Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrolní hlášení IFA 10. března 2015 Ing. Zbyšek Malý – GFŘ Ing. Blanka Mattauschová – GFŘ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrolní hlášení IFA 10. března 2015 Ing. Zbyšek Malý – GFŘ Ing. Blanka Mattauschová – GFŘ."— Transkript prezentace:

1 Kontrolní hlášení IFA 10. března 2015 Ing. Zbyšek Malý – GFŘ Ing. Blanka Mattauschová – GFŘ

2 Povinnost podat KH §101c ZDPH - plátce, který:  uskutečnil zdanitelné plnění (ZP) s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění ZP (ř. 1, 2 nebo 25 DP);  přijal ZP s místem plnění v tuzemsku nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (ř. 40, 41 nebo 10, 11 DP) + přijetí plnění, u nichž vzniká povinnost přiznat daň dle §108 odst. 1 písm. b) a c) ZDPH (ř. 3,4,5,6,9,12 a 13 DPH);  ve zvláštním režimu pro investiční zlato  přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň dle §92/5,  uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně dle §92 odst. 6 písm. b) a c),  Investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato dle §92/7.

3 Lhůty a způsob podání KH Lhůty pro podání (§101e ZDPH)  Plátce – právnická osoba = za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po jeho skončení (tj. bez ohledu na zdaňovací období)  Plátce – fyzická osoba = ve lhůtě pro podání daňového přiznání  Lhůty nelze prodloužit  Neplatí zde 5ti denní liberace Způsob podání (§101d)  Pouze elektronicky a to způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně  Formát a struktura zveřejněná správcem daně Druhy KH  Řádné  Opravné/Následné – vždy znovu kompletní údaje

4 Postup při nesplnění povinností §101g  Nepodání KH ve stanovené lhůtě – výzva SD k podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení výzvy  Pochybnosti o správnosti nebo úplnosti údajů v KH – výzva SD ke změně, doplnění či potvrzení – povinnost podání následného KH do 5 dnů Doručení výzev pouze elektronicky, prostřednictvím  datové schránky, nebo  na elektronickou adresu plátce za tímto účelem zveřejněnou (e-mail) – výzva doručena okamžikem odeslání správcem daně.

5 Následky nesplnění povinností §101h Nepodání KH ve stanovené lhůtě – pokuta:  1.000 Kč, je-li KH podáno dodatečně bez výzvy  10.000 Kč, pokud je KH podáno v náhradní lhůtě po výzvě SD  30.000 Kč, pokud není podáno KH na základě výzvy ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů v něm uvedených  50.000 Kč, pokud není KH podáno ani v náhradní lhůtě.  Pokuta do 50.000 Kč – pokud plátce na základě výzvy SD k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného KH  Pokuta do 500.000 Kč – kromě výše uvedených pokut lze tuto uložit tomu, kdo nesplněním povinnosti související s KH závažně ztěžuje nebo maří správu daní.

6 Způsob vyplnění údajů do KH  Detailní technický popis struktury elektronického formuláře KH bude k dispozici na internetových stránkách Finanční správy ČR  Pro poskytnutí komplexních informací – formulář k dispozici v excellové formě + poučení ve wordu Části formuláře  Záhlaví – údaje o subjektu a druhu hlášení  Část A – Plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň  Část B – Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku  Část C – Kontrolní řádky na DP Důležitá základní pravidla  Daňový doklad = samostatný řádek (výjimka zjednodušené DD + plnění, u kterých není povinnost vystavit DD = kumulativně za období)  Datum ve tvaru DD.MM.RRRR = 10-místná položka  Evidenční číslo daňového dokladu = shodné u dodavatele i odběratele

7 Část A – Plnění s povinností přiznat daň A.1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a Číslo řádku/DIČ odběratele/Ev. číslo daňové dokladu/DUZP/Základ daně/předmět plnění  Tuzemský RCH – náhrada výpisu z evidence pro daňové účely  Odpovídá hodnotě z řádku 25 DP  Předmět plnění – současné kódy z evidence pro daňové účely

8 Část A.2 A.2. Přijatá plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle §108 odst. 1 písm. b) a c) ZDPH Číslo řádku/DIČ (VAT ID) dodavatele/Ev. číslo daňové dokladu/DPPD/ Základ daně 1,2,3/Daň 1,2,3  §24 Poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku – služby dle §9 až 10d, dodání zboží s instalací a montáží nebo dodání zboží soustavami a sítěmi  §25 Pořízení zboží z JČS  Uvedení v KH za období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň – bez ohledu na držení daňového dokladu

9 Část A.3 A.3. Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle §101c odst. 1 písm. c) bod 2 Číslo řádku/DIČ odběratele/Ev. číslo daňového dokladu/DUP/Hodnota osvobozeného plnění  Vyplňuje pouze plátce, který ve zvláštním režimu pro investiční zlato §92 ZDPH uskutečnil pro jiného plátce/neplátce dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle §92 odst. 6 písm. b) a c).

