Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled zdrojů prostorových dat v ČR využitelných pro obnovu krajiny Ing. Roman DANEL, Ph.D. Doc. Dr. Ing. Zdeněk NEUSTUPA Závěrečná konference Ostrava,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled zdrojů prostorových dat v ČR využitelných pro obnovu krajiny Ing. Roman DANEL, Ph.D. Doc. Dr. Ing. Zdeněk NEUSTUPA Závěrečná konference Ostrava,"— Transkript prezentace:

1 Přehled zdrojů prostorových dat v ČR využitelných pro obnovu krajiny Ing. Roman DANEL, Ph.D. Doc. Dr. Ing. Zdeněk NEUSTUPA Závěrečná konference Ostrava, 30.3.2015

2 Informační systém a modely obnovy krajiny Datové podklady Informační systém v GIS Stav krajiny během a po hornické činnosti Problematika poklesů Projekt obnovy krajiny Řízení přesunu materiálu Modelování terénu Řízení a sledování biologické rekultivace Modely ekologických souvislostí Modely hydrologie Modely kompletní obnovy krajiny 3D modely a virtuální realita

3 Plánování revitalizace posthornické krajiny Získání informace o krajině Shromáždění informací na jednom místě Zpracování informací pro další použití Analýza vztahů a vlastností Vytvoření modelů změn v čase Vytvoření přístupů k výsledkům

4 Zdroje mapových podkladů Báze geografických dat ZABAGED DMU 25 – digitální model území Katastr nemovitostí Data z Geofondu Data z ČGÚ Klimatická data (ČHMÚ) Územně plánovací podklady Databáze lesů ČR Databáze CENIA

5 Přehled zdrojů dat ČÚZK - Český úřad zeměměřičský a katastrální - ZABAGED ČGÚ - Česká geologická služba DMÚ25 - digitální model území AČR Klimatická a vodohospodářská data Databáze lesů ČR Data z Geofondu Data z hornických a průzkumných organizací Informace o socioekonomických zdrojích Ekologická data CENIA

6 ČÚZK - ZABAGED „Základní báze geografických dat“ Digitální geografický model území ČR Obsahuje 116 typů geografických objektů Pět úrovní přesnosti (A až E, E - nejnižší) Součást IS veřejné zprávy (zeměměřičství) Dostupné na geoportálu ČÚZK

7 ZABAGED Výdejní jednotka – Mapový list ZM 10 (18 km 2 ) – Polohopis: 865 Kč/jednotku – Výškopis - 3D vrstevnice: 244 Kč – Výškopis - grid 10x10: 244 Kč

8 INSPIRE - vodstvo Mapový list ZM 10 (18 km 2 ) Výdejní formát: GML Cena: 44 Kč/jednotku

9 Katastr nemovitostí Soubor údajů, které zahrnují soupis nemovitostí, popis a jejich geometrické a polohové určení. Základní jednotka – katastrální území – Soubor geodetických informací (SGI) – Soubor popisných informací (SPI)

10 Výpisy z katastru vydávají Katastrální úřad Notáři Krajské úřady Obecní úřady Zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem, Česká pošta Hospodářská komora ČR.

11 Katastr nemovitostí Katastrální mapa vektorová – DGN8(JTSK) – Zdarma – ČÚZK: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?wmcid=485 http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?wmcid=485 – WMS služba Katastrální mapa rastrová – CIT (JTSK), 150 Kč

12 INSPIRE - parcely http://services.cuzk.cz/doc/inspire-cp- view.pdf Zdarma Vychází z katastrální mapy a obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis.

