Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝSLOVNOST LATINY. Latinská abeceda A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z V původní latinské abecedě nebylo písmeno U. Nahrazovalo se písmenem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝSLOVNOST LATINY. Latinská abeceda A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z V původní latinské abecedě nebylo písmeno U. Nahrazovalo se písmenem."— Transkript prezentace:

1 VÝSLOVNOST LATINY

2 Latinská abeceda A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z V původní latinské abecedě nebylo písmeno U. Nahrazovalo se písmenem V: POPVLVS ROMANVS Písmeno K se vyskytuje jen výjimečně: KALENDAE Písmena Y, Z se vyskytují jen v cizích slovech: ZYGOMATICUS Někdy se užívá i písmeno J. Užití tohoto písmene kolísá, je možné psát MAIUS i MAJUS

3 Latinská abeceda A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z Dlouhé samohlásky se v učebnicích obvykle označují vodorovnou čárkou nad písmenem: Ā, Ē, Ī, Ō, Ū Toto označení je jen pomocné, v latinských textech se délky obvykle neznačí. Ve starověku se psala latina pouze velkými písmeny, dnes běžně používáme i malá písmena.

4 Výslovnost latiny od konce starověku latina nemá rodilé mluvčí užívá se však mimo jiné jako jazyk vyššího vzdělání a mezinárodní komunikace jednotlivé národy si přizpůsobují výslovnost latiny svým vlastním potřebám vzniká tradice národních středověkých výslovností, které se navzájem liší

5 Výslovnost latiny Dnes rozlišujeme tyto základní typy výslovnosti: – Italská (Itálie, katolická církev) – „Středověká“ (Česko, Polsko) – Restituovaná (Anglie, Německo)

6 Výslovnost latiny Vyslovujeme je stejně jako v češtině. Je třeba rozlišovat mezi krátkými a dlouhými samohláskami: a [a]ā [á] X Samohlásky (vokály)

7 Výslovnost latiny a [a]vertebra (obratel) e [e]pediculus (patka) i [i]axis (čepovec) o [o]fossa (jamka) u [u]uncus (hák) y [i]condylus (kondyl) ā [á]forāmen (otvor) ē [é]vēna (žíla) ī [í]incīsūra (zářez) ō [ó] prōcessus (výběžek) ū [ú]cornū (roh) ӯ [í]thӯ mus ( brzlík ) Samohlásky (vokály)

8 Výslovnost latiny Dvojhlásky (diftongy) Zvláštní výslovnost mají dvojhlásky ae [é], oe [é]: caecum[cékum]slepé střevo paediātria[pédijátrija]dětské lékařství oesophagus[ézofagus]jícen Poznámka: Nezaměňujte dvojhlásku „ae“ [é] se skupinou „ea“, kterou čteme odděleně [e-a], např. fovea (jamka) [fovea].

9 Výslovnost latiny I-J Následuje-li po samohlásce „i“ jiná samohláska, čteme ji jako [j]: iēiūnum [jéjúnum] maior [major] tībia [tíbija] Pokud skupinu „i“ + samohláska protíná rozhraní slabiky, čteme [i-j]:

10 Výslovnost latiny C před e, ē, i, ī, y, ae, oe v ostatních případech [c] [k] [c] [k] prōcessus (výběžek) cēra (vosk) faciēs (plocha) incīsūra (zářez) cystītis (zánět moč. měchýře) caecum (slepé střevo) coelioscopia (laparoskopické vyšetření břišní dutiny) cornū (roh) caecum (slepé střevo) crista (hřeben, hrana) canālis (kanál) os occipitāle (kost týlní) [prócesus] [céra] [facijés] [incízúra] [cistýtis] [cékum] [célioskopija] [kornú] [cékum] [krista] [kanális] [os okcipitále]

11 Výslovnost latiny Souhlásky (konsonanty) Většinu souhlásek vyslovujeme stejně jako v češtině, rozdílná výslovnost je v následující případech: DI TI NI „i“ neměkčí předchozí souhlásku mandibula (dolní čelist) tībia (holenní kost) crānium (lebka) [mandybula] [týbija] [kránijum] TI + samohláska výjimka: [ci]spatium (prostor) ōstium (ústí) (po sykavce) [spacijum] [óstyjum]

12 Výslovnost latiny NGU [ngv] lingua (jazyk)[lingva] QU[kv]squāma (šupina)[skváma]

13 Výslovnost latiny S mezi dvěma samohláskami a ve skupinách: ls + samohl. ns + samohl. rs + samohl. v ostatních případech také, pokud jsou vedle sebe dvě „ss“ [z] [s] basis (základna, báze) pulsus (pulz) extensor (natahovač) dorsum (záda, hřbet) canālis (kanál) sulcus (žlábek) prōcessus (výběžek) fossa (jamka) [bazis] [pulzus] [extenzor] [dorzum] [kanális] [sulkus] [prócesus] [fosa]

14 Výslovnost latiny PH[f][f]phalanx (článek prstu)[falanks] RH [rh] nebo [r] rhīnītis [rhínýtys] nebo [rínýtys] TH[th] nebo [t]thymus (brzlík)[thýmus] nebo [týmus]

15 Magister: Venī, puer, disce sapere! Puer: Quid hoc est, sapere? Magister: Intelligere rēctē, agere rēctē et ēloquī rēctē omnia necessāria.


Stáhnout ppt "VÝSLOVNOST LATINY. Latinská abeceda A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z V původní latinské abecedě nebylo písmeno U. Nahrazovalo se písmenem."

Podobné prezentace


Reklamy Google