Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Horor (z anglického hr ů za, zd ě šení) Um ě lecký ž ánr ve všech formám um ě ní Hlavním cílem je u č tená ř e nebo diváka vyvolat pocit strachu a d ě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Horor (z anglického hr ů za, zd ě šení) Um ě lecký ž ánr ve všech formám um ě ní Hlavním cílem je u č tená ř e nebo diváka vyvolat pocit strachu a d ě."— Transkript prezentace:

1

2 Horor (z anglického hr ů za, zd ě šení) Um ě lecký ž ánr ve všech formám um ě ní Hlavním cílem je u č tená ř e nebo diváka vyvolat pocit strachu a d ě su Č asto p ř i ř azován do trojice ž ánr ů populární fantastiky, nebo ť u ž ívá fantasy a sci-fi prvky Vedle fantastického hororu však existuje i jeho „realistická“ forma ObecnéObecné

3 D ě sivé situace se vyskytují i v nejstarších zaznamenaných p ř íb ě zích P ř íkladem mohou být p ř íb ě hy o démonech a upírech ve starých mýtech (Babylón, Č ína, Indie…) Takté ž i nap ř íklad pohádky brat ř í Grimm ů Typické postavy horor ů – upír, vlkodlak, šílený léka ř... Typická prost ř edí – opušt ě ná místa, ruiny, h ř bitovy… Typické osv ě d č ené motivy a témata – schéma ko ř isti a lovce

4 Nejstarší auto ř i moderních horor ů Mary Wollstonecraft Shelley – Frankenstein John William Polidori – Upír Nejznám ě jší auto ř i ž ánru Edgar Allan Poe Howard Phillips Lovecraft Bram Stoker – Dracula Román pova ž ován za p ř elomový Stává se „normou“ pro u ž ití postavy upíra v hororu Původní tvůrci hororu

5 „Vešel jsem do místnosti, kde le ž el mrtvý. Zavedli mne k rakvi. Lze v ů bec popsat, co jsem cítil, kdy ž jsem do ní pohlédl? Ješt ě te ď mnou prostupuje hr ů za, ješt ě dnes nedoká ž i vzpomenout na onen strašný okam ž ik bez zachv ě ní a bolesti. P ř ede mnou le ž el Jind ř ich Clerval - mrtev! Zalapal jsem po dechu, vrhl se na rakev a zvolal: "Tak i tebe tedy p ř ipravili mé vra ž edné úklady o ž ivot? U ž jsem zni č il dva ž ivoty, další č ekají na sv ů j osud, ale ž e také ty, m ů j p ř ítel, m ů j dobrodinec…““ Mary Wollstonecraft Shelley – Frankenstein Ukázka

6 P ř íb ě h se odehrává v 19. století v Evrop ě Hlavní postava – Viktor Frankenstein Nedomýšlí d ů sledky svých č in ů Nedomýšlí d ů sledky svých č in ů Ned ů v ěř ivý, nejistý Ned ů v ěř ivý, nejistý Chytrý, spravedlivý, milující svou rodinu Chytrý, spravedlivý, milující svou rodinu P ř íb ě h Pochází z bohaté rodiny Pochází z bohaté rodiny Po smrti otce odjí ž dí z domova studovat p ř írodní v ě dy Po smrti otce odjí ž dí z domova studovat p ř írodní v ě dy Jeho zájmy – p ř írodní v ě dy, ž ivot a p ř íroda – jej dovedou k stvo ř ení k um ě lé bytostí Jeho zájmy – p ř írodní v ě dy, ž ivot a p ř íroda – jej dovedou k stvo ř ení k um ě lé bytostí Pozd ě ji se dozvídá, ž e stvo ř il monstrum, utíká pry č Pozd ě ji se dozvídá, ž e stvo ř il monstrum, utíká pry č Viktor se dozvídá o smrti svého bratra, ze které je obvin ě na jeho sestra – Viktor však tuší, ž e za vra ž du m ůž e jeho monstrum Viktor se dozvídá o smrti svého bratra, ze které je obvin ě na jeho sestra – Viktor však tuší, ž e za vra ž du m ůž e jeho monstrum Viktor, po vra ž d ě své nastávající – Elizabeth – za č íná bojovat proti nestv ůř e Viktor, po vra ž d ě své nastávající – Elizabeth – za č íná bojovat proti nestv ůř e Kniha kon č í smrtí Viktora, ze které má monstrum vý č itky sv ě domí a proto páchá sebevra ž du Kniha kon č í smrtí Viktora, ze které má monstrum vý č itky sv ě domí a proto páchá sebevra ž du O knize…

7   Období Gotiky: Bram Stoker – Hadí zámek Bram Stoker – Dracula Mary Shelley – Frankenstein   Období Realismu: Edgar Allan Poe – Jáma a kyvadlo Robert Sloch – Psycho John Saul – No č ní m ů ra   Hororová literatura s prvky fantasy: William Peter Blatty – Exorcista Stephen King – Osvícení Dean Koontz – Tvá ř strachu Známá literární hororová díla

8

9 Bram Stoker Edgar Allan Poe Mary Shelley

10 Mostecký Jaroslav Mostecký Č eský ž ijící spisovatel, ž ije v Šumperku Č eský ž ijící spisovatel, ž ije v Šumperku Významná postava fandomu – moderátor p ř edávání Cen Karla Č apka Významná postava fandomu – moderátor p ř edávání Cen Karla Č apka Ď áblovy dcery Ď áblovy dcery Č ára hr ů zy Č ára hr ů zy Conan – Vrah král ů Conan – Vrah král ů Robert Poch Robert Poch Spisovatel ž ijící v Šumperku, poezie, próza, publicistika Spisovatel ž ijící v Šumperku, poezie, próza, publicistika Mrtví se p ř icházejí n ě kdy rozlou č it Čeští spisovatelé

11

12 Frankenstein https://www.youtube.com/watch?v=pBzONIqutBA Dracula https://www.youtube.com/watch?v=QV_9yWzbVsA Video - ukázka

13 Frýba David Zdroje:  Nokturno.net  Wikipedie.org  Databazeknih.cz  Rozbor-dila.cz  mujctenarak.blog.cz  Google obrázky  YouTube.com


Stáhnout ppt "Horor (z anglického hr ů za, zd ě šení) Um ě lecký ž ánr ve všech formám um ě ní Hlavním cílem je u č tená ř e nebo diváka vyvolat pocit strachu a d ě."

Podobné prezentace


Reklamy Google