Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BAKTERIÁLNÍ INFEKCE Zora Dubská

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BAKTERIÁLNÍ INFEKCE Zora Dubská"— Transkript prezentace:

1 BAKTERIÁLNÍ INFEKCE Zora Dubská
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze Přednosta: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

2 Bakteriální kožní infekce
- Pyodermie - Kožní infekce vyvolané korynebaktériemi - Mykobakteriózy - Borreliosis - Antropozoonózy - Actinomycosis - akutní x chronická

3 PYODERMIE - bakteriální infekce kůže vyvolané pyogenními koky - Staphylococcus aureus - beta hemolytické streptokoky skupiny A - pyodermie vázané na folikuly - pyodermie vázané na potní žlázy - pyodermie povrchové - pyodermie hluboké

4 Pyodermie vázané na folikuly
- hnisavé záněty vlasových a chlupových folikulů - časté infekce ( holení, tření oděvem ) - nejčastěji Staphylococcus aureus – koaguláza – vertikální šíření

5 Ostiofolliculitis – impetigo Bockhardt
- subkorneální pustulka v ústí folikulu

6 Folliculitis – hnisavý zánět celého folikulu
- 2 formy - Folliculitis simplex disseminata - Folliculitis barbae

7 Folliculitis barbae

8 Folliculitis – terapie - atb roztoky ( erythromycin, klindamycin )
- desinfekční roztoky s obsahem jódu či kyseliny salicylové - atb celková dle citlivosti -

9 Furunculus - folikulární kožní abscesy, které vznikají z folikulitid či primárně - šíje, axily, hýždě, třísla - horké a vlhké prostředí, obezita, hyperhidróza, diabetes mellitus, malnutrice, HIV, imunodeficit - folikulárně vázaná pustula s postupným vznikem erytématózního bolestivého hrbolu s centrálním žlutavým čepem - lymfadenopatie, subfebrilie

10 Furunculus

11 Carbunculus - splynutím několika sousedních furunklů
- rozsáhlý hrbol, který se vyprazdňuje několika píštělemi - šíje - teplota - leukocytóza - bakteriémie

12 Furunculus – terapie - saloxyl - systémová ATB dle citlivosti
- ev. incize - u karbunklu chirurgická incize nutná!

13 Pyodermie vázané na potní žlázy
- Hidradenitis axillaris suppurativa - chronické hnisavé onemocnění - apokrinní potní žlázy axil, perianogenitálně - zánětlivé infiltráty, abscesy, píštěle - totální excize, systémové retinoidy, atb

14 Pyodermie vázané na nehet – paronychia
- hnisavá onemocnění nehtových valů - po poranění - dezinfekční roztoky – hypermangan, atb masti

15 Impetigo - pyodermie povrchová
- streptokoky ( forma makulovezikulózní ) - stafylokoky ( forma bulózní ) - makulovezikulózní forma – červené makuly s puchýřky, přechod v pustuly – praskají, vznik krust - bulózní forma - buly na erytematózní spodině s plihou krytbou – odlučování – vznik mokvajících červených ložisek s límečkem šupiny na periferii - obličej – nosní vchod

16 Impetigo http://www.stefajir.cz/?q=impetigo

17 - místní léčba s antiseptickými roztoky a antibiotickými
Impetigo – terapie - místní léčba s antiseptickými roztoky a antibiotickými mastmi ( mupirocin, ac. fusidicum, bacitracin ) - při neúspěchu místní léčby pak celková atb dle citlivosti - hygienická opatření - u streptokoků typu A – riziko glomerulonefritidy - vyšetření moči

18 - Ecthyma – ulcerující pyodermie v místě infikovaných
Pyodermie hluboké - Ecthyma – ulcerující pyodermie v místě infikovaných exkoriací svědivých dermatóz - Erysipelas ( růže ) - Flegmóna – difúzní šíření v kůži, podkoží, podél fascie, šlach, svalů - Nekrotizující fasciitida – hluboký zánět fascie a měkkých tkání + celkové příznaky

19 - častá akutní infekce kůže a podkoží
Erysipelas - častá akutní infekce kůže a podkoží - Streptococcus pyogenes - šíření infekce lymfatickými cestami z drobných poranění, interdigitálních mykóz.. - zimnice, třesavka, febrilie až 40 C - za několik hodin v postiženém místě ( nejčastěji DK nebo obličej ) vznik ostře ohraničeného erytému - kůže teplá, bolestivá, zvětšené lymfatické uzliny

