Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trauma: K traumatu dochází v případě takového vnějšího stimulu, který probouzí extrémní děs a šok, znamená bezprostřední prožívání ohrožení života nebo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trauma: K traumatu dochází v případě takového vnějšího stimulu, který probouzí extrémní děs a šok, znamená bezprostřední prožívání ohrožení života nebo."— Transkript prezentace:

1 Trauma: K traumatu dochází v případě takového vnějšího stimulu, který probouzí extrémní děs a šok, znamená bezprostřední prožívání ohrožení života nebo tělesné/psychické integrity K traumatu dochází v případě takového vnějšího stimulu, který probouzí extrémní děs a šok, znamená bezprostřední prožívání ohrožení života nebo tělesné/psychické integrity Přináší prožitek bezmoci, nemožnosti úniku, nepochopitelnost Přináší prožitek bezmoci, nemožnosti úniku, nepochopitelnost K vývojovému traumatu dochází oproti šokovému traumatu v delším časovém úseku, často v období preverbálního vývoje, daný člověk si ho proto často není vědomý K vývojovému traumatu dochází oproti šokovému traumatu v delším časovém úseku, často v období preverbálního vývoje, daný člověk si ho proto často není vědomý Je rozdíl mezi spouštěčem a příčinou traumatu/krize Je rozdíl mezi spouštěčem a příčinou traumatu/krize

2 Posttraumatická stresová porucha (PTSD) V základu úzkostná porucha V základu úzkostná porucha Nastává po prožití situace, která představuje těžký stres a těžkou emoční zátěž, přesahuje obvyklou lidskou zkušenost a byla by traumatizující pro většinu lidí Nastává po prožití situace, která představuje těžký stres a těžkou emoční zátěž, přesahuje obvyklou lidskou zkušenost a byla by traumatizující pro většinu lidí Hlavní symptomy jsou posttraumatické flashbacky, vyhýbavé chování a nespecifické symptomy jako poruchy spánku, proměny nálad atd. Hlavní symptomy jsou posttraumatické flashbacky, vyhýbavé chování a nespecifické symptomy jako poruchy spánku, proměny nálad atd. Diagnóza se obvykle uděluje do šesti měsíců po traumatické události Diagnóza se obvykle uděluje do šesti měsíců po traumatické události

3 Faktory ovlivňující trauma: Událost samotná, délka, intenzita, frekvence Událost samotná, délka, intenzita, frekvence Jednotlivec: věk, fyzické a duševní zdraví, odolnost vůči zátěži Jednotlivec: věk, fyzické a duševní zdraví, odolnost vůči zátěži Životní kontext v době traumatu Životní kontext v době traumatu Zkušenosti z minulosti (úspěchy, selhání) Zkušenosti z minulosti (úspěchy, selhání) Naučené dovednosti ke zvládání traumatogenních situací Naučené dovednosti ke zvládání traumatogenních situací Důvěra v sebe a dostupnost zdrojů obrany (externí zdroje – soc. síť, interní zdroje) Důvěra v sebe a dostupnost zdrojů obrany (externí zdroje – soc. síť, interní zdroje)

4 Symptomy nadměrná dráždivost, ostražitost, hyperaktivita, nadměrná dráždivost, ostražitost, hyperaktivita, stažení, disociace včetně popření, pocit bezmocnosti stažení, disociace včetně popření, pocit bezmocnosti nutkavé znovuprožívání (flashbacky), nutkavé znovuprožívání (flashbacky), nadměrná citlivost na světlo a zvuky, nadměrná citlivost na světlo a zvuky, obtíže se spánkem, noční můry a strach ze tmy obtíže se spánkem, noční můry a strach ze tmy výkyvy nálad a energie, přehnané emoční reakce a úlekové reakce výkyvy nálad a energie, přehnané emoční reakce a úlekové reakce panika, úzkost, fobie panika, úzkost, fobie

5 Symptomy II duševní prázdno nebo stavy zamlženosti duševní prázdno nebo stavy zamlženosti vyhýbavé chování vyhýbavé chování přitahování nebezpečnými situacemi přitahování nebezpečnými situacemi častý pláč častý pláč zvýšená nebo snížená sexuální aktivita zvýšená nebo snížená sexuální aktivita amnézie nebo zapomnětlivost amnézie nebo zapomnětlivost neschopnost milovat, pečovat o druhé, navazovat kontakty neschopnost milovat, pečovat o druhé, navazovat kontakty strach z intimity strach z intimity strach ze smrti, ze zbláznění strach ze smrti, ze zbláznění

6 Symptomy III příliš velká nebo malá stydlivost příliš velká nebo malá stydlivost neschopnost dodržet závazky neschopnost dodržet závazky chybějící nebo snížené emoční reagování chybějící nebo snížené emoční reagování chronická únava nebo nedostatek fyzické energie chronická únava nebo nedostatek fyzické energie pocity izolace, odcizení pocity izolace, odcizení

7 Traumatogenní podněty I Ztráta rodiče nebo blízké osoby Ztráta rodiče nebo blízké osoby Sexuální a emoční zneužívání Sexuální a emoční zneužívání Fyzické týrání Fyzické týrání Zmizení někoho s absencí informací Zmizení někoho s absencí informací Odkrytí tabuizované informace Odkrytí tabuizované informace Zanedbávání, deprivace Zanedbávání, deprivace Přepadení, únos, nasazení pout, přítomnost při násilném aktu Přepadení, únos, nasazení pout, přítomnost při násilném aktu

