Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled zdrojů prostorových dat v ČR využitelných pro obnovu krajiny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled zdrojů prostorových dat v ČR využitelných pro obnovu krajiny"— Transkript prezentace:

1 Přehled zdrojů prostorových dat v ČR využitelných pro obnovu krajiny
Ing. Roman DANEL, Ph.D. Doc. Dr. Ing. Zdeněk NEUSTUPA Závěrečná konference Ostrava,

2 Informační systém a modely obnovy krajiny
Datové podklady Informační systém v GIS Stav krajiny během a po hornické činnosti Problematika poklesů Projekt obnovy krajiny Řízení přesunu materiálu Modelování terénu Řízení a sledování biologické rekultivace Modely ekologických souvislostí Modely hydrologie Modely kompletní obnovy krajiny 3D modely a virtuální realita

3 Plánování revitalizace posthornické krajiny
Získání informace o krajině Shromáždění informací na jednom místě Zpracování informací pro další použití Analýza vztahů a vlastností Vytvoření modelů změn v čase Vytvoření přístupů k výsledkům

4 Zdroje mapových podkladů
Báze geografických dat ZABAGED DMU 25 – digitální model území Katastr nemovitostí Data z Geofondu Data z ČGÚ Klimatická data (ČHMÚ) Územně plánovací podklady Databáze lesů ČR Databáze CENIA

5 Přehled zdrojů dat ČÚZK - Český úřad zeměměřičský a katastrální - ZABAGED ČGÚ - Česká geologická služba DMÚ25 - digitální model území AČR Klimatická a vodohospodářská data Databáze lesů ČR Data z Geofondu Data z hornických a průzkumných organizací Informace o socioekonomických zdrojích Ekologická data CENIA

6 ČÚZK - ZABAGED „Základní báze geografických dat“
Digitální geografický model území ČR Obsahuje 116 typů geografických objektů Pět úrovní přesnosti (A až E, E - nejnižší) Součást IS veřejné zprávy (zeměměřičství) Dostupné na geoportálu ČÚZK

7 ZABAGED Výdejní jednotka Mapový list ZM 10 (18 km2)
Polohopis: 865 Kč/jednotku Výškopis - 3D vrstevnice: 244 Kč Výškopis - grid 10x10: 244 Kč

8 INSPIRE - vodstvo Mapový list ZM 10 (18 km2) Výdejní formát: GML
Cena: 44 Kč/jednotku

9 Katastr nemovitostí Soubor údajů, které zahrnují soupis nemovitostí, popis a jejich geometrické a polohové určení. Základní jednotka – katastrální území Soubor geodetických informací (SGI) Soubor popisných informací (SPI)

10 Výpisy z katastru vydávají
Katastrální úřad Notáři Krajské úřady Obecní úřady Zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem, Česká pošta Hospodářská komora ČR.

11 Katastr nemovitostí Katastrální mapa vektorová
DGN8(JTSK) Zdarma ČÚZK: WMS služba Katastrální mapa rastrová CIT (JTSK), 150 Kč

12 INSPIRE - parcely http://services.cuzk.cz/doc/inspire-cp-view.pdf
Zdarma Vychází z katastrální mapy a obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis.

13 Webové služby Katastru nemovitostí
Aplikace: Nahlížení do katastru nemovitostí Zdarma, ale nelze provádět výpis z KN Dálkový přístup k datům KN (DP) Placená služba, PDF Webové služby Dálkového přístupu (WSDP) Rozšíření pro DP, placená služba, XML výstupy WMS KN (webové mapové služby) Bezplatný přístup ke grafickým datům katastru nemovitostí podle standardu OGC

14 ČGS – Česká geologická služba
Přístupná přes mapové služby WMS, ESRI, aplikace nebo v tištěné podobě na CD Placená data

15 ČGS – poskytovaná data Geologie Hydrogeologie Půdy Nerostné suroviny
Poddolování a důlní díla Těžební odpady – registr úložných míst Geohazardy – registr svahových nestabilit Geofyzika

16 ČGS – poskytovaná data Geochemie - Litogeochemická databáze, geochemická měření, geochemie povrchových vod Geologická prozkoumanost ČR – vrtná, regionální hydrogeologie. Geochemická, geofyzikální, radiometrická

17 DMÚ25 produkt geografické služby armády české republiky (AČR)
ve vektorové formě v měřítku 1:25 000 dají se získat na stránkách národního geoportálu INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe)

18 Klimatická data ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav
Předpověď (počasí, hydrogeologická) Aktuální situace (stav počasí, hydrogeologická situace, stav ovzduší, sucho) Historická data (Počasí, Hydrologie, Ovzduší) Od 2014

19 Klimatická data VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Poskytování vodohospodářských dat je zajištěno hydrogeologickým informačním systémem (HEIS VÚV) a digitální bází vodohospodářských dat (DIBAVOD) data je možné prohlížet, stáhnout, anebo k nim přistupovat pomocí WMS prohlížecí služby.

20 Vodohospodářská data Databáze DIABOVOD:
Základní vodohospodářská mapa 1:50 000 Mapa záplavových území 1:10 000 Charakteristiky toků a povodí ČR Povodňový informační systém POVIS dostupné veřejné informace digitálních povodňových plánů. Informační systém VODA České republiky Některá data lze stáhnout ve formátu SHP a XML

21 Databáze lesů www.lesycr.cz – Lesy České Republiky
Veřejné data (nutná registrace) i placené data - ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem; Placené dle ceníku dostupného na stránkách - agentura ochrany přírody a krajiny české republiky Zdarma, placené jsou pouze nosiče dat drusop.nature.cz

22 Socio-ekonomická data
Český sociálně-vědní datový archiv (ČSDA) Datový katalog ČSDA – systém NESSTAR Mikrodata ČSÚ O data se žádá, poskytována ve formě neumožňující přímou identifikaci osob, ČSDA - zpoplatněno Medard – kvalitativní data Veřejná i neveřejná Data z mezinárodních šetření Eurostat ČSÚ – data ze sčítání obyvatel – veřejná data

23 Ekologická data INSPIRE – CENIA - Česká informační agentura životního prostředí - veřejná data, eshop Životní prostředí Voda Přírodní prvky a jevy Socioekonomické prvky a jevy Doprava Správní členění Podkladová data

24 Katalog mapových informací Lesy ČR AOPK ČR DMÚ25
Veřejná Neveřejná ČGS Ano - ČÚZK ZABAGED Ostatní data WFS WMS Katastr nemovitostí Databáze lesů ÚHÚL Katalog mapových informací Lesy ČR AOPK ČR DMÚ25 Národní geoportál INSPIRE Ekologická data Informace o přírodních zdrojích Informace o socioekonomických zdrojích Český sociálně-vědní datový archiv (ČSDA) MEDARD Český statistický úřad (ČSÚ) Klimatická a vodohospodářská data ČHMÚ VÚV TGM POVIS Geofond

25 Přehled zdrojů prostorových dat v ČR využitelných pro obnovu krajiny


Stáhnout ppt "Přehled zdrojů prostorových dat v ČR využitelných pro obnovu krajiny"

Podobné prezentace


Reklamy Google