Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adjektiva 1. a 2. deklinace Jacques Dubois (Jacobus Sylvius), 1478 – 1555, jeden z tvůrců anatomického názvosloví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adjektiva 1. a 2. deklinace Jacques Dubois (Jacobus Sylvius), 1478 – 1555, jeden z tvůrců anatomického názvosloví."— Transkript prezentace:

1 Adjektiva 1. a 2. deklinace Jacques Dubois (Jacobus Sylvius), 1478 – 1555, jeden z tvůrců anatomického názvosloví

2 Adjektiva 1. a 2. deklinace Úvodní poznámky Nyní začneme pracovat se strukturou: Adjektivum se vždy shoduje s řídícím substantivem v pádě, čísle a rodě. Na rozdíl od češtiny klademe v latině adjektiva většinou za řídící substantivum: SUBSTANTIVUM ADJEKTIVUM X příčný sval mūsculus trānsversus

3 Adjektiva 1. a 2. deklinace Slovníkový tvar Slovníkový tvar adjektiv 1. a 2. deklinace se skládá z tvarů nom. sg. a vypadá následovně: Příklady: trānsversus, a, um (příčný) longus, a, um (dlouhý) dexter, a, um (pravý) sinister, a, um (levý) nebo : -us-a-um -er-a-um

4 Adjektiva 1. a 2. deklinace Slovníkový tvar Popis slovníkového tvaru: 1)Tvar na –us, -er je tvar pro maskulina: mūsculus trānsversus (příčný sval) 2)Tvar na –a je tvar pro feminina: artēria trānsversa (příčná tepna) 3)Tvar na –um je tvar pro neutra: cōlon trānsversum (příčný tračník)

5 Adjektiva 1. a 2. deklinace Slovníkový tvar Tvar adjektiva se určuje podle rodu substantiva, nikoli podle jeho deklinace. Srovnej: diameter, trī, f. (průměr) trānsversus, a, um (příčný) diameter trānsversa (příčný průměr)

6 Adjektiva 1. a 2. deklinace Skloňování adjektiv 1. a 2. deklinace M (= mūsculus, diameter)F (= costa) 1.sg. trānsvers-usdextertrānsvers-adextr-a 2.sg. trānsver-īdextr-ītrānsvers-aedextr-ae 1.pl. trānsvers-īdextr-ītrānsvers-aedextr-ae 2.pl. trānsvers-ōrumdextr-ōrumtrānsvers-ārumdextr-ārum N (= ligāmentum) 1.sg. trānsvers-umdextr-um 2.sg. trānsvers-īdextr-ī 1.pl. trānsvers-adextr-a 2.pl. trānsvers -ōrum dextr-ōrum

7 Adjektiva 1. a 2. deklinace Skloňování adjektiv 1. a 2. deklinace Tvary rodu mužského skloňujeme podle 2. deklinace. (Stejné koncovky jako vzory „mūsculus“ a „diameter“.) Tvary rodu ženského skloňujeme podle 1. deklinace (Stejné koncovky jako vzor „costa“.) Tvary rodu středního skloňujeme podle 2. deklinace. (Stejné koncovky jako vzor „ligāmentum“.) Vzory „trānsversus“ a „dexter“ se liší jen v nominativu singuláru pro rod mužský.

8 Adjektiva 1. a 2. deklinace Příklady V následujících příkladech budeme kromě již známých substantiv a adjektiv pracovat s těmito slovíčky: anatomicus, a, um (anatomický) chīrūrgicus, a, um (chirurgický) corōnoīdeus, a, um (hákovitý) rēctus, a, um (přímý) conjugātus, a, um (spojený) oblīquus, a, um (šikmý) sēptum, ī, n. (přepážka) osseus, a, um (kostěný)

9 Adjektiva 1. a 2. deklinace Příklady V následujících příkladech budeme kromě již známých substantiv a adjektiv pracovat s těmito slovíčky: quadrātus, a, um (čtvercový, čtyřhranný) lumbus, ī, m. (bedro) spatium, iī, n. (prostor) interosseus, a, um (mezikostní) metacarpus, ī, m. (metakarpus, záprstí) vērus, a, um (pravý) spurius, a, um (nepravý) thōrācicus, a, um (hrudní)

10 Adjektiva 1. a 2. deklinace Příklady Příklad 1: Pojmenujeme tři útvary na humeru: 1)chirugický krček: collum chīrūrgicum, 2)anatomický krček: collum anatomicum, 3)hákovitou jamku, kam se vkládá při ohnutí v lokti processus corōnoīdeus (hákovitý výběžek): fossa corōnoīdea Collum anatomicum Collum chirurgicum Fossa coronoidea

11 Adjektiva 1. a 2. deklinace Příklady Příklad 2: Pojmenujme rozměry/průměry (diameter) pánevního vchodu: Substantivum „diameter, trī, f.“ spojíme s těmito adjektivy: rēctus (přímý) nebo conjugātus (spojený), trānsversus (příčný), oblīquus (šikmý). Protože je diameter femininum, též adjektiva musejí být v rodě ženském: diameter rēcta / conjugāta diameter trānsversa diameter oblīqua Diameter recta nebo diameter conjugata Diameter transversa Diameter obliqua

