Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trauma: K traumatu dochází v případě takového vnějšího stimulu, který probouzí extrémní děs a šok, znamená bezprostřední prožívání ohrožení života nebo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trauma: K traumatu dochází v případě takového vnějšího stimulu, který probouzí extrémní děs a šok, znamená bezprostřední prožívání ohrožení života nebo."— Transkript prezentace:

1 Trauma: K traumatu dochází v případě takového vnějšího stimulu, který probouzí extrémní děs a šok, znamená bezprostřední prožívání ohrožení života nebo tělesné/psychické integrity Přináší prožitek bezmoci, nemožnosti úniku, nepochopitelnost K vývojovému traumatu dochází oproti šokovému traumatu v delším časovém úseku, často v období preverbálního vývoje, daný člověk si ho proto často není vědomý Je rozdíl mezi spouštěčem a příčinou traumatu/krize

2 Posttraumatická stresová porucha (PTSD)
V základu úzkostná porucha Nastává po prožití situace, která představuje těžký stres a těžkou emoční zátěž, přesahuje obvyklou lidskou zkušenost a byla by traumatizující pro většinu lidí Hlavní symptomy jsou posttraumatické flashbacky, vyhýbavé chování a nespecifické symptomy jako poruchy spánku, proměny nálad atd. Diagnóza se obvykle uděluje do šesti měsíců po traumatické události

3 Faktory ovlivňující trauma:
Událost samotná, délka, intenzita, frekvence Jednotlivec: věk, fyzické a duševní zdraví, odolnost vůči zátěži Životní kontext v době traumatu Zkušenosti z minulosti (úspěchy, selhání) Naučené dovednosti ke zvládání traumatogenních situací Důvěra v sebe a dostupnost zdrojů obrany (externí zdroje – soc. síť, interní zdroje)

4 Symptomy stažení, disociace včetně popření, pocit bezmocnosti
nadměrná dráždivost, ostražitost, hyperaktivita, stažení, disociace včetně popření, pocit bezmocnosti nutkavé znovuprožívání (flashbacky), nadměrná citlivost na světlo a zvuky, obtíže se spánkem, noční můry a strach ze tmy výkyvy nálad a energie, přehnané emoční reakce a úlekové reakce panika, úzkost, fobie

5 Symptomy II duševní prázdno nebo stavy zamlženosti vyhýbavé chování
přitahování nebezpečnými situacemi častý pláč zvýšená nebo snížená sexuální aktivita amnézie nebo zapomnětlivost neschopnost milovat, pečovat o druhé, navazovat kontakty strach z intimity strach ze smrti, ze zbláznění

6 Symptomy III neschopnost dodržet závazky
příliš velká nebo malá stydlivost neschopnost dodržet závazky chybějící nebo snížené emoční reagování chronická únava nebo nedostatek fyzické energie pocity izolace, odcizení

7 Traumatogenní podněty I
Ztráta rodiče nebo blízké osoby Sexuální a emoční zneužívání Fyzické týrání Zmizení někoho s absencí informací Odkrytí tabuizované informace Zanedbávání, deprivace Přepadení, únos, nasazení pout, přítomnost při násilném aktu

8 Traumatogenní podněty II
Neúmyslné zabití Trestný čin blízkého člověka Nevěra, rozchod, opuštění, rozvod, přetahování o dítě Přírodní katastrofy, požáry Nitroděložní trauma, porodní trauma Potrat, interrupce Iatrogenní traumatizace při informování pacienta

9 Traumatogenní podněty III
Choroby, vysoké teploty, náhodné otravy (febrilní křeče u dětí), ztráta orientace, zástava dechu Nehody, fyzické zranění Některé lékařské, chirurgické a stomatologické zákroky (trhání mandlí a další) Anestezie, narkóza Dlouhodobá nehybnost, fixace končetin Umírání, resp. pocit umírání Narušení intimity, dehumanizace (velké vizity?)

10 Porodní trauma Necitlivé zacházení s matkami během porodu v minulosti kritizuje Chvála: „Kam to vedlo a co si zažilo několik generací matek při porodu v osamění na nehostinných porodních sálech, pod nelaskavým tlakem profesionálů, nebylo u nás dosud reflektováno. Obáváme se, že u několika generací žen nalézáme známky posttraumatického stresového syndromu, který postihuje rozvoj mateřství po nejméně čtyři desetiletí“ (2006, str. 65).

11 Hospitalizovaní pacienti
úzkosti, změny nálad, tenze, snížená schopnost relaxovat regresivní chování, alexithymie, psychosomatické potíže příliš velký nebo nízký stud snížená schopnost plánovat a orientovat se na budoucnost abnormální citlivost na bolest (přecitlivělý nebo necitlivý) atypická nebo slabá reakce na psychiatrickou medikaci spíše nevědomý odpor k psychologické intervenci snížená schopnost dodržovat pravidla a zvládat zdravotní úkony hazardní chování, časté úrazy, sebepoškozování, deprivace, závislostní chování v minulosti dysfunkční rodina a blízké vztahy

12 Výzkumy - Delikvence - Časté úrazy, např. u dětí je narušena jemná a hrubá motorika, vnímání hloubky a vzdálenosti v prostoru. Alkoholismus, drogové závislosti Poruchy osobnosti - hraniční, impulzivní, dissociativní, narcistické, bipolární porucha - Narušené tělové schéma , zvýšená citlivost nebo necitlivost různých částí těla, sebepoškozování, prostituce Záněty, infekční onemocnění, Algický syndrom Roztroušená skleróza, Chronický únavový syndrom Polyartritida, Poruchy ledvin, Poruchy štítné žlázy, hormonální obtíže (např. těžký premenstruační syndrom) Astma, zažívací obtíže

13 Trauma a úrazovost Peterson et al. (Peterson, Chang, 2003, str. 65) popisují, že lidé s pesimistickým explanatorním stylem více vyhledávají potenciálně nebezpečené aktivity, nechovají se podle nich vždy „vyloženě bezmocně, spíše hloupě a neopatrně“, citují dále studii, pode které „byl potvrzen vztah mezi pesimistickým explanatorním stylem a zvýšenou mortalitou jako důsledkem náhodného traumatu“.

14 Generační přenos traumatu
Psychosomatika rodiny (Chvála, Trapková) Irene Bloomfield – passing of trauma to second or third generation of Jews surviving concentration camps Native americans: „Long walk“ of Navajo, „Wounded Knee terror“ WWII as a retraumatization of Germany after trauma of WWI.

15 Etické problémy Pacient je traumatizovaný svým onemocněním či zraněním, také díky životnímu a situačnímu kontextu , v jakém k tomu došlo. To však často není rozpoznáno zdravotníky a tento rozměr pacientova utrpení nebývá ošetřen, nepřistupuje se k respektem k jeho trápení. Traumatizace nebo retraumatizace v kontextu léčby, která není navíc ani rozpoznána jak zdravotníky, tak samotným pacientem. Problém falešné paměti


Stáhnout ppt "Trauma: K traumatu dochází v případě takového vnějšího stimulu, který probouzí extrémní děs a šok, znamená bezprostřední prožívání ohrožení života nebo."

Podobné prezentace


Reklamy Google