20 Erysipelas

21 - parenterálně aplikovaný penicilin ( zpravidla kúra prokain
Erysipelas – terapie - parenterálně aplikovaný penicilin ( zpravidla kúra prokain benzylpenicilinu 10 x 1,5 mil.j.i.m. zakončená depotním benzathin benzylpenicilinem 1,5 mil.j.i.m.) - přecitlivělost na PNC – makrolidy ( erythromycin ) - linkosamidy ( klindamycin ) - ev. cefalosporiny - riziko recidiv a lymfedému - prevence recidiv – dlouhodobá aplikace benzathinpenicilinu á 2-4 týdny

22 Syndrom stafylokokové opařené kůže - Lyellův syndrom
- život ohrožující onemocnění – celkové příznaky - Staphylococcus aureus produkující exotoxiny - odlučování horních partií epidermis - rozsáhlé plochy - kojenci a děti do 5 let věku – riziko sepse, pneumonie - horečka, generalizovaný erytematozní, makulozní výsev, přechod v buly, eroze, zasychání, šupiny, bez jizvení - Nikolského fenomén na nepostižené kůži - akantolytický intraepidermální puchýř str. granulosum - systémová protistafylokoková atb – ad integrum do 2 týdnů

23 Syndromy toxického šoku
- vzácné šokové stavy s kožní symptomatologií a multiorgánovým postižením vyvolané stafylokoky a beta-hemolytickými streptokoky skupiny A produkujícími toxiny - toxiny působí jako superantigeny - zdrojem infekce měkkých tkání ( streptok. syndrom ) - alterace celkového stavu, makulózní generalizovaný exantém následovaný deskvamací dlaní a plosek po 1-2 týdnech, malinový jazyk, erytém, eroze sliznic - protišoková terapie, atb i.v. ( protistafyloková ), u streptokokové etio PNC, klindamycin, cefalosporiny, i.v. imunoglobuliny, chirurgie

24 Scarlatina – spála - streptokoková angína provázená exantémem - děti mezi rokem věku - Streptococcus pyogenes skupiny A – beta hemolytický - pyrogenní exotoxin A - vstupní branou nosohltan – během 1-6 dnů angína s horečkou - makulopapulózní exantém – husí kůže – ohbí končetin - obličej s periorálním výbledem - petechiální enantém na patře, malinový jazyk - po 1-2 týdnech lamelózní olupování dlaní, plosek

25 dg.: klinický obraz, kultivace, leukocytóza v KO
Terapie: - izolace - parenterální aplikace prokainpenicilinu G i.m. 3-5 dní, zakončená aplikací benzatinpenicilinu i.m., ev. erythromycin, cefalosporiny, klindamycin - komplikace - sekundární infekce - revmatická horečka - glomerulonefritida

26 Kožní infekce vyvolané korynebaktériemi
- Erythrasma – axily, třísla - červenohnědé plochy se satelit.makulami - Woodova lampa – červená fluorescence - Trichomycosis axillaris - žlutavé nánosy na axilárním, pubickém ochlupení - Keratoma sulcatum - dolíčkování rohové vrstvy plosek

27 Mykobakteriózy – kožní tuberkulóza
- chronický specifický granulomatózní zánět kůže - vyvolavatel Mycobacterium tuberculosis ( BK ) - histologie – specifické kaseifikující granulomy - barvení Ziehl – Neelsenova metoda, kultivace - tuberkulinový ( Mantoux ) test - i.d. aplikace tuberkulinu - + indurace nad 6 mm/72 h

28 Klinické formy kožní tuberkulózy
- Primární inokulační tbc – primární komplex – ulcus + reg. lymfadenitida - Tuberculosis cutis verrucosa - Lupus vulgaris – nejčastější, vitroprese: žlutohnědě prosvítá - Scrophuloderma - Tuberculosis cutis ulcerosa - Tuberculosis cutis miliaris - Tuberkulózní guma

29 Tuberkulidy - Id-ové reakce – pozdní alergická odpověď na mikrobiální antigeny - bakterid, mykid, virusid - recidivující diseminované symetrické neinfekční exantémy jako odpověď na hematogenní rozsev mykobakteriálních antigenů do kůže - lichen scrophulosorum - papulonekrotický tuberkulid - erythema induratum ( Bazin )

