Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PACITA: představení celkových výsledků projektu Tisková konference: Češi a udržitelná spotřeba, Praha, TC AV ČR 23. 4. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PACITA: představení celkových výsledků projektu Tisková konference: Češi a udržitelná spotřeba, Praha, TC AV ČR 23. 4. 2015."— Transkript prezentace:

1 PACITA: představení celkových výsledků projektu Tisková konference: Češi a udržitelná spotřeba, Praha, TC AV ČR 23. 4. 2015

2 Technologické centrum AV ČR (TC)  TC: - 1994-2014, 70 zaměstnanců ve čtyřech odborných odd. -klíčovým národním pracovištěm pro výzkumnou a inovační infrastrukturu -orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací -neziskové zájmové sdružení právnických osob  Odd. STRAST : - analytické a koncepční podklady pro strategické rozhodování v oblasti VaVaI na všech úrovních.  Oblasti klíčových aktivit odd. STRAST:  systémové analýzy,  evaluace,  výhledové studie (foresight),  technology assessment.

3 Co je Technology assessment (TA)?  TA = „posuzování vlivu nových technologií na společnost“  TA = interaktivní vědecko-společenský proces, který pomocí různých metod posiluje důvěru a komunikaci mezi vědci, občany a politiky o uplatnění výsledků výzkumu a zavádění nových technologií do praxe  TA vytváří expertní podklady pro tvorbu politik a relevantní legislativy (fenomény dneška: stárnutí populace, energetická soběstačnost, dostatek kvalitních potravin, kvalitní zdravotní péče, udržitelná spotřeba aj.)

4 PACITA = Parliaments and Civil Society in Technology Assessment  Mezinárodní projekt – 7. Rámcový program EU: 4/2011 – 3/2015  Koordinátor: DBT; 14 partnerů (7 EPTA členů);  Ne ryze výzkumný projekt, ale projekt typu MML; 5,7M EUR Cíle: Posílit využití výsledků vědy a výzkumu jakožto podkladu pro politické rozhodování (science based policy-making) Zvýšit zájem veřejnosti o vědu a technologie Zintenzívnit dvoustrannou komunikaci mezi vědci a rozhodovací sférou. Zahrnout společenské aspekty a etiku do výzkumu a vývoje nových technologií. Více: www.pacitaproject.euwww.pacitaproject.eu nebo http://pacita.strast.czhttp://pacita.strast.cz TA Portal: http://technology-assessment.info/http://technology-assessment.info/

5 PACITA - konsorcium Země s TA jednotkou pro národní parlament / politické rozhodování - EPTA: Danish Board of Technology Foundation (DBT, Dánsko) - koordinátor Karlsruhe Institute of Technology (KIT-ITAS, Německo) The Rathenau Institute (RI, Holandsko) Norwegian Board of Technology (NBT, Norsko) The Institute of Technology Assessment (ITA, Rakousko) Catalan Institution Foundation for Research Support (FCRI, Katalánsko, Španělsko) Swiss Centre for Technology Assessment (TA-SWISS, Švýcarsko) Země bez TA jednotky pro národní politické rozhodování: Applied Research and Communications Fund (ARC Fund, Bulharsko) Institute of Technology of Biology and Chemistry (ITQB, Portugalsko) Knowledge Economy Forum (KEF, Litva) Technologické centrum AV ČR (TC, ČR) University of Liège, SPIRAL Research Centre (SPIRAL, Valonsko, Belgie) University College Cork (UCC, Irsko) Hungarian Academy of Sciences (HAS, Maďarsko).

6 PACITA = Parliaments and Civil Society in Technology Assessment  Aktivity:

7 Analýza 8mi TA institucí v Evropě – národní zprávy 2012 Evropská zpráva: Modely fungování TA institucí v Evropě (RI) Analýza potenciálu pro TA v 7 zemích, kde nemají – nár. zprávy 2012 Evropské srovnání: Klasifikace zemí bez TA TA Book – 9/2015 (DBT) Analýzy a publikace PACITA ke stažení zde.zde PACITA – dokumentace TA – Evropská úroveň 7

8 3 národní semináře k PACITA a TA: 1)Představení (PACI)TA, modelů a institucí v Evropě (IST), případové studie Belgie a ČR k nakládání s jaderným odpadem – 4/2012 2)Představení Národní zprávy zahrnující mj. závěry z řízených rozhovorů s klíčovými aktéry systému VaVaI (15) z akad. sféry; legislativy i exekutivy; průmyslu; NGOs a médií & diskusní panel (KIT, EC, DBT, PČR) – 9/2012 3)Závěry projektu PACITA na národní i evropské úrovni vč. pilotních projektů o stárnutí populace a udržitelné spotřebě – 3/2015 + meeting v CZELO (Brusel) – 16.3.2015 PACITA – dokumentace TA – Národní úroveň

