexní s hodnocením změn všech parametrů vnitřního prostředíMusí být komplexní s hodnocením změn všech parametrů vnitřního prostředí Podrobnou anamnéza Podrobnou anamnéza Nález fyzikálního interního vyšetření Nález fyzikálního interního vyšetření Výsledky laboratorního vyšetření biochemických parametrů: Výsledky laboratorního vyšetření biochemických parametrů: pH, pCO 2, pO 2,[HCO 3 - ], saturace Hb kyslíkempH, pCO 2, pO 2,[HCO 3 - ], saturace Hb kyslíkem Koncentrace kationtů (Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+ )Koncentrace kationtů (Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+ ) Koncentrace aniontů (Cl -, laktátu, bílkovin)Koncentrace aniontů (Cl -, laktátu, bílkovin) Koncentrace ostatních látek (urea, kreatinin, glykemie, osmolalita, ketolátky)Koncentrace ostatních látek (urea, kreatinin, glykemie, osmolalita, ketolátky)

8 Hendersonova-Hasselbalchova rovnice popisuje výpočet pH ze známé koncentrace bikarbonátu (sůl) a kyseliny uhličité v systému bikarbonátového pufrupopisuje výpočet pH ze známé koncentrace bikarbonátu (sůl) a kyseliny uhličité v systému bikarbonátového pufru pH = pK kys.uhlič. + log [HCO 3 - ]/[H 2 CO 3 ] =pH = pK kys.uhlič. + log [HCO 3 - ]/[H 2 CO 3 ] = = 6.1 + log [HCO 3 - ]/α*pCO 2 metabolická složka respirační složka [HCO 3 - ] pCO2 ~ pH = ↓ = acidosa ↑ = alkalosa ↓ = alkalosa ↑ = acidosa

9 Princip elektroneutrality AG = (Na + +K + )–(HCO 3 +Cl - ) Fyziologické součásti anion gapu ( ∑ < 16 mmol ): –organické anionty: laktát, ketolátky –anorganické anionty: fosfáty, sulfáty –neg. náboje na albuminu František Duška: Stewart-Fenclův koncept hodnocení poruch ABR

10 Acidóza snížení pH plazmy pod 7,36snížení pH plazmy pod 7,36  ↑[H+], ↓[HCO 3 - ], nebo ↑pCO 2 Obecné příznaky acidózy snížená dráždivost CNS, pasivita, spavost a případně i komasnížená dráždivost CNS, pasivita, spavost a případně i koma

11 Metabolická acidóza Příčiny: Porucha ledvin: snížené vylučování H + ledvinami nebo naopak zvýšené vylučování [HCO 3 - ]Porucha ledvin: snížené vylučování H + ledvinami nebo naopak zvýšené vylučování [HCO 3 - ] V organismu se tvoří větší množství kyselin než obvykleV organismu se tvoří větší množství kyselin než obvykle Iontová dysbalance (nadbytek chloridových iontů)Iontová dysbalance (nadbytek chloridových iontů)Kompenzace: Respirační systém = hyperventilace (Kussmaulovo dýchání)Respirační systém = hyperventilace (Kussmaulovo dýchání) Ledviny (pokud nejsou příčinou)Ledviny (pokud nejsou příčinou) [HCO 3 - ] pCO2 pH =

12 Respirační acidóza Příčiny: porucha ventilace (hypoxie, ChOPN)porucha ventilace (hypoxie, ChOPN) Respirační acidóza je vždy kompenzována ledvinami [HCO 3 - ] pCO2 pH =

13 Alkalóza zvýšení pH plazmy nad 7,44zvýšení pH plazmy nad 7,44  ↓[H+], ↑[HCO 3 - ], nebo ↓ pCO 2  ↓[H+], ↑[HCO 3 - ], nebo ↓ pCO 2 Obecné příznaky alkalózy neklid, agresivita, bolesti hlavy, zvraceni, křeče až komaneklid, agresivita, bolesti hlavy, zvraceni, křeče až koma

14 Respirační alkalóza Příčiny: –Hyperventilace ve stresuve stresu při dráždění dýchacích centerpři dráždění dýchacích center při hysterickém záchvatupři hysterickém záchvatu při zvýšené námaze nebo ve vysoké nadmořské výšcepři zvýšené námaze nebo ve vysoké nadmořské výšce Kompenzace: alkalizace moči [HCO 3 - ] pCO2 pH =

15 Kombinované poruchy Poruchy ABR mohou vzniknout i z několika příčin najednouPoruchy ABR mohou vzniknout i z několika příčin najednou Kombinovat se mohou téměř všechny příčiny poruch ABR kromě poruch respiračních!!!Kombinovat se mohou téměř všechny příčiny poruch ABR kromě poruch respiračních!!! Příklady kombinace:Příklady kombinace: –MAc - MAc: porucha vylučování u selhávajících ledvin a diabetická ketoacidóza –RAc - MAc: pneumotorax u diabetika s ketoacidózou –MAl – MAl: hyperaldosteronismus a průjmy způsobené VIPomem (nádorem produkujícím VIP) Aspirin = ↑ aktivitu dýchacích center, ale sám je chemicky kyselina => nadměrná konzumace způsobuje kombinovanou poruchu ABR (respirační alkalózu a metabolickou acidózu)Aspirin = ↑ aktivitu dýchacích center, ale sám je chemicky kyselina => nadměrná konzumace způsobuje kombinovanou poruchu ABR (respirační alkalózu a metabolickou acidózu) NB: pH může být normální!!!!!

16 Literatura Nečas, E. (2000). Obecná patologická fyziologie. Praha, Karolinum Nečas, E. (2003). Patologická fyziologie orgánových systémů. Praha, Karolinum McCance, K. L. (2001). Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults & Children. Elsevier Health Sciences Internetové zdroje Silbernagl, S. (2009). Color Atlas of Pathophysiology. Thieme Medical Publishers McCance, K. L. (2001). Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults & Children. Elsevier Health Sciences


Stáhnout ppt "Acidobazická rovnováha. Terminologie pHpH –záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů Baze = (zásada)Baze = (zásada) –látka, která je schopna."

Podobné prezentace


Reklamy Google