8 Traumatogenní podněty II Neúmyslné zabití Neúmyslné zabití Trestný čin blízkého člověka Trestný čin blízkého člověka Nevěra, rozchod, opuštění, rozvod, přetahování o dítě Nevěra, rozchod, opuštění, rozvod, přetahování o dítě Přírodní katastrofy, požáry Přírodní katastrofy, požáry Nitroděložní trauma, porodní trauma Nitroděložní trauma, porodní trauma Potrat, interrupce Potrat, interrupce Iatrogenní traumatizace při informování pacienta Iatrogenní traumatizace při informování pacienta

9 Traumatogenní podněty III Choroby, vysoké teploty, náhodné otravy (febrilní křeče u dětí), ztráta orientace, zástava dechu Choroby, vysoké teploty, náhodné otravy (febrilní křeče u dětí), ztráta orientace, zástava dechu Nehody, fyzické zranění Nehody, fyzické zranění Některé lékařské, chirurgické a stomatologické zákroky (trhání mandlí a další) Některé lékařské, chirurgické a stomatologické zákroky (trhání mandlí a další) Anestezie, narkóza Anestezie, narkóza Dlouhodobá nehybnost, fixace končetin Dlouhodobá nehybnost, fixace končetin Umírání, resp. pocit umírání Umírání, resp. pocit umírání Narušení intimity, dehumanizace (velké vizity?) Narušení intimity, dehumanizace (velké vizity?)

10 Porodní trauma Necitlivé zacházení s matkami během porodu v minulosti kritizuje Chvála: „Kam to vedlo a co si zažilo několik generací matek při porodu v osamění na nehostinných porodních sálech, pod nelaskavým tlakem profesionálů, nebylo u nás dosud reflektováno. Obáváme se, že u několika generací žen nalézáme známky posttraumatického stresového syndromu, který postihuje rozvoj mateřství po nejméně čtyři desetiletí“ (2006, str. 65).

11 Hospitalizovaní pacienti úzkosti, změny nálad, tenze, snížená schopnost relaxovat úzkosti, změny nálad, tenze, snížená schopnost relaxovat regresivní chování, alexithymie, psychosomatické potíže regresivní chování, alexithymie, psychosomatické potíže příliš velký nebo nízký stud příliš velký nebo nízký stud snížená schopnost plánovat a orientovat se na budoucnost snížená schopnost plánovat a orientovat se na budoucnost abnormální citlivost na bolest (přecitlivělý nebo necitlivý) abnormální citlivost na bolest (přecitlivělý nebo necitlivý) atypická nebo slabá reakce na psychiatrickou medikaci atypická nebo slabá reakce na psychiatrickou medikaci spíše nevědomý odpor k psychologické intervenci spíše nevědomý odpor k psychologické intervenci snížená schopnost dodržovat pravidla a zvládat zdravotní úkony snížená schopnost dodržovat pravidla a zvládat zdravotní úkony hazardní chování, časté úrazy, sebepoškozování, deprivace, závislostní chování v minulosti hazardní chování, časté úrazy, sebepoškozování, deprivace, závislostní chování v minulosti dysfunkční rodina a blízké vztahy dysfunkční rodina a blízké vztahy

12 Výzkumy - Delikvence - Delikvence - Časté úrazy, např. u dětí je narušena jemná a hrubá motorika, vnímání hloubky a vzdálenosti v prostoru. -Alkoholismus, drogové závislosti - Poruchy osobnosti - hraniční, impulzivní, dissociativní, narcistické, bipolární porucha - Narušené tělové schéma, zvýšená citlivost nebo necitlivost různých částí těla, sebepoškozování, prostituce -Záněty, infekční onemocnění, Algický syndrom - Roztroušená skleróza, Chronický únavový syndrom - Polyartritida, Poruchy ledvin, -Poruchy štítné žlázy, hormonální obtíže (např. těžký premenstruační syndrom) -Astma, zažívací obtíže

13 Trauma a úrazovost Peterson et al. (Peterson, Chang, 2003, str. 65) popisují, že lidé s pesimistickým explanatorním stylem více vyhledávají potenciálně nebezpečené aktivity, nechovají se podle nich vždy „vyloženě bezmocně, spíše hloupě a neopatrně“, citují dále studii, pode které „byl potvrzen vztah mezi pesimistickým explanatorním stylem a zvýšenou mortalitou jako důsledkem náhodného traumatu“.

14 Generační přenos traumatu Psychosomatika rodiny (Chvála, Trapková) Irene Bloomfield – passing of trauma to second or third generation of Jews surviving concentration camps Native americans: „Long walk“ of Navajo, „Wounded Knee terror“ WWII as a retraumatization of Germany after trauma of WWI.

15 Etické problémy Pacient je traumatizovaný svým onemocněním či zraněním, také díky životnímu a situačnímu kontextu, v jakém k tomu došlo. To však často není rozpoznáno zdravotníky a tento rozměr pacientova utrpení nebývá ošetřen, nepřistupuje se k respektem k jeho trápení. Traumatizace nebo retraumatizace v kontextu léčby, která není navíc ani rozpoznána jak zdravotníky, tak samotným pacientem. Problém falešné paměti


Stáhnout ppt "Trauma: K traumatu dochází v případě takového vnějšího stimulu, který probouzí extrémní děs a šok, znamená bezprostřední prožívání ohrožení života nebo."

Podobné prezentace


Reklamy Google