9 Letní školy: 1. TA a obnovitelné zdroje energie (Lutych 2012)Lutych 2012 2. TA a stárnutí populace (Cork 2014)Cork 2014 Školení pro TA praktiky: 1. Téma a rámec TA projektu (Lisabon 2012)Lisabon 2012 2. Metodika TA projektu (Sofia 2013)Sofia 2013 3. Zapojení klíčových aktérů (Vilnius 2013)Vilnius 2013 4. Komunikace výstupů (Praha 2014)Praha 2014 PACITA – školení o TA 9

10 Evropské TA konference:..navázaly na tradici TA konferencí v 80./90.letech 1. TA a polické oblasti velkých změn (Praha 2013)Praha 2013 2. Další horizont TA (Berlín 2015)Berlín 2015 -Spolupráce ITAS a TC -Knihy abstraktů online -Sborníky tištěné i online -TA Manifest – Evropská TA síť -250 / 350 účastníků; 25 / 50 paralelních sekcí PACITA – diskuze o TA 10

11 Parlamentní debaty: 1. Kvalifikované pol. rozhodování (Kodaň 2012)Kodaň 2012 2. Posílení TA pro pol. rozhodování (Lisabon 2014)Lisabon 2014 - Z obou debat tištěné zprávy (TA-SWISS) TA Magazín VOLTA: -2x ročně tištěný i online zde. Témata:zde 1. Energetika 2. Kyber-bezpečnost 3. Nanotechnologie a potraviny 4. Biotechnologie 5. Big data 6. Genomika veřejného zdraví 7. Stárnutí populace a telemedicína 8. Udržitelná spotřeba PACITA – diskuze o TA – II. 11

12 1. Genomika veřejného zdraví – metoda využití expertních panelů (future panel). 2. Stárnutí populace – metoda tvorby scénářů budoucího vývoje (scenario workshop) - Národní seminář se konal v dubnu 2014 v Praze.Národní seminář 3. Udržitelná spotřeba – metoda veřejné konzultace (citizen consultation) – Veřejná konzultace se konala v 11ti evropských zemích v říjnu 2014.citizen consultation Konference, kde byly prezentovány a diskutovány výstupy obou pilotního projektů se zapojením TC, se uskutečnila 17. března 2015 v Bruselu.17. března 2015 v Bruselu Projekt využívá různé participativní metody = důležitý prvek TA PACITA – pilotní projekty 12

13 Potenciál pro TA v ČR – další kroky  Politické rozhodnutí o způsobu institucionalizace TA  Nastavení vhodného mechanismu pro zapojení výsledků TA do rozhodovacího procesu / tvorby politik  Zapojení odborné i laické veřejnosti do rozhodování v oblasti nových technologií  Rozvíjení vztahů mezi experty a rozhodovací/politickou sférou  Prohlubování metodik TA  Využívání dobrých praxí TA v zemích EU

14 Možnosti institucionálního prostředí pro TA v ČR TA jednotka // instituce Výzkumná sféra Řídící výbor Parlament ČR/Vláda/Parlamentní výbory Média Veřejná sféra Externí výzkumná organizace Zdroj: Pokorny, O., Hebakova, L., Michalek, T., 2012. Explorative Country Study: Czech Republic, in: Hennen, L., Nierling, L. (Eds.), Deliverable 4.1. Expanding the TA landscape. Country Studies EU.

15 Pozvánka a program 23.4.2015 Tisková zpráva: Češi a udržitelná spotřeba Národní zpráva o udržitelné spotřebě – stručné info (policy brief) Národní zpráva o stárnutí populace – stručné info (policy brief) Leták o TC AV ČR Kontakty na nás Ve Vašich deskách – další informace: 15

16 Děkuji... za pozornost! Více naleznete na našem webu pacita.strast.cz.. Mgr. Lenka Hebáková Odd. Strategických studií (STRAST) TC AV ČR hebakova@tc.cz Za PACITA / „Technology Assessment team“ v odd. STRAST, TC: L. Hebáková T. Michalek T. Ratinger I. Vančurová


Stáhnout ppt "PACITA: představení celkových výsledků projektu Tisková konference: Češi a udržitelná spotřeba, Praha, TC AV ČR 23. 4. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google