10 Část A.4 A.4. Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění s povinností přiznat daň dle §108 odst. 1 písm. a) včetně plnění uvedených na zjednodušených daňových dokladech dle §30, na kterých je uvedeno DIČ odběratele Číslo řádku/DIČ odběratele/Ev. číslo daňového dokladu/DPPD/ Základ daně 1,2,3/Daň 1,2,3/Zvláštní režim/§44 ZDPH  Uskutečnění zdanitelného plnění dodání zboží či poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku – ř.1 a 2 DP  Plnění, na která byl vystaven daňový doklad – ze zjednodušených daňových dokladů zde budou uvedeny pouze ty, kde je uvedeno DIČ odběratele  U §44 ZDPH bude vyplněna pouze hodnota daně (se záporným/kladným znaménkem  Daňové dobropisy (se záporným znaménkem)/daňové vrubopisy  Uvedení použití zvláštního režimu dle §89 a §90 ZDPH

11 Část A.5 A.5. Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění s povinností přiznat daň dle §108 odst. 1 písm. a), na která byly vystaveny zjednodušené daňové doklady dle §30 nebo nevznikla povinnost daňový doklad vystavit Číslo řádku/Základ daně 1,2,3/Daň 1,2,3  Částky z dokladů se uvádí kumulativně za období, za které se podává KH  Zjednodušené daňové doklady bez DIČ odběratele  Ostatní uskutečněná plnění, kdy není povinnost vystavit daňový doklad – plnění pro osoby nepovinné k dani

12 Část B. – Přijatá zdanitelná plnění v tuzemsku B.1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle §92a Číslo řádku/DIČ dodavatele/Ev. číslo daňové dokladu/DUZP/Základ daně 1,2/ Daň 1,2/předmět plnění  Tuzemský RCH – náhrada výpisu z evidence pro daňové účely  Odpovídá hodnotě z řádku 10 nebo 11 DP  Předmět plnění – současné kódy z evidence pro daňové účely

13 Část B.2 B.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle §73 odst. 1 písm. a) – včetně plnění uvedených na zjednodušených daňových dokladech dle §30, na kterých je uvedeno DIČ odběratele Číslo řádku/DIČ dodavatele/Ev. číslo daňového dokladu/DPPD/ Základ daně 1,2,3/Daň 1,2,3/Použit poměr/§44 ZDPH  Přijatá zdanitelného plnění od plátce, od kterého odběratel obdržel daňový doklad a uplatňuje nárok na odpočet daně – ř. 40 nebo 41 DP  Plnění, na která byl vystaven daňový doklad – ze zjednodušených daňových dokladů zde budou uvedeny pouze ty, kde je ze strany dodavatele uvedeno DIČ odběratele  U kráceného nárok na odpočet daně podle §76 se uvede celá hodnota ZD a daně z daňového dokladu  U poměrného nároku na odpočet daně podle §75 se uvede pouze poměrná část ZD a daně a specifikace v položce „Použit poměr ANO/NE“  Stejná pravidla pro daňové dobropisy/vrubopisy a opravu daně dle §44 ZDPH jako v části A.4

14 Část B.3 B.3. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle §73 odst. 1 písm. a) na základě zjednodušených daňových dokladů vystavených dle §30 Číslo řádku/Základ daně 1,2,3/Daň 1,2,3  Částky z dokladů se uvádí kumulativně za období, za které se podává KH  Zjednodušené daňové doklady bez doplněného DIČ odběratele ze strany dodavatele  Pravidla ohledně poměrného/kráceného nároku na odpočet DPH jako u položky B.2.

15 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Kontrolní hlášení IFA 10. března 2015 Ing. Zbyšek Malý – GFŘ Ing. Blanka Mattauschová – GFŘ."

Podobné prezentace


Reklamy Google