12 Adjektiva 1. a 2. deklinace Příklady Příklad 3: Pojmenujeme kostěnou přepážku nosu. Substantivum „přepážka“ (sēptum) je specifikováno substantivem „nos“ (nāsus) a také adjektivem „kostěný“ (osseus). Termín zní: sēptum nāsī osseum. Pozn.: V anatomii nejsou žádná pevná pravidla o pořadí přívlastků, spíše zde platí úzus. Septum nasi osseum

13 Adjektiva 1. a 2. deklinace Příklady Příklad 4: Prostory mezi záprstními kostmi souhrnně nazýváme dosl. „mezikostní prostory metakarpu“. Latinský termín zní: Spatia interossea metacarpī Spatia interossea metacarpi

14 Adjektiva 1. a 2. deklinace Příklady Příklad 5: Prvních sedm žeber, která jsou spojena svými chrupavčitými úseky s hrudní kostí (sternum) nazýváme „žebra pravá“. Dalších pět žeber, která nemají přímé spojení s kostí hrudní nazýváme „žebra nepravá“. Latinské termíny znějí: Costae vērae Costae spuriae Costae verae Costae spuriae

15 Adjektiva 1. a 2. deklinace Řadové číslovky V anatomii se vyskytuje 12 hlavových nervů (nervī crāniālēs) 12 hrudních obratlů (vertebrae thōrācicae) 12 žeber (costae) Bude tedy stačit, když se naučíme řadové číslovky 1-12. Řadové číslovky se řídí zcela stejnými pravidly jako adjektiva 1. a 2. deklinace a mají stejné slovníkové tvary. 1.prvníprīmus, a, um 2.druhýsecundus, a, um 3.třetítertius, a, um 4.čtvrtýquārtus, a, um 5.pátýquīntus, a, um 6.šestýsextus, a, um 7.sedmýseptimus, a, um 8.osmýoctāvus, a, um 9.devátýnōnus, a, um 10.desátýdecimus, a, um 11.jedenáctýūndecimus, a, um 12.dvanáctýduodecimus, a, um

16 Adjektiva 1. a 2. deklinace Příklady Musculus longus colli Vertebra thoracica prima Vertebra thoracica secunda Vertebra thoracica tertia Příklad 6: Sval, který obloukovitě spojuje těla 2. – 5. krčního obratle s těly dolních krčních a horních hrudních obratlů, nazýváme „dlouhý sval krku.“ Dále pojmenujeme 1. – 3. hrudní obratel. Latinské termíny budou znít: Mūsculus longus collī Vertebra thōrācica prīma Vertebra thōrācica secunda Vertebra thōrācica tertia.

17 Adjektiva 1. a 2. deklinace Substantivizace adjektiv Proces, kdy z adjektiva vzniká nové substantivum. Ze spojení substantivum – adjektivum je vypuštěno substantivum a ze zbylého adjektiva se stává nové substantivum, které svým významem plně zahrnuje původní nezkrácenou dvojici. Stejný termín tak lze vyjádřit dvěma slovy (substantivum – adjektivum) nebo zkráceně pouze jedním (substantivizované adjektivum). Novému substantivu zůstává původní tvar, deklinace a rod. intestinum caecum caecum, ī, n. Slepé střevo:

18 Adjektiva 1. a 2. deklinace Substantivizace adjektiv Proces, kdy z adjektiva vzniká nové substantivum. Ze spojení substantivum – adjektivum je vypuštěno substantivum a ze zbylého adjektiva se stává nové substantivum, které svým významem plně zahrnuje původní nezkrácenou dvojici. Stejný termín tak lze vyjádřit dvěma slovy (substantivum – adjektivum) nebo zkráceně pouze jedním (substantivizované adjektivum). Novému substantivu zůstává původní tvar, deklinace a rod. Děje se tak zejména ve spojeních se substantivy: intestīnum, ī, n. (střevo) tunica, ae, f. (tkáňová vrstva, obal)

19 Adjektiva 1. a 2. deklinace Substantivizace adjektiv intestīnum caecum caecum, ī, n. slepé střevo intestīnum iēiūnumiēiūnum, ī,n. lačník intestīnum rēctumrēctum, ī, n. konečník intestīnum crassumcrassum, ī, n. tlusté střevo intestīnum sigmoīdeumsigmoīdeum, ī, n.esovitý tračník tunica mūcōsamūcōsa, ae, f. sliznice tunica coniūnctīvaconiūnctīva, ae, f. spojivka tunica intimaintima, ae, f. intima, vnitřní vrstva cévní stěny


Stáhnout ppt "Adjektiva 1. a 2. deklinace Jacques Dubois (Jacobus Sylvius), 1478 – 1555, jeden z tvůrců anatomického názvosloví."

Podobné prezentace


Reklamy Google