Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpřesňuje měření intimo-mediální tloušťky společné karotidy predikci kardiovaskulárního rizika u osob s hypertenzí? Robert Holaj Materiálně technická základna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpřesňuje měření intimo-mediální tloušťky společné karotidy predikci kardiovaskulárního rizika u osob s hypertenzí? Robert Holaj Materiálně technická základna."— Transkript prezentace:

1 Zpřesňuje měření intimo-mediální tloušťky společné karotidy predikci kardiovaskulárního rizika u osob s hypertenzí? Robert Holaj Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze, reg. č. CZ.2.16/3.1.00/24012 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 WWW.OPPK.CZ Měření intimo-mediální tloušťky (IMT)

3 WWW.OPPK.CZ Histologická klasifikace rozvoje, progrese a regrese aterosklerotických lézí Nástup změn Složení nebo hlavní mechanismy růstu Typ léze Od 1. dekády Zvýšení makrofágů, izolované pěnové buňky I↓ Více intracelulárních lipidů v makrofázích a buňkách hladkého svalu II↓ Od 3. dekády Izolované shlukování extracelulárních lipidů III↓ Změny II. typu a jádra extracelulárních lipidů IV↓ Od 4. dekády Zvýšení buněk hladkých svalů a kolagenu V↓ Trombotická depozita, hematomy a fisury VI Stary et al. Circulation 1995;92:1355-1374

4 WWW.OPPK.CZ Současné klinické využití měření IMT 1.Odraz působení kardiovaskulárních rizikových faktorů: (Věk, hypertenze, kouření, dyslipidémie, diabetes mellitus a inzulinová rezistence, obezita, poruchy hemokoagulace, oxidační stres, genové polymorfismy, socio-ekonomické faktory, hormonální nadprodukce…) 2.Ukazatel generalizované aterosklerózy: (Symptomatická koronární nemoc, ateroskleróza periferních cév a aorty) 3.Ukazatel regrese aterosklerózy (lékové studie): Hypolipidemická a antihypertenzní léčba 4.Prediktivní faktor kardiovaskulárního rizika: (Progrese koronární nemoci a rizika náhlé smrti, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin)

5 WWW.OPPK.CZ Současné klinické využití měření IMT 1.Odraz působení kardiovaskulárních rizikových faktorů: (Věk, hypertenze, kouření, dyslipidémie, diabetes mellitus a inzulinová rezistence, obezita, poruchy hemokoagulace, oxidační stres, genové polymorfismy, socio-ekonomické faktory, hormonální nadprodukce…) 2.Ukazatel generalizované aterosklerózy: (Symptomatická koronární nemoc, ateroskleróza periferních cév a aorty) 3.Ukazatel regrese aterosklerózy (lékové studie): Hypolipidemická a antihypertenzní léčba 4.Prediktivní faktor kardiovaskulárního rizika: (Progrese koronární nemoci a rizika náhlé smrti, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin)

6 WWW.OPPK.CZ Ztluštění stěny karotid u prim.hyperaldosteronismu Holaj R. et al. J Hypertens 2007;25:1451-7 p<0,001 p<0,05 p<0,01 adventicie lumen IMT

7 WWW.OPPK.CZ Současné klinické využití měření IMT 1.Odraz působení kardiovaskulárních rizikových faktorů: (Věk, hypertenze, kouření, dyslipidémie, diabetes mellitus a inzulinová rezistence, obezita, poruchy hemokoagulace, oxidační stres, genové polymorfismy, socio-ekonomické faktory, hormonální nadprodukce…) 2.Ukazatel generalizované aterosklerózy: (Symptomatická koronární nemoc, ateroskleróza periferních cév a aorty) 3.Ukazatel regrese aterosklerózy (lékové studie): Hypolipidemická a antihypertenzní léčba 4.Prediktivní faktor kardiovaskulárního rizika: (Progrese koronární nemoci a rizika náhlé smrti, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin)

