Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

©MUDr Eva Šimánková KAR - FNKV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "©MUDr Eva Šimánková KAR - FNKV"— Transkript prezentace:

1 ©MUDr Eva Šimánková KAR - FNKV
Termické úrazy ©MUDr Eva Šimánková KAR - FNKV

2 Popálenina Je jedno z nejzávažnějších poranění, které vzniká ůčinkem tepla na organismus. Funkce kůže: Udržuje tělesnou teplotu Zabraňuje ztrátám tekutin Je exkreční orgán Senzorický orgán Zajišťuje obranu proti infekci Určuje identitu jedince Kůže je největší orgán těla- 1,8 m2 tělesného povrchu u dospělého.

3

4 Závažnost úrazu je dána několika faktory
l. Mechanismus úrazu 2. Okolnosti úrazu 3. Rozsah popálení 4. Stupeň popálení 5. Sdružená poranění 6. Věk + přidružené choroby 7. První pomoc 8. Způsob transportu 9. Doba do zahájení léčby

5 Mechanismus úrazu Vždy jde o přenos tepelné energie buď přímým vedením nebo elektromagnetickým zářením.Na konečné poškození má vliv řada faktorů např. vodivost tkání, pigmentace, ochlupení, prokrvení tkání, celkový obsah vody v tkáních apod. A. Hoření - v uzavřeném prostoru / vždy podezření na inhalační postižení !!! / - v otevřeném prostoru B. Opaření - politím - pádem do horké tekutiny C. Působení kyselin a louhů D. Účinek elektrického proudu E. Působení nízkých teplot F. Působení jiných energií / atomová , rtg , radiové apod./

6 Okolnosti úrazu Jakákoliv tělesná námaha často spojená s hašením,stěhováním , útěk, pobíhání , panika velmi stupňuje šokové mechanismy. Pracující svaly totiž ubírají ještě část hroutícího se oběhu pro svou činnost .Proto zajištění fyzického klidu je základní požadavek první pomoci.

7 Rozsah popálení Je rozhodujícím faktorem a určuje se jako procentuelní zastoupení jednotlivých částí těla z celkového tělesného povrchu. Používáme : Pravidlo „ 9“ u dospělých . Pravidlo dlaň = 1% u dětí Jako těžkou popáleninu hodnotíme : U dětí do 2 let % 2-10 let % 10-15 let % Dospělý % Jako kritickou popáleninu hodnotíme: U dětí do 2 let % 2-10 let % let % Jako kritické hodnotíme i popáleniny rozsahem menší při současném postižení obličeje , krku a prokázaném průchodu elektrického proudu , při sdružených poraněních a závažných komplikacích /interní choroby/

8 Stupeň popálení I. stupeň / zarudnutí, bolestivost, mírný otok/
II. stupeň / postižení povrchní vrstvy kůže-puchýře, spodina vlhká-možnost spontánního zahojení / III. stupeň/ postižení celé vrstvy kůže , barva bílá , žlutá až černá - nutnost chirurgického řešení/ ev..IV. stupeň/ postižení celé vrstvy kůže i struktur pod ní -podkožní vazivo,tuková tkáň, svaly, šlachy, kosti /

9

10 Sdružená poranění Jsou častá při výbuších ,dopravních nehodách, při úrazech elektrickým proudem , kde při odhození nebo pádu může dojít i k zlomeninám kostí, kraniocerebrálnímu poranění apod. Tato sdružená poranění komplikují samozřejmě následnou léčbu popálenin i sdružených poranění.

11 Věk a přidružené choroby
Rizikovou skupinu představují děti do 1,5 roku a dospělí nad 60 let. Vzhledem k tomu , že rozsáhlé popálení a jeho léčení zatěžuje dlouhodobě všechny paranchymatosní orgány, všechna anamnestická onemocnění srdce , plic, cév, jater , ledvin , trávicího systému a diabetes mellitus jsou od začátku léčby komplikacemi a limitují prognosu onemocnění.

12 První pomoc Technická: (uhašení hořícího oděvu, vyproštění pacienta, přenesení ze zamořeného prostředí) Zdravotnická: zabránit jakémukoliv vyčerpání jak fyzickému tak duševnímu Přerušit působení tepla nasáklým oděvem Při popálení chemikáliemi oplachovat vodou event. neutralizovat, horké masy např. asfalt neodstraňovat jen ochlazovat, odstranit prsteny a náramky Zajistit analgézii: chlazení ploch začít co nejdříve po úraze vodou cca. 4° C teplou nebo chladícími rouškami. Chladíme pouze plochy na rukou nohou a obličeji nebo menší plochy v jiné lokalizaci. Nesmí dojít k celkovému podchlazení organismu. K popáleným plochám nutno přistupovat asepticky

13 Inhalační trauma Na diagnosu inhalačního traumatu myslíme při výskytu:
hoření/ výbuch / v uzavřeném prostoru možnosti inhalace vodních par popálení obličeje zarudnutí a otoku sliznic sazí ve sputu / na sliznicích/ kašle ,dysfonie, stridoru alterace vědomí

