Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Termické úrazy ©MUDr Eva Šimánková KAR - FNKV. Popálenina Je jedno z nejzávažnějších poranění, které vzniká ůčinkem tepla na organismus. Je jedno z nejzávažnějších.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Termické úrazy ©MUDr Eva Šimánková KAR - FNKV. Popálenina Je jedno z nejzávažnějších poranění, které vzniká ůčinkem tepla na organismus. Je jedno z nejzávažnějších."— Transkript prezentace:

1 Termické úrazy ©MUDr Eva Šimánková KAR - FNKV

2 Popálenina Je jedno z nejzávažnějších poranění, které vzniká ůčinkem tepla na organismus. Je jedno z nejzávažnějších poranění, které vzniká ůčinkem tepla na organismus. Funkce kůže: Funkce kůže: Udržuje tělesnou teplotu Udržuje tělesnou teplotu Zabraňuje ztrátám tekutin Zabraňuje ztrátám tekutin Je exkreční orgán Je exkreční orgán Senzorický orgán Senzorický orgán Zajišťuje obranu proti infekci Zajišťuje obranu proti infekci Určuje identitu jedince Určuje identitu jedince Kůže je největší orgán těla- 1,8 m2 tělesného povrchu u dospělého. Kůže je největší orgán těla- 1,8 m2 tělesného povrchu u dospělého.

3

4 Závažnost úrazu je dána několika faktory l. Mechanismus úrazu l. Mechanismus úrazu 2. Okolnosti úrazu 2. Okolnosti úrazu 3. Rozsah popálení 3. Rozsah popálení 4. Stupeň popálení 4. Stupeň popálení 5. Sdružená poranění 5. Sdružená poranění 6. Věk + přidružené choroby 6. Věk + přidružené choroby 7. První pomoc 7. První pomoc 8. Způsob transportu 8. Způsob transportu 9. Doba do zahájení léčby 9. Doba do zahájení léčby

5 Mechanismus úrazu Vždy jde o přenos tepelné energie buď přímým vedením nebo elektromagnetickým zářením.Na konečné poškození má vliv řada faktorů např. vodivost tkání, pigmentace, ochlupení, prokrvení tkání, celkový obsah vody v tkáních apod. Vždy jde o přenos tepelné energie buď přímým vedením nebo elektromagnetickým zářením.Na konečné poškození má vliv řada faktorů např. vodivost tkání, pigmentace, ochlupení, prokrvení tkání, celkový obsah vody v tkáních apod. A. Hoření - v uzavřeném prostoru / vždy podezření na inhalační postižení !!! / A. Hoření - v uzavřeném prostoru / vždy podezření na inhalační postižení !!! / - v otevřeném prostoru - v otevřeném prostoru B. Opaření - politím B. Opaření - politím - pádem do horké tekutiny - pádem do horké tekutiny C. Působení kyselin a louhů C. Působení kyselin a louhů D. Účinek elektrického proudu D. Účinek elektrického proudu E. Působení nízkých teplot E. Působení nízkých teplot F. Působení jiných energií / atomová, rtg, radiové apod./ F. Působení jiných energií / atomová, rtg, radiové apod./

6 Okolnosti úrazu Jakákoliv tělesná námaha často spojená s hašením,stěhováním, útěk, pobíhání, panika velmi stupňuje šokové mechanismy. Pracující svaly totiž ubírají ještě část hroutícího se oběhu pro svou činnost.Proto zajištění fyzického klidu je základní požadavek první pomoci. Jakákoliv tělesná námaha často spojená s hašením,stěhováním, útěk, pobíhání, panika velmi stupňuje šokové mechanismy. Pracující svaly totiž ubírají ještě část hroutícího se oběhu pro svou činnost.Proto zajištění fyzického klidu je základní požadavek první pomoci.

7 Rozsah popálení Je rozhodujícím faktorem a určuje se jako procentuelní zastoupení jednotlivých částí těla z celkového tělesného povrchu. Je rozhodujícím faktorem a určuje se jako procentuelní zastoupení jednotlivých částí těla z celkového tělesného povrchu. Používáme : Používáme : Pravidlo „ 9“ u dospělých. Pravidlo „ 9“ u dospělých. Pravidlo dlaň = 1% u dětí Pravidlo dlaň = 1% u dětí Jako těžkou popáleninu hodnotíme : Jako těžkou popáleninu hodnotíme : U dětí do 2 let 5 % U dětí do 2 let 5 % 2-10 let 10 % 2-10 let 10 % 10-15 let 15 % 10-15 let 15 % Dospělý 20 % Dospělý 20 % Jako kritickou popáleninu hodnotíme: Jako kritickou popáleninu hodnotíme: U dětí do 2 let 15 % U dětí do 2 let 15 % 2-10 let 20 % 2-10 let 20 % 10 -15 let 30 % 10 -15 let 30 % Jako kritické hodnotíme i popáleniny rozsahem menší při současném postižení obličeje, krku a prokázaném průchodu elektrického proudu, při sdružených poraněních a závažných komplikacích /interní choroby/ Jako kritické hodnotíme i popáleniny rozsahem menší při současném postižení obličeje, krku a prokázaném průchodu elektrického proudu, při sdružených poraněních a závažných komplikacích /interní choroby/