13 Webové služby Katastru nemovitostí Aplikace: – Nahlížení do katastru nemovitostí Zdarma, ale nelze provádět výpis z KN – Dálkový přístup k datům KN (DP) Placená služba, PDF – Webové služby Dálkového přístupu (WSDP) Rozšíření pro DP, placená služba, XML výstupy – WMS KN (webové mapové služby) Bezplatný přístup ke grafickým datům katastru nemovitostí podle standardu OGC

14 ČGS – Česká geologická služba Přístupná přes mapové služby WMS, ESRI, aplikace nebo v tištěné podobě na CD Placená data

15 ČGS – poskytovaná data Geologie Hydrogeologie Půdy Nerostné suroviny Poddolování a důlní díla Těžební odpady – registr úložných míst Geohazardy – registr svahových nestabilit Geofyzika

16 ČGS – poskytovaná data Geochemie - Litogeochemická databáze, geochemická měření, geochemie povrchových vod Geologická prozkoumanost ČR – vrtná, regionální hydrogeologie. Geochemická, geofyzikální, radiometrická

17 DMÚ25 produkt geografické služby armády české republiky (AČR) ve vektorové formě v měřítku 1:25 000 dají se získat na stránkách národního geoportálu INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe)

18 Klimatická data ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav – Předpověď (počasí, hydrogeologická) – Aktuální situace (stav počasí, hydrogeologická situace, stav ovzduší, sucho) – Historická data (Počasí, Hydrologie, Ovzduší) Od 2014 http://hydro.chmi.cz/hydro/http://hydro.chmi.cz/hydro/

19 Klimatická data VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka – Poskytování vodohospodářských dat je zajištěno hydrogeologickým informačním systémem (HEIS VÚV) a digitální bází vodohospodářských dat (DIBAVOD) – data je možné prohlížet, stáhnout, anebo k nim přistupovat pomocí WMS prohlížecí služby.

20 Vodohospodářská data Databáze DIABOVOD: – Základní vodohospodářská mapa 1:50 000 – Mapa záplavových území 1:10 000 – Charakteristiky toků a povodí ČR Povodňový informační systém POVIS – dostupné veřejné informace digitálních povodňových plánů. Informační systém VODA České republiky – Některá data lze stáhnout ve formátu SHP a XML

21 Databáze lesů www.lesycr.cz – Lesy České Republiky www.lesycr.cz – Veřejné data (nutná registrace) i placené data www.uhul.cz - ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem; www.uhul.cz – Placené dle ceníku dostupného na stránkách www.ochranaprirody.cz - agentura ochrany přírody a krajiny české republiky www.ochranaprirody.cz – Zdarma, placené jsou pouze nosiče dat – drusop.nature.cz drusop.nature.cz

22 Socio-ekonomická data Český sociálně-vědní datový archiv (ČSDA) – http://archiv.soc.cas.cz http://archiv.soc.cas.cz Datový katalog ČSDA – systém NESSTAR Mikrodata ČSÚ – O data se žádá, poskytována ve formě neumožňující přímou identifikaci osob, ČSDA - zpoplatněno Medard – kvalitativní data – Veřejná i neveřejná Data z mezinárodních šetření Eurostat ČSÚ – data ze sčítání obyvatel – veřejná data

23 Ekologická data INSPIRE – CENIA - Česká informační agentura životního prostředí - veřejná data, eshop http://geoportal.gov.cz Životní prostředí Voda Přírodní prvky a jevy Socioekonomické prvky a jevy Doprava Správní členění Podkladová data

24 VeřejnáNeveřejná ČGS Ano - ČÚZK ZABAGED Ostatní data Ano- WFS -Ano WMS Ano- Katastr nemovitostí Ano - Databáze lesů ÚHÚLKatalog mapových informacíAno Lesy ČR Ano - AOPK ČR Ano DMÚ25 Národní geoportál INSPIRE Ano- Ekologická data Národní geoportál INSPIRE Ano- Informace o přírodních zdrojích AOPK ČR Ano Informace o socioekonomických zdrojích Český sociálně-vědní datový archiv (ČSDA) MEDARDAno Český statistický úřad (ČSÚ)Ostatní dataAno- Klimatická a vodohospodářská data ČHMÚ Ano- VÚV TGM Ano- POVIS Ano- Geofond Ano-

25 Přehled zdrojů prostorových dat v ČR využitelných pro obnovu krajiny zdenek.neustupa@vsb.cz roman.danel@vsb.cz


Stáhnout ppt "Přehled zdrojů prostorových dat v ČR využitelných pro obnovu krajiny Ing. Roman DANEL, Ph.D. Doc. Dr. Ing. Zdeněk NEUSTUPA Závěrečná konference Ostrava,"

Podobné prezentace


Reklamy Google