Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je lékařská terminologie?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je lékařská terminologie?"— Transkript prezentace:

1 Co je lékařská terminologie?
Lékařská terminologie je mezinárodní odborné názvosloví medicíny. Jejím cílem je jednoduché, přesné, výstižné, jednoznačné a všeobecně srozumitelné pojmenování všech skutečností, se kterými se v lékařství setkáváme. Jde například o popis tělesných útvarů a struktur (anatomické názvosloví) nebo názvy chorob (patologické názvosloví). Je založena převážně na dvou mrtvých starověkých jazycích: latině a klasické řečtině. Na těchto jazycích často stojí i názvosloví jiných oborů, např. zoologie, botanika, geologie, právo, lingvistika.

2 Jaký je původ lékařské terminologie?
Původ lékařské terminologie je třeba hledat v antickém Řecku a Římě, kde se zrodilo evropské lékařství. Jedním z nejslavnějších lékařů byl Hippokratés (5. st. př.n.l.). Jejím základem je tzv. technický jazyk, tj. jazyk, kterým lékaři psali své odborné spisy nebo ústně o svém oboru komunikovali. Římští lékaři často přebírali řecké termíny, aniž je překládali, pouze je latinizovali. Proto je v lékařské terminologii dodnes tolik řecké slovní zásoby. Navíc se řečtina ukázala jako vhodná pro tvorbu tzv. kompozit, což jsou slova, která se skládají z několika komponentů, např. urocystolithotomia – operace močového měchýře kvůli kamenům (řec. úron – moč, kystis – měchýř, lithos – kámen, tomé – řez). Po vymření latiny a klasické řečtiny jako mateřského jazyka (na konci starověku) zůstává latina (v západní a střední Evropě) nadále jazykem škol a církve a mezi vzdělanci se jí živě komunikuje. Teprve během novověku je postupně vytlačována národními jazyky, v názvoslovích různých oborů se však společně s klasickou řečtinou udržuje dodnes.

3 Busta Hippokratova, galerie Uffizi, Florencie

4 Jaké jsou cíle kurzu? Cílem kursu je proniknout do oblasti lékařského odborného jazyka, zejm. po stránce jazykové. Studenti by se měli seznámit se základy latiny a klasické řečtiny tak, aby byli schopni rozumět významu lékařského termínu, jeho slovotvorbě a gramatické struktuře. Lékařskou terminologii by měli nahlédnout jako logicky fungující systém s jasnými vztahy a pravidly, ne jako sumu izolovaných poznatků, určených k mechanickému memorování.

5 Jaká jsou specifika kurzu?
Kurz je určen studentům bakalářských oborů na 1. a 3. LF UK v kombinované i prezenční formě. Výběr látky je podřízen praktickým potřebám studentů zdravotnických oborů. Výklad je proto maximálně zjednodušen a redukován na nezbytné minimum. Důraz je kladen na pasivní zvládnutí jednotlivých pasáží. Tento učební text tedy není komplexní učebnicí lékařské terminologie, nabízí spíše základní a úvodní vhled do jejích vybraných částí. V první fázi kurzu (1. – 9. lekce) se studenti seznámí s principy anatomického názvosloví (částečně i s klinickou terminologií), kde dominuje latina, a v druhé fázi se slovotvorbou kompozit, kde bude převládat klasická řečtina (řecká slovní zásoba).


Stáhnout ppt "Co je lékařská terminologie?"

Podobné prezentace


Reklamy Google