Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výuka jako řízená socializace Komponenty výuky - výukoví aktéři.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výuka jako řízená socializace Komponenty výuky - výukoví aktéři."— Transkript prezentace:

1 Výuka jako řízená socializace Komponenty výuky - výukoví aktéři

2 Pedagogická psychologie  Zabývá se se člověkem / osobností v edukačním procesu (tedy v procesu výchovy a vzdělávání.  Zkoumá, jak člověk edukační požadavky / nároky zvládá, jak překonává potíže které při tom vznikají.  Závažným tématem pedagogické psychologie je výuka: učitelovo vyučování a žákovo učení se, obé ve vzájemném prolnutí.  Analyzuje vnější a vnitřní činitele účinné / efektivní výuky a její aktéry, učitele a žáky.

3 Základní komponenty výuky / vnější činitelé výuky  Učivo, stanovující její obsah.  Cíle, stanovující její společenský účel i motivační závažnost pro žáka.  Metody, metodické strategie, stanovující postupy vedoucí k dosažení cílů.  Hodnocení, stanovující dosahovanou kvalitu výuky.

4 Základní komponenty výuky / Vnitřní činitelé výuky  Schopnosti  Motivační sféra osobnosti  Emoce spojené s výukou  Poznávací styly  Osvojená poznávací výbava  Charakteristiky osobnosti pojící se k žákovu Já

5 Komponenty výuky - UČIVO  Znaky učiva // relevantnost, adekvátnost, systémovost, kvalifikační význam, diskurzivní valence.  Podoby učiva – fáze jeho výukové aktualizace //od fáze projektové k fázi interiorizační a aplikační.  Komplexní kvalita učiva.  Pamatetry osvojitelnosti učiva // rozsáhlost, srozumitelnost, zajímavost, výstavba, náročnost.

6 Komponenty výuky - CÍLE  Komponenty výukového cíle.  Způsoby práce s cíli // od učitelova záměru co je třeba probrat k žákově aktivní participaci na formulaci cílů.  Druhy cílů // z hledisek konkrétnosti, času, komplexity.  Aktivační důraz v práci s cíli.

7 Komponenty výuky – VÝUKOVÉ METODY A METODY A STRATEGIE  Od výuky transmisivní k výuce komplexní edukační péče //KEP.  Od výuky diskriminačně selektující k výuce integrující, inkluzivní  Od výuky autoritářské k výuce tvůrčí spoluúčasti.  Od výuky uzavřené k výuce otevřené.

8 Komponenty výuky - HODNOCENÍ  Úskalí a pochybení při hodnocení žáků.  Zásady hodnocení (zásada vnitřního přijetí hodnocení, přeměny hodnocení v sebehodnocení, organického včleňování hodnocení do průběhu výuky).  Zřetel ke třem normám hodnocení ( norma sociáolně srovnávací, kriteriální, individuální).  Druhy hodnocení (slovní, číselné…; explicitní vs. implicitní; komunikativní vs. autoritářské …).


Stáhnout ppt "Výuka jako řízená socializace Komponenty výuky - výukoví aktéři."

Podobné prezentace


Reklamy Google