14 Léčba Důležitou součástí léčby
Dostatečná a regulovaná objemová náhrada. Smyslem je udržet iontovou rovnováhu, systémový a onkotický tlak spolu se zachováním mikrocirkulace Normalizace vitálních funkcí a zachování diuresy aspoň 1ml/kg tělesné hmotnosti/hodinu

15 Pro základní potřebu platí stále :
Brookeova formule pro dospělé pacienty : x těl. hmotnost v kg x % popálení Konstanta 3 u popálenin III.stupně, kde nedochází k velké secernaci tekutin z plochy. Konstanta 4 u popálenin II stupně , které secernují více tekutin. % popálení se počítá nejvíce 50 . Podáváme krystaloidy H 1/1 , R 1/1. Z vypočteného množství tekutin se 2/3 podá v prvních 8 hodinách. Základní formule k orientačnímu výpočtu přívodu tekutin u popálených dětí: 140 - věk v letech + 10 x hmotnost v kg + 2 x hmotnost v kg x % popál.  fysiologická potřeba dítěte  Vzorec určuje objem krystaloidů v ml / 24 hod . Podáváme plné roztoky H1/1 R1/1 . U dětí do 2 let používáme roztoky 2/3 .Polovinu vypočteného množství v prvních 8 hodinách. Pokud je možno udržet systémový tlak krystaloidy , koloidy nepodáváme. Ne-li ,podáme skupinovou plasmu v 50% zastoupení.

16

17 Úraz elektrickým proudem
Definice: Přímé spojení těla se dvěma body, mezi kterými existuje elektrické napětí. Protože el.sítě jsou zpravidla uzemněny vodičem, stačí k průchodu proudu tělem také dotyk neuzemněné fáze 20% ůrazů- způsobeno nízkým napětím (do 1000 V) 3% smrtelné Úrazy vysokým napětím (nad 1000V) 30% smrtelné

18 Následky působení proudu na organismus závisí na:
Druhu proudu- stejnosměrný, střídavý Napětí nízké vysoké Frekvence proudu- 50 Hz užívaná v domácnosti, nebezpečí pro srdeční frekvenci Odpor na místě vstupu- odpor suché kůže je Ohmů,odpor vlhké kůže 110 Ohmů Intensitě proudu ( závislé na napětí a odporu) Menší jak 0,5 mA se neprojevují Větší jak mA vyvolají svalové kontrakce, které znemožňují pustit zdroj Cestě průchodu proudu Době kontaktu Při průchodu tkáněmi se mění teplo- vstup-výstup= tepelné poranění

19 Symptomy úrazu elektrickým proudem
Pacient je „nalepen“ ev. I následkem křečí ne zdroj proudu Porucha vědomí až bezvědomí Tachykardie, poruchy srdečního rytmu Ev. Zástava srdeční- 70% fibrilace komor 30% asystolie Zástava dýchání Popáleniny I.-III. Stupně (známky proudu)

20

21 První pomoc Technická Zdravotnická
Vlastní bezpečnost: vzdálenost od zdroje, vypnutí proudu nebo oddělení postiženého od zdroje nevodivými předměty, zabezpečení el. Okruhu proti možnému znovuzapojení. Poloha podle stavu postiženého Zabezpečení vitálních funkcí KPR event. Defibrilace Co nejdříve hospitalizace (nelze odhadnout rozsah vnitřního poškození tkání)

22 Poranění bleskem El. výboj mezi dvěma silně nabitými el. poli, při němž může být organismus zasažen ve velice krátkém čase silným proudem o vysokém napětí. Změny: celkové Různé obrazce na povrchu těla až popáleniny III. stupně

23 Úrazy chladem- hypotermie
Hypotermie nastává když tělesná teplota poklesne pod 35° C Úraz chladem má vliv: Celkový: podchlazení, hypotermie tělesného jádra Místní: omrzliny tělesného povrchu Příčiny: úrazové: bezvědomí s expozicí prostředí o nízké teplotě, tonutí ve studené vodě, pobyt pod lavinou Závažnost je dána poklesem teploty a délkou působení nízké teploty Trvání je: akutní- několik málo hodin Prodloužené- po více hodin Chronické- s trváním dny až týdny Teplotní rozmezí: více jak 32° C: omezení životních funkcí, třes, vazokonstrikce, posléze vazodilatace, bradykardie, chladová diuresa 29°-32° C: ohrožení životních funkcí: ztráta vědomí, arytmie, dehydratace, maetabolická acidoza Méně jak 30° C: poruchy srdeční akce, fibrilace komor, asystolie, hypoventilace 20°: selhání životních funkcí: zástava dýchání

24


Stáhnout ppt "©MUDr Eva Šimánková KAR - FNKV"

Podobné prezentace


Reklamy Google