Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

2 Pojmy Ekonomie, ekonomika, mikroekonomie, makroekonomie, základní ekonomické otázky, spotřeba,statek, služba, výroba, výrobní faktory. Přednáška

3 Kredity Příspěvky k diskusi:
„Je potřeba znát základní ekonomické pojmy k pochopení ekonomiky.“ 10 kreditů Příspěvek k tématu: Na praktickém příkladě vysvětli vybraný ekonomický pojem kreditů Prezentace: Vyber si příklad firmy a na ni a jejím zaměření vysvětli základní ekonomické pojmy kreditů

4 Škoda Auto vyrábí osobní automobily ve třech modelových řadách: Superb, Octavia a Fabia, které jsou na světovém automobilovém trhu vážnými konkurenty ve své třídě. 80% naší produkce nachází odbyt v 73 zemích světa. Automobilka se 10 % podílí na exportu České republiky a je nedílnou součástí jejího hospodářství. S zaměstnanci je mladoboleslavská automobilka jedním z největších zaměstnavatelů v České republice. Průměrný věk zaměstnanců Škoda Auto je 38 let, průměrná doba zaměstnání ve firmě potom 11,8 roku.

5 Myšlenková mapa Základní ekonomické pojmy
mikroekonomie Ekonomie makroekonomie Ekonomické pojmy Statek ekonomika Výrobní faktory Služba hospodářství hospodaření hospodárnost práce Spotřeba Výroba přírodní zdroje zbytnosti Potřeba kapitál podle uspokojování povahy času podnikatelství subjektu 5

6 Co a kolik se bude vyrábět?
Ekonomie „Je to věda o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti viděných v jejich celku“1 Co a kolik se bude vyrábět? Jak a s jakým rozdělením zdrojů se bude vyrábět? Pro koho je výsledný produkt ?

7 Firma - jsou to jednotky, ve kterých je organizováno podnikání
Mikroekonomie: „Je to část ekonomie, která popisuje chování subjektů na trzích. Středem jeho zájmu je spotřebitel a firma.“2 Spotřebitel – jsou to jednotlivci, kteří svůj důchod (mzda, plat, stipendium, starobní důchod) vydávají na nákupy spotřebních statků Firma - jsou to jednotky, ve kterých je organizováno podnikání Škoda Auto Ten, kdo chce koupit od Škoda Auto vozidlo

8 Makroekonomie: „Zabývá se chováním ekonomiky jako celku, tj. procesy týkající se celé ekonomiky – ekonomickým vzestupem země, krizovými poklesy, inflací v zemi, nezaměstnanosti.“3 Jak má jeho produkce vliv na HDP, zaměstnanost, inflaci a objem zahraničního obchodu má vliv

9 Ekonomika „Oblast společenské praxe, zahrnující především výrobu statků a služeb, jejich rozdělování, směnu a spotřebu.“4 Uplatnění ekonomických teorií v praxi této firmy

10 hospodářství - probíhající hospodářský proces (výroba, rozdělování, směna, spotřeba)
Výroba je činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky a služby.

11 Směna je proces, ve kterém nabízející (výrobci, obchodníci) hledají kupce (poptávající) na své zboží a služby, aby realizovali svůj zisk.

12 Rozdělováním získávají svůj podíl na výrobě její účastníci

13 Spotřeba je procesem uspokojení potřeb.

14 hospodářství - probíhající hospodářský proces
hospodářství - probíhající hospodářský proces (výroba, rozdělování, směna, spotřeba) Rozdělováním získávají svůj podíl na výrobě její účastníci Směna je proces, ve kterém nabízející (výrobci, obchodníci) hledají kupce (poptávající) na své zboží a služby, aby realizovali svůj zisk. Výroba je činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky a služby. Spotřeba je procesem uspokojení potřeb.

15 hospodaření – činnosti jež s chodem ekonomiky souvisejí (plánování, organizování, výroba, zásobování, prodej, financování)

16 hospodárnost – účelnost využití vstupních zdrojů
hospodárnost – účelnost využití vstupních zdrojů v porovnání s dosaženými výsledky

17 Statek „Užitečný produkt lidské práce nebo přírody, který uspokojuje potřeby jako věc.“5
volné statky vzácné statky Podle dostupnosti: spotřební statky kapitálové statky Podle zpracování:

18 Služba „Cizí činnost, která uspokojuje lidské potřeby svým průběhem.“6
věcné služby - cizí činnosti, které se týkají věcí osobní služby cizí činnosti, které se týkají člověka

19 Spotřeba Užití statků a služeb k uspokojování lidských potřeb .

20 Výroba Je to činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky a služby.

21 Výrobní faktory Slouží pro výrobu statků a prostřednictvím směny přináší svému majiteli důchod (přínos) a tvoří je zdroje, které jsou potřebné pro výrobu statků nebo k poskytování služeb Lidské zdroje – práce Přírodní zdroje – půda Kapitál Podnikatelství

22 Práce Je cílevědomá lidská činnost, pomocí, které člověk získává statky i služby, člověk je nositelem pracovní síly. Cena placená za použití práce je mzda.

23 Přírodní zdroje Nerostné bohatství (uhlí, ropa, zemní plyn) Přírodní síly (vítr, sluneční energie) Půda (pěstování zemědělských plodin) – cena placená za použití půdy se nazývá renta

24 Reálný (hmotný) kapitál
výroba Reálný (hmotný) kapitál vlastní kapitál cizí kapitál Finanční kapitál

25 Podnikatelství Označuje řídící a organizační schopnosti nezbytné k tomu, aby většina podniků produkovala statky a služby. zisk

26 Použité zdroje Citace:
Sojka, M. Ekonomie pro střední školy: Fortuna, Praha s. 6. Tamtéž. s. 7. Tamtéž. S. 7 Eichler, B., Ryska, R., Svoboda, V. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky: Fortuna, Praha s. 63. Eichler, B., Ryska, R., Svoboda, V. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky: Fortuna, Praha s. 62. Srovnej: Sojka, M. Ekonomie pro střední školy: Fortuna, Praha s. 20 Použitá literatura: Eichler, B., Ryska, R., Svoboda, V. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky: Fortuna, Praha 1995. Odmaturuj ze společenských věd: Didaktis, Brno 2003. Sojka, M. Ekonomie pro střední školy: Fortuna, Praha 2003.


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY"

Podobné prezentace


Reklamy Google