Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výuka jako řízená socializace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výuka jako řízená socializace"— Transkript prezentace:

1 Výuka jako řízená socializace
Komponenty výuky - výukoví aktéři

2 Pedagogická psychologie
Zabývá se se člověkem / osobností v edukačním procesu (tedy v procesu výchovy a vzdělávání. Zkoumá, jak člověk edukační požadavky / nároky zvládá, jak překonává potíže které při tom vznikají. Závažným tématem pedagogické psychologie je výuka: učitelovo vyučování a žákovo učení se, obé ve vzájemném prolnutí. Analyzuje vnější a vnitřní činitele účinné / efektivní výuky a její aktéry, učitele a žáky.

3 Základní komponenty výuky / vnější činitelé výuky
Učivo, stanovující její obsah. Cíle, stanovující její společenský účel i motivační závažnost pro žáka. Metody, metodické strategie, stanovující postupy vedoucí k dosažení cílů. Hodnocení, stanovující dosahovanou kvalitu výuky.

4 Základní komponenty výuky / Vnitřní činitelé výuky
Schopnosti Motivační sféra osobnosti Emoce spojené s výukou Poznávací styly Osvojená poznávací výbava Charakteristiky osobnosti pojící se k žákovu Já

5 Komponenty výuky - UČIVO
Znaky učiva // relevantnost, adekvátnost, systémovost, kvalifikační význam, diskurzivní valence. Podoby učiva – fáze jeho výukové aktualizace //od fáze projektové k fázi interiorizační a aplikační. Komplexní kvalita učiva. Pamatetry osvojitelnosti učiva // rozsáhlost, srozumitelnost, zajímavost, výstavba, náročnost.

6 Komponenty výuky - CÍLE
Komponenty výukového cíle. Způsoby práce s cíli // od učitelova záměru co je třeba probrat k žákově aktivní participaci na formulaci cílů. Druhy cílů // z hledisek konkrétnosti, času, komplexity. Aktivační důraz v práci s cíli.

7 Komponenty výuky – VÝUKOVÉ METODY A METODY A STRATEGIE
Od výuky transmisivní k výuce komplexní edukační péče //KEP. Od výuky diskriminačně selektující k výuce integrující, inkluzivní Od výuky autoritářské k výuce tvůrčí spoluúčasti. Od výuky uzavřené k výuce otevřené.

8 Komponenty výuky - HODNOCENÍ
Úskalí a pochybení při hodnocení žáků. Zásady hodnocení (zásada vnitřního přijetí hodnocení, přeměny hodnocení v sebehodnocení, organického včleňování hodnocení do průběhu výuky). Zřetel ke třem normám hodnocení ( norma sociáolně srovnávací, kriteriální, individuální). Druhy hodnocení (slovní, číselné…; explicitní vs. implicitní; komunikativní vs. autoritářské …).


Stáhnout ppt "Výuka jako řízená socializace"

Podobné prezentace


Reklamy Google