30 Terapie kožní tuberkulózy
- celkový stav pacienta - kombinace léků nutná - nikdy méně než 6 měsíců - krátkodobá léčba 6-9 měs., dlouhodobá měs. - léky hlavní – izoniazid, rifampicin - léky vedlejší – streptomycin, pyrazinamid, ethambutol

31 Atypické mykobakteriózy
- ulcerózní a granulomatózní procesy ( ev. lymfadenitis ) vyvolané jinými mykobakteriemi než M. tuberculosis a M. leprae - Granulom z plaveckých bazénů - Mycobacterium marinum - hrboly v místě traumatu za 2-3 týdny - lymfadenitis - excize - kryoterapie - atb

32 Lepra - chronická granulomatózní infekce intracelulární baktérií Mycobacterium leprae - přenos vzduchem z nazálního sekretu osob s leproma- tózní leprou na sliznice HCD vnímavého hostitele - dlouhá inkubační doba ( měsíce až 30 let ) - nejčastější manifestace na kůži a periferních nervech - časné stadium – lepra indeterminata - hraniční formy – lepra tuberkuloidní a lepromatosa - přechodné stavy – bordeline ( dimorfní ) lepra

33 Diagnostická kritéria lepry:
- hypopigmentovaná nebo erytematózní ložiska se ztrátou citlivosti - zbytnělé periferní nervy - acidorezistentní tyčinky v kožních stěrech či biopsii ( barvení Ziehl-Neelsen ) - kultivace není možná + anamnéza, pobyt v endemických oblastech Terapie - kombinace: - rifampicin s dapsonem či klofaziminem - 6 měsíců u TT, BT - 24 měsíců u LL, BL

34 - infekce vyvolaná Borrelia burgdorferi sensu lato
Borreliosis - infekce vyvolaná Borrelia burgdorferi sensu lato - nejčastější přenašeč klíště Ixodes ricinus - postihuje kůži, nervový systém, klouby, srdce - akutní manifestace nastává v místě štípnutí nejčastěji za 7-10 dní a bývá někdy doprovázena nespecifickými celkovými příznaky - erythema chronicum migrans – specifický projev

35 Erythema chronicum migrans

36 Acrodermatitis chronica atrophicans
- nastupuje několik let až desetiletí po infekci - postihuje kůže akrálních extenzorových partií rukou a nohou v okolí kloubů - mírné prosáknutí kůže s lividním zbarvením - ústup edému – vznik atrofie kůže

37 Borreliosis - diagnostika - sérologie ( ELISA, Western blot ) - IgM protilátky dosahují vrcholu mezi týdnem od infekce ( u ECM často negativní ) - nutná korelace s klinickým obrazem - terapie – antibiotika - doxycyklin - amoxicilin - cefuroxim axetil - azithromycin - ceftriaxon i.v.

38 Antropozoonózy - onemocnění vyvolaná mikroorganismy přenesenými ze zvířat na člověka - Anthrax – Bacillus anthracis - dobytek - Tularémie – Francisella tularensis - hlodavci - Erysipeloid – Erysipelothrix rhusiopathie - Maleus – Pseudomonas mallei - lichokopytníci

39 Erysipeloid ( červenka )
- akutní zánět kůže prstů rukou - po poranění osob – ve styku s rybami, drůbeží - neulcerující bolestivé červenofialové teplé ložisko v místě poranění za 2-7 dní - PNC p.o dní, ev. erytromycin

40 Nemoc z kočičího škrábnutí
- vzácná chronická infekce s výraznou spádovou lymfadenopatií - Bartonella henselae - papula či vezikula v místě škrábnutí po 10 dnech - celkové příznaky - regionální lymfadenopatie přetrvává 2-6 měsíců - ve většině případů benigní průběh

41 Actinomycosis - chronické granulomatózní onemocnění - abscesy, píštěle, jizvy – častěji muži - vláknité fakultativně anaerobní G + baktérie rodu Actinomyces – A. israeli – komensál orofaryngu, střev, rodidel – poranění sliznice - tuhé až prknovité zánětlivé infiltráty s valovitými okraji, píštěle, ulcerace - cervikofaciální, thorakální, abdominální forma - mikroskop – žluté zrnité konglomeráty baktérií (drúz) - terapie – PNC G i.v. týdny, chirugie

42


Stáhnout ppt "BAKTERIÁLNÍ INFEKCE Zora Dubská"

Podobné prezentace


Reklamy Google