Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014 Výukový materiál GE 02 - 52 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014 Výukový materiál GE 02 - 52 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."— Transkript prezentace:

1 2014 Výukový materiál GE 02 - 52 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt je spolufinancován ESF a SR ČR

2 GONOSOMÁLNÍ DĚDIČNOST  dědičnost znaků, jejichž geny jsou umístěny na pohlavních chromozomech (v heterologní části chromozomu)

3 POHLAVNÍ CHROMOZOMY  chromozom X  chromozom Y www.uni-heidelberg.de/presse/news05/2501genetisch.html

4 POHLAVNÍ CHROMOZOMY  chromozom Y mnohem menší než X  velká heterologní část chromozomu X tvoří zvláštní vazbovou skupinu = dědičnost úplně vázaná na pohlaví  geny na malém homologickém úseku obou chromozomů podléhají synapsi  může probíhat crossing over > dědičnost jako autozomální geny = dědičnost neúplně vázaná na pohlaví

5 POHLAVNÍ CHROMOZOMY  geny ležící v heterologickém úseku chromozomu Y určují znaky holandrické, např. nadměrné ochlupení ušního boltce  geny nesené chromozomem Y se předávají pouze samcům (heterogametické pohlaví) > vykazují dědičnost přímou  geny ležící v heterologickém úseku chromozomu X vykazují tzv. X - chromozomální dědičnost

6 SHRNUTÍ  na gonozomech rozlišujeme úseky heterologické a úseky homologické.  heterologické úseky:  určují znaky úplně pohlavně vázané  Homologické úseky:  určují znaky neúplně pohlavně vázané, tzn. platí zde Mendelovy zákony  neúplně pohlavně vázané znaky jsou určeny geny ležícími v homologických úsecích chromozomů (např. barvoslepost,slepota)  pro tyto geny platí stejná pravidla jako pro geny autozomální.

7 GENY ÚPLNĚ VÁZANÉ NA POHLAVÍ  leží na heterologní části chromozomu X  velký počet genů  geny, jejichž recesivní alely způsobují:  hemofilii  daltonismus  chybění potních žlázek (anhydrotická ektodermální dyzplazie)  svalová dystrofie

8 HEMOFILIE  genotyp zdravé ženy: XX >> obě dominantní alely  genotyp přenašečky: Xx >> má na jednom chromozomu dominantní alelu a na druhém recesivní defektní alelu  >> je sice zdravá, ale může přenášet defekt do další generace na syny  genotyp nemocné ženy: xx >> na obou X chromozomech defektní alely

9 HEMOFILIE  v genotypu muže je pouze jeden X chromozom, alely na něm uložené nemají své párové protějšky = hemizygotní organismus  tyto alely se projeví vždy ve fenotypu  genotyp zdravého muže: XY  genotyp nemocného muže: xY

10 DĚDIČNOST KŘÍŽEM  od postiženého otce zdědí defekt dcery  matka přenašečka přenáší chorobu na své syny  = dědičnost křížem  typická pro geny úplně vázané na pohlaví  nápadný rozdíl v četnosti výskytu chorob mezi pohlavími > mnohem častější výskyt u jedinců typu XY než u jedinců XX  geny lokalizované na heterologní části chromozomu Y nemají v genotypech XY svoji párovou alelu, organismus je pro ně hemizygotní > mohou se projevit jen u pohlaví XY

11 CHROMOZOM Y  u savců bývá malý  málo genů  klíčový gen SRY  ovlivňuje:  produkci samčího hormonu  zrání spermií  takovéto geny mají dědičnost přímou z otce na syna = holandrická dědičnost

12 DĚDIČNOST POHLAVÍM OVLÁDANÁ  znaky, jejichž geny jsou uložené na autozomech  projeví se v závislosti na přítomnosti pohlavních hormonů ve fenotypu u obou pohlaví různě  tvorba většiny sekundárních pohlavních znaků  předčasná plešatost

13 DĚDIČNOST POHLAVÍM OVLÁDANÁ  předčasná plešatost  za předčasnou plešatost odpovídá alela P  u mužů:  se projevuje v homozygotně dominantní i heterozygotní konstituci  muži PP i Pp jsou plešatí, pp nikoliv  ženy :  mají tuto kosmetickou vadu jen při genotypu PP  ženy pp a Pp mají vlasy normální

14

15

16  Příklad 1.  Otec i syn jsou barvoslepí, zatímco matka rozlišuje barvy normálně.  Je správné, řekneme – li, že syn zdědil tuto dědičnou vadu zraku po otci ?  Recesivní alela, podmiňující daltonismus, leží v nehomologickém úseku chromozomu X.  Příklad 2.  Dcera barvoslepého otce se provdá za muže, jehož otec byl rovněž daltonik.  Žena i muž však daltonismem netrpí.  Jaké budou jejich děti ?  Recesivní alela, podmiňující daltonismus, leží v nehomologickém úseku chromozomu X.

17  CHALUPOVÁ-KARLOVSKÁ, Vlastimila. Obecná biologie: středoškolská učebnice : evoluce, biologie buňky, genetika : s 558 řešenými testovými otázkami. 2., opr. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2010, 206 s. ISBN 978-80-7182-282-0


Stáhnout ppt "2014 Výukový materiál GE 02 - 52 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."

Podobné prezentace


Reklamy Google