Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regulace dýchání a její změny. Terminologie o Respirace - dýchání, výměna plynů o Ventilace - výměna vzduchu mezi okolním vzduchem a plícemi (alveoly)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regulace dýchání a její změny. Terminologie o Respirace - dýchání, výměna plynů o Ventilace - výměna vzduchu mezi okolním vzduchem a plícemi (alveoly)"— Transkript prezentace:

1 Regulace dýchání a její změny

2 Terminologie o Respirace - dýchání, výměna plynů o Ventilace - výměna vzduchu mezi okolním vzduchem a plícemi (alveoly) o Eupnoe - normální dýchání o Dyspnoe - pocit nedostatku vzduchu, dušnost o Ortopnoe - klidová dušnost vynucující zaujetí polohy vsedě či vestoje

3 Terminologie o Mrtvý dýchací prostor - prostor, kde nedochází k výměně plynů v dýchacím systému o anatomický mrtvý dýchací prostor o funkční mrtvý dýchací prostor

4 Funkce respiračního systému o výměna dýchacích plynů mezi organismem a prostředím a udržování jejich parciálních tlaků na úrovni odpovídající metabolickým požadavkům organismu o metabolické : udržování acidobazické rovnováhy, termoregulační, endokrinní, atd. o fonační funkce (mluvení)

5 Dýchání o Ventilace - výměna plynů mezi organismem (plicními alveoly) a okolím orespirační pumpa (hrudní koš, bránice, ostatní inspirační svaly, pleura) o Inspirace - aktivní děj o Expirace - děj pasivní ozávisí na poddajnosti hrudní stěny, podtlaku v hrudníku, poddajnosti plic, povrchovém napětí plic, odporu dýchacích cest, velikosti mrtvého dýchacího prostoru a funkci dýchacích svalů o Perfuze - prokrvení plic (alveolů) o Difuze - výměna plynů mezi alveoly a krví o Vnitřní dýchání – výměna plynů mezi krví a tkáněmi

6 Řízení dýchání o Nervové (dýchací centra a nervové vlivy) o Řízení humorální (zpětné vazby přes centrální a periferní chemoreceptory) oPři eupnoe trvá inspirace 1-2 s a pasivní výdech 2-3 s, případně déle oKlidová dechová frekvence je 12 - 16/min

7 Nervová regulace dýchání Centra v prodloužené míše - skupiny buněk, jejichž aktivita je spjatá s řízením dýchání o Dorzální skupina jader (DRG) – o Ventrální skupina jader (VRG)

8 Nervová regulace dýchání Centra v mozkovém kmeni (pontu) o Pneumotaktické centrum o Apneustické centrum

9 Chemická regulace dýchání  Centrální chemoreceptory určeny k průběžnému monitorování P a CO 2  Periferní chemoreceptory hlavní receptory monitorující hypoxémii monitorují pH reagují na změny koncentrace draslíku v plazmě minimálně reagují na P a CO 2

10 Ventilační odpověď na akutní hyperkapnii oVentilační odpověď se zvyšuje postupně do 5% CO 2 ve vdechovaném vzduchu oNad 5% CO 2 ventilace se zvyšuje dramaticky oJakmile se zvýší koncentrace CO 2 ve vzduchu na 20 % a více, akutně se utlumí aktivita dechových center i aktivita CNS - vzniká CO 2 narkóza

11 Ventilační odpověď na akutní hypoxii oReakce na hypoxii ( při zachovaném p a CO 2 ) je relativně malá a je velmi variabilní oZprostředkovaná periferními chemoreceptory odokud p a O 2 neklesne pod 60 torr, ventilace se nezmění opo dosažení 60 torr se ventilace prudce zvýší

12 Ventilační odpověď na kombinované akutní změny o Hypoxie s hyperkapnií = asfyxie, hyperkapnická respirační insuficience o Hypoxie s hypokapnií = plicní embolizace: ozvýšení ventilace jako odpověď na hypoxémii snižuje p a CO 2, což omezí další prohlubování ventilace ojestliže p a O 2 klesne pod ~50 torr, převáží hypoxický „drive“ nad vlivem hypokapnie a respirační odpověď se zvyšuje neomezeně

13 Poruchy regulace dýchání Apnoe – zástava dýchání oPříčiny: opodání některých sedativ nebo narkotik oporuchy inervace dýchacích svalů (přetětí motorických nervů) oporucha příslušného α-motoneuronu nebo nervosvalové ploténky (kurare, myastenia gravis) Apnoická pauza vzniká nejčastěji ve spánku oProud vzduchu sníží o více než 80% na dobu delší než 10 sekund oMůže vzniknout jako centrální porucha (přechodné snížení aktivity dýchacích center na úrovni mozkového kmene) – chybí dechové úsilí i proud vzduchu o Periferní (obstruktivní) apnoická pauza je způsobena ochabnutím svalů v horních dýchacích cestách a jejich uzavřením Důsledky : ochronicky zvýšená aktivita sympatiku (hypertenze, poruchy metabolismu cukru a tuků, riziko ICHS) oplicní hypertenze

14 Poruchy regulace dýchání o Ataktické dýchání (Biotovo) = náhodně se střídají mělké a hluboké nádechy a apnoické pauzy o různé délce oNejčastější příčina - porucha nervových drah traumatem, krvácením nebo kompresí způsobenou krvácením do cerebella nebo pontu o Apneustické dýchání = zástava dýchání v nádechu (2 -3 sek), než začne výdech oPříčina - poškození dolní části pontu (porucha apneustického centra)

15 Poruchy regulace dýchání o Cheyne – Stokesovo dýchání = periodické, typické postupným klesáním hloubky nádechu až k zástavě dechu (apnoi) a pak postupným prohlubováním dechu oZměna hloubky dýchání je dána sníženou citlivostí respiračních center k pCO2 oPříčina: hypoxie nebo ischemie prodložené míchy z různých příčin (například selhávání srdce) o Kussmaulovo (acidotické) dýchání = důsledek metabolické acidózy organismu oZpůsobeno aktivací periferních chemoreceptorů vodíkovým iontem

16 Literatura a obrázky o Nečas, E. (2000). Obecná patologická fyziologie. Praha, Karolinum o Nečas, E. (2003). Patologická fyziologie orgánových systémů. Praha, Karolinum o McCance, K. L. (2001). Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults & Children. Elsevier Health Sciences o Silbernagl, S. (2009). Color Atlas of Pathophysiology. Thieme Medical Publishers oInternetové zdroje


Stáhnout ppt "Regulace dýchání a její změny. Terminologie o Respirace - dýchání, výměna plynů o Ventilace - výměna vzduchu mezi okolním vzduchem a plícemi (alveoly)"

Podobné prezentace


Reklamy Google