8 WWW.OPPK.CZ Regrese aterosklerózy ?

9 WWW.OPPK.CZ Efekt antihypertenzní léčby na změny IMT Akronym studie PopulacePočet nem. LéčbaDoba sled. Efekt na IMT MIDAShypertenze883 isradipin vs. HCTZ 3 roky nevýznamný VHAShypertenze456 verapamil SR vs. chlortalidon 4 roky ↓ progrese IMT s verapamilem INSIGHThypertenze439 nifedipin GITS v.s. HCTZ + amilorid 2-4 roky regrese IMT s nifedipinem PREVENTICHS825 amlodipin vs. placebo 3 roky regrese IMT PART2ICHS/ICHDK/CMP617 ramipril vs. placebo 4 roky nevýznamný SECUREICHS/ICHDKCMP/DM732 ramipril 2,5 nebo 10 mg v.s. placebo 4,5 let ↓ progrese IMT s 10 mg ramiprilu ELSAhypertenze2250 lacidipin vs. placebo 4 roky ↓ progrese IMT Linhart et al. Postgrad Med 2001, 983-990 MIDAS = Multicenter Isradipine Diuretic Atherosclerosis Study, VHAS = Verapamil in Hypertension Atherosclerosis Study INSIGHT = Intervention as a Goal in Hypertension Treatment, PREVENT = The Prospective Randomized Evaluation of the Vascular Effects of Norvasc Trial, PART 2 = Prevention of Atherosclerosis with Ramipril Trial, SECURE = Study of Evaluate Carotid Ultrasound Changes in Treatment Patients with Ramipril or Vitamin E, ELSA = European Lacidipine Study on Atherosclerosis

10 WWW.OPPK.CZ Změna IMT u placebem kontrolovaných studií s antihypertenzívní léčbou kalciovými antagonisty a inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu Simon A et al.: Journal of Hypertension 2002;20:159-169

11 WWW.OPPK.CZ Současné klinické využití měření IMT 1.Odraz působení kardiovaskulárních rizikových faktorů: (Věk, hypertenze, kouření, dyslipidémie, diabetes mellitus a inzulinová rezistence, obezita, poruchy hemokoagulace, oxidační stres, genové polymorfismy, socio-ekonomické faktory, hypertrofie levé komory srdeční…) 2.Ukazatel generalizované aterosklerózy: (Symptomatická koronární nemoc, ateroskleróza periferních cév a aorty) 3.Ukazatel regrese aterosklerózy (lékové studie): Hypolipidemická a antihypertenzní léčba 4.Prediktivní faktor kardiovaskulárního rizika: (Progrese koronární nemoci a rizika náhlé smrti, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin)

12 WWW.OPPK.CZ Relativní riziko koronární příhody Počet příhod5 6 11 2 Počet mužů 608 257 386 37 Relativní riziko IM podle IMT karotid (KIHD Study)

13 WWW.OPPK.CZ Relativní riziko IM nebo iktu podle kvintilů IMT společné karotidy ve studii CHS O’Leary DH et al.: NEJM 1999;340:14-22

14 WWW.OPPK.CZ Reklasifikace KV rizika ve studii APROS Cuspidi et al., J Hypertens 2002; 20: 1307-1315 81.3%81.3% 18.7%18.7% 53.2%53.2% 35.7%35.7% 11.1%11.1% * * Po echokardiografii a ultrazvuku karotid * Po echokardiografii a ultrazvuku karotid

15 WWW.OPPK.CZ

16

17

18 Studie zařazené do 10-letého sledování Bots ML et al. Hypertension. 2014;63:1173-1181

19 WWW.OPPK.CZ Net reclassification improvement

20 WWW.OPPK.CZ Síťové reklasifikační tabulky FRS – Framinghamské rizikové skóre Bots ML et al. Hypertension. 2014;63:1173-1181 správně posun chybně chybně posun správně Pacienti se středním rizikem 10-20%: NRI = 5,6 % (95% CI 1,6–10,4)

21 WWW.OPPK.CZ Stratifikace celkového KV rizika podle TK a prevalence RF Mancia G et al. J Hypertens 2013; 31:1281–1357

22 WWW.OPPK.CZ Pravděpodobnost úmrtí na KVO v následujících 10 letech Filipovský J et al. Vnitř Lék 2012; 58: 1-17

23 WWW.OPPK.CZ Závěr  USE-IMT je dnes největší a nejreprezentativnější publikovaná metaanalýza přidané hodnoty měření IMT společné karotidy založená na datech individuálních účastníků v predikci kardiovaskulárních příhod.  Paušální měření průměrné hodnoty IMT společné karotidy u všech jedinců s vyšším krevním tlakem nepředstavuje žádnou přidanou hodnotu ke zlepšení predikce kardiovaskulárního rizika.  Vhodná pouze pro jedince, kteří se nacházejí ve středním riziku, představuje sice malou, ale statisticky významnou přidanou hodnotu.

24 WWW.OPPK.CZ Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zpřesňuje měření intimo-mediální tloušťky společné karotidy predikci kardiovaskulárního rizika u osob s hypertenzí? Robert Holaj Materiálně technická základna."

Podobné prezentace


Reklamy Google