Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K NIHOVNICTVÍ NA FF UK V P RAZE : VYDRŽÍME ? více otázek než odpovědí Barbora Drobíková 22.4. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K NIHOVNICTVÍ NA FF UK V P RAZE : VYDRŽÍME ? více otázek než odpovědí Barbora Drobíková 22.4. 2015."— Transkript prezentace:

1 K NIHOVNICTVÍ NA FF UK V P RAZE : VYDRŽÍME ? více otázek než odpovědí Barbora Drobíková 22.4. 2015

2  zadání - vývoj oboru na třicet let dopředu – oboru knihovnictví - neumím  zaměřím se na:  ÚISK a jeho obory  slabiny v osnovách, jak je vidím dnes  studenti a zájem o studium 2 OBSAH PREZENTACE

3 Ú STAV INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ  65 let od založení – studentská konference a výstava – 19.5. 2015 – FF UK (hlavní budova, nám. Jana Palacha)  téměř 450 studentů  bc program a obor - INSK  nmgr program – obor INSK - 3 specializace + obor SNM  doktorské studium

4 P OZICE ÚISK NA FF UK  UK – výzkumná univerzita => všechny fakulty a ústavy/katedry a obory – velký důraz na vědecký výkon a přínos  ÚISK musí mít vědecký dorost, docentury apod.  => informační věda  informační věda se v současnosti původnímu knihovnictví spíše vzdaluje nebo možná příliš „přesahuje“

5 ÚISK - SOUČASNOST  členem iSchools – březen 2015  reforma doktorského studia  průběžná aktualizace předmětů – grantová podpora => projektové předměty  nová nabídka výběrových předmětů – i podle zájmu studentů  noví mladí kolegové  příprava na docentury

6 K OHO PŘIPRAVUJEME V OBLASTI KNIHOVNICTVÍ  zaměření na vysokoškolské a vědecké knihovnictví  průřezové knihovnické kompetence – knihovnické procesy  informační specialisté  ?-potřebují všichni knihovníci – akademičtí, vědečtí, městští – stejné kompetence?  kde máme v osnovách mezery?

7 M ĚSTSKÝ KNIHOVNÍK  mnoho kompetencí, které student získá, v městské knihovně nevyužije  naopak potřebuje jiné, které ÚISK nenabízí  na druhou stranu, musí mít městský knihovník magisterský titul? – dostane adekvátní plat?  městský knihovník  pedagog volného času  pedagog ve volném čase

8 C O PLÁNUJEME ( NEJEN ) PRO MĚSTSKÉHO KNIHOVNÍKA  zavedení dalších výběrových předmětů – orientace na kreativitu, design služeb, inovace  zavedení bakalářského a možná i nmgr. dvouoboru – kombinace s literaturou, historií a dalšími obory napříč FF UK  => více kompetencí  posílení lektorských/pedagogických dovedností – už bylo zavedeno

9 M ĚSTSKÝ KNIHOVNÍK – V BUDOUCNOSTI ?  IFLA Trends  informační gramotnost  informační bezpečnost – osobní data  online vyučování  globální informační prostředí  posilování místních komunit s využitím ICT  náplň práce knihovníka?

10  pedagogické kompetence  podpora e-learningových metod  informační gramotnost – informační bezpečnost, ovládání ICT, pokročilá práce s novomediálními technologiemi  organizační schopnosti a pod.  vzdělání – knihovnické a další oborové (literatura, umění, historie) 10 K OMPETENCE KNIHOVNÍKŮ

11  akvizice – stále silný proces – nutné zvyšovat kvalifikaci, kompetence z různých oborů, aby byla akvizice kvalitní  katalogizace – oslabí se z důvodu nástupu nových technologií; těžiště prací nebudou mít na ramenou (běžné, menší) knihovny  budování fondu – těžiště se přesune zcela do digitálního prostředí – zvyšování ICT kompetencí, budování digitálních knihoven, online výpůjčka  unikátní fondy (podle Zprávy LC) 11 KNIHOVNICKÉ PROCESY - VÝVOJ

12  služby – nejsilnější proces  tradiční služby  výukové centrum  komunitní centrum  knihovna jako „sociální služba“ – výkyvy v ekonomice země, služby pro nezaměstnané  kompetence z oblasti inovací, designu, psychologie, literatury/historie..., organizace a pod. a informačně-vědní 12 POKR.

13  agenda vysokého školství EU – důraz CŽV, studium při zaměstnání a pod.  VŠ – e-learning, různé programy  prezenční studium – může být dvouoborové  kombinované studium – lze jen jednooborové (méně kompetencí) 13 J AK MŮŽE / BUDE PROBÍHAT STUDIUM

14  max. 10% studentů kombi studia dokončuje studium  zaměstnavatelé by měli své studenty/zaměstnance podporovat a nenutit je čerpat dovolenou na studium  pokud CŽV programy na VŠ – nutné platit  ÚISK spolupráci otevřen  knihovnictví je a bude i nadále pevnou součástí záběru běžné výuky 14 SOUČASNOST

15 DĚKUJI ZA POZORNOST Barbora Drobíková barbora.drobikova@ff.cuni.cz Ústav informačních studií a knihovnictví


Stáhnout ppt "K NIHOVNICTVÍ NA FF UK V P RAZE : VYDRŽÍME ? více otázek než odpovědí Barbora Drobíková 22.4. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google