Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mise a vize VŠKV  Jediná vysoká škola se sídlem v Karlovarském kraji  Jedinečnost vzdělávacího programu neuniverzitního typu  Inovační inženýrství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mise a vize VŠKV  Jediná vysoká škola se sídlem v Karlovarském kraji  Jedinečnost vzdělávacího programu neuniverzitního typu  Inovační inženýrství."— Transkript prezentace:

1

2 Mise a vize VŠKV  Jediná vysoká škola se sídlem v Karlovarském kraji  Jedinečnost vzdělávacího programu neuniverzitního typu  Inovační inženýrství jako budoucí potenciál  Víceúrovňové sledování kvality činností od úrovně rektorátu školy 8.6.2015 Jaké efekty plynou z hodnocení kvality pro rozvoj školy?2

3 Význam hodnocení školy Dosah pravidelných interní hodnocení kvality školy: strategický – aktualizace strategických plánů školy pro objektivní posuzování rozvoje stávajících a přípravy nových studijní programů a oborů ekonomický – budování systému manažerského účetnictví: primární eliminace neefektivních výdajů taktický – úprava metod řízení a výkonu činností v jednotlivých procesech školy v rámci zpětné vazby 8.6.2015 Jaké efekty plynou z hodnocení kvality pro rozvoj školy?3

4 Provedení interního hodnocení školy Cílem nastavení kapitol: ◦ Měřitelnost ◦ Zaměření na přidanou hodnotu školy ve společnosti ◦ Propojenost a srovnatelnost interního a externího hodnocení ◦ Rovnocennost zvolených ukazatelů školy 8.6.2015 Jaké efekty plynou z hodnocení kvality pro rozvoj školy?4

5 Stávající standardy hodnocení na VŠKV Důraz kladen zejména na: Hospitace Jednotnost v přístupu k výuce Srovnatelnou úroveň bakalářských prací Dosažení absolutoria na základě výsledků studia v systému SZZk Plné nahrazování výuky Propojení teorie a praxe ve zvolených metodách a personálním zajištění výuky 8.6.2015 Jaké efekty plynou z hodnocení kvality pro rozvoj školy?5

6 Kapitoly sladěné s požadavky MŠMT 1) Specifická role školy ve společnosti 2) Studenti a absolventi 3) Pedagogická činnost 4) Věda a výzkum 5) Zaměstnanci školy 6) Hodnocení práce pracovišť VŠKV a výukového centra Praha 7) Servisní zázemí školy 8) Perspektiva školy 8.6.2015 Jaké efekty plynou z hodnocení kvality pro rozvoj školy?6

7 Příklad kapitoly v hodnocení na VŠKV  Pedagogická činnost – kritéria: analýza překrývání studijních oborů sledování kvality výuky použití různých metod výuky role CŽV kritéria pro realizaci bakalářských prací pravidla pro SZZk a obhajoby bakalářských prací rozvoj odborných a pedagogických kompetencí vyučujících 8.6.2015 Jaké efekty plynou z hodnocení kvality pro rozvoj školy?7

8 SWOT analýza VŠKV PřednostiSlabiny -vedení výuky zachovávající a budující principy veřejných vysokých škol -přímé spojení teorie a praxe ve výuce -individuální přístup ke studentům (přátelské, ale náročné prostředí) -vyžadované standardy SZZk a bakalářských prací -povinné stáže studentů v praxi -vytváření pracovního a organizačního zázemí pro vyučující -absence zahraničních výměnných pobytů -podíl pracovníků v pracovním poměru a jiných formách spolupráce -zajištění transparentního kariérního růstu zaměstnanců -oborová účast v grantových projektech -průběžná práce s absolventy -mimoškolní aktivity budující trvalou kulturu školy PříležitostiRizika -vybudování magisterského stupně studia -přerod odborného čtvrtletníku VŠKV o.p.s. na recenzovaný neimpaktovaný časopis -užší spolupráce s Karlovarským krajem s výhodou jediné VŠ se sídlem v kraji -rozšíření nabídky studia ve smyslu integrace rozdílných sociálních skupin: zdravotně postižení, sociálně slabí, zahraniční studenti -ztráta pozice mezi soukromými VŠ ustrnutím na pozici bakalářského stupně studia -vyšší průměrný věk docentů a profesorů ve vztahu k započatým habilitačním řízením u pedagogů s dosaženým titulem Ph.D. -„zapouzdření se“ okrajovou spoluprací s ostatními VŠ -využívání pouze nájemních výukových prostor 8.6.2015 Jaké efekty plynou z hodnocení kvality pro rozvoj školy?8

9 Propojení hodnocení a rozvoje školy Důsledky hodnocení pro rozvoj školy: ◦ Snižování nákladů při optimalizaci výuky ◦ Řada podnětů pro efektivitu nového informačního systému ◦ Zavedení systematické spolupráce s absolventy ◦ Studentská odborná a vědecká činnost 8.6.2015 Jaké efekty plynou z hodnocení kvality pro rozvoj školy?9

10 Oblasti k intenzivnímu sledování kompetentními orgány Akreditace – vazba studijních programů na skutečné potřeby praxe Výuka – nadhled, aktuálnost a intenzita práce pedagoga Mezinárodní spolupráce – výměnné pobyty pro studenty a pedagogy, projekty Zázemí školy – prostory, studijní zdroje, klientský přístup 8.6.2015 Jaké efekty plynou z hodnocení kvality pro rozvoj školy?10

11 Co je kvalita v terciálním vzdělávání?  Uplatnitelnost akreditovaného studia v budoucí práci studentů  Formování občanských kompetencí a proaktivního jednání u studentů  Rozvoj vědeckého poznání – aplikace a popularizace  Poskytování různých forem vzdělávání veřejnosti 8.6.2015 Jaké efekty plynou z hodnocení kvality pro rozvoj školy?11

12 Propojení interního hodnocení a rozvoje školy Pravidelné interní hodnocení kvality činností vysoké školy je úvodním i klíčovým krokem k vytvoření aktuálního rozvojového plánu školy.


Stáhnout ppt "Mise a vize VŠKV  Jediná vysoká škola se sídlem v Karlovarském kraji  Jedinečnost vzdělávacího programu neuniverzitního typu  Inovační inženýrství."

Podobné prezentace


Reklamy Google