8 Stupeň popálení I. stupeň / zarudnutí, bolestivost, mírný otok/ I. stupeň / zarudnutí, bolestivost, mírný otok/ II. stupeň / postižení povrchní vrstvy kůže-puchýře, II. stupeň / postižení povrchní vrstvy kůže-puchýře, spodina vlhká-možnost spontánního zahojení / spodina vlhká-možnost spontánního zahojení / III. stupeň/ postižení celé vrstvy kůže, barva bílá, III. stupeň/ postižení celé vrstvy kůže, barva bílá, žlutá až černá - nutnost chirurgického řešení/ žlutá až černá - nutnost chirurgického řešení/ ev..IV. stupeň/ postižení celé vrstvy kůže i struktur ev..IV. stupeň/ postižení celé vrstvy kůže i struktur pod ní -podkožní vazivo,tuková tkáň, svaly, šlachy, pod ní -podkožní vazivo,tuková tkáň, svaly, šlachy, kosti / kosti /

9

10 Sdružená poranění Jsou častá při výbuších,dopravních nehodách, při úrazech elektrickým proudem, kde při odhození nebo pádu může dojít i k zlomeninám kostí, kraniocerebrálnímu poranění apod. Tato sdružená poranění komplikují samozřejmě následnou léčbu popálenin i sdružených poranění. Jsou častá při výbuších,dopravních nehodách, při úrazech elektrickým proudem, kde při odhození nebo pádu může dojít i k zlomeninám kostí, kraniocerebrálnímu poranění apod. Tato sdružená poranění komplikují samozřejmě následnou léčbu popálenin i sdružených poranění.

11 Věk a přidružené choroby Rizikovou skupinu představují děti do 1,5 roku a dospělí nad 60 let. Rizikovou skupinu představují děti do 1,5 roku a dospělí nad 60 let. Vzhledem k tomu, že rozsáhlé popálení a jeho léčení zatěžuje dlouhodobě všechny paranchymatosní orgány, všechna anamnestická onemocnění srdce, plic, cév, jater, ledvin, trávicího systému a diabetes mellitus jsou od začátku léčby komplikacemi a limitují prognosu onemocnění. Vzhledem k tomu, že rozsáhlé popálení a jeho léčení zatěžuje dlouhodobě všechny paranchymatosní orgány, všechna anamnestická onemocnění srdce, plic, cév, jater, ledvin, trávicího systému a diabetes mellitus jsou od začátku léčby komplikacemi a limitují prognosu onemocnění.

12 První pomoc Technická: (uhašení hořícího oděvu, vyproštění pacienta, přenesení ze zamořeného prostředí) Technická: (uhašení hořícího oděvu, vyproštění pacienta, přenesení ze zamořeného prostředí) Zdravotnická: zabránit jakémukoliv vyčerpání jak fyzickému tak duševnímu Zdravotnická: zabránit jakémukoliv vyčerpání jak fyzickému tak duševnímu Přerušit působení tepla nasáklým oděvem Přerušit působení tepla nasáklým oděvem Při popálení chemikáliemi oplachovat vodou event. neutralizovat, horké masy např. asfalt neodstraňovat jen ochlazovat, odstranit prsteny a náramky Při popálení chemikáliemi oplachovat vodou event. neutralizovat, horké masy např. asfalt neodstraňovat jen ochlazovat, odstranit prsteny a náramky Zajistit analgézii: chlazení ploch začít co nejdříve po úraze vodou cca. 4° C teplou nebo chladícími rouškami. Chladíme pouze plochy na rukou nohou a obličeji nebo menší plochy v jiné lokalizaci. Nesmí dojít k celkovému podchlazení organismu. Zajistit analgézii: chlazení ploch začít co nejdříve po úraze vodou cca. 4° C teplou nebo chladícími rouškami. Chladíme pouze plochy na rukou nohou a obličeji nebo menší plochy v jiné lokalizaci. Nesmí dojít k celkovému podchlazení organismu. K popáleným plochám nutno přistupovat asepticky K popáleným plochám nutno přistupovat asepticky

