Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Acidobazická rovnováha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Acidobazická rovnováha"— Transkript prezentace:

1 Acidobazická rovnováha

2 Terminologie pH Baze = (zásada) Kyselina Pufry
záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů Baze = (zásada) látka, která je schopna vázat vodík Kyselina látka, která je schopná uvolňovat vodík Pufry soustavy látek, které brání změně pH roztoku po přidání kyseliny nebo zásady

3 Terminologie Acidémie Alkalémie Metabolická acidóza (alkalóza)
snížené pH v krvi Alkalémie zvýšené pH v krvi Metabolická acidóza (alkalóza) změna ABR způsobená poruchou ledvin nebo nadměrnou tvorbou kyselin v metabolismu Respirační acidóza (alkalóza) změna ABR způsobená poruchou respiračního sytému Acidóza proces vedoucí k  acidémii Alkalóza proces vedoucí k alkalémii

4 Příčiny změn ABR Normální pH arteriální krvi u dospělých je 7,4  0,04
pH pod 7,36 = acidémie nad 7,44 = alkalémie Příčiny změn: Porucha funkce orgánů, které se podílejí na kompenzaci změn ABR V těle mohou za určitých okolností vznikat kyseliny (laktát, ketolátky) Změny iontového složení plazmy (zvýšené vylučování HCO3- ledvinami, retence nebo ztráty sodíku či chloru)

5 Udržování pH Pufry (nárazníky) reagují na změnu pH bezprostředně, během sekund: hydrogenuhličitanový (bikarbonátový) bílkoviny plazmy hemoglobin fosfáty (větší význam mají intracelulárně) Kompenzační systémy: plíce: zasahují během okamžiku (desítky sekund až minuty) na podnět z periferních chemoreceptorů v glomus aorticum ledviny: reagují během několika dní

6 Poruchy acidobázické regulace
stavy, ke kterým dochází v souvislosti se změnami celého vnitřního prostředí Změny pH: vedou ke změnám koncentrace iontů mění aktivitu některých enzymů mění funkci orgánů vedou ke změnám dráždivosti CNS

7 Hodnocení poruch ABR Musí být komplexní s hodnocením změn všech parametrů vnitřního prostředí Podrobnou anamnéza Nález fyzikálního interního vyšetření Výsledky laboratorního vyšetření biochemických parametrů: pH, pCO2, pO2,[HCO3-], saturace Hb kyslíkem Koncentrace kationtů (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) Koncentrace aniontů (Cl-, laktátu, bílkovin) Koncentrace ostatních látek (urea, kreatinin, glykemie, osmolalita, ketolátky)

8 Hendersonova-Hasselbalchova rovnice
popisuje výpočet pH ze známé koncentrace bikarbonátu (sůl) a kyseliny uhličité v systému bikarbonátového pufru pH = pKkys.uhlič. + log [HCO3-]/[H2CO3] = = log [HCO3-]/α*pCO2 [HCO3-] pCO2 ~ pH = metabolická složka ↓ = acidosa ↑ = alkalosa respirační složka ↓ = alkalosa ↑ = acidosa

9 Princip elektroneutrality
AG = (Na++K+)–(HCO3+Cl-) Fyziologické součásti anion gapu (∑ < 16 mmol): organické anionty: laktát, ketolátky anorganické anionty: fosfáty, sulfáty neg. náboje na albuminu František Duška: Stewart-Fenclův koncept hodnocení poruch ABR

10 Acidóza snížení pH plazmy pod 7,36  ↑[H+], ↓[HCO3-], nebo ↑pCO2
Obecné příznaky acidózy snížená dráždivost CNS, pasivita, spavost a případně i koma

11 Metabolická acidóza [HCO3-] pH = pCO2 Příčiny:
Porucha ledvin: snížené vylučování H+ ledvinami nebo naopak zvýšené vylučování [HCO3-] V organismu se tvoří větší množství kyselin než obvykle Iontová dysbalance (nadbytek chloridových iontů) Kompenzace: Respirační systém = hyperventilace (Kussmaulovo dýchání) Ledviny (pokud nejsou příčinou)

12 Respirační acidóza [HCO3-] pH = pCO2 Příčiny:
porucha ventilace (hypoxie, ChOPN) Respirační acidóza je vždy kompenzována ledvinami

13 Alkalóza zvýšení pH plazmy nad 7,44  ↓[H+], ↑[HCO3-], nebo ↓pCO2
Obecné příznaky alkalózy neklid, agresivita, bolesti hlavy, zvraceni, křeče až koma

14 Respirační alkalóza [HCO3-] pH = pCO2 Příčiny:
Hyperventilace ve stresu při dráždění dýchacích center při hysterickém záchvatu při zvýšené námaze nebo ve vysoké nadmořské výšce Kompenzace: alkalizace moči

15 Kombinované poruchy NB: pH může být normální!!!!!
Poruchy ABR mohou vzniknout i z několika příčin najednou Kombinovat se mohou téměř všechny příčiny poruch ABR kromě poruch respiračních!!! Příklady kombinace: MAc - MAc: porucha vylučování u selhávajících ledvin a diabetická ketoacidóza RAc - MAc: pneumotorax u diabetika s ketoacidózou MAl – MAl: hyperaldosteronismus a průjmy způsobené VIPomem (nádorem produkujícím VIP) Aspirin = ↑ aktivitu dýchacích center, ale sám je chemicky kyselina => nadměrná konzumace způsobuje kombinovanou poruchu ABR (respirační alkalózu a metabolickou acidózu)

16 Literatura Nečas, E. (2000). Obecná patologická fyziologie. Praha, Karolinum Nečas, E. (2003). Patologická fyziologie orgánových systémů. Praha, Karolinum McCance, K. L. (2001). Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults & Children. Elsevier Health Sciences Internetové zdroje Silbernagl, S. (2009). Color Atlas of Pathophysiology. Thieme Medical Publishers


Stáhnout ppt "Acidobazická rovnováha"

Podobné prezentace


Reklamy Google