13 Inhalační trauma Na diagnosu inhalačního traumatu myslíme při výskytu: hoření/ výbuch / v uzavřeném prostoru hoření/ výbuch / v uzavřeném prostoru možnosti inhalace vodních par možnosti inhalace vodních par popálení obličeje popálení obličeje zarudnutí a otoku sliznic zarudnutí a otoku sliznic sazí ve sputu / na sliznicích/ sazí ve sputu / na sliznicích/ kašle,dysfonie, stridoru kašle,dysfonie, stridoru alterace vědomí alterace vědomí

14 Léčba Důležitou součástí léčby Důležitou součástí léčby Dostatečná a regulovaná objemová náhrada. Smyslem je udržet iontovou rovnováhu, systémový a onkotický tlak spolu se zachováním mikrocirkulace Dostatečná a regulovaná objemová náhrada. Smyslem je udržet iontovou rovnováhu, systémový a onkotický tlak spolu se zachováním mikrocirkulace Normalizace vitálních funkcí a zachování diuresy aspoň 1ml/kg tělesné hmotnosti/hodinu Normalizace vitálních funkcí a zachování diuresy aspoň 1ml/kg tělesné hmotnosti/hodinu

15 Pro základní potřebu platí stále : Pro základní potřebu platí stále : Brookeova formule pro dospělé pacienty : 3 - 4 x těl. hmotnost v kg x % popálení Konstanta 3 u popálenin III.stupně, kde nedochází k velké secernaci tekutin z plochy. Konstanta 3 u popálenin III.stupně, kde nedochází k velké secernaci tekutin z plochy. Konstanta 4 u popálenin II stupně, které secernují více tekutin. Konstanta 4 u popálenin II stupně, které secernují více tekutin. % popálení se počítá nejvíce 50. % popálení se počítá nejvíce 50. Podáváme krystaloidy H 1/1, R 1/1. Podáváme krystaloidy H 1/1, R 1/1. Z vypočteného množství tekutin se 2/3 podá v prvních 8 hodinách. Z vypočteného množství tekutin se 2/3 podá v prvních 8 hodinách. Základní formule k orientačnímu výpočtu přívodu tekutin u popálených Základní formule k orientačnímu výpočtu přívodu tekutin u popálenýchdětí:  140 -  věk v letech + 10  x hmotnost v kg +  2 x hmotnost v kg x % popál.   140 -  věk v letech + 10  x hmotnost v kg +  2 x hmotnost v kg x % popál.   fysiologická potřeba dítěte   fysiologická potřeba dítěte  Vzorec určuje objem krystaloidů v ml / 24 hod. Podáváme plné roztoky H1/1 R1/1. U dětí do 2 let používáme roztoky 2/3.Polovinu vypočteného množství Vzorec určuje objem krystaloidů v ml / 24 hod. Podáváme plné roztoky H1/1 R1/1. U dětí do 2 let používáme roztoky 2/3.Polovinu vypočteného množství v prvních 8 hodinách. Pokud je možno udržet systémový tlak krystaloidy, koloidy nepodáváme. Ne-li,podáme skupinovou plasmu v 50% zastoupení. v prvních 8 hodinách. Pokud je možno udržet systémový tlak krystaloidy, koloidy nepodáváme. Ne-li,podáme skupinovou plasmu v 50% zastoupení.

16

17 Úraz elektrickým proudem Definice: Přímé spojení těla se dvěma body, mezi kterými existuje elektrické napětí. Protože el.sítě jsou zpravidla uzemněny vodičem, stačí k průchodu proudu tělem také dotyk neuzemněné fáze Definice: Přímé spojení těla se dvěma body, mezi kterými existuje elektrické napětí. Protože el.sítě jsou zpravidla uzemněny vodičem, stačí k průchodu proudu tělem také dotyk neuzemněné fáze 20% ůrazů- způsobeno nízkým napětím (do 1000 V) 20% ůrazů- způsobeno nízkým napětím (do 1000 V) 3% smrtelné 3% smrtelné Úrazy vysokým napětím (nad 1000V) Úrazy vysokým napětím (nad 1000V) 30% smrtelné 30% smrtelné

18 Následky působení proudu na organismus závisí na: Druhu proudu- stejnosměrný, střídavý Druhu proudu- stejnosměrný, střídavý Napětí- nízké Napětí- nízké vysoké vysoké Frekvence proudu- 50 Hz užívaná v domácnosti, nebezpečí pro srdeční frekvenci Frekvence proudu- 50 Hz užívaná v domácnosti, nebezpečí pro srdeční frekvenci Odpor na místě vstupu- odpor suché kůže je 10000 Ohmů,odpor vlhké kůže 110 Ohmů Odpor na místě vstupu- odpor suché kůže je 10000 Ohmů,odpor vlhké kůže 110 Ohmů Intensitě proudu ( závislé na napětí a odporu) Intensitě proudu ( závislé na napětí a odporu) Menší jak 0,5 mA se neprojevují Menší jak 0,5 mA se neprojevují Větší jak 15-25 mA vyvolají svalové kontrakce, které znemožňují pustit zdroj Větší jak 15-25 mA vyvolají svalové kontrakce, které znemožňují pustit zdroj Cestě průchodu proudu Cestě průchodu proudu Době kontaktu Době kontaktu Při průchodu tkáněmi se mění teplo- vstup-výstup= tepelné poranění Při průchodu tkáněmi se mění teplo- vstup-výstup= tepelné poranění

19 Symptomy úrazu elektrickým proudem Pacient je „nalepen“ ev. I následkem křečí ne zdroj proudu Pacient je „nalepen“ ev. I následkem křečí ne zdroj proudu Porucha vědomí až bezvědomí Porucha vědomí až bezvědomí Tachykardie, poruchy srdečního rytmu Tachykardie, poruchy srdečního rytmu Ev. Zástava srdeční- 70% fibrilace komor Ev. Zástava srdeční- 70% fibrilace komor 30% asystolie 30% asystolie Zástava dýchání Zástava dýchání Popáleniny I.-III. Stupně (známky proudu) Popáleniny I.-III. Stupně (známky proudu)

20

21 První pomoc Technická Technická Zdravotnická Zdravotnická Vlastní bezpečnost: vzdálenost od zdroje, vypnutí proudu nebo oddělení postiženého od zdroje nevodivými předměty, zabezpečení el. Okruhu proti možnému znovuzapojení. Vlastní bezpečnost: vzdálenost od zdroje, vypnutí proudu nebo oddělení postiženého od zdroje nevodivými předměty, zabezpečení el. Okruhu proti možnému znovuzapojení. Poloha podle stavu postiženého Poloha podle stavu postiženého Zabezpečení vitálních funkcí Zabezpečení vitálních funkcí KPR event. Defibrilace KPR event. Defibrilace Co nejdříve hospitalizace (nelze odhadnout rozsah vnitřního poškození tkání) Co nejdříve hospitalizace (nelze odhadnout rozsah vnitřního poškození tkání)

22 Poranění bleskem El. výboj mezi dvěma silně nabitými el. poli, při němž může být organismus zasažen ve velice krátkém čase silným proudem o vysokém napětí. El. výboj mezi dvěma silně nabitými el. poli, při němž může být organismus zasažen ve velice krátkém čase silným proudem o vysokém napětí. Změny: celkové Změny: celkové Různé obrazce na povrchu těla až popáleniny III. stupně Různé obrazce na povrchu těla až popáleniny III. stupně

23 Úrazy chladem- hypotermie Hypotermie nastává když tělesná teplota poklesne pod 35° C Hypotermie nastává když tělesná teplota poklesne pod 35° C Úraz chladem má vliv: Úraz chladem má vliv: Celkový: podchlazení, hypotermie tělesného jádra Celkový: podchlazení, hypotermie tělesného jádra Místní: omrzliny tělesného povrchu Místní: omrzliny tělesného povrchu Příčiny: úrazové: bezvědomí s expozicí prostředí o nízké teplotě, tonutí ve studené vodě, pobyt pod lavinou Příčiny: úrazové: bezvědomí s expozicí prostředí o nízké teplotě, tonutí ve studené vodě, pobyt pod lavinou Závažnost je dána poklesem teploty a délkou působení nízké teploty Závažnost je dána poklesem teploty a délkou působení nízké teploty Trvání je: akutní- několik málo hodin Trvání je: akutní- několik málo hodin Prodloužené- po více hodin Prodloužené- po více hodin Chronické- s trváním dny až týdny Chronické- s trváním dny až týdny Teplotní rozmezí: více jak 32° C: omezení životních funkcí, třes, vazokonstrikce, posléze vazodilatace, bradykardie, chladová diuresa Teplotní rozmezí: více jak 32° C: omezení životních funkcí, třes, vazokonstrikce, posléze vazodilatace, bradykardie, chladová diuresa 29°-32° C: ohrožení životních funkcí: ztráta vědomí, arytmie, dehydratace, maetabolická acidoza 29°-32° C: ohrožení životních funkcí: ztráta vědomí, arytmie, dehydratace, maetabolická acidoza Méně jak 30° C: poruchy srdeční akce, fibrilace komor, asystolie, hypoventilace Méně jak 30° C: poruchy srdeční akce, fibrilace komor, asystolie, hypoventilace 20°: selhání životních funkcí: zástava dýchání 20°: selhání životních funkcí: zástava dýchání

24


Stáhnout ppt "Termické úrazy ©MUDr Eva Šimánková KAR - FNKV. Popálenina Je jedno z nejzávažnějších poranění, které vzniká ůčinkem tepla na organismus. Je jedno z nejzávažnějších."

Podobné prezentace


Reklamy Google